Wydział nauk geograficznych I geologicznych ul. Dzięgielowa 27, 61-680 poznańPobieranie 6.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar6.74 Kb.
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

UL. DZIĘGIELOWA 27, 61-680 POZNAŃ

TEL. +48 61 829 61 24, +48 61 829 61 25, +48 61 829 61 19 FAX: +48 61 829 62 81


Poznań, ………………….

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani ………………………………………..,

ur. dnia ……………………..r., syn/córka ……………. jest studentem ….. roku …………………………………….. studiów ……………………………….. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Student pisze pracę magisterską na temat:

………………………………………………………………………………………………….. Proszę o udostępnienie danych związanych z pisaniem pracy magisterskiej (z wyłączeniem prac magistrskich). Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach dydaktycznych.
Pieczęć

urzędowa


……………………………………

podpis


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna