Wydział Filologiczny up wydziałowe Studia DoktoranckiePobieranie 13.81 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.81 Kb.

Wydział Filologiczny UP

Wydziałowe Studia Doktoranckie

SYLABUS

prowadzący: dr hab. Rafał Solewski, prof. UP

kierunek studiów: Wydziałowe Studia Doktoranckie - Literaturoznawstwo i językoznawstwo

przedmiot: Wybrane zagadnienia z historii sztuki

forma zajęć: wykład

tok studiów: stacjonarne

rok studiów: II

ilość godzin: 10

forma zaliczenia: Zaliczenie w oparciu o pracę pisemną, np. sztuki wizualne lub dziedzictwo i tożsamość w literaturze współczesnej (temat, inspiracja, wzorce estetyczne lub Visual Turn we współczesnej literaturze polskiej lub w polskiej humanistyce.

cel nauczania przedmiotu:

Wiedza: znajomość historii sztuki XX i początku XXI wieku (artyści, dzieła, wydarzenia), definiowanie najważniejszych dziedzin i gatunków sztuki współczesnej, świadomość kontekstu historycznego i kulturowego i jego wpływu na twórców i dzieła

Umiejętności: identyfikowanie najważniejszych artystów i dzieł sztuki współczesnej, analiza i interpretacja dzieła sztuki najnowszej, umiejscawianie możliwych granic „współczesności”

13 X Problem definicji sztuki. Pojęcia piękna, wzniosłości , malowniczości. Sztuka a „spontaniczna potrzeba twórczości”. Współczesne kategorie estetyczne (intensywność doznania, totalność, synteza wirtualnego z rzeczywistym, interaktywność);

Synteza sztuk i klasyfikacje (Platon, Kant, Lessing). Pragrecki synkretyzm kulturowy (Nietzsche i Heidegger), ut pictura poesis, synestezja, Gesamtkunstwerk, Wielka Reforma Teatru i rola reżysera, fuzja intermedialna i „wspólny horyzont”, zagadnienie percepcji, sztuki plastyczne a wizualia. 2/1010 XI Trwanie klasycznego w sztukach wizualnych. Edward Tylor i „survivals”. Odrodzenia klasycznego. Surrealizm i Nowy klasycyzm. „Nowi dawni mistrzowie”. Zbigniew Herbert i wizualia 4/10

17 XI Kiedy zaczyna się współczesność? Mimesis i abstrakcja. Romantyzm, modernizm i postmodernizm. Marcel Duchamp. Wolność i permissivenes. „Druga awangarda”. Happening, performance, body art, body painting (fr. filmów o Johnie Cage’u), Beuys, Jerzy Bereś. Instalacja. Konceptualizm. Joseph Kossuth. Nowe media. Imateriały.Estetyzacja prac kuratorskich, krytycznych i naukowych. 6/10

1 XII Poezja i filozofia w sztuce najnowszej. Poetyka wizualna. Textual turn i pictorial turn. Semiotyka, fenomenologia i hermeneutyka w analizie i interpretacji sztuki najnowszej. Analiza wybranych przykładów z wystaw Documenta w Kassel i Biennale w Wenecji. M. in. On Kawara i Roman Opałka, David Small, James Turell, Su-mei Tse, Bill Viola, Nikos Navridis, Emanuelle Antille, Jana Sterbak 8/10

8 XII Problem tożsamości w sztuce najnowszej (zagadnienia miejsca, historii, języka, narodowości, religii, cielesności, seksualności, siebie i innego). M. in. Balthus, Arnulf Rainer, Anselm Kiefer, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Chochrech Feyzdjou, Fred Wilson i Kara Walker, Leon Tarasiewicz 10/10


Literatura:
 1. Art Now. Sztuka przełomu tysiąclecia, red. Burkhard Riemschneider, Uta Grosenick, Kolonia 2002


 2. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, CSW: Warszawa 2007

 3. Grzegorz Dziamski, Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002

 4. Stewart Home, Gwałt na kulturze, Warszawa 1993

 5. Krystyna Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

 6. Ryszard W. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002

 7. Ewa Kuryluk, Hiperrealizm-Nowy realizm, Warszawa 1983

 8. Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków 2005 (fragmenty dotyczące Les Immatériaux)

 9. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Warszawa 2005 (szczególnie fragmenty dotyczące instalacji video i sztuki Internetu)

 10. Ksawery Piwocki, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Warszawa 1980

 11. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Stentor: Warszawa 2005

 12. Martin Seel, Estetyka obecności fenomenalnej, tł. Krystyna Krzemieniowa, Universitas: Kraków 2008

 13. Rafał Solewski, Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2007

 14. Sztuka wobec świata. Dziedziny i granice, „Estetyka i Krytyka”, nr 17/18 (2/2009-1/2010)

15. Ut pictura poesis, red. Marek Skwara, Seweryna Wysłouch, słowo/obraz terytoria: Gdańsk 2006

16. Anna Zeidler-Janiszewska, O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka uwag wstępnych, www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/AnnaZeidlerJaniszewska.pdf; Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie”, 4/2006


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna