Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii al. Marszałka Piłsudskiego 46Pobieranie 145.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar145.71 Kb.
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

al. Marszałka Piłsudskiego 46

81-378 Gdynia

tel. centrala 058 523 66 00 wew. 66 00

fax. 058 523 66 76 wew. 66 76

Dziekan: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,


tel. 058 523 66 20 lub wew. 66 20, 523 66 79 lub wew. 66 79,
e-mail: wegrzyn@biotech.ug.gda.pl
Prodziekan ds. naukowych: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
tel. 058 523 66 20 lub wew. 66 20, 523 66 79 lub wew. 66 79,
e-mail: biodarek@ug.gda.pl
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych: prof. dr hab. Jerzy Bolałek,
tel. 058 523 66 10, e-mail: jerzyb@ocean.ug.gda.pl
Prodziekan ds. finansów i studiów zaocznych: dr hab. Tadeusz Palmowski,
tel. 058 523 66 60, e-mail: geotpl@ug.gda.pl

DZIEKANAT:


tel. 058 523 66 20 lub wew. 66 20, 523 66 51
lub wew. 66 51 (studia dzienne),
523 66 60 lub wew. 66 60 (studia zaoczne),
e-mail: dziekanat@ocean.ug.gda.pl
Kierownik Dziekanatu:
Joanna Pernaczyńska, tel. 058 523 66 79 lub wew. 66 79
Pracownicy administracyjni: Mirosława Duchnowska, Alina Głuchowska, Lidia Gaweł, mgr Elwira Gwizdała, mgr Anna Knifel, Maria Majkowska, mgr Iwona Noworacka, mgr Katarzyna Tomczyk, mgr Alicja Zakońska

INSTYTUT OCEANOGRAFII

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia,
tel. 058 523 68 27, 0 58 523 68 28 lub wew. 68 27, 68 28,
tel./fax. 058 523 66 78
e-mail: ocesek@univ.gda.pl

Dyrektor Instytutu:

dr hab. Adam Krężel, prof. UG, tel. 058 523 68 88 lub wew. 68 88,

e-mail: oceak@univ.gda.pl
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych:

dr Luiza Bielecka, tel./fax 058 523 68 45, e-mail: ocelb@univ.gda.pl


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

prof. dr hab. Maciej Wołowicz, tel./fax 058 523 68 58, e-mail: ocemw@univ.gda.pl


Sekretariat:

mgr inż. Kinga Skalska, tel. 058 523 68 27 lub wew. 68 27, tel./fax 058 523 66 78, e-mail: ocesek@univ.gda.pl,


mgr Katarzyna Łukawska-Matuszewska, tel. 058 523 68 28 lub wew. 68 28, e-mail: gudrid@ocean.univ.gda.pl

ZAKŁAD BIOLOGII I EKOLOGII MORZA

tel. 058 523 67 03 lub wew. 67 03, fax: 058 523 67 12


Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Marcin Pliński, tel. 058 523 67 03 lub wew. 67 03, e-mail: ocemp@univ.gda.pl


Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Marcin Pliński


Adiunkci:

dr Hanna Mazur-Marzec, tel. 058 523 66 21 lub wew. 66 21,

e-mail: biohm@univ.gda.pl

dr Mariusz Sapota, tel. 058 523 66 01 lub wew. 66 01, e-mail: ocems@univ.gda.pl

dr Barbara Witek, tel. 058 523 66 56 lub wew. 66 56, e-mail: ocebw@univ.gda.pl

dr Waldemar Surosz, tel. 058 523 67 01 lub wew. 67 01, e-mail: ocews@univ.gda.pl

dr Tomasz Jóźwiak, tel. 058 523 66 37 lub wew. 66 37, e-mail: tjozwiak@univ.gda.pl
Asystenci:

mgr Anna Pawelec, tel. 058 523 66 02 lub wew. 66 02, e-mail: oceapa@univ.gda.pl


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr Agata Błaszczyk, tel. 058 523 67 12 lub wew. 67 12, e-mail: agatab@ocean.univ.gda.pl

mgr Małgorzata Dziopa, tel. 058 523 66 36 lub wew. 66 36

Jan Domczak, tel. 058 523 67 12 lub wew. 67 12

mgr Justyna Kobos, tel. 058 523 67 12 lub wew. 67 12, e-mail: ocejl@univ.gda.pl

mgr Grzegorz Kozłowski, tel. 058 523 68 98 lub wew. 68 98, e-mail: regor@gnu.univ.gda.pl

mgr Anna Tymińska, tel. 058 523 67 12 lub wew. 67 12, e-mail: ania@ocean.univ.gda.pl

Krystyna Wierzbicka-Anders, tel. 058 523 66 36 lub wew. 66 36Pracownia Ekologii Roślin Morskich

tel. 058 523 67 03 lub wew. 67 03, fax: 058 523 67 12


Kierownik Pracowni:

prof. dr hab. Marcin Pliński, tel. 058 523 67 03 lub wew. 67 03, e-mail: ocemp@univ.gda.pl


Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Marcin PlińskiAdiunkci:

dr inż. Tomasz Jóźwiak, tel. 058 523 66 37 lub wew. 66 37, e-mail: tjozwiak@univ.gda.pl

dr Waldemar Surosz, tel. 058 523 67 01 lub wew. 67 01, e-mail: ocews@univ.gda.pl

dr Barbara Witek, dr Barbara Witek, tel. 058 523 66 56 lub wew. 66 56, e-mail: ocebw@univ.gda.plZAKŁAD FUNKCJONOWANIA EKOSYSTEMÓW MORSKICH

tel. 058 523 68 57 lub wew. 68 57, fax.


Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Maciej Wołowicz, tel. 058 523 68 58 lub wew. 68 58, e-mail: ocemw@univ.gda.pl


Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Maciej WołowiczProfesorowie nadzwyczajni:

prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak, tel. 058 523 68 53 lub wew. 68 53, e-mail: bozena@ocean.univ.gda.pl

dr hab. Adam Latała, prof. UG, tel. 058 523 68 94 lub wew. 68 94, e-mail: oceal@univ.gda.pl

Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich

tel. 058 523 68 53 lub wew. 68 53, fax.
Kierownik Pracowni:

prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak, tel. 058 523 68 53 lub wew. 68 53, e-mail: bozena@ocean.univ.gda.plProfesorowie nadzwyczajni:

prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak


Adiunkci: dr Aleksandra Zgrundo, tel. 058 523 68 51 lub wew. 68 51, e-mail: aleks@ocean.univ.gda.pl

Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich

tel. 058 523 68 94 lub wew. 68 94, fax.
Kierownik Pracowni:

dr hab. Adam Latała, prof. UG, tel. 058 523 68 94 lub wew. 68 94, e-mail: oceal@univ.gda.plProfesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Adam Latała, prof. UG


Adiunkci:

dr Sabina Jodłowska, tel. 058 523 68 93 lub wew. 68 93, e-mail: ocesm@univ.gda.pl


Pracownicy techniczni:

mgr Barbara Sienkiewicz, tel. 058 523 68 93 lub wew. 68 93, e-mail: gusia@ocean.univ.gda.pl

Pracownia Ekologii Estuariów

tel. 058 523 68 58 lub wew. 68 58, fax.


Kierownik Pracowni:

prof. dr hab. Maciej Wołowicz, tel. 058 523 68 58 lub wew. 68 58, e-mail: ocemw@univ.gda.pl


Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Maciej Wołowicz


Adiunkci:

dr Adam Sokołowski, tel. 058 523 68 56 lub wew. 68 56, e-mail: adams@ocean.univ.gda.pl

dr Katarzyna Smolarz, tel. 058 523 68 61 lub wew. 68 61, e-mail: smok@ocean.univ.gda.pl
Pracownicy techniczni:

mgr Aleksander Trębacz, tel. 058 523 68 57 lub wew. 68 57, e-mail: aleksander@ocean.univ.gda.pl


ZAKŁAD BADAŃ PLANKTONU MORSKIEGO


Tel. 058 523 68 46 lub wew. 68 46, fax.
Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska, tel. 058 523 68 47 lub wew. 68 47, e-mail: ocemiz@univ.gda.pl


Profesorowie nadzwyczajni:

prof. dr hab. Maria Iwona ŻmijewskaAdiunkci:

dr Luiza Bielecka, tel. 058 523 68 45 lub wew. 68 45, e-mail: ocelb@univ.gda.pl

dr Stella Mudrak, tel. 058 523 68 44 lub wew. 68 44, e-mail: stella@ocean.univ.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr Ryszard Kuczyński, tel. 058 523 68 46 lub wew. 68 46, e-mail: atrox@gnu.univ.gda.pl

ZAKŁAD EKOLOGII EKSPERYMENTALNEJ ORGANIZMÓW MORSKICH

tel. 058 523 68 71 lub wew. 68 71, fax.


Kierownik Zakładu
:

prof. dr hab. Anna Szaniawska, tel. 058 523 68 71 lub wew. 68 71. e-mail: oceasz@univ.gda.pl


Profesorowie zwyczajni:

prof. dr hab. Anna Szaniawska


Adiunkci:

dr Urszula Janas, tel. 058 523 68 67 lub 68 67, e-mail: ula@ocean.univ.gda.pl

dr Monika Normant, tel. 058 523 68 68 lub wew. 68 68, e-mail: monika@ocean.univ.gda.pl
Pracownicy techniczni:

dr Aldona Dobrzycka-Krahel, tel. 058 523 68 72 lub wew. 68 72, e-mail: aldona@ocean.univ.gda.plZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

tel. 058 523 68 31 lub wew. 68 31, fax.


Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Jerzy Bolałek, tel. 058 523 68 33 lub wew. 68 33, e-mail: jerzyb@ocean.univ.gda.pl


Profesorowie nadzwyczajni:

prof. dr hab. Jerzy Bolałek

prof. dr hab. Lucyna Falkowska, tel. 058 523 68 32 lub wew. 68 32, e-mail: lucy@ocean.univ.gda.pl
Adiunkci:

dr Magdalena Bełdowska, tel. 058 523 68 30 lub wew. 68 30, e-mail: ryba@ocean.univ.gda.pl

dr Dorota Burska, tel. 058 523 68 41 lub wew. 68 41, e-mail: burak@ocean.univ.gda.pl

dr Bożena Graca, tel. 058 523 68 43 lub wew. 68 43, e-mail: graca@ocean.univ.gda.pl

dr Waldemar Grzybowski, tel. 058 523 68 42 lub wew. 68 42, e-mail: rzyb@panda.bg.univ.gda.pl

dr Anita Lewandowska, tel. 058 523 68 37 lub wew. 68 37, e-mail: nadsta@ocean.univ.gda.pl

dr Marta Staniszewska, tel. 058 523 68 30 lub wew. 68 30, e-mail: marta@ocean.univ.gda.pl

Asystenci:

mgr Andrzej Pawelec, tel. 058 523 68 39 lub wew. 68 39, e-mail: andy@ocean.univ.gda.pl


Pracownicy techniczni:

Krystyna Krajewska, tel. 058 523 68 31 lub wew. 68 31, e-mail: krysia@ocean.univ.gda.pl

Tomasz Stoppa, tel. 058 523 68 31 lub wew. 68 31

ZAKŁAD GEOLOGII MORZA

tel. 058 523 68 15 lub wew. 68 15, fax.
Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, tel. 058 523 68 16 lub wew. 68 16, e-mail: ocehj@univ.gda.pl


Profesorowie nadzwyczajni:

prof. dr hab. Józef Edward Mojski, tel. 058 523 68 23 lub wew. 68 23, e-mail: mojski@ocean.univ.gda.pl


prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska

prof. dr hab. Stanisław Rudowski, tel. 058 523 68 17 lub wew. 68 17, e-mail: rudowski@ocean.univ.gda.pl


Adiunkci:

dr Marcin Jankowski, tel. 058 523 68 21 lub wew. 68 21, e-mail: silver@ocean.univ.gda.pl

dr Leszek Łęczyński, tel. 058 523 68 18 lub wew. 68 18, e-mail: ocell@univ.gda.pl

dr Małgorzata Witak, tel. 058 523 68 19 lub wew. 68 19, e-mail: ocemaw@univ.gda.pl


Asystenci:

mgr Tomasz Ciborowski, tel. 058 523 68 22 lub wew. 68 22, e-mail: tciborow@ocean.univ.gda.pl


Pracownicy techniczni:

mgr Marta Zambrzycka-Sokołowska, tel. 058 523 68 15 lub wew. 68 15, e-mail: mzs@ocean.univ.gda.pl

ZAKŁAD OCEANOGRAFII FIZYCZNEJ

tel. 058 523 68 89 lub wew. 68 89, fax.


Kierownik Zakładu:

dr hab. Adam Krężel, prof. UG, tel. 058 523 68 88 lub wew. 68 88,

e-mail: oceak@univ.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG, tel. 058 523 68 75 lub wew. 68 75, e-mail: ciesl@univ.gda.pl


dr hab. Jerzy Cyberski, prof. UG, tel. 058 523 68 76 lub wew. 68 76, e-mail: ocejc@univ.gda.pl

prof. UG, dr hab. Adam Krężel, prof. UG

prof. dr hab. Stanisław Massel, prof. UG, tel. 058 551 72 81, e-mail: smas@iopan.gda.pl
Adiunkci:

dr Katarzyna Bradtke, tel. 058 523 68 86 lub wew. 68 86, e-mail: ocekb@univ.gda.pl

dr hab. Natalia Gorska, tel. 058 523 68 84 lub wew. 68 84

dr Agnieszka Herman, tel. 058 523 68 79 lub wew. 68 79

dr Marek Kowalewski, tel. 058 523 68 78 lub wew. 68 78, e-mail: ocemk@univ.gda.pl

dr Maciej Matciak, tel. 058 523 68 87 lub wew. 68 87, e-mail: ocemm@univ.gda.pl

dr Marcin Paszkuta, tel. 058 523 68 83 lub wew. 68 83, e-mail: ocempa@univ.gda.pl

dr hab. Jacek Urbański, tel. 058 523 68 85 lub wew. 68 85, e-mail: oceju@univ.gda.pl


Pracownicy dydaktyczni:
Starsi wykładowcy:

dr Jan Jędrasik, tel. 058 523 68 77 lub wew. 68 77, e-mail: janj@ocean.univ.gda.pl


Pracownicy naukowo-techniczni:

dr Maria Szymelfenig, tel. 058 523 68 90 lub wew. 68 90, e-mail: ocemas@univ.gda.pl


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Janina Repińska, tel. 058 523 68 89 lub wew. 68 89, e-mail: jotka@ocean.univ.gda.pl


Informatyk:

Jakub Zdroik, tel. 058 523 68 97 lub wew. 68 97, e-mail: qbazd@ocean.univ.gda.pl

Pracownia Dynamiki Morza

tel. 058 523 68 75 lub wew. 68 75, fax.Kierownik Pracowni:

dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG, tel. 058 523 68 75 lub wew. 68 75, e-mail: ciesl@univ.gda.pl


Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG


dr hab. Jerzy Cyberski, prof. UG, tel. 058 523 68 76 lub wew. 68 76, e-mail: ocejc@univ.gda.pl

Adiunkci:

dr Agnieszka Herman, tel. 058 523 68 79 lub wew. 68 79

dr Marek Kowalewski, tel. 058 523 68 78 lub wew. 68 78, e-mail: ocemk@univ.gda.pl

Pracownicy dydaktyczni:
Starsi wykładowcy:

dr Jan Jędrasik, tel. 058 523 68 77 lub wew. 68 77, e-mail: janj@ocean.univ.gda.plPracownia Geoinformacji

tel. 058 523 68 85 lub wew. 68 85, fax.


Kierownik Pracowni:

dr hab. Jacek Urbański, tel. 058 523 68 85 lub wew. 68 85, e-mail: oceju@univ.gda.pl


Adiunkci:

dr Katarzyna Bradtke, tel. 058 523 68 86 lub wew. 68 86, e-mail: ocekb@univ.gda.plPracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej

tel. 058 523 68 88 lub wew. 68 88, fax.


Kierownik Pracowni:

dr hab. Adam Krężel, prof. UG, tel. 058 523 68 88 lub wew. 68 88,

e-mail: oceak@univ.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. Adam Krężel, prof. UGAdiunkci:

dr Maciej Matciak, tel. 058 523 68 87 lub wew. 68 87, e-mail: ocemm@univ.gda.pl

dr Marcin Paszkuta, tel. 058 523 68 83 lub wew. 68 83, e-mail: ocempa@univ.gda.pl

Pracownicy naukowo-techniczni:

dr Maria Szymelfenig, tel. 058 523 68 90 lub wew. 68 90, e-mail: ocemas@univ.gda.pl


Pracownia Aparatury Oceanograficznej

tel. 058 523 68 25 lub wew. 68 25, fax.


Kierownik Pracowni:

inż. Jerzy Drzazgowski, tel. 058 523 68 25 lub wew. 68 25, e-mail: drzazga@ocean.univ.gda.pl


Pracownicy naukowo-techniczni:

inż. Jerzy Drzazgowski


Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Kamil Jaworski, tel. 058 523 68 25 lub wew. 68 25

Stanisław Walkowski, tel. 058 523 68 26 lub wew. 68 26
Informatyk:

Marcin Hebda, tel. 058 523 68 26 lub wew. 68 26, e-mail: marcinh@ocean.univ.gda.pl

STACJA MORSKA INSTYTUTU OCEANOGRAFII W HELU

ul. Morska 2, 84-150 Hel, tel. 058 675 08 36, fax. 058 675 04 20,

e-mail: hel@univ.gda.pl
Kierownik Stacji:

dr hab. Krzysztof Skóra, prof. UG, e-mail: oceks@univ.gda.pl


Asystenci:

mgr inż. Bartłomiej Arciszewski, e-mail: ocebar@univ.gda.plSpecjalista:

mgr Iwona Kuklik, e-mail: oceik@univ.gda.plPracownik naukowy:

lek. wet. Joanna Skeris – Gruchal, e-mail: ocejs@univ.gda.plPracownicy administracyjni:

mgr Alicja Makowska, e-mail: oceam@univ.gda.pl

mgr Edyta Słomczyńska, e-mail: ecees@univ.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr Radomił Koza, e-mail: ocerk@univ.gda.pl

Lidia Rydz, e-mail: ocelr@univ.gda.pl

"Oceanograf II" (kuter hydrograficzny)

tel. 058 627 69 92, tel. kom. 661 360 143


Kierownik Statku: mgr inż. Piotr Bigaj
Kierownik maszyny: Kazimierz Błoniarz
Mechanik: Ksawery Milanowski
St. marynarze: Zenon Dąbek, Bogdan Marciniuk
Specjalista ds. taboru pływającego Bogusław Wabia, tel. kom. 661 360 144

INSTYTUT BIOLOGII

ul. Kładki 24, 80-952 Gdańsk,
tel. 058 523 64 01 lub wew. 64 01, 058 523 64 02 lub wew. 64 02;

tel/fax 523 64 03 lub wew. 64 03


e-mail: ib@ug.gda.pl

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Lech Stempniewicz, e-mail: biols@ug.gda.pl
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych: dr Beata Michno, e-mail: biobm@ug.gda.pl
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: prof. dr hab. Edward Skorkowski, e-mail: skorkows@biotech.univ.gda.pl
Sekretariat Instytutu: mgr inż. Magdalena Więcko,

tel. 058 523 64 01 lub wew. 6401, 058 523 64 02 lub wew. 64 02, 058 523 64 03 lub wew. 64 03, e-mail: ib@ug.gda.pl,


mgr inż. Michał Sywula, tel. 058 523 64 06 lub wew. 64 06, e-mail: msywula@biotech.ug.gda.pl
Webmaster: mgr Tomasz Kretowicz, tel. 058 523 63 57 lub wew. 63 57, e-mail: kretowic@biotech.ug.gda.pl

KATEDRA BIOCHEMII

ul. Kładki 24, 80-952 Gdańsk, tel. 058 301 57 41
Kierownik Katedry : prof. dr hab. Barbara Lipińska
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Barbara Lipińska,

e-mail: lipinska@biotech.ug.gda.pl


Adiunkci:
dr Sabina Kędzierska, e-mail: kedzie@biotech.ug.gda.pl ,
dr Dorota Kuczyńska-Wiśnik, e-mail: wisnik@biotech.ug.gda.pl ,
dr Ewa Laskowska, e-mail: lasko@biotech.ug.gda.pl ,
dr Ewelina Matuszewska , e-mail: ewelinam@biotech.ug.gda.pl
dr Joanna Skórko-Glonek, e-mail: glonek@biotech.ug.gda.pl
Asystenci:
mgr Agnieszka Kotlarz, e-mail: kotlarz@biotech.ug.gda.pl
mgr Dorota Żurawa-Janicka, e-mail: zurawa@biotech.ug.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
Marianna Kolesińska, Barbara Strelau, Bogusława Turek

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ul. Kładki 24, 80-952 Gdańsk,

tel. 058 346 30 14, fax. 058 301 00 72


Kierownik Katedry: prof. zwyczajny dr hab. Grzegorz Węgrzyn,

e-mail: wegrzyn@biotech.univ.gda.pl


Profesorowie nadzwyczajni: prof. dr hab. Roman Wenne
Adiunkci:
dr Marcin Łoś, dr Joanna Potrykus, Katarzyna Potrykus,

dr Monika Słomińska-Wojewódzka

Pracownia Genetyki Molekularnej

tel. 058 346 30 14


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn tel. 058 346 30 14, 058 523 63 08 lub wew. 63 08
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Alina Taylor, tel. 058 523 63 87 lub wew. 63 87,
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn tel. 058 346 30 14, 058 523 63 08 lub wew. 63 08

Adiunkci: dr Monika Glinkowska, dr Beata Guzow-Krzemińska, dr Anna Herman-Antosiewicz, dr Barbara Kędzierska, dr Agnieszka Szalewska-Pałasz
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Aleksandra Kochanowska, Ewa Sell, mgr Helena Szyszkowska

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

tel. 058 523 63 04 lub wew. 63 04
Kierownik Pracowni: dr Grażyna Konopa
Adiunkci: dr Sylwia Barańska, dr Grażyna Konopa

KATEDRA EKOLOGII I ZOOLOGII KRĘGOWCÓW

al. Legionów 9, 80-441 Gdańsk, tel. 058 341 03 60, tel./fax. 058 341 20 16, e-mail: biols@ug.gda.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Lech Stempniewicz,

tel. 058 520 16 90,

Pracownia Ekologii i Etologii Kręgowców

tel. 058 341 03 60, 341 20 16


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Profesorowie nadzwyczajni: prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Adiunkci: dr Dariusz Jakubas, dr Mateusz Ciechanowski
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Lech Iliszko, mgr Adrian Zwolicki,

Pracownia Zoologii Kręgowców

tel. 058 341 03 60, 341 20 16
Kierownik Pracowni: dr Michał Goc
Adiunktdr Michał Malinga
Starsi wykładowcy: dr Michał Goc
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Jarmiła Ulatowska, mgr Joanna Zamajska

Pracownia Ekofizjologii Ptaków

tel. 058 341 03 60, 341 20 16 wew. 14
Kierownik pracowni: dr hab. Włodzimierz Meissner
Adiunkt habilitowany: dr hab. Włodzimierz Meissner
Adiunkt: dr Magdalena Remisiewicz
Pracownicy dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Beata Michno

KATEDRA EKOLOGII ROŚLIN

al. Legionów 9, 80-952 Gdańsk, tel. 058 520 16 89, 058 341 03 60, tel./fax 058 341 20 16, e-mail: ker@ug.gda.pl,


http://www.biology.univ.gda.pl/ker
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Józef Szmeja
Sekretariat: Małgorzata Bogdańska

Pracownia Ekologii Wód Słodkich

 tel. 058 520 16 89 tel./fax 058 341 20 16,
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Józef Szmeja
Profesorowie nadzwyczajni: prof. dr hab. Józef Szmeja
Adiunkci: dr Krzysztof Banaś, dr Katarzyna Bociąg, dr Krzysztof Gos
Asystenci: mgr Agnieszka Gałka
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Marek Merdalski

Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki

tel./fax 058 341 20 16, tel. 058 341 03 60
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Małgorzata Latała
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Małgorzata Latała
Adiunkci: dr Monika Badura, dr Joanna Jarosińska, dr Joanna Święta-Musznicka
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Marcelina Zimny

KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY

al. Legionów 9, 80-952 Gdańsk, tel. 058 341 03 60, 341 20 16
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
e-mail: biodarek@ug.gda.pl
Sekretariat: mgr Magdalena Jąkalska, tel. 058 341 03 60 wew. 312,
e-mail: biotrop@ug.gda.pl
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Magdalena Jąkalska
Pracownicy inzynieryjno-techniczni: dr Joanna Bloch-Orłowska,
e-mail: biojo@ug.gda.pl
mgr Paulina Ćwiklińska, e-mail: dokpc@ug.gda.pl
mgr Marcin Górniak,
mgr Agnieszka Kowalewska, e-mail: bioak@ug.gda.pl

Pracownia Geobotaniki i Ochrony PrzyrodyKierownik Pracowni: dr hab. Jacek Herbich, prof. UG,

e-mail: biojh@univ.gda.plProfesorowie nadzwyczajni: dr hab. Jacek Herbich, prof. UG,  dr hab. Maria Herbich, prof. UG e-mail: biojh@ug.gda.pl
Adiunkci: dr Renata Afranowicz, e-mail: biora@ug.gda.pl
dr Agnieszka Budyś, e-mail: bioabud@ug.gda.pl
dr Katarzyna Żółkoś, e-mail: biokz@ug.gda.pl
Pracownicy dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Ryszard Markowski, e-mail: biorm@ug.gda.pl

Pracownia Taksonomii Roślin i GrzybówKierownik Pracowni: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
Profesorowie zwyczajni:prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
Adiunkci: dr Martin Kukwa dokmak@univ.gda.pl, dr Hanna Margońska dokhbm@univ.gda.pl, dr Julita Minasiewicz biomj@univ.gda.pl
dr Joanna Mytnik-Ejsmont dokjom@univ.gda.pl, dr Tomasz S.Olszewski tso@univ.gda.pl
dr Piotr Rutkowski biopr@univ.gda.pl

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, tel. 058 523 66 00 lub wew. 66 00
Kierownik Katedry: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG, tel. 058 523 66 29 lub wew. 66 29,
e-mail: biozt@univ.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG,
Adiunkci: dr Anna Aksmann, tel. 058 523 66 61 lub wew. 66 61,

e-mail: anaks@sat.ocean.univ.gda.pl;


dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz, tel. 058 523 66 44 lub wew. 66 44,

e-mail: abrem@sat.ocean.ug.gda.pl


dr Krystyna Matusiak-Mikulin, tel. 058 523 66 44 lub wew. 66 44,

e-mail: krysmat@sat.ocean.univ.gda.pl;


dr Wojciech Pokora, tel. 058 523 66 61 lub wew. 66 61,

e-mail: pokora@sat.ocean.univ.gda.plPracownicy dydaktyczni:

Starsi wykładowcy: dr Krystyna Burkiewicz, tel. 058 523 66 94 lub wew. 66 94, e-mail: biokb@univ.gda.pl
dr Roman Synak, tel. 058 523 66 62 lub wew. 66 62,

e-mail: biors@sat.ocean.univ.gda.pl


Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Iwona Soldenhoff, tel. 058 523 66 94 lub wew. 66 94, e-mail: iwonas@sat.ocean.univ.gda.pl;
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Teresa Gorgolewska, Barbara Janas, tel. 058 523 66 39 lub wew. 66 39

KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT

ul. Kładki 24, 80-952 Gdańsk, tel. 058 301 94 34, fax. 058 301 40 85
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska
Profesorowie zwyczajni: prof. dr med. Juliusz Tokarski
Profesorowie nadzwyczajni: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska, e-mail: trojniar@biotech.ug.gda.pl
Adiunkci: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, dr Andrzej Borman,

dr Ziemowit Ciepielewski, dr Danuta Janina Lewandowska, dr Dorota Myślińska, dr Jolanta Orzeł-Gryglewska, dr Wojciech Stojek


Asystenci: mgr Wojciech Glac, mgr Grażyna Jerzemowska, mgr Emilia Leszkowicz, mgr Irena Prabucka
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr inż. Michał Jaskulski
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Piotr Badtke, mgr Danuta Bazant, mgr Tomasz Cecot, Zbigniew Kołaski, mgr Karolina Plucińska,

mgr Alicja Sielicka

Pracownia Neurofizjologii

tel. 058 301 94 34


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska
Profesorowie nadzwyczajni: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska
Asystenci: mgr Grażyna Jerzemowska, mgr Irena Prabucka
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Tomasz Cecot, mgr Karolina Plucińska

Pracownia Badań Snu

Kierownik: dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Adiunkci: dr Jolanta Orzeł-Gryglewska
Asystenci: mgr Emilia Leszkowicz

KATEDRA GENETYKI I CYTOLOGII

ul. Kładki 24, 80-952 Gdańsk, tel. 058 523 63 57 lub wew. 63 57,

fax. 058 305 81 10
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Pracownia Cytologii i Embriologii Roślin

tel. 058 523 63 52 lub wew. 63 52
Kierownik Pracowni: dr Jerzy Bohdanowicz
Adiunkci: dr Marzena Jeziorska, dr Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno,

dr Joanna Świerczyńska


Asystenci: mgr Dorota Łuszczek, mgr Joanna Maria Rojek
Pracownicy dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Jerzy Bohdanowicz
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Jolanta Romaniuk

Pracownia Genetyki

tel. 058 523 63 57 lub wew. 63 57


Kierownik Pracowni: dr Jerzy Sell
Adiunkci: dr inż. Iwona Głażewska, dr Tadeusz Namiotko, dr Jerzy Sell, dr Joanna Szybkowska, dr Barbara Wojtasik, dr Anna Wysocka
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Aleksander Janta,

mgr Lucyna Namiotko, mgr Beata Wysokińska


KATEDRA MIKROBIOLOGII


ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk,
tel. 058 301 22 41, fax. 058 320 20 31,

e-mail: microbiology@univ.gda.pl


Kierownik Katedry: dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG, tel. 058 523 63 30 lub wew. 63 30, 058 305 62 42
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Tadeusz Kaczorowski,

e-mail: kaczorow@biotech.univ.gda.pl


Adiunkci: dr hab. Józef Nieradko, e-mail: nieradko@biotech.univ.gda.pl
dr hab. Marian Sęktas, tel. 058 523 63 98 lub wew. 63 98,

e-mail: sektas@biotech.univ.gda.pl


dr Beata Furmanek-Blaszk, tel. 058 523 63 73 lub wew. 63 73,

e-mail: furmanek@biotech.univ.gda.pl


dr Anna Karina Kaczorowska, tel. 058 523 64 00 lub wew. 64 00,

e-mail: szuster@biotech.univ.gda.pl


dr Iwona Mruk, tel. 058 523 63 73 lub wew. 63 73, email:shamrock127@hotmail.com
Pracownicy techniczni: Łucja Adamczyk, Jadwiga Pomorska,
mgr Elżbieta Żewierżejew, tel. 058 523 63 98 lub wew. 63 98,

e-mail: elzbieta@biotech.univ.gda.pl

KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW

ul. Marszałka Piłsudskiego 46, 81- 378 Gdynia, tel./fax. 058 523 66 30 lub wew. 66 30


Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Jolanta Dobryńczuk-Szeler, tel. 058 523 66 30 lub wew 66 30
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Joanna Wojewoda, tel. 058 523 66 30 lub wew. 66 30

Pracownia Parazytologii i Zoologii Ogólnej

tel. 058 523 66 47 lub wew. 66 47
Kierownik Pracowni: dr hab. Sławomir Kadulski, prof. UG
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Sławomir Kadulski
Adiunkci: dr Joanna Izdebska, tel. 058 523 66 38 lub wew. 66 38,

e-mail: izdebska@sat.ocean.ug.gda.pl


dr Sławomira Fryderyk, tel. 058 523 66 38 lub wew. 66 38,

e-mail: slawka@sat.ocean.ug.gda.pl

Pracownia Zoologii Morskiej

tel. 058 523 66 18 lub wew. 66 18


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki,

e-mail: rokicki@sat.ocean.ug.gda.pl


Adiunkci: dr Leszek Rolbiecki, tel. 058 523 66 65 lub wew. 66 65,

e-mail: rolbieck@ocean.ug.gda.pl


Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Iwona Soldenhoff,

tel. 058 523 66 65 lub wew. 66 65

Pracownia Zoologii Systematycznej

tel. 058 523 66 46 lub wew. 66 46


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski,

e-mail: szadz@ocean.ug.gda.pl


Adiunkci: dr Wojciech Giłka, tel. 058 523 66 42 lub wew. 66 42,

e-mail: scorpi@sat.ocean.ug.gda.pl


dr Elżbieta Kaczorowska, tel. 058 523 66 42 lub wew. 66 42,

e-mail: saline@sat.ocean.ug.gda.pl

Pracownia - Muzeum Inkluzji w Bursztynie

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
Adiunkci: dr Elżbieta Sontag, tel. 058 523 66 42 lub wew. 66 42,

e-mail: esontag@ocean.ug.gda.pl

STACJA BADANIA WĘDRÓWEK PTAKÓW

Przebendowo, 84-210 Choczewo, tel. 058 572 23 96, fax.058 572 37 20, e-mail: busse@ug.gda.pl


Kierownik Stacji: prof. dr hab. Przemysław Busse
Profesorowie nadzwyczajni: prof. dr hab. Przemysław Busse
Adiunkci: dr inż. Jarosław Nowakowski, e-mail: sikorka@ug.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Wioletta Wójcik
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Krzysztof Muś, e-mail: k.mus@univ.gda.pl,
dr Agnieszka Ożarowska, e-mail: bioat@univ.gda.pl

STACJA BIOLOGICZNA

ul. Ornitologów 26, 80-680 Gdańsk, tel. 058 308 07 14, 308 08 51, fax. 058 308 07 03,


e-mail: biolsta@biotech.ug.gda.pl
Kierownik stacji: prof. dr hab. Edward Skorkowski
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Edward Skorkowski
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Anna Biegniewska, mgr Jadwiga Gronczewska, mgr Magdalena Rokicka, dr Marek Ziętara

Pracownia Biochemii PorównawczejKierownik Pracowni: prof. dr hab. Edward Skorkowski
mgr Jadwiga Gronczewska, dr Marek Ziętara

Pracownia EkotoksykologiiKierownik Pracowni: prof. dr hab. Edward Skorkowski
mgr Anna Biegniewska, mgr Magdalena Rokicka

INSTYTUT GEOGRAFII

ul. Dmowskiego 16 a, 80-952 Gdańsk
tel./fax. 058 341 78 13, tel. 058 341 00 61 wew.72,
fax. do Katedr i Zakładów: 058 346 03 16,
e-mail: ig@ug.gda.pl

Dyrektor Instytutu Geografii: dr hab. Mariusz Teodor Kistowski, 058 341 00 61 wew. 70
Zastępca Dyrektora: dr Jan Wendt, tel. 058 341 00 61 wew. 70
Sekretariat: mgr Karina Meyer, tel./fax. 058 341 78 13, tel. 058 341 00 61 wew. 72, e-mail: geokme@ug.gda.pl

KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia,
tel. 058 523 66 23 lub wew. 66 23, tel./fax. 058 523 66 70 lub wew. 66 70
Kierownik Katedry: dr hab. Iwona Sagan,
tel. 058 523 66 12,
Sekretariat tel. 058 523 66 23 lub wew. 66 23, e-mail: geois@ug.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni: dr Stefan Bouzarovski, prof. UG
Adiunkci: dr hab. Iwona Sagan, dr Mariusz Czepczyński,

tel. 058 523 66 75 lub wew. 66 75, e-mail: geomc@ug.gda.pl


Asystenci: mgr inż. Grzegorz Masik,

tel. 058 523 66 58 lub wew. 66 58, e-mail: geogm@ug.gda.pl


mgr Stanisław Rzyski, tel. 058 523 66 70 lub wew. 66 70,

e-mail: geosr@ug.gda.pl


mgr Magdalena Szmytkowska, tel. 058 523 66 70 lub wew. 66 70,

e-mail: geoms@ug.gda.pl


mgr Michał Piotr Witkiewicz, 058 523 66 57 lub wew. 66 57,

e-mail: geomw@ug.gda.pl


Starsi wykładowcy: dr Eugeniusz Andrzejewski,

tel. 058 523 66 59 lub wew. 66 59, e-mail: geoea@ug.gda.pl


dr Antoni Korowicki, tel. 058 523 66 57 lub wew. 66 57,

e-mail: geoak@ug.gda.pl


dr Wojciech Portalski, tel. 058 523 66 59 lub wew. 66 59,

e-mail: geowp@ug.gda.pl


dr Stanisław Rzymowski, tel. 058 523 66 58 lub wew. 66 58,

e-mail: geors@ug.gda.pl


dr Joanna Skupowa, tel. 058 523 66 25 lub wew. 66 25,

e-mail: geojs@ug.gda.pl


Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Kamila Mędrzycka, 058 523 66 23 lub wew. 66 23, e-mail: geokm@ug.gda.pl
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Jacek Niesyt,

tel. 058 523 66 25 lub wew. 66 25, e-mail: geojn@ug.gda.pl

KATEDRA GEOGRAFII ROZWOJU REGIONALNEGO

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, tel. 058 523 66 32 lub wew. 66 32


Kierownik Katedry : dr hab. Tadeusz Palmowski,
tel. 058 523 66 24 lub wew. 66 24, e-mail: geotpl@ug.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni: prof. Alexandru Ilieş
Adiunkci:
dr hab. Tadeusz Palmowski, tel. 058 523 66 24 lub wew. 66 24,

e-mail: geotpl@ug.gda.pl,


dr Tomasz Michalski, tel. 058 523 66 74 lub wew. 66 74,

e-mail: geotm@ug.gda.pl,


dr Małgorzata Pacuk, tel. 058 523 66 68 lub wew. 66 68,

e-mail: geomp@ug.gda.pl,


dr Jan Wendt, tel. 058 523 66 67 lub wew. 66 67,

e-mail: geojw@ug.gda.pl


Asystenci:
mgr Renata Anisiewicz, tel. 058 523 66 73 lub wew. 66 73,

e-mail: geora@ug.gda.pl,


mgr Konrad Kondratowicz, tel. 058 523 66 74 lub wew. 66 74,

e-mail: geokko@ug.gda.pl,


mgr Krzysztof Kopeć, tel. 058 523 66 74 lub wew. 66 74,

e-mail: geokk@ug.gda.pl,


mgr Maciej Stanisław Tarkowski, tel. 058 523 66 68 wew. 66 68,

e-mail: geomt@ug.gda.pl ,


Starsi wykładowcy: dr Maciej Rozwadowski,

tel. 058 523 66 67 lub wew. 66 67

e-mail: geomr@ug.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Hanna Stodoła,

tel. 058 523 66 32 lub wew. 66 32, e-mail: geohs@ug.gda.pl

KATEDRA GEOGRAFII FIZYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

ul. R. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk, tel. 058 341 00 61 wew. 63


Kierownik Katedry: dr hab. Henryk Andrzej Rachocki, prof. UG
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Henryk Andrzej Rachocki, prof. UG, tel. 058 341 00 61 wew. 36,
Adiunkci: dr Jarosław Czochański, tel. 058 341 00 61 wew. 60,

e-mail: geojc@ug.gda.pl ,


dr hab. Mariusz Teodor Kistowski, tel. 058 341 00 61 wew. 63,

e-mail: geomk@ug.gda.pl,


dr Wojciech Staszek, tel. 058 341 00 61 wew. 60,

e-mail: geows@ug.gda.pl


Asystenci: mgr Barbara Korwel-Lejkowska, tel. 058 341 00 61 wew. 33, e-mail: geobk@ug.gda.pl,
mgr Tomasz Jerzy Kugler, tel. 058 341 00 61 wew. 60,

e-mail: bgiotk@ug.gda.pl


Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Andrzej Pępek, tel. 058 341 00 61 wew. 67
Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map): mgr Robert Lejkowski, tel. 058 341 00 61 wew. 64, e-mail: georl@ug.gda.pl

KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII

ul. R. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk, tel. 058 341 00 61 wew. 64, e-mail: klimat@ug.gda.pl
Kierownik Katedry : dr hab. Mirosław Miętus, prof. UG, tel. 058 341 00 61 wew. 39, e-mail: mietus@ug.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Mirosław Miętus
Adiunkci: dr Janusz Filipiak, tel. 058 341 00 61 wew. 61,

e-mail: geojf@ug.gda.pl,


dr Mirosława Malinowska, tel. 058 341 00 61 wew. 41,

e-mail: dokmem@ug.gda.pl,


dr Andrzej Wyszkowski, tel. 058 341 00 61 wew. 64,

e-mail: geoaw@ug.gda.pl,


dr Michał Ziemiański, e-mail: m.ziemianski@ug.gda.pl
Asystenci: mgr Michał Marosz, tel. 058 341 00 61 wew. 61,

e-mail: geocelt@ug.gda.pl


Starsi wykładowcy: dr Józef Korzeniewski, tel. 058 341 00 61 wew. 61, e-mail: geojk@uggda.pl
Pracownicy inzynieryjno-techniczni: mgr Karina Michalska, tel. 058 341 00 61 wew. 64, e-mail: klimat@ug.gda.pl

KATEDRA GEOMORFOLOGII I GEOLOGII CZWARTORZĘDU

ul. R. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk, tel. 058 341 00 61 wew. 57, e-mail: geomorf@ug.gda.pl
Kierownik Katedry : dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG, tel. 058 341 00 61 wew. 62, e-mail: geomorf@ug.gda.pl
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Bohdan Kozerski, tel. 058 341 00 61 wew. 34, e-mail: bkoz@pg.gda.pl
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Roman Gołębiewski
Profesorowie emerytowani: prof. dr hab. Bogusław Rosa, tel. 058 341 00 61 wew. 35
Adiunkci: dr Stanisław Fedorowicz, tel. 058 341 00 61 wew. 37,

e-mail: geosf@ug.gda.pl,


dr Urszula Kępińska, tel. 058 341 00 61 wew. 58,

e-mail: geouk@ug.gda.pl,


dr Wojciech Tylmann, tel. 058 341 00 61 wew. 48,

e-mail: geowt@ug.gda.pl,


dr Piotr Paweł Woźniak, tel. 058 341 00 61 wew. 48,

e-mail: geopw@ug.gda.pl,


dr Elżbieta Zawadzka-Kahlau, tel. 058 341 00 61 wew. 37,

e-mail: geoez@ug.gda.pl


Asystenci: mgr Karolina Czarnecka, tel. 058 341 00 61 wew. 37,

e-mail: geokc@ug.gda.pl,


mgr Janusz Dworniczak, tel. 058 341 00 61 wew. 59,

e-mail: dokjdw@ug.gda.pl,


mgr Radosław Wróblewski, tel. 058 341 00 61 wew. 59,

e-mail: dokrw@ug.gda.pl,


Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Dorota Jurasz, tel. 058 341 00 61 wew. 57, e-mail: geomorf@ug.gda.pl

KATEDRA HYDROLOGII

ul. R. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk, tel. 058 341 00 61 wew. 47, e-mail: hydro@ug.gda.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Drwal
Profesorowie zwyczajni: prof. dr hab. Jan Drwal, tel. 058 341 00 61 wew. 38, e-mail: geojd@ug.gda.pl
Adiunkci: dr Robert Bogdanowicz, tel. 058 341 00 61 wew. 42,

e-mail: georb@ug.gda.pl,


dr Roman Piotr Cieśliński, tel. 058 341 00 61 wew. 46,

e-mail: georc@ug.gda.pl,


dr Joanna Fac-Beneda, tel. 058 341 00 61 wew. 45,

e-mail: geojfb@ug.gda.pl,


dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, tel. 058 341 00 61 wew. 47,

e-mail: geokjk@ug.gda.pl,


Asystenci: mgr Ewa Hryniszak, tel. 058 341 00 61 wew. 47,

e-mail: remrem@o2.pl,


Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Jerzy Błaszkowski, tel. 058 341 00 61 wew. 47, e-mail: geojb@ug.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr inż. Artur Cysewski,

tel. 058 341 00 61 wew. 50, e-mail: geoca@ug.gda.plKATEDRA LIMNOLOGII

ul. R. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk, tel. 058 341 00 61 wew. 55


Kierownik Katedry: dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. UG,

e-mail: bajka37@wp.pl


Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
Adiunkci: dr Dariusz Borowiak, tel. 058 341 00 61 wew. 44,

e-mail: geodb@univ.gda.pl,


dr Magdalena Borowiak, tel. 058 341 00 61 wew. 43,

e-mail: geomb@univ.gda.plPracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej

tel. 058 341 00 61 wew. 51 i 54


Kierownik Pracowni: dr Jan Ziółkowski, tel. 058 341 00 61 wew. 51, e-mail: geojz@ug.gda.pl,
Adiunkci: dr inż. Pavel Neytchev, tel. 058 341 00 61 wew. 53,

e-mail: neytchev@ug.gda.pl,


Asystenci: mgr Agnieszka Strzała, tel. 058 341 00 61 wew. 52,

e-mail: geoas@ug.gda.pl


Starsi wykładowcy: dr Jan Ziółkowski
Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Krystyna Sznajderska,

tel. 058 341 00 61 wew. 54,

Zakład Geografii Pojezierzy

ul. R. Dmowskiego 16 a, 80-264 Gdańsk, tel. 058 341 00 61 wew. 55


Kierownik Zakładu: dr hab. Jerzy Jańczak, prof. UG, tel. 058 341 00 61 wew. 55, e-mail: j.janczak@op.pl
Profesorowie nadzwyczajni: dr hab. Jerzy Jańczak
Adiunkci: dr Wojciech Maślanka, tel. 058 341 00 61, wew. 43,

e-mail: bgiowm@univ.gda.pl


Asystenci: mgr Kamil Nowiński, tel. 058 341 00 61, wew. 44,

e-mail: geokamil@univ.gda.pl


Pracownicy naukowo-techniczni: mgr Piotr Licbarski, tel. 058 341 00 61 wew. 44, e-mail: geopl@univ.gda.pl

Stacja Limnologiczna w Borucinie

Borucino, poczta 83-323 Kamienica Szlachecka, gmina Stężyca,
tel. 058 684 60 17, 684 60 50, fax. 058 684 60 16
Kierownik Stacji:dr hab. Jerzy Jańczak prof. UG
Specjalista kierujšcy administracjš obiektu: mgr Sławomir Skierka, tel. 058 684 60 17, e-mail: geoss@ug.gda.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: Tadeusz Formela, mgr Edmund Ulenberg

PRACOWNIA DYDAKTYKI GEOGRAFII I BIOLOGIIal. Legionów 9, 80-952 Gdańsk, tel. 058 341 20 16 wew. 356, e-mail: dybiogeo@ug.gda.pl
Kierownik Pracowni: dr Ryta Suska-Wróbel
Adiunkci: dr Iwona Majcher, e-mail: bioim@ug.gda.pl
dr Anna Sternicka, e-mail: biois@ug.gda.pl
dr Ryta Suska-Wróbel, e-mail: suska@ug.gda.pl
Asystenci: mgr Teresa Sadoń-Osowiecka, ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, tel. 058 523 66 33 lub wew. 66 33, e-mail: geotso@ug.gda.pl
Pracownicy dydaktyczni:
Starsi wykładowcy: dr Jan Mordawski, tel. 058 523 66 33, lub wew. 66 33
Pracownicy techniczni: mgr Anna Kosobucka, e-mail: dybiogeo@ug.gda.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna