Wykaz opublikowanych prac MonografiePobieranie 81.64 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar81.64 Kb.
Dr hab. Jolanta Panasiuk

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa StosowanegoUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Wykaz opublikowanych prac

Monografie:

 1. O języku audycji radiowych [współautor: Barbara Boniecka], Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS.

 2. Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST, Lublin, 2012, Wydawnictwo UMCS.


Prace pod redakcją naukową:

 1. Język – Człowiek – Społeczeństwo [współredaktor: Tomasz Woźniak], Lublin, 2013, Wydawnictwo UMCS.


Rozdziały w podręcznikach i rozprawy w monografiach:

 1. Stereotypy językowe [współautor: Jerzy Bartmiński], [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, t. II, Współczesny język polski, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Wrocław 1993, Wydawnictwo Wiedza o kulturze, s. 363-387.

 2. Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji, [w:] „Biuletyn PSTM”, t. 6, „Afazja”, pod red. Zbigniewa Tarkowskiego, Lublin 1998, Wydawnictwo Fundacji Orator, s. 57-69.

 3. O zmienności stereotypów, [w:] „Język a kultura”, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego, Wrocław 1998, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 84-98.

 4. Zaburzenia języka a komunikacja w przypadkach afazji, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 2, pod red. Kathrin Böttger, Marcusa Gigera i Björna Wiemera, München 1999, Verlag Otto Sagner, s. 213-222.

 5. Życiorys na tle innych wypowiedzi biograficznych [współautor: Barbara Boniecka], [w:] W zwierciadle języka i kultury, pod red. Jana Adamowskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej, Lublin 1999, Wydawnictwo UMCS, s. 152-169.

 6. Pojęcie tekstu w afazji, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 3, pod red. Kathrin Böttger, Marcusa Gigera i Björna Wiemera, München 2000, Verlag Otto Sagner, s. 161-174.

 7. Strategie komunikacyjne w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy, [w:] Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka, pod red. Anety R. Borkowskiej i Ewy M. Szepietowskiej, Lublin 2000, Wydawnictwo UMCS, s. 149-182.

 8. Komunikacja w afazji, „Logopedia”, t. 27, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2000, PTL, s. 55-80.

 9. (Nie)Wiedza językowa w audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży i jej reperkusje kulturowe [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza, Wrocław 2000, DTKS „Silesia”, s. 261-274.

 10. Audycja radiowa jako tekst [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Język w mediach masowych, pod red. Jerzego Bralczyka i Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", s. 154-175.

 11. Temat audycji radiowych. Sposoby jego wprowadzania i rozwijania [współautor: Barbara Boniecka], „Annales UMCS”, Sectio FF, 2000, Vol. XVIII, s. 59-84.

 12. Przełamywanie paradygmatu gatunkowo-stylistycznego tekstu życiorysu [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I, Mowy piękno wielorakie, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2000, Wydawnictwo UŚ, s. 47-73.

 13. Pojęcie tekstu a zaburzenia mowy [współautor: Tomasz Woźniak], [w:] Mowa. Teoria - Praktyka, t. 1, Zaburzenia mowy, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, s. 108-132.

 14. Język w afazji, [w:] Mowa. Teoria – Praktyka, t. 1, Zaburzenia mowy, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, s. 301-322.

 15. Stereotypy językowe [współautor: Jerzy Bartmiński], [w:] Współczesny język polski, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, s. 371-379.

 16. Profilowanie wzorca gatunkowego audycji przez spikerów radiowych [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym, pod red. Krystyny Wojtczuk, Siedlce 2001, cz. I., s. 107-132, cz. II. s. 132-162.

 17. Sprawność językowa a sprawność komunikacyjna u osób po uszkodzeniach mózgu, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 4, pod red. Kathrin Böttger, Sabine Dönninghaus i Roberta Marzariego, München 2001, Verlag Otto Sagner, s. 170-180.

 18. Typy wiedzy a gatunkowe wzorce wypowiedzi [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel, Kraków 2002, s. 397-425.

 19. Oferta programowa Radia Lublin dla młodzieży [współautor: Barbara Boniecka], [w:] O trudnym łatwo, pod red. Jana Miodka i Moniki Zaśko-Zielińskiej, Wrocław 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 166-185.

 20. Metatekst a metajęzyk w afazji, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 6, pod red. Renate Blankenhorn, Joanny Błaszczak i Roberta Marzariego, München 2003, Verlag Otto Sagner, s. 120-130.

 21. Neologizmy znaczeniowe w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy, [w:] Język – Literatura – Dydaktyka, t. 1, pod red. Joanny Opoki i Agnieszki Oskiery, Łódź 2003, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 197-212.

 22. Realizacja struktur składniowych w afazji, „Logopedia”, t. 32, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2003, PTL, s. 15-61.

 23. Życiorys na tle innych wypowiedzi biograficznych [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i Joanny Szadury, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 153-168.

 24. Temat audycji radiowych. Sposoby jego wprowadzania i rozwijania [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 4, Tekstologia, pod red. Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 137-150.

 25. Zmiany znaczeniowe w afazji „Slavia. Časpis pro slovanskou filologii”, Ročnik 73, Praha 2004, s. 19-32.

 26. By wyjść poza standard (życiorys, podanie a list motywacyjny [współautor: Barbara Boniecka], [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II, Tekst a gatunek, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2004, Wydawnictwo UŚ, s. 75-92.

 27. Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji, „Logopedia” 33, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2004, PTL, s. 171-189.

 28. Struktury języka a struktury poznania w afazji, [w:] Logopedia. Teoria i praktyka, pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki, Wrocław 2005, Agencja Wydawnicza a linea, s. 69-91.

 29. Diagnoza różnicowa zaburzeń językowych u chorych z uszkodzeniami mózgu, [w:] Logopedia. Teoria i praktyka, pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki, Wrocław 2005, Agencja Wydawnicza a linea, s. 44-68.

 30. Tekst a metatekst. Analiza wypowiedzi chorych z lewostronnymi uszkodzeniami mózgu, [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, pod red. Marii Krauz i Stanisława Gajdy, Rzeszów 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 382-398.

 31. Tekst – metatekst – kontekst w afazji, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 8, pod red. Michaela Betscha, Markusa Gigera i Rafała Zimnego, München 2005, Verlag Otto Sagner, s. 130-139.

 32. Pragmatyka agresji w audycjach radiowych dla dzieci i młodzieży, [w:] „Język a kultura”, t. 17, Życzliwość i agresja w języku i kulturze, pod red. Anny Dąbrowskiej i Anny Nowakowskiej, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 171-194.

 33. Afazja – problem narastający, [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego i Jerzego Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005, Elipsa, s. 336-354.

 34. Neologizmy znaczeniowe w afazji, w: „Logopedia”, t. 34, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2005, PTL, s. 191-207.

 35. Typy wiedzy a ich kontekst pragmatyczny [współautor: Barbara Boniecka], [w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, t. 31, Studia Logopaedica, I, pod red. Teodozji Rittel i Jana Ożdżyńskiego, Kraków 2006, Wydawnicto Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 413-428.

 36. Interakcja a język. TEKST – metaTEKST – konTEKST w afazji, [w:] Oblicza komunikacji, t. 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, cz. II, pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota i Moniki Zaśko-Zielińskiej, Kraków, 2006, Wydawnictwo Tertium, s. 886-900.

 37. Metodologia badań nad afazją, [w:] Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia, pod red. Małgorzaty Młynarskiej, Tomasza Smreki i Zbigniewa Tarkowskiego, Wrocław 2007, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, s. 45-66.

 38. Specyfika otępienia czołowo-skroniowego u dzieci [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], [w:] Afazja i autyzm. Zaburzenia mowy oraz myślenia, pod red. Małgorzaty Młynarskiej, Tomasza Smereki i Zbigniewa Tarkowskiego, Wrocław 2007, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, s. 37-43.

 39. Pisemne formy komunikacji z otoczeniem i promowania siebie [współautor: Barbara Boniecka], [w:] O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej, pod red. Pawła Nowaka i Tomasza Omelana, Warszawa 2007, Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa TWP, s. 123-174.

 40. Interakcja a afazja, [w:] Mowa. Teoria – Praktyka, t. II, Język – Interakcja – Zaburzenia mowy, pod. red. Tomasza Woźniaka i Anety Domagały, Lublin 2007, s. 91-103.

 41. Zaburzenia czynności czytania i pisania w perspektywie teorii interakcji, [w:] „Logopedia”, t. 36, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2007, PTL, s. 171-214.

 42. Wizytówka – tekst czy nie-tekst? [współautor: Rafał Zimny], [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. III, Gatunek a odmiany funkcjonalne, pod red. Danuty Ostaszewskiej, Katowice 2007, Wydawnictwo Gnome, s. 104-117.

 43. Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją w perspektywie komunikacyjnej, „Conversatioria Linguistica”, Rocznik I/2007, Siedlce 2008, s. 27-63.

 44. Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji, „Logopedia”, t. 37, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2008, PTL, s. 69-88.

 45. Standard postępowania logopedycznego w afazji, „Logopedia”, t. 37, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2008, PTL, s. 255-278.

 46. Standard postępowania logopedycznego w pragnozji, „Logopedia”, t. 37, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2008, PTL, s. 279-296.

 47. Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia logopedyczna, [w:] Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy, pod red. Barbary Cyl, Katowice 2010, Metis, s. 30-69.

 48. Teoretyczne podstawy postępowania logopedycznego w alalii, [w:] Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, pod red. Barbary Cyl, Katowice, 2011, Metis, s. 27-51.

 49. Terapia alalii motorycznej – strategie i procedury logopedyczne [współautor: Katarzyna Dworniczak], [w:] Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, pod red. Barbary Cyl, Katowice, 2011, Metis, s. 52-84.

 50. Terapia alalii sensorycznej – strategie i procedury logopedyczne [współautor: Elżbieta Bogacz], [w:] Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, pod red. Barbary Cyl, Katowice, 2011, Metis, s. 85-118.

 51. Metodologiczne podstawy badań nad interakcją w afazji, [w:] „Logopedia”, t. 39/40, pod red. Tomasza Woźniaka, Lublin 2010/2011, PTL, s. 147-184.

 52. Methodological Basis of Research on Interaction in Aphasia, [w:] “Logopedie”, t. 39/40, pod red. Tomasza Woźniaka, Lublin 2010/2011, PTL, s. 147-184.

 53. Zasady diagnozy różnicowej zaburzeń rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwojowych, [w:] Całościowe zaburzenia rozwojowe. Materiały pomocnicze dla psychologów członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, pod red. Anety Potockiej i Zbigniewa Wasiaka, Warszawa 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, s. 94-111.

 54. Afazja a bilingwizm, „Lingwistyka Stosowana”, t. 4, pod red. Sambora Gruczy, Warszawa, 2011, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, s. 111-135.

 55. Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, pod red. Ewy Czaplewskiej i Stanisława Milewskiego, Sopot 2012, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, , s. 263-324.

 56. Realizacja struktur wyrazowych w afazji, [w:] Wyraz w języku i tekście, pod red. Janiny Gardzińskiej i Aliny Maciejewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 327-376.

 57. Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, pod red. Stanisława Milewskiego i Katarzyny Kaczorowskiej-Bray, Gdańsk, 2012, Wydawnictwo Harmonia, s. 238-256.

 58. Różnicowanie zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu. Aplikacje diagnostyczno-terapeutyczne, [w:] „Nowa Logopedia”, t. 3, Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Kraków 2012, Collegium Columbinum, s. 311-344.

 59. W mózgu mieszka słowo. Neurobiologiczne podstawy języka i kultury, [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst, pod red. Olgi Kielak, Anny Kowalskiej i Joanny Szadury, Lublin 2013, Wydawnictwo Polihymnia, s. 11-47.

 60. Afazja. Typologia zaburzenia. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] Teoria zaburzeń mowy, pod red. Stanisława Grabiasa i Zdzisława M. Kurkowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 587-639.

 61. Idiolekt w afazji, [w:] Język – Człowiek – Społeczeństwo, pod red. Jolanty Panasiuk i Tomasza Woźniaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012, s. 735-758.

 62. Sprawności interakcyjne i komunikacyjne jako kryteria różnicowania zaburzeń rozwojowych, [w:] „Nowa Logopedia”, t. 4, Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Haliny Pawłowskiej-Jaroń, Kraków 2013, Collegium Columbinum, s. 81-105.

 63. Tekst – metatekst – kontekst w perspektywie teorii interakcji. Implikacje metodologiczne, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej i Adama Siwca, Wydawnictwo PWSZ, Chełm, s. 30-58.

 64. Neurobiologiczne podstawy mowy, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, pod red. Stanisława Milewskiego, Jerzego Kuczkowskiego, Katarzyny Kaczorowskiej-Bray, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, 2014, 359-409.

 65. Realizacja gramatycznej postaci wyrazu w przypadkach afazji, [w:] „Conversatoria Linguistica” Rocznik VI/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 105-134.

 66. Terapia zaburzeń mowy u chorych neurologicznie a mechanizmy neuroplastyczności, [w:] „Nowa Logopedia”, t. 5, Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, pod red. Mirosława Michalika, Kraków 2014, Collegium Columbinum, s. 41-65.

 67. Zespół zamknięcia w diagnozie i terapii logopedycznej, [w:] „Logopedia Silesiana”, . 3, pod red. Olgi Przybyli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 95-114.

 68. Płeć mózgu. Neurobiologiczne uwarunkowania zachowań językowych kobiet i mężczyzn, [w:] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adama Siwca i Beaty Jarosz, Lublin 2014, Wydawnictwo UMCS, s. 15-38.

 69. Metodologia badania afazji a praktyka logopedyczna, [w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, pod red. Stanisława Milewskiego, Katarzyny Kaczorowskiej-Bray, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, 2015, 171-197.

 70. Narzędzie lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką (współautor: Magdalena Kozłowska), [w:] Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, tom XII, Metody i narzędzia lingwistyczne w logopedii, pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej, Warszawa 2015: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 183-195.

 71. Skala do oceny profilu zaburzeń językowych w zespole Aspergera, [w:] Z Prac Towarzystwa Kultury Języka, tom XII, Metody i narzędzia lingwistyczne w logopedii, pod red. Marleny Kurowskiej i Ewy Wolańskiej, Warszawa 2015: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 155-182.

 72. Reprezentacja świata u osób z afazją, „Logopedia”, t. 43/44, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2014/2015, PTL, s. 257-279.

 73. Representation of the World in Patients with Aphasia, „Logopedia”, t. 43/44, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2014/2015, PTL, s. 257-279.

 74. Speech Therapy Criteria for Differential Diagnosis of Acquired Speech Disorders in Neurological Patients, “Acta Neuropsychologica” Vol. 13, No. 3, 2015.


Studia przypadków:

 1. Afazja semantyczna – diagnoza, terapia. Opis przypadku, w: „Logopedia”, t. 26, pod red. Bogdana Adamczyka, Lublin 1999, PTL, s. 129-147.

 2. Dynamika wycofywania się zaburzeń afatycznych u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym. Studium przypadku [współautor: Danuta Turzańska], „Logopedia” t. 27, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2000, PTL, s. 113-143.

 3. Język a komunikacja u osób po uszkodzeniach mózgu, „Logopedia”, t. 29, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2001, PTL, s. 117-129.

 4. Stwardnienie zanikowe boczne w diagnozie i terapii logopedycznej. Studium przypadku [współautor: Katarzyna Gustaw], „Logopedia”, t. 35, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2006, PTL, s. 99-116.

 5. Problemy diagnozy i terapii sprzężonych zaburzeń mowy u dziewczynki z zespołem poróżyczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], [w:] Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów, pod red. Kazimiery Krakowiak i Amelii Dziurdy-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, s. 133-141.


Abstrakty:

 1. Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji, III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń-Cieszyn 17-19 września, Kraków 1998, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius”, s. 135-136.

 2. Kompetencja a performancja w afazji, [w:] Psychologia w perspektywie XX w., Materiały z XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin 2002, s. 202.

 3. Kształcenie sprawności językowych u osoby dorosłej z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 1(7), Lublin 2001, PTL, s. 38.

 4. Co jest istotą afazji?, XLI Zjazd Psychiatrów Polskich, Warszawa, 17-19 czerwca 2004.

 5. Cognitive and speech disorders in FTD/ALS patient [współautor: Katarzyna Gustaw], [w:] 2nd Congress of The International Society for Vascular Behavioural and Cognitive Disorders (VAS-COG), Florence, Italy 2005.

 6. FTD/ALS – A are Case With Cognitive Impairment And Variety Of Speech Disorders [współautor: Katarzyna Gustaw], [w:] Alzheimer’s Association International Conference on Prevention of Dementia, Washington, USA 2005.

 7. Otępienie czołowo-skroniowe wieku rozwojowego. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], [w:] Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego, II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wydziału Pedagogiki Specjalnej KUL, Lublin 2006.

 8. Zaburzenia poznawcze w przebiegu zespołu neurodegeneracyjnego o nieustalonej etiologii. Studium przypadku [współautorzy: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, Joanna Jędrzejczak], „Epileptologia”, Suplement 1, t. 15., 2007, s. 135.

 9. Diagnostyka różnicowa zaburzeń mowy w zespole poróżyczkowym [współautor Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia Dziecięca”, Vol 16/2007, s. 119.

 10. Specyfika otępienia czołowo-skroniowego u dzieci [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia Dziecięca”, Vol 16/2007, s. 73.

 11. Dynamika narastania zaburzeń psychoruchowych w afazji pierwotnej postępującej. Studium przypadku [wpółautor: Katarzyna Gustaw-Rothenberg, III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia u progu XXI wieku”, Wrocław 21-23 września 2007, s. 38-39.

 12. Zaburzenia czynności czytania i pisania u chorych z afazją, III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia u progu XXI wieku”, Wrocław 21-23 września 2007, s. 40.

 13. Zaburzenia komunikacyjne i poznawcze w przebiegu wieloogniskowego naczyniowego uszkodzenia mózgu. Studium przypadku [współautor: Katarzyna Gustaw-Rothenberg], III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia u progu XXI wieku”, Wrocław 21-23 września 2007, s. 40-41.

 14. Obraz zaburzeń komunikacji u dziewczynki z wczesnodziecięcym zespołem psychoorganicznym pourazowym. Diagnoza – terapia – rokowania [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Praktyczna Pediatria, t. XV, z. 1/2, Poznań 2007, s. 33.

 15. Zaburzenia poznawcze w przebiegu zespołu neurodegeneracyjnego o nieustalonej etiologii. Studium przypadku [współautorzy: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, Joanna Jędrzejczak], XX Konferencja nt. Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, 24-26 maja 2007, Warszawa, „Epileptologia” t 15, 2007, s. 135.

 16. Zaburzenia psychiczne w przebiegu zespołu poróżyczkowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Psychiatria i Psychologia kliniczna”, „Od genów do rodzicielstwa, od rodziny do instytucji”, Suplement 1/2008, s. 24.

 17. Od struktury do funkcji – zaburzenia organiczne a czynnościowe CUN wieku rozwojowego [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Psychiatria i Psychologia kliniczna”, „Od genów do rodzicielstwa, od rodziny do instytucji”, Suplement 1/2008, s. 24.

 18. Standard postępowania logopedycznego w przypadku niedokształcenia mowy o typie afazji, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1 (22), 2008, s. 49-53.

 19. Standard postępowania logopedycznego w przypadku pragnozji, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1 (22), Lublin 2008, PTL, s. 54-56.

 20. Standard postępowania logopedycznego w przypadku afazji, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1 (22), Lublin 2008, PTL, s. 57-62.

 21. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w przypadkach afazji pierwotnej postępującej i demencji wielozawałowej [współautor: Katarzyna Gustaw – Rottenberg], „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1(22), Lublin 2008, PTL, s. 95-96.

 22. Postępowanie logopedyczne w przypadku niedokształcenia mowy o typie afazji, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1(22), Lublin 2008, PTL, s. 97.

 23. Postępowanie logopedyczne w przypadku pragnozji, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1(22), Lublin 2008, PTL, s. 98-99.

 24. Otępienie czołowo-skroniowe wieku rozwojowego. Studium przypadku [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1(22), Lublin 2008, PTL, s. 104.

 25. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w zespole poróżyczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1(22), Lublin 2008, PTL, s. 106-107.

 26. Profil zaburzeń językowych w Zespole Aspergera – kryteria diagnozowania i procedury terapeutyczne, [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], [w:] Materiały konferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KUL „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”, Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, Lublin 2009, s. 90.

 27. Między strukturą a funkcją – zaburzenia organiczne i czynnościowe CUN wieku rozwojowego. Diagnoza – terapia – rokowania [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], [w:] materiały konferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KUL „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”, Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, Lublin 2009, s. 162.

 28. Psychopatologiczny obraz opóźnionego rozwoju mowy – diagnoza i terapia, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 42.

 29. Opóźniony rozwój mowy a ADHD – problemy diagnostyczno-terapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 43.

 30. Spektrum autystyczne w opóźnionym rozwoju mowy – problemy diagnozy różnicowej, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 43-44.

 31. Subtypy zespołu Aspergera – profile psychopatologiczne-lingwistyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 44.

 32. Badanie narracji jako procedura diagnozowania zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska], „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 45.

 33. Modele neuroplastyczności a procedury terapii zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką [współautor: Magdalena Kozłowska], „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 45-46.

 34. Zaburzenia poznawcze i komunikacyjne u dzieci z padaczką [współautor Magdalena Kozłowska], „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, Suplement 1/2011, s. 46.

 35. Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – standardy diagnozy i terapii logopedycznej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(26), Lublin 2011, PTL, s. 48-49.

 36. Sprzężone zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi – dylematy interpretacyjne diagnozy klinicznej i logopedycznej [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(26), Lublin 2011, PTL, s. 49-50.

 37. Dziecko z zespołem Gregga – diagnoza i terapia [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(26), Lublin 2011, PTL, s. 51-52.

 38. Zasady postępowania logopedycznego w zespole psychoorganicznym pourazowym wieku rozwojowego. Przebieg – dynamika – rokowania [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(26), Lublin 2011, PTL, s. 52-53.

 39. Diagnoza logopedyczna w zespole Aspergera – profile zaburzeń i procedury terapeutyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(26) Lublin 2011, PTL, s. 32-33.

 40. Zaburzenia poznawcze i komunikacyjne w zespole padaczkowym – diagnoza i terapia logopedyczna [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(26), Lublin 2011, PTL, s. 23-24.

 41. Standardy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia dziecięca”, Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, Wrocław 2011, s. 15.

 42. Diagnoza kliniczna a diagnoza logopedyczna dzieci chorych neurologicznie – dylematy interpretacyjne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia dziecięca”, Wrocław 2011, s. 12.

 43. Problemy neuropsychiatryczne a Zespół Gregga [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia dziecięca”, Wrocław, 2011, s. 16.

 44. Dementia infantylis w zespole padaczkowym [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia dziecięca”, Wrocław, 2011, s. 18.

 45. Zintegrowany model postępowania terapeutycznego w zespole psychorogranicznym pourazowym. Przebieg - dynamika – rokowania [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Neurologia dziecięca”, Wrocław 2011, s. 17.

 46. Interakcja jako kategoria diagnostyczna w różnicowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Psychiatria dziecięca”, Warszawa 2012.

 47. Sprawności społeczne w ontogenezie dziecka z zaburzeniami rozwoju – aplikacje diagnostyczno-teraputyczne [współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj], „Psychiatria dziecięca”, Warszawa 2012.

 48. Diagnoza i terapia logopedyczna w modelu wielospecjalistycznej opieki nad osobami przewlekle chorymi, Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej, Toruń 2012.


Hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Logopedii: http://encyklopedialogopedii.pl

 1. Afazja całkowita

 2. Afazja dekodująca

 3. Afazja dekodująca

 4. AFAZJA DZIECIĘCA

 5. Afazja kodująca

 6. Afazja kodująca

 7. Afazja kombinacji

 8. Afazja niepłynna

 9. Afazja paradygmatyczna

 10. Afazja pierwotna postępująca

 11. Afazja płynna

 12. Afazja podkorowa

 13. Afazja podobieństwa

 14. Afazja prążkowiowo-torebkowa

 15. Afazja przedruchowa

 16. Afazja przednia

 17. Afazja przewodzenia

 18. Afazja przyległości

 19. AFAZJA ROZWOJOWA

 20. Afazja selekcji

 21. Afazja skrzyżowana

 22. Afazja substytucji

 23. Afazja syntagmatyczna

 24. Afazja transkorowa

 25. Afazja transkorowa czuciowa

 26. Afazja transkorowa ruchowa

 27. Afazja tylna

 28. AFAZJA WRODZONA

 29. Afazja wzgórzowa

 30. AFAZJA ŻARGONOWA

 31. AGNOZJA

 32. AGNOZJA AKUSTYCZNA

 33. AGNOZJA AUDYTORYJNA

 34. AGNOZJA SŁUCHOWA

 35. Agnozja somestetyczna

 36. Akt mowy

 37. ALALIA

 38. ALALIA MOTORYCZNA

 39. ALALIA SENSORYCZNA

 40. ANOMIA

 41. apraksja

 42. Apraksja kinestetyczna

 43. Apraksja kinetyczna

 44. apraksja mowy

 45. apraksja oralna

 46. demencja

 47. DYSFAZJA ROZWOJOWA

 48. DYSPRAGMATYZM

 49. Głuchota korowa

 50. GNOZJA

 51. kompetencja językowa

 52. kompetencja komunikacyjna

 53. Mutyzm akinetyczny

 54. NIEAFATYCZNE ZABURZENIA

 55. NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI

 56. OtęPIENIE

 57. Otępienie w chorobie Huntingtona

 58. otępienie wielozawałowe

 59. pragnozja

 60. praksja

 61. ROZWOJOWA AFAZJA

 62. SAŁATKA SŁOWNA

 63. TESTY DO BADANIA AFAZJI

 64. ZESPÓŁ DYSKONEKSJI

 65. zespół korsakowa

 66. ZESPÓŁ POMIJANIA STRONNEGO

 67. Żargon afatyczny

 68. ŻARGONAFAZJA


Recenzje i omówienia:

 1. Osnowy strukturnoj paremiołogii, G. Piermiakow, Moskwa 1988, Izdatielstwo „Nauka”, ss. 236, „Etnolingwistyka, t. V, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 1993, Wydawnictwo UMCS, s. 152-154.

 2. Etničeskije sterieotipy mužskogo i ženskogo poviedienija, pod red. A. K. Bajburina, I. S. Kona, Sanki Petersburg 1991, Izdatielstwo „Nauka”, „Etnolingwistyka”, t. VII, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS, s. 184-187.

 3. Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne, Józef Porayski-Pomsta, Warszawa 1994, Wydawnictwo UW, ss. 186, „Audiofonologia”, 1995, t. VII, s. 137-139.

 4. Początki i podstawowe mechanizmy świadomości metajęzykowej, Bogusław Kwarciak, Kraków 1995, Wydawnictwo UJ, ss. 98, „Logopedia”, t. 27, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2000, PTL, s. 190-195.

 5. Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, G. Edelman, tłum. Joanna Rączaszek, Warszawa 1998, PIW, ss. 360, „Logopedia” t. 28, red. S. Grabias, Lublin 2000, PTL, s. 175-179.

 6. Autyzm. Jak pomóc rodzinie, P. Randall, J. Parker, tłum. Sylwia Piekiel, Gdańsk 2002, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 319, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 2 (11), Lublin 2003, s. 25-26.

 7. Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, Jean Aitchison, tłum. Magdalena Sykurska-Derwojed, Warszawa 2002, PIW, ss. 336, „Logopedia”, t. 32, pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2003, PTL, s. 324-328.

 8. Co z czego powstaje. Obrazki do nauki. Materiał. Sposoby pracy. Rzemiosła. Narzędzia i wyroby, Wydawca Montanex s.a. Ostrava – Mariánskié Hory 2002, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 3(15), Lublin 2004, PTL, s. 37-38.

 9. Język i mowa. Materiały obrazkowo-metodyczne pomocne w prawidłowym kształtowaniu rozwoju mowy oraz w profilaktyce i terapii logopedycznej (części I-III), autor: Karla Svobodová, Ilustracje: Šárka Nogová, red. Petr Nejedlý, Wydawca Montanex s.a. Ostrava – Mariánskié Hory 2002, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 3(15), Lublin 2004, PTL, s. 38-40.

 10. Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Anna Herzyk, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, ss. 267, „Logopedia”, t. 35, pod red. Stanisława Grabiasa, 2006, s. 267-272.

 11. Multimedialna rehabilitacja afazji, KOMLOGO, Gliwice 2005, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 1-2(18-19), Lublin 2006, PTL, s. 73-78.


Sprawozdania:

 1. Konferencja „Definicja i definiowanie w lingwistyce” [współautor: Paweł Nowak], „Język Polski” 1993, LXXII, nr 4/5, s. 366-368.

 2. Badania folklorystyczne na terenie województwa siedleckiego [współautor: Stanisława Niebrzegowska], „Twórczość Ludowa”, R. VI, Nr 3-4 (20) 1991, s. 89-91, fot.

 3. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia – Teoria i Praktyka, Wrocław 24-27 kwietnia 2003 r., „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 1 (10), Lublin 2003, PTL, s. 51-52.


Artykuły popularnonaukowe:

 1. Święcone do domu – szczury, myszy z domu, „Obserwator Codzienny” z dn. 18.04.1992 r.

 2. Stereotyp chłopa i rolnika w języku potocznym, „Twórczość Ludowa”, R. VII, Nr 3-4 (22) 1992, s. 18-22.

 3. Możliwości komunikacyjne osób z afazją, „Wielkopolski Przegląd Logopedyczny”, Nr 4/2004, Poznań 2004, PZL, s. 30-40.

 4. Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, cz. I, Terapia afazji. Metody postępowania logopedycznego w początkowym okresie po zachorowaniu, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 3(15), Lublin 2004, PTL, s. 24-30.

 5. Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, cz. II, Diagnoza logopedyczna chorych z uszkodzeniami mózgu, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(17) Lublin 2005, PTL, s. 28-38.

 6. Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, cz. III, Teoretyczne podstawy terapii afazji, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 1-2(18/19), Lublin 2006, PTL, s. 12-22.

 7. Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji, „Śląskie Wiadomości Logopedyczne”, pod red. Barbary Cyl, Danuty Pluty-Wojciechowskiej i Mieczysława Chęćka, nr 4, Katowice 2003, Metis, PTL, s. 11-22.

 8. Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, cz. IV, Diagnozowanie afazji według podejścia analitycznego, „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 1 (23), Lublin 2009, PTL, s. 51-62.

 9. Repetytorium z terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, cz. V, Terapia afazji motoryczno-kinestetycznej (aferentnej) „Biuletyn Logopedyczny”, Nr 2(24), Lublin 2009, PTL, s. 68-89.

 10. Anatomia mówienia – porady praktyczne, „Na Wokandzie” Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, 2013, 4, s. 28-30.


Prace złożone do druku:

Prace pod redakcją: 1. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (współredaktorzy: Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak) – podręcznik akademicki

 2. Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych (zespół autorów: Magdalena Bury, Sylwia Filipczak, Katarzyna Gozdek, Katarzyna Milczanowska, Edyta Stachowicz), Część I. Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Część II. Jak rozmawiać z ludźmi?, Część III. Jak wyrażać intencje? – zbiór ćwiczeń do terapii logopedycznej

 3. W neuronowym lesie (zespół autorów: Magdalena Bury, Aleksandra Matyjasek) - – zbiór ćwiczeń do terapii logopedycznej

 4. Biuletyn Logopedyczny” – czasopismo, organ Polskiego Towarzystwa Logopedycznego


Artykuły

 1. Neurobiologiczne uwarunkowania tekstu – formy i gatunki wypowiedzi w afazji

 2. Afazja pierwotna postępująca jako jednostka nozologiczna w logopedii

 3. Między biologią a kulturą. Przekaz medialny a możliwości percepcyjne człowieka

 4. Gdzie w mózgu mieszka słowo? Filo- a ontogeneza języka

 5. Mózgowa organizacja procesu mówienia

 6. Dynamika ustępowania zaburzeń afatycznych a społeczne i poznawcze funkcjonowanie pacjenta – studium przypadku (współautor: Sylwia Filipczak)

 7. Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej

 8. Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia logopedyczna w praktyce klinicznej (współautor: Magdalena Kozłowska)

 9. Rozumieć po ludzku. Od kodu polikonkretnego do hierarchicznego w ocenie i terapii zaburzeń rozumienia

 10. Przedmiot neurolingwistyki (współautorzy: Tomasz Zyss, Mirosław Michalik Magdalena Ryszka-Kurczab)

 11. Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych – artykuł wprowadzający do 18-tomowego zbioru ćwiczeń

 12. Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji

 13. Postępowanie logopedyczne w przypadku dorosłych z zespołem Aspergera (współautor: Maria M. Kaczyńska-Haładyj)

 14. Postępowanie logopedyczne w przypadku afazji

 15. Postępowanie logopedyczne w przypadku pragnozji

 16. Postępowanie logopedyczne w przebiegu chorób

 17. Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu zamknięcia (współautor: Agnieszka Kwiatkowska)

 18. Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychoorganicznego czołowego

 19. Encefalopatia bokserska. Neurologiczne konsekwencje pięściarstwa


Artykuły popularnonaukowe:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce oświatowej, w tym w kontekście obniżenia wieku obowiązku szkolnego do tomu: Debata o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych


Prace w przygotowaniu:
Monografie:

 1. Język a komunikacja w afazji

 2. Afazja w teorii i praktyce. Podręcznik

 3. Neurologopedia wieku rozwojowego©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna