Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiegoPobieranie 0.89 Mb.
Strona1/7
Data06.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego

(stan na 31.12.2012 r.)


Poniższy wykaz ma charakter roboczy, jest stale aktualizowany (wpisy / skreślenia), dlatego też w celu potwierdzenia wpisu do rejestru prosimy o kontakt telefoniczny z WUOZ w Łodzi oraz Delegaturami w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

Spis treści
Pow. bełchatowski ........................................................................................... 2

Pow. brzeziński ................................................................................................ 5

Pow. kutnowski ................................................................................................ 9

Pow. łaski ......................................................................................................... 16

Pow. łęczycki ................................................................................................... 18

Pow. łowicki .................................................................................................... 23

Pow. łódzki wschodni ...................................................................................... 32

Pow. miejski Łódź ........................................................................................... 33

Pow. opoczyński .............................................................................................. 47

Pow. pabianicki ................................................................................................ 51

Pow. pajęczański .............................................................................................. 53

Pow. piotrkowski .............................................................................................. 55

Pow. miejski Piotrków Trybunalski ................................................................. 60

Pow. poddębicki ............................................................................................... 63

Pow. radomszczański ....................................................................................... 65

Pow. rawski ...................................................................................................... 70

Pow. sieradzki .................................................................................................. 75

Pow. miejski Skierniewice ............................................................................... 83

Pow. skierniewicki ........................................................................................... 86

Pow. tomaszowski ............................................................................................ 91

Pow. wieluński ................................................................................................. 96

Pow. wieruszowski ........................................................................................... 99

Pow. zduńskowolski ......................................................................................... 101

Pow. zgierski ..................................................................................................... 103WOJ. ŁÓDZKIE – POW. BEŁCHATOWSKI

BEŁCHATÓW – gm.
Dobiecin

- park dworski, 1920-25, nr rej.: 299 z 31.08.1983


Dobrzelów

- zespół dworski, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 169 z 26.05.1967

- oficyna, nr rej.: 170 z 26.05.1967

- park, nr rej.: 297 z 31.08.1983 i z 20.12.1995
Łękawa

- park dworski, XVIII, XIX, nr rej.: 350 z 14.02.1989


Mikorzyce

- zespół dworu obronnego, XVI:

- ruina dworu na wyspie, nr rej.: 574-IX-80 z 19.05.1952 oraz 177 z

26.05.1967

- park dworski, nr rej.: 339 z 16.03.1984
Mokracz

- park dworski, nr rej.: 340 z 16.03.1984


Postękalice

- kościół fil. p.w. św. Rocha, drewn., 1737, nr rej.:160-IX-6 z 7.07.1948 oraz 187 z

26.09.1967
- park dworski, nr rej.: 692 z 27.09.1967
Wielopole

- park dworski, k. XVIII, nr rej.: 341 z 16.03.1984BEŁCHATÓW – m.
Bełchatów

- zespół klasztorny franciszkanów, ul. Kościuszki 2, 1 poł. XVIII:

- kościół p.w. Narodzenia NMP, ob. par., nr rej.: 164 z 26.05.1967

- klasztor, ob. plebania, nr rej.: 165 z 26.05.1967


- zespół dworski Olszewskich, ul. Hellwiga 11, 2 poł. XVIII, pocz. XIX:

- dwór, nr rej.: 167 z 26.05.1967

- park, nr rej.: 286 z 31.08.1983 i z 22.04.1994

Bełchatów – Domiechowice

- park dworski, ul. Chapliniecka 144, XIX w., 1974, nr rej. 385 z 14.11.1987


Bełchatów - Grocholice

- kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, Rynek Grocholicki 8, 1400, 1910, nr rej.:

528-IX/64 z 23.03.1950

DRUŻBICE – gm.
Bukowie

- zespół dworsko-parkowy, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 168 z 26.05.1967

- park, nr rej.: 334 z 16.03.1984Głupice

- zespół dworsko-parkowy

- dwór, nr rej.: 171 z 25.05.1967

- park, nr rej.: 306 z 31.08.1983
Suchcice

- kościół par. p.w. św. Ignacego Loyoli, 2 poł. XIX, nr rej.: 179 z 26.05.1967

- park dworski i zieleń wokół kościoła, k. XVIII, nr rej.: 337 z 28.03.1984
Wadlew

- park, nr rej.: 471-XI-55 z 3.12.1948


Wrzosy

- zespół dworski, 1920, nr rej.: 338 z 16.03.1984:

- dwór

- park


KLESZCZÓW – gm.
Łękińsko

- kościół fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1 poł. XVIII, 1817-22, nr rej.: 541 z 29.04.1950

oraz 175 z 26.05.1967
KLUKI – gm.
Kaszewice

- kościół fil. p.w. św. Trójcy, drewn., 1612, nr rej.: 465-IX-49 z 17.12.1948 oraz

173 z 26.05.1967
Kluki

- park dworski, nr rej.: 303 z 31.08.1983 i z 29.12.1995


Słupia

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 370 z 03.07.1986 i z 15.09.1993:

- dwór

- park z aleją dojazdową


Strzyżewice

- park, XIX, nr rej.: 356 z 06.08.1985 i z 6.04.1995SZCZERCÓW – gm.
Lubiec

- zespół dworski, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 174 z 18.08.1967

- park, nr rej.: 355 z 06.08.1985 i z 15.09.1993


Szczerców

- kaplica p.w. św. Trójcy przy kościele par. p.w. Narodzenia NMP, 1686, nr rej.:

520-III-21 z 27.02.1950
- kaplica cmentarna p.w. św. Barbary, drewn., XVIII, nr rej.: 440 z 25.07.1967

ZELÓW – gm.


Kociszew

- kościół par. p.w. św. Teodora, drewn., 2 poł. XVIII, nr rej.:162-IX-8 z 7.07.1948 oraz

58 z 21.07.1967
Krześlów

- zespół dworski, pocz. XIX - 2 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 370-IV-32 z 12.10.1946 oraz 59 z 21.07.1967

- oficyna (lewa), nr rej.: 427 z 21.07.1967

- park, nr rej.: 304 z 31.08.1983 i z 14.07.1995
- budynki folwarczne, XIX, nr rej.: 392 z 31.05.1988:

- spichrz

- gorzelnia

- magazyn gorzelni


Łobudzice

- kościół par. p.w. śś. Wawrzyńca i Tomasza, drewn., 1795, nr rej.:165-IX-11 z

21.12.1946 oraz 176 z 26.05.1967
Pożdżenice

- szkoła, pocz. XIX, nr rej.: 436 z 25.07.1967


Przeczna

- park dworski, nr rej.: 342 z 16.03.1984


Wola Pszczółecka

- park dworski (leśny), nr rej.: 376 z 10.11.1986


Wygiełzów

- kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, drewn., 1796, nr rej.: 62 z 25.07.1967

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 442 z 25.07.1967
Zelów

- kościół braci czeskich, 1825, nr rej.: 431 z 21.07.1967WOJ. ŁÓDZKIE – POW. BRZEZIŃSKI

BRZEZINY – gm.
Adamów

- cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX, nr rej.: 936-A z 10.11.1993


Grzmiąca

- cmentarz mariawitów, nr rej.: A/79 z 10.11.1993

- dzwonnica, nr rej.: j.w.

- ogrodzenie, nr rej.: j.w.


- Kościół mariawicki p.w. Podwyższenia Krzyża Św., 1908-11,

nr rej.: A/78 z dnia 3.06.2009Tadzin

- dom nadleśniczego (nr 5) wraz z otoczeniem zabytku, 1924, nr rej.: A/112 z 18.11.2011


Tworzyjanki

- park willowy (nr 11), pocz. XX, nr rej.: 502 z 16.09.1978


- willa nr 12, drewn., pocz. XX, nr rej.: 599 A z 28.07.1978
Witkowice

- cmentarz wojenny niemiecki z I wojny światowej (przy drodze Witkowice-Gałkówek),

nr rej.: 951 A z 10.01.1994

BRZEZINY – m.
Brzeziny

- historyczny miejski układ przestrzenny, nr rej.: 671-A z 30.03.1984


- zespół kościoła fil. p.w. św. Anny, ul. Św. Anny 43,

- kościół, drewn., 1719, zakrystia z pocz. XVII, nr rej.: 6-I-6 z 12.09.1947 i

z 19.11.1960 oraz 6 z 29.05.1967

- dzwonnica, drewn. XVIII w. nr rej.: 373 z 29.05.1967


- kościół klasztorny bernardynek p.w. św. Ducha, 1737, nr rej.: 5-I-5 z 12.09.1947 i

z 19.11.1960 oraz 5 z 29.05.1967

- dzwonnica, nr rej.: 7-I-7 z 19.11.1960 oraz 7 z 29.05.1967
- zespół klasztorny reformatów, pocz. XVIII:

- kościół p.w. św. Franciszka, nr rej.: 8-I-8 z 10.09.1947 i 19.11.1960

oraz 4/8 z 27.05.1967

- klasztor, nr rej.: 9-I-9 z 19.11.1960 oraz 9 z 27.05.1967

- dzwonnica, nr rej.: 729 A z 01.06.1984

- cmentarz przyklasztorny, nr rej.: 989 A z 22.02.1995

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.
- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 854 z 02.01.1992
- cmentarz żydowski, ul. Skłodowskiej-Curie, nr rej.: 935 z 10.11.1993
- kamienica z oficyną, ul. św. Anny 1, 1885 r., nr rej.: A/ 743 z 01.06.1984
- kamienica z dwiema oficynami, ul. św. Anny 13, 1901 r., nr rej.: 744 z 01.06.1984
- kamienica, ul. św. Anny 15, 1895, nr rej.: 733 z 01.06.1984
- kamienica, ul. św. Anny 20, 1911, nr rej.: 926 A z 22.02.1993
- kamienica, ul. św. Anny 21, 1910, nr rej.: 927 A z 22.02.1993
- kamienica z oficyną, ul. św. Anny 34, 1915, nr rej.: 928 A z 22.02.1993
- kamienica, ul. Berka Joselewicza 2, 1901, nr rej.: 745 z 01.06.1984
- kościół parafialny. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z kaplicą Lasockich, XIV w.

rozbudowa w XVI, 1929, ul. T. Kościuszki 48

nr rej.: 1-I-1 z 10.09.1947 i z 19.11.1960 oraz 1 z 27.07.1967

- dzwonnica, 1929-30, nr rej.: 728 A z 01.06.1984

ul. T.Kościuszki 48

- budynek plebanii, mur. (kościoła paraf. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego), ul.

Kościuszki 48, 1890, nr rej.: 450 z 29.03.1977
- dom, ul. Mickiewicza 7, 1910, nr rej.: 738 z 01.06.1984
- dom, ul. Mickiewicza 10, 1902, nr rej.: 740 z 01.06.1984
- dom, ul. Mickiewicza 12, 1900, nr rej.: 739 z 01.06.1984
- kamienica, ul. Moniuszki 12, 1910, nr rej.: 930 A z 22.02.1993
- dom, ul. Okrzei 4, 1909, nr rej.: 1008/A z 12.10.1998
- dom, ul. Piłsudskiego 18, pocz. XX, nr rej.: 451 z 29.03.1977
- dom, ul. Piłsudskiego 35, drewn., poł. XIX, nr rej.: 730 z 01.06.1984
- dom, ul. Piłsudskiego 36, pocz. XX, nr rej.: 452 z 29.03.1977
- dom, ul. Piłsudskiego 41, pocz. XX, nr rej.: 453 z 29.03.1977
- dom, ul. Piłsudskiego 45, drewn., XIX, nr rej.: 732 z 01.06.1984
- pałacyk, ul. Piłsudskiego 49, pocz. XX, nr rej.: 430 z 30.09.1976

- oficyna, nr rej.: 449 z 20.03.1977


- dom, ul. Piłsudskiego 69, drewn., k. XVIII/XIX, nr rej.: 731 z 01.06.1984
- dom, ul. Reformacka 3, k. XIX, nr rej.: 736 z 01.06.1984

- dom (oficyna), ul. Reformacka 7, k. XIX, nr rej.: 1002 z 24.12.1997


- dom, ul. Sienkiewicza 1, 1902, nr rej.: 741 z 01.06.1984
- dom, ul. Sienkiewicza 2, 1900, nr rej.: 747 z 01.06.1984
- dom, ul. Sienkiewicza 3, 1900, nr rej.: 742 z 01.06.1984
- dom, ul. Sienkiewicza 4, 1903, nr rej.: 746 z 01.06.1984
- dom, ul. Sienkiewicza 6, XIX/XX, nr rej.: 748 z 01.06.1984
- dom, ul. Sienkiewicza 8, XIX/XX, nr rej.: 749 z 01.06.1984
- dom, ul. Sienkiewicza 13, 1899, nr rej.: 750 z 01.06.1984
- dom, ob. szpital, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 1910, nr rej.: 931/A z 22.02.1993
- dom, ul. Staszica 1, 1 B, 1902, nr rej.: 734 z 01.06.1984
- dom, ul. Staszica 3, 1890, nr rej.: 735 z 01.06.1984
- dom, ul. Staszica 8, 1890, nr rej.: 751 z 01.06.1984
- dom, ul. Staszica 12 a, 1911, nr rej.: 737 z 01.06.1984
- dom, ul. Traugutta 12, 1895, nr rej.: 752 z 01.06.1984
- dom, ul. Wojska Polskiego 2, 1904, nr rej.: 753 z 01.06.1984
DMOSIN – gm.
Dąbrowa Mszadelska

- mogiła zbiorowa ludności cywilnej z II wojny światowej, nr rej.: 984/A z 17.11.1994


Dmosin

- kościół par. p.w. św. Andrzeja, 1728, 1927, nr rej.: 375 z 29.05.1967

- dzwonnica, nr rej.: 376 z 29.05.1967

- cmentarz przykościelny, nr rej.: 942 z 19.11.1993


- cmentarz rzym.-kat. (część), nr rej.: 843 z 19.12.1992
Kołacin

- zespół dworski, 2 poł. XIX - XX:

- dwór, nr rej.: 607 z 28.07.1983

- park, nr rej.: 485 z 16.09.1978
Kołacinek

- kościół par. p.w. Wszystkich Św., drewn., 1788-1870, nr rej.: 333 z 29.05.1967

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 377 z 29.05.1967

- cmentarz przykościelny, nr rej.: 943 z 19.11.1993


- cmentarz rzym.-kat., nr rej.: 839 z 19.12.1991
- zespół dworski, 2 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 774 z 06.04.1987

- park, nr rej.: 566 z 20.06.1981
Osiny

- zespół dworski, XIX/XX:

- dwór, nr rej.: 604 z 28.07.1983

- park, nr rej.: 565 z 20.06.1981


Wola Cyrusowa

- cmentarz mariawitów przykościelny, pocz. XX, nr rej.: 954 z 02.02.1994


- cmentarz mariawitów (część północna), 1907, nr rej.: 842/A z 19.12.1991
JEŻÓW – gm.
Dąbrowa-Leszczyny

- zespół dworski, po 1930:

- dwór, nr rej.: 515 z 08.11.1978

- park, nr rej.: 723 z 01.06.1984


Jankowice

- zespół dworski, 1 poł. XIX, 1900:

- dwór, nr rej.: 588 z 25.07.1982

- park, nr rej.: 722 z 01.06.1984


Jeżów

- zespół klasztorny benedyktynów, XVI-XX:

- kościół ,ob. par. p.w. św. Józefa (dobudowany do nawy kościoła św.

Andrzeja), 1907-14, nr rej.: A-444 z 08.12.1976

- kościół p.w. św. Andrzeja, XVI, nr rej.: 11-I-11 z 20.09.1947 i z

19.11.1960 oraz 11 z 27.05.1967

- cmentarz przykościelny, nr rej.: A 988 z 22.02.1995

- dzwonnica, 1914, nr rej.: j.w.

- cmentarz rzym.-kat., XIX, nr rej.: 848 A z 30.12.1994

- kościół cmentarny p.w. św. Leonarda, drewn., 2 poł. XVII, nr rej.: 10-I-10 z

20.09.1947 i z 19.11.1960 oraz 10 z 27.05.1967

- brama cmentarna, nr rej.: j.w.


- cmentarz wojenny (żołnierzy polskich), ul. Wojska Polskiego, 1939-1945,

nr rej.: 905/A z 21.12.1992

- kaplica (mauzoleum), 1884, nr rej.: j.w.
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich), nr rej.: 944/A z

19.11.1993


- dom, al. 3 Maja 8 (d. 1 Maja 7/9), drewn., pocz. XIX, nr rej.: A-445 z 30.10.1976
- dom, al. 3 Maja 18 (d. 1 Maja 18), poł. XIX, nr rej.: A-446 z 08.12.1976
- dom, ul. Rawska 9 (d. nr 43), 1 poł. XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A-447 z 20.11.1976
Popień

- zespół dworski, k. XIX - XX:

- dwór, nr rej.: 513 z 08.11.1978

- park, nr rej.: 482 z 16.09.1978


- aleja kasztanowców (wzdłuż drogi do Jeżowa), nr rej.: 761 z 10.08.1985

ROGÓW – gm.
Józefów

- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: 852 z 31.12.1991


Przyłęk Duży

- dom (chałupa), drewn., 1860, nr rej.: 353-I-16 z 20.09.1947


Rogów

- zespół pałacowy i folwarczny, k. XIX, 1916, nr rej.: A 504 z 08.11.1978:

- pałac

- park, nr rej.: A 483 z 16.09.1976- brama na folwark
- folwark:

- gorzelnia

- spichrz

- 2 stodoły

- obora

- ogrodzenie z bramami


- Rogowska Kolej Dojazdowa, 1914, nr rej.: 1000 A z 31.12.1996:

- układ przestrzenny

- most na rzece Rawce, 1928

- budynek zarządu kolei, 1924

- budynek elektrowni, 1915
WOJ. ŁÓDZKIE – POW. KUTNOWSKI

BEDLNO – gm.
Bedlno

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, 1920, nr rej.: 513 z 18.06.1979:

- pałac

- park
Orłów- kościół par. p.w. Bożego Ciała, 1430, XVII, 1849, nr rej.: 26 z 08.07.1967

- kaplica grobowa Skarżyńskich, 1 poł. XIX, nr rej.: 393 z 08.07.1967


Plecka Dąbrowa

- kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, drewn., XVIII, XIX, nr rej.: 27 z 08.07.1967

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 394 z 08.07.1967
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 480 z 24.12.1978:

- dwór


- park
Pniewo

- zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: 584 z 23.02.1988:

- dwór

- park
Ruszki- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 542 z 09.09.1980:

- dwór, drewn.-mur.

- park
Wojszyce

- zespół dworski, XVIII:

- dwór, drewn., nr rej.: 396 z 08.07.1962

- park, nr rej.: 649 z 01.09.1994DĄBROWICE – gm.
Dąbrowice

- kościół par. p.w. śś. Wojciecha i Stanisława, 1813, nr rej.: 382 z 31.05.1967


- ratusz, nr rej.: 383 z 31.05.1967
- dom, Rynek 6, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 401 z 10.07.1967
KROŚNIEWICE – gm.
Bielice

- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 497 z 22.05.1979:

- dwór, drewn.

- park
Cygany

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 517 z 28.07.1979:

- dwór


- park
Głaznów

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 490 z 10.04.1979:

- dwór

- oficyna- założenie parkowo-ogrodowe
Głogowa

- zespół dworski, XIX, nr rej.: 648 z 29.08.1994:

- dwór

- park


- ogrodzenie z bramą wjazdową

Krośniewice

- kościół p.w. NMP, 1872-78, nr rej.: 471 z 14.11.1978

- dzwonnica, nr rej.: j.w.

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.

- strefa w granicach muru cmentarnego
- zespół pałacowy, 1 i 2 poł. XIX, ul. Toruńska 7:

- pałac, nr rej.: 409 z 11.07.1967

- oranżeria, nr rej.: 472 z 14.11.1978

- kordegarda, nr rej.: 472 z 14.11.1978

- park, nr rej.: 967-III-51 z 6.12.1957 oraz 410 z 11.07.1967
- zajazd, 1803, nr rej.: 589-III-28 z 16.07.1953 oraz 346 z 17.07.1967

- wozownia, nr rej.: j.w.


- dom, ul. Kutnowska 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 384 z 31.05.1967
- układ przestrzenny Krośniewickiej Kolei Dojazdowej, 1910 – 1914/15, nr rej.: A/31

dec. l.dz.5340-32/98 z 28.12.1998 (teren d. woj. płockiego) oraz WUOZ-640/264/2006

z 10.10.2006 (odcinek Sierpów – Ozorków)

Miłonice

- dwór, drewn., XVIII, nr rej.: 45-III-9 z 21.11.1960 oraz 23 z 05.07.1967
Nowe

- kościół par. p.w. św. Floriana, drewn., 1775, nr rej.: 415 z 18.07.1967

- dzwonnica przykościelna, drewn., nr rej.: 416 z 18.07.1967
Skłóty

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 498 z 23.05.1979:

- dwór

- park z pozostałością sadu orzechowegoKRZYŻANÓW – gm.
Konary

- zespół dworski, nr rej.: 486 z 09.04.1979:

- dwór

- park


- spichlerz

- obora
Krzyżanów

- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 592 z 20.06.1988

Ktery

- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 477 z 20.11.1978:

- pałac

- park z zachowanym ogrodzeniem


Łęki Kościelne

- kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, drewn., 1775, 1 poł. XIX, nr rej.: 42-III-6 z

24.03.1947 oraz 20 z 07.06.1967

- dzwonnica, nr rej.: 43-III-7 z 24.03.1947 oraz 21 z 07.06.1967


- zespół dworski, 3 ćw. XVIII, XIX:

- dwór, drewn., nr rej.: 44-III-8 z 24.03.1947 oraz 22 z 07.06.1967

- park, nr rej.: 391 z 07.06.1967
Młogoszyn

- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 540 z 09.09.1980:

- dwór

- park
Siemienice- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 478 z 20.11.1978:

- pałac


- park
Wały - Mieczysławów

- park dworski, pocz. XX, nr rej.: 627 z 25.11.1991KUTNO – gm.
Byszew

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:

- pałac, nr rej.: 397 z 08.07.1967

- oficyna (rządcówka), nr rej.: 398 z 08.07.1967

- park, nr rej.: 399 z 08.07.1967
Głogowiec

- kościół par. p.w. Narodzenia NMP i św. Wojciecha, XV, 1560, XVIII, nr rej.: 431-III-

20 z 15.03.1948 oraz 345 z 13.05.1967
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 574 z 08.09.1987:

- dwór, drewn.-mur.

- park
Leszno

- zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 512 z 18.06.1979:

- pałac

- park


Malina

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 435 z 06.02.1978:

- pałac

- park
Strzegocin- kościół par. p.w. śś. Bartłomieja i Wojciecha, 1866-68, nr rej.: 446 z 17.03.1978
- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 452 z 31.08.1978:

- dwór


- park z aleją dojazdową od str. wsch.
KUTNO – m.
Kutno

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, 1883, nr rej.: 444 z 13.03.1978


- cmentarz żydowski, ul. Tarnowskiego - Zdrojowa - Sobieskiego, przed 1793, nr rej.:

635 z 09.12.1992


- zespół pałacowy, k. XVIII-XX:

- pałac, nr rej.: 41-III-5 z 24.03.1947 oraz 19/260 z 01.06.1967

- kaplica, nr rej.: 40-III-5 z 24.03.1947, 40-III-4 z 21.11.1960 oraz

18/259 z 01.06.1967

- pawilon (oficyna) wsch., nr rej.: 388/301 z 01.06.1967

- pawilon (oficyna) zach., nr rej.: 389/302 z 01.06.1967

- park (ul. Sienkiewicza), nr rej.: 294/351z 01.06.1967
-aleja (ul. Sienkiewicza), nr rej.: 1156/409 z 14.06.1974
- ratusz, 1 poł. XIX, nr rej.: 511-III-24 z 13.01.1950 oraz 347/292 z 11.07.1967
- dom, ul. Barlickiego 20 (d. 14), k. XIX, nr rej.: 1140 z 01.06.1974
- dom, ul. Barlickiego 22 (d. 16), mur.-drewn., XIX/XX, nr rej.: 1141/400 z 01.06.1974
- budynek koszarowy, ob. dom mieszkalny, ul. Bema 1, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 411/320

z 11.07.1967


- dom, ul. Kilińskiego 1, XIX, nr rej.: 1142/401 z 01.06.1974
- zespół urbnistyczno-architektoniczny (3 domy), ul. Kościuszki 4 - 8 - 10, 2 poł. XIX,

nr rej.: 1136 z 01.06.1974


- dwór Szomańskich, ul. Kościuszki 17, drewn., XVIII-XIX, nr rej.: 1143/402 z

01.06.1974


- zespół urbanistyczno-architektoniczny ulicy, ul. Królewska, nr rej.: 1133/392 z

01.06.1974


- dom naczelnika miasta, ul. 29 Listopada 2, 1846, nr rej.: 1147 z 1.06.1974 oraz

629 z 28.11.1991


- willa dr Troczewskiego, ul. 29 Listopada 4, XIX/XX, nr rej.: 1144/403 z 01.06.1974
- zespół urb.-archit. 3 domów, ul. 29 Listopada 16, 18, 20, k. XIX, nr rej.: 1135/394 z

01.06.1974


- dom, ul. Matejki 8, 1927-29, nr rej.: 655 z 03.12.1997
- dom w zespole d. browaru, ul. Mickiewicza 3, XIX, nr rej.: 1146/405 z 01.06.1974
- zajazd („Pałac Saski”), ul. Sienkiewicza / Rynek (ul. Narutowicza 2), XVIII, nr rej.:

399-III-3 z 24.03.1947 oraz 17 z 11.07.1967


- zespół urb.-archit. 5 domów, ul. Narutowicza 9, 10, 11, 12, 13, nr rej.: 1137/396 z

01.06.1974


- dom, ul. Narutowicza 20, pocz. XIX, nr rej.: 16 z 11.07.1967
- zespół urbanistyczno-architektoniczny placu, pl. Piłsudskiego, nr rej.: 1131/390 z

01.06.1974


- dom, pl. Piłsudskiego 10, 1846, nr rej.: 590 z 28.03.1988
- dom, ul. Podrzeczna 4, k. XIX, nr rej.: 616 z 24.05.1980
- hotel „Staropolski”, ob. biblioteka, ul. Sienkiewicza 2, poł. XIX, nr rej.: 390/303 z

07.06.1967

- dom, ul. Sienkiewicza 12, poł. XIX, nr rej.: 1149/408 z 01.06.1974
- zespół szpitala im. Rydygiera, ul. St. Wyszyńskiego 11, poł. XIX, nr rej.: 1139/398 z

01.06.1974


- zespół urbanistyczno-architektoniczny, ul. Teatralna i Rynek Zduński, XIX/XX,

nr rej.: 1134/393 z 01.06.1974


- dom, ul. Toruńska 3, pocz. XIX, nr rej.: 412/321 z 11.07.1967
- dom, ul. Witosa 1, poł. XIX, nr rej.: 1145/404 z 01.06.1974
- zespół urbanistyczno-architektoniczny placu, pl. Wolności, nr rej.: 1132/391 z

01.06.1974


- zespół urbanistyczno-architektoniczny (4 domy), ul. Zamenhofa 2, 4, 6, 8, XIX, nr rej.:

1138 z 01.06.1974


- zespół młyna motorowego, ul. Kochanowskiego 4, 1910-12, nr rej.: 642 z 10.09.1993:

- młyn motorowy

- dom młynarza

- budynek gospodarczy


- Aleja S. Barcewicza (między ul. Łęczycką a Deotymy) , nr rej. A/20 z 16.09.2004.
Kutno - Łąkoszyn

- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, 1912, nr rej.: 445 z 17.03.1978ŁANIĘTA – gm.
Franciszków

- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 536 z 09.09.1980:

- dwór

- park
Kąty- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 493 z 10.04.1979:

- park
Łanięta

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1643, 1866-68, nr rej.: 456 z 16.09.1978

- dzwonnica, nr rej.: j.w.

- teren w obrębie muru cmentarnego
- zespół dworski, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 414/323 z 11.07.1967

- zameczek romantyczny (oficyna), nr rej.: 413/322 z 11.07.1967

- park, nr rej.: 519 z 12.01.1980


Suchodębie

- zespół dworski, poł. XIX, XX, nr rej.: 533 z 09.09.1980:

- dwór

- park  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna