Wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich I licencjackich inspirowanych nauką Kardynała Karola Wojtyły Ojca Świętego Jana Pawła IIPobieranie 47.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.58 Kb.
Wykaz

prac habilitacyjnych, doktorskich i licencjackich

inspirowanych nauką Kardynała Karola Wojtyły - Ojca Świętego Jana Pawła II

(napisanych w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - znajdujących się w Archiwum Akademii )

Prace habilitacyjne:

 1. Borutka Tadeusz ks., Nauczanie społeczne Jana Pawła II, Kraków: WT, 1997, ss. 425. (hab.) (Katolicka nauka społeczna) (T-3275)

 2. Drożdż Alojzy ks., Moralna ocena konsumizmu. Na podstawie encyklik Jana Pawła II, Kraków: WT, 1997, ss. 291. (hab.) (teologia moralna)* (T-5284)

*/ Uwaga: tylko te dwie rozprawy habilitacyjne są w odnotowane w inwentarzu Archiwum – nie ujęto tu rozpraw habilitacyjnych, które wchodzą w część dokumentacji przewodu habilitacyjnego i nie są wpisane do inwentarza Wydziałów i Archiwum

Prace doktorskie: Wydział Teologiczny

  1. Borutka Tadeusz ks., Nauka Kościoła o pokoju w posoborowym XX-leciu, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Sieg SJ. Kraków: WT, 1987, ss. XLIX, 275.(dr) (Katolicka nauka społeczna) (PWT-2086)

  2. Urbański Stanisław ks., Rodzina w nauczaniu Księgi Tobiasza i Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” (Studium biblijno-pastoralne), Promotor: Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek. Kraków: WT, 1987, ss. 268. (dr) (biblistyka) (PWT-2375)

  3. Kozłowski Adam OSB, Kategoria osoby u podstaw myśli teologicznej Karola Kard. Wojtyły, Promotor: ks. prof. dr hab. Adam Kubiś. Kraków: WT, 1990, ss. 178. (dr) (teologia fundamentalna) (T-368)

  4. Nowak Jan ks., Aktualność kaznodziejskiej koncepcji kształtowania sumienia w polskich kazaniach katechizmowych okresu międzywojennego, Promotor: Ks. doc. dr hab. Edward Staniek, Kraków: WT, 1995, ss. 290. (dr) (homiletyka) (Jan Paweł II, rozdz. IV i V) (T-2308)

  5. Bilicka Beata, Katecheza mariologiczna Jana Pawła II, Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski, Kraków: WT, 1999 (Olsztyn: WIT, 1999), ss. 210. (dr) (historia dogmatów) (T-4554)

  6. Ligęza Kazimierz ks., „Areopag” środków społecznego przekazu jako wyzwanie dla ewangelizacji współczesnej kultury w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. doc. dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2000, ss. 250. (dr) (Katolicka nauka społeczna) (T-5245)

  7. Lubaszka Stanisław ks., Człowiek podmiotem życia społecznego w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II, Promotor: Ks. doc. dr hab. Tadeusz Borutka. Kraków: WT 2000, ss. LII, 154. (dr) (katolicka nauka społeczna) )T-5246)

  8. Parzych Katarzyna Anna, Dialog jako metoda ewangelizacji współczesnego świata według Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski. Kraków: WT, 2000, ss.354. (dr )(teologia praktyczna laikatu) (T-5250)

  9. Wolak Jan ks., Elementy nauki społecznej Kościoła w polskiej katechezie, Promotor: Ks. doc. dr hab. Marian Jakubiec. Kraków: WT, 2000, ss. XXV, 397. (dr) (katechetyka) (T-5315)

  10. Durlak Leszek, Wartość i znaczenie pracy na roli w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2001, ss. 204. (dr) (katolicka nauka społeczna) (T-6010)

  11. Juszczyszyn Lesław CM ks., Wzorce osobowe świętych polskich kanonizowanych przez Jana Pawła II. Studium kazań hagiograficznych, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Kazimierz Panuś. Kraków: WT, 2001, ss. 360. (dr) (homiletyka) (T-6016)

  12. Książek Zbigniew ks., Świeccy w posłudze biskupiej Kardynała Karola Wojtyły, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch. Kraków: WT, 2001, ss. 421.(dr) (prawo kanoniczne) (T-6018)

  13. Morcinek Jan ks., Program nowej ewangelizacji ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Górski. Kraków: WT, 2001, ss. 255.(dr) (misjologia) (T-6020)

  14. Duda Małgorzata, Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2002, ss. 267.(dr) (katolicka nauka społeczna) (T-6646)

  15. Adrjanek Ryszard ks., Wychowanie moralne w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz. Kraków: WT, 2003, ss. 315.(dr) (katechetyka) (T-7234)

  16. Jagosz Michał ks., Beatyfikacja i kanonizacja Świętej Jadwigi Królowej, Promotor: Ks. prof. dr hab. Adam Kubiś. Kraków: WT, 2003, ss. 340.(dr) (teologia fundamentalna) (T-7241)

  17. Cader Stanisław ks., Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2004, ss. 571. (dr) (katolicka nauka społeczna) (T-8089)

  18. Niwiński Adam ks., Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Promotor: Ks. doc. dr hab. Marian Jakubiec. Kraków: WT, 2004, ss. 353. (dr) (katechetyka) (Jan Paweł II, rozdz. 1.2.) (T-8129)

  19. Bajužik Vlastimil ks., Teologia sakramentów inicjacji wschodnich chrześcijan Kościoła katolickiego (Bohoslovie iniciačných Tajin východných krest’anov v katolíckej Cirkvi), Promotor: Ks. prof. dr hab. Wojciech Życiński SDB. Kraków: WT, 2005, ss. 210.(dr) (teologia dogmatyczna)(Jan Paweł II, encykliki) (T-8782)

  20. Guziak Dariusz, Więź miłości kapłana z Chrystusem jako istotny element duchowości kapłańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Jan Machniak. Kraków: WT, 2005, ss. 206. (dr) (teologia duchowości) (T-8787)

  21. Pejo Marek ks., Święty sakrament małżeństwa jako wspólnota miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą, wywodzącą się z miłości Chrystusa do Kościoła (Sväta tajina manželstva ako spoločenstvo lásky mezi mužom a ženou, vychádzajúce z lásky Krista k Cirkvi), Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Wojciech Życiński SDB. Kraków: WT, 2005, ss.149. (dr) (teologia dogmatyczna)(Jan Paweł II, wykorzystane dokumenty) (T-8795)

  22. Ślusarz Andrzej ks., Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Promotor: Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś. Kraków: WT, 2005, ss. 234. (dr) (homiletyka) (Kard. Karol Wojtyła) (T-8802)

  23. Kata Zbigniew ks., Dialog Kościoła ze współczesną kulturą w nauczaniu Jana Pawła II. Studium teologiczno-pastoralne, Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 2006, ss. 784. (dr) (teologia pastoralna) (T-8807)

  24. Gorczyński Tomasz, Wolnościowe prawa człowieka w nauczaniu Magisterium Kościoła i teologów w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Kraków: WT, 2006, ss. XLVI, 274. (dr) (teologia moralna) (T-9203)

  25. Jóźwik Michał, Wymagania i warunki do zawarcia małżeństwa według kodeksów prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego (praca porównawcza), Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM. Kraków: WT, 2006, ss. 252. (dr) (prawo kanoniczne)(Jan Paweł II, dokumenty nauczania) (T-9204)

  26. Mirończuk Tadeusz ks., Problem ortodoksji i ortopraksji katolickiej w kontekście austriackiego ruchu „Wir sind Kirche – My jesteśmy Kościołem”, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 2006, ss. 358.(dr) (teologia pastoralna) (Jan Paweł II) (T-9206)

  27. Piwowarczyk Jan ks., Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków:WT, 2006, ss. 300. (dr) (katolicka nauka społeczna) (T-9211)

  28. Ptak Robert SCJ ks., Królestwo Boże – realizacja zbawczego planu Boga. Od „Lumen gentium” do „Novo millennio ineunte”, Promotor: O. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFMConv. Kraków: WT, 2006, ss. 210.(dr) (teologia dogmatyczna) (T-9212)

  29. Sierpiński Waldemar ks., Teologiczne podstawy radykalizmu życia kapłańskiego na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II i nauczania Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Jan Machniak. Kraków: WT, 2006, ss. 331.(dr) (teologia duchowości) (T-9213)

  30. Turek Piotr ks., Integracja w Unii Europejskiej. Doświadczenia i wyzwania z perspektywy Kościoła katolickiego, Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2006, ss. 290 (dr) (katolicka nauk społeczna) (T-9216)

  31. Chmura Paweł Jan, Dynamika religijności współczesnej młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie. Studium pastoralne na przykładzie Pabianic, Promotor: Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski. Kraków: WT, 2007, ss. 325. (dr) (teologia pastoralna) (T-9291)

  32. Kozioł Sławomir, Koncepcja duszpasterska odnowy Kościoła w Ruchu dla Lepszego Świata jako praktyczna realizacja idei nowej ewangelizacji, Promotor: Ks. dr hab. Andrzej Baczyński. Kraków: WT, 2007, ss. 329 (dr) (teologia pastoralna) (T-9292)

  33. Niewińska Jolanta, Film dokumentalny w służbie prawdy. Teologiczno-pastoralna analiza publikacji Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Promotor: Ks. dr hab. Andrzej Baczyński. Kraków: WT, 2007, ss. 231.(dr) (teologia pastoralna) ((Jan Paweł II, cyt.) (T-9295)

  34. Zgrzebny Zdzisław ks., Opcja na rzecz ubogich Leonardo Boffa i jej ocena w oparciu o nauczanie społeczne Jana Pawła II, Promotor: Kraków: WT, 2007, ss. XXXI, 272. (dr) (teologia moralna) (T-9300)

  35. Żmuda Tadeusz ks., Postulaty religijno-moralnej odnowy rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna. Kraków: WT, 2007, ss. 235 (dr) (teologia moralna) (T-9301)

Prace licencjackie: Wydział Teologiczny

 1. Orzeszyna Jan ks., Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu Papieża Jana Pawła II w latach 1978-1981, Promotor: Ks. zast. prof. dr Jan Kowalski. Kraków: WT, 1984, ss. XXIV, 80. (lic.) (teologia moralna) (PWT-1429)

 2. Natanek Piotr ks., Rozwój organizacji dekanalnej, parafialnej i katechetycznej w archidiecezji krakowskiej za rządów Ks. Kard. Karola Wojtyły (1962-1978), Promotor: Ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor. Kraków: WT, 1985, ss. 381. (mgr/lic.) (historia Kościoła) (PWT-1655)

 3. Urbański Stanisław ks., Historiozbawcze aspekty cierpienia w świetle Księgi Hioba i Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Salvifici doloris”, Promotor: Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek, Kraków: WT 1985, ss. 60. (lic.) (biblistyka) (PWT-1806)

 4. Zięba Maciej OP, Świat współczesny a Kościół w świetle encyklik Jana Pawła II, Promotor: Prof. dr hab. Jacek Woźniakowski. Kraków: WT, 1988, ss. 250. (lic.) (katolicka nauka społeczna) (PWT-2379)

 5. Dura Stanisław ks., Podstawowe prawa człowieka i ich źródła w świetle nauczania Jana Pawła II, Promotor: Ks. doc. dr hab. Jan Kowalski, Kraków: WT, 1991, ss. XII, 78. (lic.) (teologia moralna) (T-590)

 6. Nowak Jan ks., Jan Paweł II nauczycielem modlitwy. Studium przemówień wygłoszonych podczas trzech pielgrzymek do ziemi ojczystej, Promotor: Ks. doc. dr hab. Edward Staniek, Kraków: WT, 1991, ss. 92.(lic.) (homiletyka) (T-591)

 7. Świerczek Antoni ks., Obowiązki spowiednika w świetle nauczania Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski, Kraków: WT, 1991, ss. 117. (lic.) (teologia moralna) (T-782)

 8. Zieliński Sławomir ks., Problematyka głodu w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski, Kraków: WT, 1991, ss. XII, 126 (lic.) (teologia moralna) (T-784)

 9. Klimek Zbigniew ks., Bezżenność dla królestwa niebieskiego. Interpretacja danych biblijnych w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, Kraków: WT, 1992, ss. 74. (lic.) (teologia i informatyka biblijna) (T-1049)

 10. Bendkowski Krzysztof ks., Obowiązek rozwijania bogactwa młodości w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski. Kraków: WT, 1993, ss. XIV, 93. (lic.) (teologia moralna) (T-1273)

 11. Noszczyk Grzegorz ks., Ocena kapitalizmu w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Sieg SJ, Kraków: WT 1993, ss. 89, XIII. (lic.) (socjologia religii) (T-1609)

 12. Woch Jarosław ks., Maryja a ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II w pierwszym dziesięcioleciu pontyfikatu, Promotor: O. doc. dr hab. Tadeusz Dionizy Łukaszuk ZP, Kraków: WT, 1993, ss. XXIII, 84. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-1615)

 13. Mielec Bogusław ks., Antropologiczne podstawy etyki małżeńskiej w świetle katechez środowych Jana Pawła II „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski, Kraków: WT, 1994, ss. IX, 126. (lic.) (teologia moralna) (T-1714)

 14. Kaczyński Krzysztof SDB, Tolerancja warunkiem pokoju w świetle Orędzia Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1991roku, Promotor: O. doc. dr hab. Tadeusz Dionizy Łukaszuk ZP, Kraków: WT, 1994. ss. 117. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-1807)

 15. Farkaš Vladimir, Učenie Jána Pavla II o hodnotie človeka (Nauka Jana Pawła II o godności człowieka), Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski, Kraków: WT, 1995, ss. V, 64. (lic.) (teologia moralna) (T-2295)

 16. Mękalska Maria, Cytaty rozdziałów 1-3 Księgi Rodzaju w nauczaniu Jana Pawła II (w wybranych dokumentach), Promotor: Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, Kraków: WT, 1996, ss. 115. (lic.) (teologia i informatyka biblijna) (T-2875)

 17. Szumal Janina s., Biblijny obraz Kościoła w katechezach Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, Kraków: WT, 1996, ss. 94. (lic.) (teologia i informatyka biblijna) (T-2885)

 18. Pyla Stanisław ks., Kult i pobożność Maryjna w Listach Episkopatu Polski w latach 1945-1981, Promotor: Ks. doc. dr hab. Stefan Koperek CR, Kraków: WT, 1997, ss. 127. (lic.) (liturgika) (T-3169)

 19. Sołtys Jarosław ZP, XX- wieczne ustawodawstwo odnośnie do wyboru Biskupa Rzymskiego, Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Kraków: WT, 1997, ss. 93. (lic.) (prawo kanoniczne) (T-3175)

 20. Bilicka Beata, Mariologia Katechizmu Kościoła Katolickiego w świetle soborowej Konstytucji Lumen Gentium, Adhortacji Pawła VI „Marialis Cultus” i encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski, Kraków: WT, 1997 (Olsztyn: WIT), ss. 124.(lic.) (historia dogmatów) (T-3789)

 21. Wołodźko Andrzej, Ocena moralna techniki w wypowiedziach Jana Pawła II w latach 1979-1983, Promotor: Ks. prof. dr hab. Marian Borzyszkowski. Kraków: WT, 1997 (Olsztyn: WIT), ss. 68. (lic) (historia filozofii) (T-3808)

 22. Fonfara Marek SDB, Biblijne i patrystyczne zakorzenienie nauki Jana Pawła II o bogactwie, Promotor: Ks. doc. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 1999, ss. 258. (lic.) (teologia pastoralna) (T-4587)

 23. Gorczyński Tomasz, Grzech w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski, Kraków: WT, 1999, ss. XVII, 127. (lic.) (teologia moralna) (T-4588)

 24. Pieja Wiesław, Ocena moralna obojętności religijnej w encyklice „Veritatis Splendor” Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda. Kraków: WT, 1999 (Tarnów: IT), ss. 129. (lic.) (teologia moralna) (T-4607)

 25. Raś Dariusz ks., Zagrożenie cywilizacji miłości w świetle encykliki Jana Pawła II „Evangelium Vitae”, Promotor: Ks. prof. dr hab. Krzysztof Szczygieł, Kraków: WT, 1999, ss. 87. (lic.) (bioetyka) (T-4609)

 26. Wymazała Krzysztof ks., Ból i cierpienie dziecka w ujęciu współczesnej medycyny i nauczaniu Kościoła, Ks. prof. dr hab. Krzysztof Szczygieł. Kraków: WT, 1999, ss. 90. (lic.) (bioetyka) (T-4613)

 27. Zborek Józef ks., Modlitwa w życiu kapłana na podstawie Wielkoczwartkowych „Listów do Kapłanów” Jana Pawła II, Promotor: O. prof. dr hab. Dominik Wider OCD, Kraków: WT, 1999, ss. 74. (lic.) (teologia życia wewnętrznego) (T-4615)

 28. Makówka Arkadiusz Konstancjusz OFM, Duszpasterstwo młodzieży Jana Pawła II na przykładzie Światowych Dni Młodzieży, Promotor: Ks. doc. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 1999, ss. 146. (lic.) (teologia pastoralna) (T-4898)

 29. Gilík Vít ks., Geneze Ostrawsko-Opavsko diecezje, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch. Kraków: WT, 2000, ss. 75+38(lic.) (prawo kanoniczne)(omawia m.in. Bulle Jana Pawła II) (T-5267)

 30. Kuta Bogdan SCJ, Misje intronizacyjne w duchu postulatów nowej ewangelizacji, Promotor: Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR. Kraków: WT, 2000, ss. 94. (lic.) (historia liturgii) (T-5270)

 31. Nowak Józef ks., Obojętność religijna a chrześcijańskie przeżywanie niedzieli według Listu apostolskiego „Dies Domini” Jana Pawła II, Promotor: Ks. dr hab. Alojzy Drożdż. Kraków: WT, 2000 (Tarnów: IT), ss. 105. (lic.) (teologia moralna) (T-5274)

 32. Guziak Dariusz ks., Zjednoczenie kapłana z Chrystusem jako istotny element duchowości kapłańskiej w świetle posynodalnej Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo Vobis” i „Listów Wielkoczwartkowych” do kapłanów, Promotor: Ks. dr hab. Jan Machniak. Kraków: WT, 2000, ss. 134. (lic.) (teologia duchowości) (T-5293)

 33. Janik Halina, Znaczenie misyjne Światowego Dnia Trędowatych w nauczaniu Kościoła, Promotor: Ks. doc. dr hab. Jan Górski. Kraków: WT, 2000, ss. 81. (lic.) (misjologia) (T-5294)

 34. Pałys Zbigniew ks. MS, Rozwój teologii ewangelicznej rady ubóstwa od Soboru Watykańskiego do nauczania Jana Pawła II, Promotor: Ks. dr hab. Jan Machniak. Kraków: WT, 2000, ss. 116. (lic.) (teologia duchowości) (T-5297)

 35. Labak Krzysztof CSsR, Problematyka odkupienia w nauczaniu Jana Pawła II na tle współczesnych modeli soteriologicznych, Promotor: Ks. dr hab. Stanisław Budzik. Kraków: WT, 2001, ss. 133. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-6034)

 36. Štrba Jozef, Bezrobocie na Słowacji jako pastoralny problem, Promotor: Ks. prof PAT dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2001, ss. 112. (lic.) (katolicka nauka społeczna) (T-6048)

 37. Zając Robert, Teologia zawierzenia Maryi w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny (1979-1999), Promotor: Ks. dr hab. Stanisław Budzik. Kraków: WT, 2001 (Tarnów: IT), ss. 94. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-6052)

 38. Bajužik Vlastimil ks., Wpływ sakramentów inicjacji w Kościele Wschodnim na aktywność apostolską Ludu Bożego (Vplyv iniciačných sviatosti vo Východnej Cirkvi na apóštolsku aktivitu božieho l’udu), Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 2002, ss. 123.(lic.) (teologia pastoralna) (T-6618)

 39. Pejo Marek ks., Rola sakramentu małżeństwa w Kościele Wschodnim jako czynnika budującego wspólnotę Ludu Bożego (Úloha sviatosti manželstva vo Východnej Cirkvi ako činitel’a, ktorý buduje spoločenstvo Božieho L’udu), Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 2002, ss. 112.(lic.) (teologia pastoralna) (T-6633)

 40. Paciorek Janusz ks., „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Teologia „Pieśni Maryi” w ujęciu Jana Pawła II, Promotor: Ks. dr hab. Stanisław Budzik. Kraków: WT, 2002 (Tarnów: WT 2002), ss. 117. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-6640)

 41. Gnip Jozef , Duchovno-formačny proces kandidátov na kňázstvo vo svetle posynodálnej apostolskej exhortácie Jána Pavla II „Pastores dabo vobis”, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Jan Machniak. Kraków: WT, 2003, ss. 96. (lic.)(teologia duchowości) (T-7195)

 42. Kardyś Adam ks., Problematyka moralna rodziny w Adhortacji „Familiaris Consortio” Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż. Kraków: WT, 2003 (Tarnów: WT, 2002), ss. 176. (lic.) (teologia moralna) (T-7204)

 43. Kordowisko Marcin Antoni OFM, Poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Studium teologiczno-liturgiczne, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Jan Janicki. Kraków: WT, 2003, ss. 156. (lic.) (liturgika) (T-7207)

 44. Książek Marek ks., Wymiar społeczno-polityczny drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (16.06.–22.06.1983r.). Studium homiletyczne. Promotor: Ks. dr hab. Gerard Siwek CSsR. Kraków: WT, 2003, ss. 158. (lic.) (homiletyka) (T-7212)

 45. Szymczycha Zdzisław SS.CC., Miłość społeczna i jej znaczenie w świetle encyklik Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (przy współpracy ks. dra Janusza Królikowskiego). Kraków: WT, 2003. (Tarnów: WT, 2002), ss. 189. (lic.) (teologia moralna) (T-7225)

 46. Wąsik Krzysztof ks., Przesłanie moralne zawarte w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do Polaków, Promotor: ks. prof. PAT dr hab. Jan Orzeszyna. Kraków: WT, 2003, ss. XXXVI, 80. (lic.) (teologia moralna) (T-7228)

 47. Zahorsky Radoslav ks., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, (Rodina a manželstvo v dielach Svateho Otca Jána Pavla II), Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Jan Orzeszyna. Kraków: WT, 2003, ss. 141. (lic.) (teologia moralna) (T-7230)

 48. Ziaja Izabela, Rola Ducha Świętego w życiu i posłannictwie Maryi w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Stanisław Budzik. Kraków: WT, 2003, ss. 124. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-7231)

 49. Słowicka Danuta, Powołanie laikatu do świętości we współczesnym nauczaniu Kościoła, Promotor: O. dr hab. Jerzy Gogola OCD. Kraków: WT. 2004, ss. 83. (lic.) (teologia duchowości) (T-8116)

 50. Bombár Peter ks., Radość usprawiedliwionych. Usprawiedliwienie drogą do radości życia wiecznego, (Radost’ Ospravodlivených. Ospravodlivenie je cestou k radosti zo života večného), Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Wojciech Życiński SDB. Kraków: WT, 2005, ss. 67. (lic.) (teologia dogmatyczna) (T-8770)

 51. Pęcak Marek ks., Podstawowe zagrożenie człowieka w przemówieniach Jana Pawła II do młodzieży Europy Zachodniej. Studium homiletyczne, Promotor: Ks. dr hab. Gerard Siwek CSsR. Kraków: WT, 2005, ss. 158. (lic.) (homiletyka) (T-8776)

 52. Pływacz Ryszard ks., Duchowość kapłana w świetle Adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, Promotor: O. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD. Kraków: WT, 2005, ss. 91. (lic.) (teologia duchowości) (T-8777)

 53. Walczyk Edward ks., Odnowa duszpasterstwa parafialnego w Czechach po II Soborze Watykańskim, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Wal. Kraków: WT, 2005, ss. 128. (lic.) (teologia pastoralna) (T-8780)

 54. Głód Piotr ks., Problematyka nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna. Kraków: WT, 2004, ss. XXI, 131. (lic.) (teologia moralna) (T-8106)

 55. Taras Igor, Etyczne różnice w nauczaniu Kościołów katolickiego i prawosławnego w kwestii rozwodu i ponownego małżeństwa, Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga. Kraków: WT, 2004, ss. 128. (lic.) (etyka) T-8121

 56. Kornecki Tomasz, Tematyka moralno-religijna i społeczna w programach telewizyjnych „Fronda”, Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka. Kraków: WT, 2005, ss. 100. (lic.) (katolicka nauka społeczna) (T-8813)

 57. Małek Paweł CM ks., Uświęcające zadanie prezbiterów w zakresie struktury władzy według Konstytucji „Lumen gentium”, Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM. Kraków: WT IPK, 2003, ss. 130.(lic.) (prawo kanoniczne) (IPK-7)* (sł. Klucz. Jan Paweł II)

 58. Bolesta Arletta, Wymóg zachowania istotnych przymiotów i elementów w realizacji małżeństwa według norm prawa kanonicznego i cywilnego, Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM. Kraków: WT IPK 2003, ss. 97. (lic.) (prawo kanoniczne)* (IPK-9) )Sł. Klucz. Jan Paweł II)

 59. Bederka Jan ks., Symulacja jako tytuł nieważności małżeństwa na podstawie wyroków Sądu Metropolitalnego w Trnavie w latach 1995-2000 (Simulácia ako titul neplatnosti manželsva na základe výrokov Metropolitného Tribunálu v Trnave v rokach 1995-2000), Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda. Kraków: WT IPK, 2005, ss. 107. (lic.) (prawo kanoniczne)*(IPK-22) (Słowa kluczowe: Jan Paweł II)

 60. Dec Tadeusz ks., Zawarcie małżeństwa kanonicznego w świetle synodu diecezji przemyskiej 1955 oraz synodu archidiecezji przemyskiej 1995-2000, Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan M. Dyduch. Kraków: WT IPK, 2006, ss. 108. (lic.) (prawo kanoniczne)* (IPK-25) (Słowa kluczowe: Jan Paweł II)

 61. Nowogórski Paweł CSMA ks., Współpraca Kościoła ze szkołą w procesie wychowania młodzieży do patriotyzmu na przykładzie Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach, Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2006, ss. 132. (lic.) (katolicka nauka społeczna) (T-9196)

 62. Karcz Bolesław ks., Wychowanie patriotyczne w formacji społecznej reaktywowanego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, Promotor: Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Kraków: WT, 2006, ss. 114. (lic.) (katolicka nauka społeczna) (T-9303)

Prace napisane na Wydziale Filozoficznym:

Prace doktorskie:

 1. Dancák Pavol, Zagadnienie wychowania w myśli Jana Pawła II (Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II), Promotor: Prof. dr hab. Karol Tarnowski. Kraków: WF, 2001, ss. 199+16. (dr) (filozofia Boga) (F-181) (WF-42)

 2. Karoń Anna, Dramat spotkania człowieka z Bogiem i z drugim w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II (w świetle „Promieniowania Ojcostwa”), Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef Tischner. Kraków: WF, 1991, ss. 206. (dr) (filozofia człowieka) (F-185)

 3. Wilk Kazimierz OSPPE, Osobowy charakter relacji międzyludzkich według Karola Wojtyły, Promotor: Ks. doc. dr hab. Roman Rożdżeński. Kraków: WF, 1996, ss. 169. (dr) (filozofia poznania) (F-199) (WF-28)

 4. Zięba Maciej OP, Kościół wobec demokratycznego kapitalizmu w świetle encykliki „Centesimus Annus”, Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Legutko. Kraków: WF, 1997, ss. 335. (dr) (filozofia społeczna) (F-202) (WF-31)

 5. Brańka Paweł ks., Religijność a percepcja Papieża Jana Pawła II przez młodzież maturalną liceów ogólnokształcących Zagłębia Dąbrowskiego (diecezji sosnowieckiej), Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef Makselon. Kraków: WF, 2001, ss. 207. (dr) (psychologia religii) (F-213) (WF-43)

 6. Słabik Dominika, Liberalizacja sumienia. Wpływ filozofii Friedricha Nietzschego na współczesną kondycję sumienia, Promotor: Dr hab. Aleksander Bobko, prof. UR. Kraków: WF, 2006, ss. 251. (dr) (historia filozofii nowożytnej) (F-345) (WF-65)

Prace licencjackie:

 1. Misiak Stanisław, Ludzie niepełnosprawni w nauczaniu Jana Pawła II, Promotor: Ks. doc. dr hab. Stanisław Pamuła, Kraków: WF, 1993, ss. 192. (lic.) (katolicka nauka społeczna) (F-108) (WF-46/L)

 2. Fidermak Peter ks., Recepcja nauczania społecznego Jana Pawła II na łamach periodyku „Duchowny Pastier”, Promotor: Ks. doc. dr hab. Stanisław Pamuła, Kraków: WF, 1993, ss. II, 112. (lic.) (katolicka nauka społeczna) ( F-110) (WF/48/L)

 3. Wilk Kazimierz OSPPE, Struktura osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły, Promotor: O. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, Kraków: WF, 1994, ss. 110. (lic.) (filozofia człowieka) (F-97) (WF-19/L))

 4. Karoń Anna, Problem odpowiedzialności w dramatach Karola Wojtyły, Promotor: Ks. prof. dr hab. Józef Tischner. Kraków: WF, 1988, ss., 71, III. (lic.) (filozofia człowieka) F-98 (WF-21/L)

 5. Krupa Grzegorz, Il primato della soggettivita e l’apertura all’incontro con l’altro. La posizione dell’ antropologia di Karol Wojtyła nella discussione sull’intersoggettivita (Prymat podmiotowości i otwarcie na spotkanie z innym. Miejsce antropologii Karola Wojtyły w sporze o intersubiektywność, Promotor: Ks. prof. PAT dr hab. Władysław Zuziak. Kraków: WT, 2006, ss. 134. (lic.) (etyka) (F-352 (WF-268)

 6. Wieczorek Piotr ks., Konstytutywne elementy miłości Wojtyłowskiej filozofii osoby, Promotor: Prof. dr hab. Karol Tarnowski. Kraków WF, 2007, ss. 219. (lic.) (filozofia Boga) (F-398) (WF-317)

Prace napisane na Wydziale Historii Kościoła:

Prace doktorskie:

 1. Franczyk Jan, Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989, Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Terlecki. Kraków: WHK, 2004, ss. 356. (dr) (Historia Kościoła) (Kard. Karol Wojtyła) (H-303)

 2. Scąber Andrzej, Dzieje procesów kanonizacyjnych prowadzonych w archidiecezji krakowskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło. Kraków: WHK, 2004, ss. 307. (dr) (historia katolicyzmu społecznego) (H-307)

Prace licencjackie:

 1. Franczyk Jan, Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach stalinizmu (1949-1956), Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło. Kraków: WHK, 2003, ss. 99. (lic.) (historia katolicyzmu społecznego) ( Bp Karol Wojtyła) (H-302)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna