Wykaz skrótówPobieranie 5.67 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar5.67 Kb.

Wykaz skrótów


Wydawnictwa źródłowe

AGZ – Akta grodzkie i ziemskie

KDMaz. – Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J.T. Lubomirski

KDMłp. – Kodeks dyplomatyczny Małopolski

KDP – Kodeks dyplomatyczny Polski

KDŚl. – Kodeks dyplomatyczny Śląska

KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1–5, wyd. I. Zakrzewski, F. Piekosiński, od t. 6, wyd. A. Gąsiorowski [i in.]

MPH – Monument Poloniae historica

MPH s.n. – Monument Poloniae historica, series nova

MRPS – Matricularum Regni Poloniae summaria

PU – Pommerellisches Urkundenbuch

PrU – Preussisches Urkundenbuch

VL Volumina legum

Czasopisma i wydawnictwa seryjne

„Annales. E.S.C.” – „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”

CPH – „Czasopismo Prawno-Historyczne”

Dz. U. – Dziennik Ustaw

KH – „Kwartalnik Historyczny”

KHKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”

PH – „Przegląd Historyczny”

PSB – Polski słownik biograficzny

RAU hf – Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny

RDSG – „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”

SPPP – Starodawne Prawa Polskiego Pomniki

St. Źródł. – „Studia Źródłoznawcze”Archiwa i biblioteki

AAN – Archiwum Akt Nowych

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych

AP – Archiwum Państwowe

BJ – Biblioteka Jagiellońska

BN – Biblioteka NarodowaBUW – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna