Wykaz biuletynów wydanych na samolot an-2 list of bulletins issued for the an-2 airplanePobieranie 134.31 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar134.31 Kb.

WYKAZ BIULETYNÓW WYDANYCH NA SAMOLOT An-2

LIST OF BULLETINS ISSUED FOR THE An-2 AIRPLANE
Sygn. Nr An-2/PTR-6/2/2002

e-mail: pzl@ptc.pl

www.pzlmielec.pl

WYKAZ BIULETYNÓW
WYDANYCH NA SAMOLOT An-2

od 1987 r.

LIST OF BULLETINS
ISSUED FOR THE An-2 AIRPLANE

with 1987 year


Lp.

It.


Nr biuletynu Bulletin No

Biuletyn dotyczy

Bulletin DescriptionObowiązuje na s-ty

ApplicabilityWersja językowa

Language versionIl.str/

cena


1.

K/03.558/87

ObowiązkowyDopracowania samolotów w wersji z noszami MPS1050-700

1G211-01; 1G211-02;

1G214-06; 1G214-07J. polski
K/03.558/87

MandatoryElaboration of airplanes with stretchers MPS1050-700


1G211-01; 1G211-02;

1G214-06; 1G214-07Polish

2.

K/03.566/87

SerwisowyWykonania dodatkowego wlotu powietrza w górnej pokrywie osłony silnika.

1G220-26 do 1G220-31

J. polski
K/03.566/87

Service


Incorporation of additional air scoop in upper engine cowling panel.

1G220-26 to 1G220-31

Polish

3.

K/03.567/87

SerwisowyZabudowy na samolot rolniczy:

1) wyposażenia pasażerskiego (12 foteli, luku awaryjnego, pokryć dekor.)

2) lamp antykolizyjnych MSŁ-3

3) rezerwowej radiostacji RS 61021G222-37

J. polskiK/03.567/87

Service


Installation the airplane of the following:

1) passenger equipment (12 seats, emergency exit, decorative covering)

2) MSŁ-3 anticollision lights

3) RS 6102 standby comm transceiver nav receiver1G222-37

Polish
4.

K/03.569/87

SerwisowyZabudowy pokryć dekoracyjnych i foteli pasażerskich w kabinie pasażerskiej

1G223-56; 1G223-57

J. polskiK/03.569/87

Service


Installation of decorative covering and passenger seats in passenger cabin.

1G062-01; 1G223-60

Polish
5.

R/03.573/87

Serwisowy

(anulowany)


Zamiany podwozia tylnego M4200-0 na Sz4200-0

1G062-01; 1G223-60

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
R/03.573/87

Service


(Cancelled)

Replacement of M4200-0 tail landing gear by Sz4200-0

1G062-01; 1G223-60

Polish

Russian


English
6.

R/03.592/88

SerwisowyZmiany podwozia tylnego Sz4200-0 na M4200-0

1G224-01

J. polskiR/03.592/88

ServiceReplacement of Sz4200-0 tail landing gear by M4200-0

1G224-01

Polish
7.

03-0601-BU-89

SerwisowyMontażu w kabinie załogi zasłonek do treningu i pilotażu samolotu w lotach wg przyrządów bez widoczności ziemi

1G01-01

J. polski

J. rosyjski

03-0601-BU-89

Service


Installation of shutters in cockpit for training and piloting the airplane during flights under IFR.1G01-01

Polish

Russian

8.

03-0603-E-89

SerwisowyResursów technicznych s-tu An-2 za wyjątkiem silnika ASz62-IR wraz z jego agregatami kompletującymi

Wszystkie samoloty

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0603-E-89

Service Life Changes of An-2 Airplane without ASz-62IR Engine and its Accessories.

All airplanes

Polish

Russian


English
9.

03-0609-BR-89

SerwisowyZamiany podwozia tylnego Sz4200-0 i M4200-0 na podwozie MSz4200-0 z golenią spawaną i blokadą w położeniu neutralnym.

1G01-01 do 1G237-60

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0609-BR-89

Service


Replacement of the Sz4200-0 and M4200-0 tail landing gear with the MSz4200-0 tail landing gear with welded leg and locking in neutral position.

1G01-01 to 1G237-60

Polish

Russian


English
10.

03-0612-BR-90

SerwisowyZabudowy klimatyzacji kabiny załogi

1G01-01do 1G237-60

J. polski
03-0612-BR-90

Service


Installation of air conditioning system in cockpit.

1G01-01to 1G237-60

Polish

11.

03-0613-BR-90

SerwisowyDopracowania i przeróbki samolotów An-2T (wersja transportowa); An-2TP(wersja transportowo-pasażerska) na An-2R (wersja rolnicza).

1G01-01 do 1G238-01

J. polski

J. rosyjski

03-0613-BR-90

Service


Optimalization and conversion of An-2T (cargo version); An-2TP (cargo-passenger version) to An-2R (agricultural version).

1G01-01 to 1G238-01

Polish

Russian

12.

03-0614-BR-90

SerwisowyZabudowy pojedynczego luku zasypowego MSz0101-400 i zbiornika chemikaliów OSz7661-950.

1G01-01 do 1G233-60

(oprócz 1G232-55)J. polski

J. rosyjski

03-0614-BR-90

Service


Installation of single MSz0101-400 Loading hatch and OSz7661-950 Hopper for chemicals.

1G01-01 to 1G233-60

(except for 1G232-55)Polish

Russian

13.

03-0618-BI-90

Informacji o wydanych biuletynach na samoloty An-2 w latach 1989.
J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0618-BI-90

Information on Bulletins for An-2 Airplane, issued in 1989
Polish

Russian


English
14.

03-0619-BU-90

SerwisowyZabudowy radiostacji KX 165 COMM/NAV i wskaźnika KI 206 VOR/LOC/GS

S-ty An-2 na których zamontowane są dwie radiostacje VHF

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0619-BU-90

Service


Installation of KX 165 VHF COMM/NAV transceiver and KI 206 VOR/LOC/GS indicator.

An-2 Airplanes which are equipped with two VHF transceivers

Polish

Russian


English
15.

03-0624-BU-90

SerwisowyZabudowy transpondera KT 79.
J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0624-BU-90

Service


Installation of KT 79 transponder.
Polish

Russian


English
16.

03-0625-BU-90

SerwisowyZabudowy radiostacji KX 165, transpondera KT 76A, nadajnika ratunkowego

ELT 10.


1G237-31

J. polski

J. angielski

03-0625-BU-90

Service


Installation of KX 165 VHF COMM transceiver NAV receiver, KT 76A transponder

ELT 10 emergency locator transmitter.1G237-31

Polish

English

17.

03-0627-BE-90

SerwisowyPomiaru i likwidacji drgań zespołu napędowego (śmigła) samolotu An-2.

1G237-31

J. polski

J. rosyjski, j. ang

03-0627-BE-90

Service


Measurement and elimination of the An-2 aircraft power plant (propeller) vibrations

1G237-31

Polish

Russian; English


18.

03-0628-E-90

SerwisowyZmiany treści punktu 2.2 w biuletynie 03-0603-E-89.

1G01-01 s-ty produkcji PRL

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0628-E-90

Service


Changed it. 2.2 of the bulletin No. 03-0603-E-90.

1G01-01 Airplanes made in Poland

Polish

Russian


English
19.

03-0637-BE-91

SerwisowyUzupełnienie Instrukcji Obsługi Technicznej s-tu An-2 z silnikiemASz62 IR część I wydanie 1966 i 1988 w j. polskim i w j. angielskim.
J. polski

J. angielski

03-0637-BE-91

Service


Supplement to Service and Maintenance Instruction for An-2 aircraft powered by ASz62 IR engine, Part one, Issue 1966 and 1988, in Polish and English
Polish

English

20.

03-0641-BU-91

SerwisowyZabudowy lamp antykolizyjnych MSŁ-3 na s-tach An-2 wszystkich wersji.

1G01-01 do 1G240-60

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0641-BU-91

Service


Installation of anticollision lights MSŁ-3 on all types of An-2 airplanes.

1G01-01 to 1G240-60

Polish

Russian


English
21.

03-0642-K-91

SerwisowyZabudowy podwójnego układu sterowania hamulcami kół.

1G01-01

J. polski

J. rosyjski

03-0642-K-91

Service


Installation of double control system of wheels brakes.

1G01-01

Polish

Russian

22.

03-0643-K-91

SerwisowyZabudowy pasów bezpieczeństwa do foteli w kabinie załogi.

1G01-01

J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0643-K-91

Service


Installation of inertial safety belts in the pilots cabin (cockpit).

1G01-01

Polish

Russian


English
23.

03-0645-BI-93


Informacji o wydanych biuletynach An-2 w latach 1991-1992.
J. polski

J. rosyjski

J. angielski
03-0645-BI-93


Information on bulletins issued for the An-2 with in 1991-1992.
Polish

Russian


English
24.

03-0652-I-95

SerwisowyZastosowania aparatury agrolotniczej rys. Sz7628-600 na samolotach wersji rolniczej An-2.

Wszystkie s-ty An-2

J polski03-0652-I-95

Service


Application of Dwg. Sz7628-600 agricultural equipment on ag version of An-2 aircraft.

All An-2 aircraft

Polish
25.

03-0653-E-95

SerwisowyUzupełnienie biuletynu Nr 03-0603-E-89. Zmiana punktu 2.6 w/w biuletynu. Eksploatacja pokryć płóciennych wg stanu technicznego

Wszystkie s-ty An-2

J. polski

J. angielski

03-0653-E-95

Service


Supplement to the bulletin No. 03-0603-E-89. Revised para. 2.6 of the above bulletin enabling the operation of fabric skin on technical condition.

All An-2 aircraft

Polish

English

26.

03-0654-I-98

Informacji o wydanych biuletynach w latach 1993-1997.

Wszystkie s-ty An-2

J. polski

J. angielski

03-0654-I-98

Information on bulletins issued for the An-2 with in 1993-1997.

All An-2 aircraft

Polish

English

27.

03-0655-E-99

SerwisowyEksploatacji samolotów An-2 wg stanu technicznego.

Wszystkie s-ty An-2

J. polski

J. angielski

03-0655-E-99

Service


Operation of An-2 Aircraft "ON CONDITION".

All An-2 aircraft

Polish

English

28.

03-0656-E-2002

SerwisowyEksploatacji samolotów An-2 wg stanu technicznego.

Wszystkie s-ty An-2

J. polski

J. angielski

03-0656-E-2002

Service


Operation of An-2 Aircraft "ON CONDITION".

All An-2 aircraft

Polish

English

29.

03-0657-E-2002

SerwisowyUzupełnienie biuletynu Nr 03-0603-E-89. Zmiana pkt. 2.6 w/w biuletynu umożliwiająca eksploatację pokryć płóciennych wg stanu technicznego

Wszystkie s-ty An-2

J. polski

J. angielski

03-0657-E-2002

Service


Supplement to the Bulletin No. 03-0603-E-89. Revised para. 2.6 of the above Bulletin enabling the operation of fabric skin on technical condition.

All An-2 aircraft

Polish

English
Kierownik PracowniZdatności do Lotu
............................

inż. K. Hyjek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna