Wykorzystywanie informacji z tego serwisu Wszystkie znajdujące się tutaj informacje są przeznaczonePobieranie 42.5 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar42.5 Kb.


www.hamatlas.eu

SP6NVK
Reguły ©
Wykorzystywanie informacji z tego serwisu


 1. Wszystkie znajdujące się tutaj informacje są przeznaczone WYŁĄCZNIE do wykorzystania osobistego, hobbystycznego i niekomercyjnego. Szczególnie dla krótkofalowców, ale również dla tych osób, które zainteresuje choćby część zamieszczonych materiałów.

 2. Umieszczenie linku czy informacji kierujących do tych stron nie wymaga żadnych uzgodnień – zachęcam do tego.

 3. W przypadku zamiaru niekomercyjnej publikacji jakichkolwiek materiałów z tego serwisu – w dowolnej formie, a szczególnie w sieci - należy wcześniej uzyskać moja zgodę na zakres i warunki jej dokonania; nadto w publikacji musi być wyraźnie zaznaczone źródło ich pochodzenia oraz podany bezpośredni link do tej strony.

 4. Użycie jakiegokolwiek materiału przez osoby lub podmioty, prowadzące działalność komercyjną, wymaga wcześniejszej zgody i szczegółowych ustaleń. Nawet jeśli działalność ta prowadzona jest w innym obszarze niż tematyka mojego serwisu.

 5. Korzystanie z tego serwisu oznacza przyjęcie i zgodę na przedstawione powyżej warunki.Zasady ogólne


 1. Serwis ten jest prywatny i hobbystyczny.

 2. W przypadkach rozbieżności w informacjach pochodzących z różnych źródeł – rozstrzygnąłem sam arbitralnie, które z nich przyjąć za poprawne.

 3. Sygnalizując mi jakiś błąd lub nieścisłość, podaj źródło swojej informacji. Uwag w rodzaju „…według mnie powinno być…” nie będę w ogóle rozpatrywał.

 4. Propozycje ewentualnych usprawnień lub poszerzenia zakresu informacji należy argumentować bardzo zwięźle – wezmę je pod uwagę lub nie. Nie będę tracił czasu na dyskusje – wolę go poświęcić na doskonalenie serwisu.

 5. Wszystko może się na tych stronach zmienić w ciągu jednej chwili – do ich zniknięcia włącznie.Prefiksy i serie znaków


 1. Jako główny prefiks dla danej jednostki (Entity) DXCC przyjąłem:

  1. Prefiks oficjalny przydzielany przez uprawnioną administrację, np. SP, OH0;

  2. Prefiks używany przez DXCC, np. KH5K;

  3. Jeden z wielu używanych prefiksów arbitralnie wybrany przeze mnie, np. DL (a nie DJ czy DK).

 2. Nie będę wdawał się w dyskusje ani nic zmieniał w przypadku prefiksów „zazwyczaj używanychdla jakiejś jednostki, np. 3B8; 3B9.

 3. Serie znaków obejmują wszystkie serie przyznane danej administracji bez względu na to czy są używane i w jakim charakterze są używane, np. HF0 – polskie stacje na Antarktydzie.

 4. Serie znaków zawierają tylko te wyłączenia (lub serie dodane), których dokonały administracje krajowe na poziomie prefiksów np. KL9 dla wojsk amerykańskich w Korei PołudniowejNazewnictwo


 1. W przypadku angielskich nazw jednostek geograficznych użyto brzmień z CIA Factbook.

 2. W przypadku polskich nazw jednostek geograficznych użyto danych zgodnych z dokumentami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski. W niektórych przypadkach użyto nazw bliższych tłumaczeniu angielskiemu lub pozostawiono fragmenty nazw angielskich aby zapewnić jednoznaczność w interpretowaniu nazewnictwa używanego w regulaminie DXCC oraz w angielskojęzycznych publikacjach dla krótkofalowców.

 3. W przypadku nazw dotyczących DXCC, użyto nazw ARRL DXCC.

 4. Dla nazw mniejszych jednostek – wysp, miast czy obszarów – użyto wersji najczęściej występujących.

 5. W przypadku transkrypcji z innych alfabetów użyto nazw najbliższych brzmieniowo.


Różnica do czasu GMT; strefy czasowe


 1. Dla jednostki (kraju) leżącej w jednej strefie czasowej podana jest różnica w stosunku do czasu GMT.

 2. Dla jednostek (krajów) obejmujących więcej niż 1 strefę podano różnicę do czasu GMT dla stolicy. Ponadto podane są strefy czasowe występujące na terenie jednostki (kraju) – nie zawsze są one kolejne, np. OX.

 3. Wszelkie różnice podane są dla czasu standardowego – nie są uwzględniane zmiany na czas letni (DST).

 4. W niektórych jednostkach (krajach) lub terytoriach stosowane są nietypowe strefy czasowe, przesunięte o 15, 30 czy 45 minut.


Flagi


 1. Zamieszczone są tylko flagi oficjalne, także regionalne.

 2. Flagę regionu lub jednostki administracyjnej zamieszczono jeśli pokrywają się one z jednostką DXCC, np. EA6 czy EA8. W innym przypadku zamieszczona jest flaga państwa.


Godła


 1. Zamieszczone są tylko godła oficjalne, także regionalne.

 2. Godło regionu lub jednostki administracyjnej zamieszczono jeśli region pokrywa się z jednostką DXCC, np. CE0 Juan Fernandez. W innym przypadku zamieszczone jest godło państwa.

 3. W niektórych przypadkach, izolowanych lub niezamieszkałych obszarów, zamiast godła metropolii – dla wzbogacenia informacji - zamieszczono logo bądź naszywki służb sprawujących nadzór nad danym terytorium lub wykonujących tam zadania, np. KG4 czy KH3.Znaczki


 1. Jeśli dana jednostka nie posiada prawa emisji znaczków, zamieszczone zostały znaczki jednostki nadrzędnej, jeśli taka istnieje. Jeśli nie - jest to znaczek państwa.

 2. W miarę możliwości znaczek państwa lub inny walor filatelistyczny wiąże się z tym terytorium. Mogą to być okolicznościowe koperty, karty czy stemple pocztowe.


Zdjęcia satelitarne


 1. Zdjęcia w zasadzie przedstawiają daną jednostkę. Nie jest to spełnione w 2 przypadkach:

 • Jednostka jest archipelagiem rozciągniętym na tak dużym obszarze, że na zdjęciu obejmującym całość niewiele byłoby widać - w takiej sytuacji wyróżniona jest część archipelagu bądź jakaś wyspa. W miarę możliwości w galerii zdjęć znajdują się zdjęcia pozostałych wysp.

 • Jednostka jest zbyt duża (np. Brazylia czy USA) i zdjęcie byłoby mniej dokładne od mapy. W takim przypadku zdjęcie satelitarne przedstawia jakiś charakterystyczny fragment jednostki lub obszar z jakiegoś względu interesujący. Zdjęcia pozostałych części takiej jednostki znajdują się w galerii.

 1. W przypadku małej jednostki zamiast zdjęcia satelitarnego może być zamieszczone zdjęcie lotnicze.

 2. Dla jednostek wyspiarskich zamieszczono możliwie dużo zdjęć poszczególnych wysp; także dla innych jednostek jako zasadę przyjęto pokazanie jak największej ilości zdjęć wysp.

 3. Zamieszczone są także zdjęcia obiektów, miejsc lub zdarzeń symbolicznych dla danej jednostki (kraju).

 4. Zdjęcia satelitarne pochodzą głównie ze zbiorów NASA, ESA z programów Modis, Ikonos, Landsat oraz misji ISS czy STS.

 5. Zdjęcia zostały zorientowane z mapą z dokładnością nie gorszą niż 45°, stąd czasem numery zdjęć są z boku lub do góry nogami. W wielu przypadkach dokładne zorientowanie dałoby w efekcie zdjęcia w kształcie rombu. Jedynie zdjęcia wykonane pod dużymi kątami (widoczne zakrzywienie powierzchni Ziemi) pozostawiono według kierunku przebiegu orbity – często nie odzwierciedla to rzeczywistego zorientowania geograficznego obiektu!

 6. Zdjęcia pochodzą z różnych okresów i różnych misji, toteż rozmaita jest ich jakość, rozdzielczość oraz dodatkowe elementy występujące na zdjęciach.

 7. Na zdjęciach programu MODIS znajduje się wiele czerwonych punktów, wskazujących miejsca podwyższonego poziomu promieniowania podczerwonego – prawdopodobnych źródeł ognia.

 8. W niektórych przypadkach zdjęcie jest mozaiką, czyli nałożeniem kilku zdjęć z jednego lub wielu przelotów nad danym obszarem.


Pieniądze
Monety


 1. Zamieszczone są przede wszystkim (jako najatrakcyjniejsze) złote lub srebrne monety okolicznościowe; przy ich braku także monety obiegowe.

 2. Niektóre jednostki (kraje) posiadają wyłącznie prawo bicia monet okolicznościowych i/lub niewielkich nominałów – w miarę możliwości zostały pokazane takie monety.

 3. Niektóre jednostki (kraje) stosują cudzą walutę (np. USD lub NZD), choć formalnie w obiegu posiadają walutę własną. W miarę możliwości pokazane zostały przykłady własnej waluty – dolar amerykański jest wystarczająco znany.

 4. Zapis w tabeli w pozycji „Waluta” odzwierciedla stan de facto czasem niezgodny ze stanem de iure. Stąd sytuacja, gdy podano walutę np. New Zealand Dollar a pokazano monetę Pitcairn Dollar. Oznacza to, że na Pitcairn (VP6) formalnie obowiązujące są PD. Nikt ich jednak nie używa i nie bije (poza okazami okolicznościowymi) a w praktycznym użyciu są NZD.

 5. W jednostkach (krajach), w których współistnieją 2 waluty – lokalna i zagraniczna – (np. Bośnia-Hercegowina) pokazano w miarę możliwości walutę własną.


Banknoty


 1. Zasady podane dla monet odnoszą się także do banknotów.

 2. W wypadku, gdy ta sama waluta jest stosowana w wielu jednostkach (krajach) np. East Caribbean Dollar, Euro czy Communaute Financiere Africaine Franc, dla różnych jednostek (krajów) zamieszczone są różne nominały.


Współrzędne geograficzne


 1. W przypadku małych jednostek - szczególnie wysp - podane są współrzędne z dokładnością do minut geograficznych. Wobec rozbieżności w licznych źródłach za wiarygodne uznane są dane z CIA Factbook, stron rządowych oraz z National Geospatial-Intelligence Agency – Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego USA.

 2. W przypadku jednostek dużych podane są współrzędne przybliżone (do 1°) punktu, znajdującego się w geometrycznym środku jednostki.


Uwaga: warto zwrócić uwagę, że 1 minuta geograficzna to około 1852 metrów a 1 sekunda geograficzna to około 31 metrów. Toteż podawanie współrzędnych z dokładnością do sekund geograficznych ma niewielkie znaczenie – jedynie w przypadku bardzo małych obiektów. Jednocześnie pojawia się wątpliwość co do wiarygodności tak dokładnego pomiaru (jego źródła); zwłaszcza gdy nie są to współrzędne GPS.

Mapy


 1. Głównym celem stworzenia tego serwisu było zebranie dużej ilości kopii rozmaitych map; szczególnie tradycyjnych – wykonanych na papierze. Stąd oprócz map jednostek, krajów także mapy ich części, wysp, jednostek administracyjnych oraz mapy regionalne.

 2. Jako zasadę przyjąłem prezentowanie map w plikach typu GIF – bezstratny zapis nie powoduje „zanieczyszczeń” na mapach. W wyjątkowych przypadkach – bardzo duże pliki – zamieszczone są także mapy w formacie JPG, jednak o stosunkowo małej kompresji.


Struktura katalogów z mapami
Grupy map

Poniżej przedstawiono 2 podstawowe grupy map tego serwisu: Jednostki geograficzne i Jednostki (Entity) DXCC oraz możliwe warianty ich przeszukiwania.

W grupach tematycznych map Polski i innych map, przeszukiwanie odbywa się w sposób charakterystyczny dla każdego z tych katalogów.


Powiązania między DXCC a jednostkami geograficznymi
DXCC (DX Century Club)

Jednostki (Entities) DXCC, stanowiąc największy przedmiot pożądania krótkofalowców, są podstawowymi elementami pozwalającymi na wymierne klasyfikowanie osiągnięć a także pozwalają na precyzyjne określanie warunków rozmaitych rywalizacji i regulaminów dyplomów. Dawniej nazywane były krajami.Jednakże określenie kraj ma swoje znaczenie geograficzne i daleko odbiega od tego czym jest jednostka (Entity) w zasadach przyjętych przez American Radio Relay League. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem http://www.arrl.org/awards/dxcc/ a aktualnie obowiązujące zasady na stronie Kryteria Listy DXCC; jej oryginalna treść http://www.arrl.org/awards/dxcc/rules.html#sii . (w wersji ang. link, w polskiej tłumaczenie)
Jednostki (Entities) DXCC

 1. Podstawowym elementem podziału świata dla potrzeb DXCC jest Entity (jednostka), dawniej zwana krajem – nie był to kraj w rozumieniu geograficznym.

 2. Podział na Entities na przestrzeni lat ulegał znacznym zmianom; co istotne zmieniały się także kryteria podziału! Były one bardzo nieprecyzyjne.

 3. Dopiero od 1998 roku wprowadzono dokładne zasady uznawania obszarów geograficznych za Entity. Niestety nie zdecydowano się na ujednolicenie i weryfikację listy Entities według nowych zasad. W ten sposób pozostawiono znaczną grupę Entities ze względów historycznych, choć nie spełniają one obecnie żadnego z kryteriów – np. GB, GW, GM, EA9 i inne.

 4. Przyjmując ten niemiły fakt jako obiektywną rzeczywistość, można określić podane poniżej rodzaje relacji między Entity a jednostką geograficzną.


Jednostki geograficzne


 1. Przyjąłem listę jednostek geograficznych (stale aktualizowaną) stosowaną przez CIA (Factbook), jako najbardziej rozpowszechnioną. Tworzona jest ona według określonych kryteriów – aczkolwiek nie do końca precyzyjnych.

 2. Zmiany polityczne lub administracyjne, powodujące przekształcenia w liście jednostek geograficznych, nie zawsze mają odzwierciedlenie w liście Entities – np. wprowadzenie jako odrębnych jednostek geograficznych baz brytyjskich na Cyprze czy zmiana podporządkowania administracyjnego wysp Europa, Glorioso, Juan de Nova i Tromelin nie wywołało żadnych skutków w liście DXCC.


Relacje Entity  Jednostka geograficzna
Między Entity DXCC a jednostkami geograficznymi zachodzą następujące rodzaje relacji:

 1. Entity = Jednostka geograficzna:

  1. państwo o zwartym terytorium np. SP = Polska;

  2. wyspa spełniająca kryteria DXCC np. JX = Jan Mayen.

 2. Entity = część jednostki geograficznej (ale nie część polityczna czy administracyjna):

  1. część archipelagu np. ZK1 = North Cook Is.;

  2. oddalone wyspy np. T33 = Banaba Island, 3D2 = Conway Reef, OJ0 = Market Reef.

 3. Entity  jednostka geograficzna nie jest wyróżniona:

  1. R1MV = Malyj Vysotskij Island.

 4. Entity = podległa jednostka administracyjna lub terytorium zależne:

  1. jednostka administracyjna np. OH0 = Aland Islands, EA6 = Balearic Islands;

  2. kilka jednostek administracyjnych lub innych nie będących jednostkami geograficznymi np. EA9 = Ceuta + Melilla + Islas Chafarinas + Penon de Velez de la Gomera + Penon de Alhuceimas; Ceuta i Melilla to autonomiczne miasta na prawach prowincji;

  3. terytorium zależne lub zamorskie np. FO = Polinezja Francuska, VP6 = Pitcairn Islands;

  4. terytorium które nie akceptuje władzy centralnej H44 = Temotu Province (Wyspy Salomona – H4).

W tym serwisie taki rodzaj zależności został określony jako zależność 1 stopnia, a dla relacji terytorium zależne  terytorium główne przyjęto określenia prowincja  metropolia. Związki formalne i prawne są w każdym przypadku inne, a użyte określenie odzwierciedla jedynie relację zależności między tymi terytoriami.

 1. Entity = podległa jednostka administracyjna lub terytorium zależne niższego szczebla:

  1. jednostka administracyjna np. FO = Austral Islands - część Polinezji Francuskiej;

  2. terytorium zależne lub zamorskie np. FK/C = Chesterfield Islands.

W tym serwisie taki rodzaj zależności został określony jako zależność 2 stopnia, a dla relacji terytorium zależne  prowincja przyjęto określenia Entity  prowincja. Zależności formalne i prawne są w każdym przypadku inne, a użyte określenie odzwierciedla jedynie relację zależności między tymi terytoriami.

 1. Sytuacja mieszana – Entity podlega metropolii ale jest zarządzane z prowincji:

  1. np. FO = Clipperton; podlega bezpośrednio władzom w Paryżu ale jest zarządzany przez władze znajdujące się w Polinezji Francuskiej.

 2. Entity = 2 lub więcej jednostek geograficznych:

  1. np. ZC4 = Akrotiri + Dhekelia, E4 = Gaza + Zachodni Brzeg, FR/J = Bassas da India + Juan de Nova + Europa.

 3. Jednostka geograficzna nie istnieje jako Entity ale tworzy ją szereg Entities:

  1. np. G + GW + GM + GI + GD + GJ + GU = Wielka Brytania, T30 + T31 + T32 + T33 = Kiribati.

 4. Jednostka geograficzna jest tożsama z Entity ale mają odmienne nazwy:

  1. np. VQ9 = Chagos Islands ale jednostka geograficzna nazywa się Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego.

 5. Entity nie jest ani jednostką geograficzną ani polityczną a wyróżnia się specjalnym statusem zarządzania (Entities utworzone wg kryteriów sprzed 1998 roku):

  1. np. CY9, CY0, KH7K, KP5.

 6. Entities dodane wg punktu 3 Reguł DXCC (Special Areas):

  1. np. 4U1, S0.

Te rozbieżności powodują, że państwo które posiada na swym terytorium więcej niż 1 Entity, nie jest tym samym obiektem co Entity o takiej nazwie!!! Tak więc jednostka geograficzna Francja nie jest równoważna Entity Francja ale zawiera Entity Francja a także Korsykę, Polinezję Francuską, Nową Kaledonię i inne Entities, dla których Francja jest metropolią (wszystkie terytoria które tworzą Republikę Francji).
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dariusz Milka; sp6nvk@hamatlas.eu /


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna