Wydawnictwa zwartePobieranie 18.2 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.2 Kb.
Biblioteka Pedagogiczna

w Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

Opracowała: Sylwia Kubicka
ABORCJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE:
BILICKI Tomasz: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II - na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. – S. 49-51: Życie i jego godność

Sygn. 86846


CERAŃSKA-GOSZCZYŃSKA Hanna: Naturalne planowanie rodziny jako cel działań dydaktyczno – wychowawczych w domu i szkole // W: Wychowanie do życia w rodzinie: książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / red. Krystyna Ostrowska, Maria Ryś. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczni – Pedagogicznej MEN, 1999. – S. 218-221

Sygn. 88350


DONIEC Renata: Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno – moralne w świadomości trzech pokoleń. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. – S. 119-132: Dziecko jako wartość w kontekście przemian społeczno – moralnych rodziny.

Sygn. 88805


DUNN H.P.: Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „BIBLOS”, 1997. – S. 133-148: Aborcja – wielka niegodziwość

Sygn. 89202


KIPPLEY John i Sheila: Sztuka naturalnego planowania rodziny. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Liga Małżeństwo Małżeństwu, 1994. – S. 78-80

Sygn. 80099, 80100


KOZAKIEWICZ Mikołaj: Zdemitologizować wizerunek przeszłości – odwieczny spór o aborcję // W: Wychowanie seksualne i planowanie rodziny w Polsce / red. Mikołaj Kozakiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo „MOVEX”, 1997. – S. 82-83

Sygn. 84046


TRIBE Laurence H.: Aborcja – konfrontacja postaw. – Poznań : Wydawnictwo Zysk

i S-ka, 1994

Sygn. 80446


ARTYKUŁY Z CZASOPISM:


BARNECKA M., BOKSZCZANIN A.: Społeczna percepcja osób decydujących się na aborcję // Przegląd Psychologiczny. – 1993, z. 3, s. 353-362


BOGUSŁAWSKI Andrzej: Świętość jakości życia // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 2, s. 1-38

Eutanazja i aborcja w ujęciu filozofa australijskiego Petera Singera.


HENSHAW Stanley: Problematyka aborcji w skali świata. – wg „Choices” nr 1 z 1997 r. // Problemy Rodziny. – 1997, nr 5/6, s. 85-89
JAKUBOWSKI Tadeusz: Dlaczego księża i Kościół mieszają się do aborcji?: czy nie powinny o tym decydować kobiety? // Katecheta. – 1999, nr 4, s. 64
KOWALEWSKA Anna: Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki // Lider. – 1998, nr 10, s. 19-20

Dotyczy, min. problemów aborcji wśród dziewcząt.


KOZAKIEWICZ Mikołaj: Problem aborcji w Polsce w aspekcie prawnym i politycznym: przegląd wydarzeń // Problemy Rodziny. – 1997, nr 5/6, s. 71-77
KRAJEWSKI Radosław: Rozważania wokół dopuszczalności przerywania ciąży z tzw. względów społecznych // Polityka Społeczna. – 2004, nr 1, s. 37-38
LATAIANU Manuela: Aborcja w Rumunii przed i po roku 1989 // Problemy Rodziny. – 2000, nr 1, s. 48-52
MARKOWSKA Anna: Aborcja w Stanach Zjednoczonych // Problemy Rodziny. – 1998,

nr 5/6, s. 71-79


MATEJA Anna: Oduczyć się samotności // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 5, s. 4

O powstaniu Funduszu Ochrony Życia jako odpowiedzi na liberalizację ustawy aborcyjnej.


NOSOWSKI Zbigniew: Jaką miarą mierzyć człowieka // Więź. – 2001, nr 1, s. 3-6

Eutanazja i aborcja w Holandii i Francji.


NOWICKA Wanda: Raport nr 2 Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na temat skutków ustawy antyaborcyjnej z roku 1993 // Problemy Rodziny. – 1996, nr 4, s. 43-49

Dotyczy Polski.


PARADOWSKA Wiera, PARADOWSKI Ryszard: Trybunał anty-Konstytucyjny i wolność // Społeczeństwo Otwarte. – 1997, nr 11, s. 3-6

Trybunał Konstytucyjny a sprawa aborcji.


PODEMSKI Stanisław: Aborcja ustawy: kontrowersyjne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego // Polityka. – 1997, nr 25, s. 36, 38

Aborcja z przyczyn społecznych.


PODGÓRSKA Joanna: Co począć?: w dziedzinie aborcji praktyka jest jeszcze surowsza niż ustawa // Polityka. – 2002, nr 4, s. 3-6, 8

Dotyczy aborcji w Polsce.


PRAWNE aspekty dotyczące aborcji w Europie. – wg opracowania pt.: „Abortion laws in Europe” // Problemy Rodziny. – 1997, nr 5/6, s. 79-83

RATZINGER Joseph: Kanon krytyki Kościoła / rozm. Peter Seewald // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 15, s. 1, 10Dotyczy m.in. celibatu, antykoncepcji, aborcji.
TAK było – tak będzie czyli zmiany w dotychczasowych przepisach kodeksu karnego dotyczące ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. – tekst ustawy ze zmianami // Problemy Rodziny. – 1993, nr 4, s. 8-10
TEKST ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” z dnia 7 stycznia 1993 r. // Problemy Rodziny. – 1993, nr 4, s. 5-7
TOMZA E.: Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w sprawie aborcji i wychowania seksualnego // Problemy Rodziny. – 1993, nr 1, s. 50-54
ZIELIŃSKA Eleonora: Tak było – tak będzie czyli zmiany w dotychczasowych przepisach kodeksu karnego dotyczące ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Aborcja w paragrafach / rozm. Danuta Frey // Problemy Rodziny. – 1993, nr 4, s. 55-61


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna