Wydział PedagogicznyPobieranie 19.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.66 Kb.
Akademia im. Jana Długosza

w Częstochowie

Wydział Pedagogiczny


Zakład Doradztwa Zawodowego
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 tel. 034/3784100, e-mail: zdz@ajd.czest.pl

Częstochowa dn. 6.12.2011 r.Zakład Doradztwa Zawodowego

zaprasza

do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego

połączonej z obchodami 10 rocznicy śmierci


prof. Wandy Rachalskiej

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 20 kwietnia 2012 roku

w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Ciągle zmieniająca się rzeczywistość wymusza na doradcach zawodowych dostosowywanie się do potrzeb klienta i współczesnego rynku pracy. Doradztwo zawodowe to już nie tylko pomoc osobom, które mają problemy z zaplanowaniem i odnalezieniem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także motywowanie do podejmowania wszelakich działań w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacji oraz pracy zawodowej. To również i przede wszystkim udzielanie informacji o aktualnym stanie na rynku pracy a w szczególności na krajowym i europejskim. Człowiek boi się podejmować decyzje samodzielnie, dlatego też szuka pomocy i wsparcia innych u ludzi, którzy trudnią się „doradzaniem”.

Współczesny doradca zawodowy musi posiadać rozległą i aktualną wiedzę zawodową oraz przejawiać odpowiednie kompetencje warunkujące wykonywanie danego zawodu a tym samym świadczące o jego profesjonalizmie. Należy pamiętać, że coraz częściej na drodze

doradców zawodowych w Polsce pojawiają się klienci, którzy przyjechali do naszego kraju, aby rozpocząć lub kontynuować karierę zawodową, a którzy nie mogą odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy. Im również niezbędna jest pomoc i wsparcie w określeniu swoich indywidualnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych. Każdy człowiek jest inny, a doradca zawodowy musi potrafić dotrzeć do wszystkich.

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, zarówno w systemie edukacji, jak i rynku pracy. Chcemy zastanowić się nad zmianami, jakie zachodzą w systemie poradnictwa zawodowego oraz jakie znaczenie odgrywa doradca zawodowy w planowaniu kariery zawodowej na każdym etapie życia jednostki. Zależy nam także na prezentacji najnowszych trendów w doradztwie zawodowym oraz głosie praktyków w tej dziedzinie.

Żywimy nadzieję, iż uda nam się zidentyfikować przemiany zachodzące w systemie poradnictwa zawodowego, przedstawić kierunki rozwoju oraz najciekawsze dobre praktyki w owej dziedzinie.


***

Do udziału w dyskusji zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów, socjologów, psychologów, przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którym bliska jest problematyka poradnictwa zawodowego oraz pedagogiki pracy.


***

Zamysłem organizatorów konferencji jest podjęcie dyskusji w poniżej zarysowanych obszarach problemowych:

1. Dyskurs o przyszłości i rozwoju poradnictwa zawodowego

2. Wybory edukacyjno – zawodowej jednostki

3. Interdyscyplinarność poradnictwa zawodowego

4. Kompetencje i kwalifikacje współczesnego doradcy zawodowego.

5. Nowe nurty w doradztwie zawodowym.

6. Etyka w poradnictwie zawodowym

7. Poradnictwo zawodowe w praktyce

8. Kształcenie ustawiczne wobec rynku pracy

9. Problemy grup ryzyka na rynku pracy
Prosimy, aby potraktowali Państwo powyższe propozycje jako otwarty zbiór. Chętnie przyjmiemy sugestie rozszerzające lub uzupełniające zaproponowana tematykę.

***
Koszt udziału w Konferencji, obejmujący materiały konferencyjne, druk publikacji pokonferencyjnej i wyżywienie ( przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja) wynosi 290 zł. Oferujemy również pomoc w rezerwacji zakwaterowania. Opłatę za nocleg uczestnicy regulują we własnym zakresie.

W kolejnym komunikacie zostaną Państwu przesłane informacje dotyczące bazy noclegowej.

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 10 marca 2012 roku na konto:


Raiffeisen Bank Polska SA

23175010350000000013011378


Koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: „ konferencja doradztwo” oraz podaniem informacji za kogo jest ona wnoszona ( imię i nazwisko uczestnika).

***
Informacje o Konferencji oraz Karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie:http://www.ajd.czest.pl/

( Zakładka - Działalność Naukowa – Konferencje)

***
Dodatkowych informacji udzielają:

Sekretarz konferencji:

mgr Wioleta Duda: w.duda@ajd.czest.pl

Tel: 669 393 564 lub 535 353 028
Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do dnia 25 lutego 2012 roku.


Korespondencję prosimy kierować na adres:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Zakład Doradztwa Zawodowego

Ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa


lub drogą elektroniczną na adres:

w.duda@ajd.czest.pl
***

Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny

Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki Dr Gertruda Wieczorek

Prof. UKSW dr hab. Adam Solak Dr Daniel Kukla

Prof. AJD dr hab. Andrzej Gofron Dr Joanna Górna

Prof. AJD dr Bernard Joachim Ertelt Mgr Karolina Kurek

Prof. AJD dr hab. Jolanta Wilsz Mgr Łukasz Bednarczyk

Prof. William E. Schultz

Prof. Wiaczesław Borysow

Doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodička, PhD

PaedDr. ThDr. Monika Slodičkova, PhD

Prof. AJD dr hab. Danuta Marzec

Prof. AJD. Dr hab. Irena Motow Sekretarz Konferencji

Dr Gertruda Wieczorek Mgr Wioleta Duda

Dr Daniel Kukla w.duda@ajd.czest.pl

Dr Dariusz Dąbek Tel.669393564

Dr Joanna Górna


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna