Wykaz prac naukowo-badawczych I rozdziałÓw w ksiąŻkach p. MaćkowiakPobieranie 36.32 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.32 Kb.


WYKAZ PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH I ROZDZIAŁÓW W KSIĄŻKACH

1. P. Maćkowiak (1980): Wpływ podawania lizyny i metioniny na aktywność fosfataz w tkankach szczurów obciążanych alloksanem. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 120, 99-109. Oryginalna praca twórcza

2. K.W. Nowak, P. Maćkowiak (1980): Synteza, sekrecja i degradacja insuliny. Kosmos 29A, 291-303. Praca przeglądowa

3. M. Maciejewska, U. Prusiewicz-Witaszek, P. Maćkowiak (1984): Wpływ czasu głodzenia szczurów na insulinosekrecyjne działanie L-metioniny. Endokrynologia Polska 35, 29-34. Oryginalna praca twórcza

4. P. Maćkowiak (1985): Próby określenia właściwości insulinosekrecyjnych D,L- oraz L-metioniny w badaniach in vitro na szczurach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 33/163, 53-63. Oryginalna praca twórcza

5. J. Chichłowska, P. Maćkowiak (1988): Badanie różnic w reakcjach hormonalnych i fizjologicznych między samicami i samcami po podaniu szczurom nitrylu CH3CN. Zeszyty Problemowe Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 85-91. Oryginalna praca twórcza

6. P. Maćkowiak (1990): Amino acid - induced insulin release from the perfused rat pancreas. The influence of phenylalanine and tyrosine. Acta Physiologica Polonica 41, 169-175. Oryginalna praca twórcza

7. L. Nogowski, K.W. Nowak, P. Maćkowiak (1992): Effect of phytooestrogen- coumestrol on some aspects of carbohydrate metabolism in ovariectomized female rats. Archivum Veterinarium Polonicum 3-4, 79-84 Oryginalna praca twórcza.

8. P. Maćkowiak, L.Nogowski, K.W. Nowak (1992): Comparison of erythrocyte insulin receptors in different species of vertebrates. Naturwissenschaften 79, 413-415. (IF2008=2,126) Oryginalna praca twórcza

9. L. Nogowski, P. Maćkowiak, K.W. Nowak (1992): The effect of oestradiol 17- and coumestrol on rabbit erythrocyte insulin receptor. Journal of Animal Physiology and Animal Nutritrion 67, 25-29. (IF2008=1,171 ) Oryginalna praca twórcza

10. P. Maćkowiak, L. Nogowski, K.W. Nowak (1993): Insulin-secretional effect of exogenic amino acids in rabbits. Journal of Physiology and Pharmacology 44, 441-445. (IF2008=2,631) Oryginalna praca twórcza

11. P. Maćkowiak, D. Ładoń, L. Nogowski, K.W. Nowak (1993): High-carbohydrate and high-protein diets alter liver and brain insulin receptors. Journal of Animal and Feed Sciences 4, 207-214. (IF2008=0,386) Oryginalna praca twórcza

12. L. Nogowski, P. Maćkowiak, K.W. Nowak (1993): Effect of mycooestrogen, zearalenone, and phytooestrogen, coumestrol on the liver membrane insulin receptor of ovariectomized female rats. Acta Biochimica Polonica 40, 147-150. (IF2008=1,448) Oryginalna praca twórcza

13. L. Nogowski, P. Maćkowiak, K.W. Nowak (1993): Comparison of phytooestrogen - coumestrol and oestrone effect on the liver membrane insulin receptors in ovariectomized female rats. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 51, 219-225. (IF2008=0,609) Oryginalna praca twórcza

14. K.W. Nowak, P. Maćkowiak (1993): Preliminary investigations of bony fish - tench (Tinca tinca L.) - erythrocytes insulin receptors. Hormone and Metabolic Research 25, 518-520. (IF2008=2,715) Oryginalna praca twórcza

15. K.W. Nowak, P.Maćkowiak, L. Nogowski (1993): Comparative studies of fish and bird insulin receptor. Acta Biochimica Polonica 40, 147-150. (IF2008=1,448) Oryginalna praca twórcza

16. L. Nogowski, P. Maćkowiak, K.W. Nowak (1994): Mycooestrogen-zearalenone affects insulin/glucagon molar ratio and glycogen content in ovariectomized female rats. Hormone and Metabolic Research 26, 253-254. (IF2008=2,715) Oryginalna praca twórcza

17. P. Maćkowiak (1994): Zmiany błonowego receptora insuliny w wątrobie kaczek traktowanych insuliną lub glukagonem. Rozprawa habilitacyjna. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 46(265), 35-40. Oryginalna praca twórcza

18. P. Maćkowiak (1994): Badania nad stymulującym wpływem fenyloalaniny i tyrozyny na sekrecję insuliny przez perfundowane trzustki szczurów oraz w warunkach in vivo. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 46(265), 25-33 Oryginalna praca twórcza.

19. P. Maćkowiak, M. Mikusik (1994): Wpływ dootrzewnowego podawania fenyloalaniny na sekrecję insuliny oraz poziom hormonów tarczycowych i wybranych parametrów biochemicznych krwi, wątroby i mięśni u szczurów. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 46(265), 47-52. Oryginalna praca twórcza

20. P. Maćkowiak, D. Ładoń (1994): Porównanie receptora insuliny w wątrobie i mózgu samców szczura. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 46/265, 41-45. Oryginalna praca twórcza

21. P. Maćkowiak (1994): Ekspresja receptorów insuliny w trakcie rozwoju osobniczego kaczek rasy pekin. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 46/257, 1-71. Oryginalna praca twórcza

22. T. Torlińska, P. Maćkowiak, L. Nogowski, J. Koźlik (1995): Effect of hypothermia on the insulin - receptor interaction in adipose plasma membranes Journal of Physiology and Pharmacology 46(3), 341-349. (IF2008=2,631) Oryginalna praca twórcza

23. T. Torlińska, P. Maćkowiak, L. Nogowski, J. Koźlik (1996): Effect of hypothermia on the insulin-receptor interaction in skeletal muscle plasma membranes. Journal of Physiology and Pharmacology 47(2), 311-319. (IF2008=2,631) Oryginalna praca twórcza

24. T. Torlińska, J. Langfort, P. Maćkowiak, T. Hryniewiecki, H. Kaciuba-Uściłko, L. Nogowski (1997): Effect of hypothermia on 2-deoxy-glucose transport, insulin binding and insulin sensitivity of the rat soleus muscle. Pathophysiology 4 [1997] 205-212. Oryginalna praca twórcza

25. M. Bednarczyk, M. Siwek, P. Maćkowiak, L. Nogowski (1997): Development of chick embryos cultured in plastic containers. Roczniki Nauk Zootechnicznych (Kraków), 24(4), 53-59. Oryginalna praca twórcza

26. P. Maćkowiak, H.Krauss, J. Koźlik,P. Sosnowski, J. Paluszak, K.Mikrut, T. Torlińska (1998): The influence of the kallikrein-kinin system on the characteristics of insulin receptors in rat skeletal muscle during ischemia. Journal of Animal and Feed Sciences 7, 93-100. (IF2008=0,386) Oryginalna praca twórcza

27. L. Nogowski, P. Maćkowiak, K. Kandulska, T. Szkudelski, K.W. Nowak (1998). Genistein induced changes in lipid metabolism of ovariectomized rats. Annals of Nutrition and Metabolism, 42, 360-366. (IF2008=1,236) Oryginalna praca twórcza

28. L. Nogowski, P. Maćkowiak, K.W. Nowak (1998): Isoflavone - genistein changes tissue glycogen and blood glucose concentration in ovariectomized rats: possible ways of action. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 80, 1-9. (IF2008=1,171) Oryginalna praca twórcza

29. K.W. Nowak, P. Maćkowiak, L. Nogowski, T. Szkudelski, L. Malendowicz (1998): Acute leptin action on insulin blood level and liver insulin receptor in the rat. Life Sciences, 63, 1347-1352. (IF2008=2,583) Oryginalna praca twórcza

30. T. Torlińska, P. Maćkowiak, L. Nogowski, K.W. Nowak, E. Mądry, M. Perz (1998): Characteristics of insulin receptor binding to various rat tissues.
Journal of Physiology and Pharmacology 49(2), 261-270. (IF2008=2,631) Oryginalna praca twórcza

31. E. Mądry, T. Torlińska, P. Maćkowiak, M. Perz, T. Hryniewiecki, D. Rutkowska (1998): Influence of the bradykinin upon insulin - insulin receptor interaction in muscular tissue of a rat in vivo, in normo- and hypothermia. Medical Science Monitor 4(3), 408-412. (IF2008=1,514) Oryginalna praca twórcza

32. T. Torlińska, P. Maćkowiak, L. Nogowski, L. Torliński, E. Mądry, T. Hryniewiecki, H. Witmanowski (1998): In vivo effect of hypothermia on insulin receptors of the plasma membranes from heart muscle. Medical Science Monitor 4(1), 33-38. (IF2008=1,514) Oryginalna praca twórcza

33. P. Maćkowiak, E. Ginalska, E. Nowak-Strojec, T. Szkudelski (1999): The influence of hypo- and hyperthyreosis on insulin receptors and metabolism. Archives of Physiology and Biochemistry, 107(4), 273-279. Oryginalna praca twórcza

34. P. Maćkowiak, L. Nogowski, K.W. Nowak (1999): Effect of isoflavone genistein on insulin receptors in perfused liver of ovariectomized rats. Journal of Receptor and Signal Transduction Research 19(1-4), 283-292. (IF2008=1,540) Oryginalna praca twórcza

35. P. Maćkowiak, E. Bejma, K. Przybylska-Darul (1999): Acute melatonin action on insulin and thyroid hormones blood level and carbohydrate metabolism in rat. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 51, 169-174. Oryginalna praca twórcza

36. P. Maćkowiak, K. Przybylska-Darul, E. Bejma (1999): Changes in some lipid indices in rat blood, liver and muscles after injections of melatonin. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 51, 175-180. Oryginalna praca twórcza

37. K.W. Nowak, P. Maćkowiak, M.M. Świtońska, M. Fabiś, L.K. Malendowicz (2000): Acute orexin effects on insulin secretion in the rat: in vivo and in vitro studies. Life Sciences 66(5), 449-454. (IF2008=2,583) Oryginalna praca twórcza

38. T. Torlińska, P. Maćkowiak, L. Nogowski, T. Hryniewiecki, H. Witmanowski, M. Perz, E. Mądry, K.W. Nowak (2000): Age dependent changes of insulin receptors in rat tissues. Journal of Physiology and Pharmacology, 51(4), 871-881. (IF2008=2,631) Oryginalna praca twórcza

39. P. Borkiewicz, P. Maćkowiak (2000): Glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1). Roczniki Naukowe Zootechniki, supl., z. 9, 13-18. Praca przeglądowa

40. P. Maćkowiak, L. Nogowski, M. Fabiś, K.W. Nowak (2001): Leptin perfusion affects insulin secretion but not insulin receptors in rats. Archives of Physiology and Biochemistry, 109(1), 63-68. Oryginalna praca twórcza

41. M. Fabiś, P. Maćkowiak (2001): Metaboliczne aspekty działania melatoniny. Roczniki Naukowe Zootechniki, supl., z. 13, 25-29. Oryginalna praca twórcza

42. T. Torlińska, M. Perz, E. Mądry, T. Hryniewiecki, K.W. Nowak, P. Maćkowiak (2002): Effect of hypothermia on insulin-receptor interaction in different rat tissues.
Physiological Research, 51(3), 261-266. (IF2008=1,653) Oryginalna praca twórcza

43. M. Fabiś, E. Pruszyńska, P. Maćkowiak (2002): In vivo and in situ action of melatonin on insulin secretion and some metabolic implications in the rat. Pancreas, 25(2), 166-169. (IF2008=2,708) Oryginalna praca twórcza

44. K.W. Nowak, P. Kaczmarek, P. Maćkowiak, A. Ziółkowska, G. Albertin, W.J. Ginda, M. Trejter, G.G. Nussdorfer, L.K. Malendowicz (2002): Rat thyroid gland expresses the long form of leptin receptors, and leptin stimulates the function of the gland in euthyroid non-fasted animals. International Journal of Molecular Medicine, 9(1), 31-34. (IF2008=1,880) Oryginalna praca twórcza

45. L. Nogowski, K.W. Nowak, P. Kaczmarek, P. Maćkowiak (2002): The influence of coumestrol, zearalenone and genistein administration on insulin receptors and insulin secretion in ovariectomized rats. Journal of Receptor and Signal Transduction Research, 22, 451-459. (IF2008=1,540) Oryginalna praca twórcza

46. T. Torlińska, M. Perz, E. Mądry, T. Hryniewiecki, K.W. Nowak, P. Maćkowiak (2002): Effect of hypothermia on insulin-receptor interaction in different rat tissues.
Physiological Research, 51(3), 261-266. (IF2008=1,653) Oryginalna praca twórcza

47. P. Borkiewicz, M. Fabiś, P. Maćkowiak (2002): Rola glukagonopodobnego peptydu-1 w regulacji wydzielania insuliny. Medicina Veterinaria, 1(1), 153-159. Praca przeglądowa

48. M. Lisowski, M. Bednarczyk, D. Kłosowska, G. Elminowska-Wenda, P. Maćkowiak, L. Nogowski, K. Nowak (2003): Wpływ tamoksyfenu na koncentrację testosteronu we krwi i rozwój tkanki jądrowej kogutów. Medycyna Weterynaryjna 59, 344-347. Oryginalna praca twórcza

49. P. Maćkowiak, K.W. Nowak, P. Kaczmarek, M. Szydłowski, M. Kamyczek, R. Eckert, M. Różycki, M. Świtoński (2004): Leptin concentration in blood and its hypothalamic binding are poorly related with amount of fat and growth rate in pigs. Journal of Animal and Feed Sciences, 13, 153-162. (IF2008=0,386) Oryginalna praca twórcza

50. H. Krauss, M. Grzymisławski, J. Koźlik, P. Sosnowski, J. Płatek, P. Maćkowiak, J. PaluszakM. (2004): The effect of glimepiride on the binding kinetics of insulin with its skeletal muscle and liuver receptors in rats with short term and prolonged hyperglycemia induced by streptozotocin. Medical Science Monitor, 10, BR11-16. (IF2008=1,514) Oryginalna praca twórcza

51. Świtonski M., Maćkowski M., Chmurzyńska A., Maćkowiak P., Szydłowski M., Kaczmarek P., Nowak K.W., Madeja Z., Lechniak D., Kamyczek M., Eckert R., Różycki M. (2004), Polimorfizm i ekspresja genów leptyny oraz receptora leptyny. , W: Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. [red.] M. Switonski , 332 – 377. Rozdział w książce

52. Nowak, K.W., Strowski, M.Z., Świtońska, M.M., Kaczmarek, P., Singh, V., Fabiś, M., Maćkowiak, P., Nowak, M., Malendowicz, L.K. 2005. "Evidences that orexins A and B stimulate insulin secretion from rat pancreatic islets via both receptor subtypes. " International Journal of Molecular Medicine 15: 969-972. (IF2008=1,880) Oryginalna praca twórcza

53. Pierzchała-Koziec K., Maćkowiak P., Świtońska M., Żyterska A., Nogowski L., Kaczmarek P., Nowak K.W., Doniec Z.: Leptin-induced alterations in met-enkephalin processing in the hypothalamo-pituitary-adrenal axis of rat. Acta Biol. Cracoviensa Series Zooloogica 2005; 47: 35-41. Oryginalna praca twórcza

54. Nowak, K.W., Maćkowiak, P. 2005. "Oddychanie i metabolizm energetyczny”. Rozdział w podręczniku akademickim: „Fizjologia zwierząt”, Red.: Krzymowski, T., Przała J., PWRiL, Warszawa" str. 339-365. Rozdział w książce

55. K.W. Nowak, P. Maćkowiak - „Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu”. W: „Historia i stan obecny katedr i zakładów fizjologii zwierząt w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945-2005)” pod redakcją Tadeusza Krzymowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2005, str. 169-183.Rozdział w książce

56. Stachowiak M., Mackowski M., Madeja Z., Szydlowski M., Buszka A., Kaczmarek P., Rubis B., Mackowiak P., Nowak K.W., Switonski M. 2007. „Polymorphism of the Porcine Leptin Gene Promoter and Analysis of Its Association with Gene Expression and Fatness Traits.” Biochemical Genetics 45: 245-253 (IF2008=0,750) Oryginalna praca twórcza

57. Mikula R., Nowak W., Jaskowski J.M., Mackowiak P., Pruszynska E., Wlodarek J. (2008) Effects of propylene glycol supplementation on blood biochemical parameters in dairy cows. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 52, 461-466. (IF2008=0,337) Oryginalna praca twórcza

58. Kilanowska A., Maćkowiak P. (2008) New facts about ghrelin and obestatin. Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria 7, 11-19 Praca przeglądowa

59. Szymeczko R., Kapelański W., Piotrowska A., Dybała J., Bogusławska-Tryk M., Burlikowska K., Hertig I., Sassek M., Pruszyńska-Oszmałek E., Maćkowiak P. (2009) Changes in the content of major proteins and selected hormones in the blond serum of piglets during the early postnatal period. Folia biologia (Kraków) 57, 97-103. (IF2008=0,633) Oryginalna praca twórcza


60. Szymeczko R., Maćkowiak P., Piotrowska A., Bogusławska-Tryk M., Burlikowska K., Pruszyńska-Oszmałek E., Szczepankiewicz D. (2009) The level of selected hormones in peripheral blood in polar foxes (Alopex lag opus L.) in relation to age. Folia biologia (Kraków) 57, 213-218. (IF2008=0,633) Oryginalna praca twórcza

61. Zywert A., Jakubowski H., Frąckowiak H., Maćkowiak P. (2009) Comparative studies of vessels in the hamster, rat and guinea pig. Acta Biologica Cracoviensia Seria Zoologica 51, 55-61. (IF2008=0) Oryginalna praca twórcza

62. Maćkowiak P., Nowak K.W. - Hormonalna regulacja metabolizmu energetycznego komórki mięśniowej i adipocytu. W: Genomika bydła i świń. Red. M. Świtoński, L. Zwierzchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009, str. 66-75.

63. Mackowiak P., Krejpcio Z., Sassek M., Kaczmarek P., Hertig I., Chmielewska J., Wojciechowicz T., Szczepankiewicz D., Wieczorek D., Szymusiak H., Nowak K.W. (2010) Evaluation of insulin binding and signaling activity of newly synthesized chromium(III) complexes in vitro. Molecular Medicine Reports 3: 347-353. (IF2008=0) Oryginalna praca twórcza


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna