Wymagania edukacyjne Trąbka Cykl 4 – letni Klasa IPobieranie 20.28 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar20.28 Kb.
Wymagania edukacyjne - Trąbka

Cykl 4 – letniKlasa I
Zadania techniczno – wykonawcze


 • Zapoznanie z historią i budową trąbki ( umiejętność nazywania poszczególnych części trąbki oraz podstaw jej konserwacji i czyszczenia).

 • Zasady higieny osobistej i dbałość o instrument, ustnik, materiały nutowe, itp.

 • Podstawy techniki gry na trąbce: postawa grającego (stojąc i siedząc), trzymanie instrumentu (ułożenie rąk i palców), formowanie warg i ułożenie ustnika, technika oddechu (prawidłowe zadęcie oraz swobodne posługiwanie się aparatem oddechowym , z uwzględnieniem znaczenia artykulacyjnego języka, warg i mięśni twarzy), wydobycie dźwięku, kształtowanie jego jakości i intonacji.

 • Wprowadzenie aplikatury.

 • Wprowadzenie notacji muzycznej.

 • Nauka gry z pamięci.

 • Nabycie umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu.

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Zadania praktyczne • Gamy majorowe i minorowe w obrębie jednej oktawy, artykulacja legato i non legato.

 • Ćwiczenia zawierające różne problemy techniczne.

 • 2 utwory solowe.

 • Duety.Klasa II
Zadania techniczno – wykonawcze


 • Utrwalanie umiejętności konserwacji, czyszczenia, rozkładania, składania i samodzielnego strojenia instrumentu.

 • Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry.

 • Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji.

 • Umiejętność grania z akompaniamentem fortepianu.

 • Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego.

 • Wprowadzanie dalszej aplikatury.

 • Nauka czytania nut a’vista.

 • Wprowadzanie notacji muzycznej.

 • Dokładność odczytania zapisu nutowego.

 • Nauka gry z pamięci.

 • Kształtowanie umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu.

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Zadania praktyczne • Gamy majorowe i minorowe do 4 znaków w obrębie jednej oktawy.

 • Pasaże, Interwały: tercje, artykulacja legato i non legato.

 • Ćwiczenia z materiału szkół.

 • Duety.

 • 6 etiud o zróżnicowanych problemach technicznych.

 • 2 drobne utwory solowe z akompaniamentem.

 • Czytanie a’ vista.

Egzamin promocyjny • 2 etiudy lub ćwiczenia o zróżnicowanych problemach technicznych.

 • Utwór solowy z akompaniamentem.

Klasa III
Zadania techniczno – wykonawcze


 • Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry.

 • Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji.

 • Rozwijanie biegłości gry.

 • Doskonalenie gry z akompaniamentem.

 • Wprowadzanie dalszej aplikatury.

 • Poszerzanie skali gry.

 • Nauka czytania nut a’vista.

 • Wprowadzanie notacji muzycznej.

 • Dokładność odczytania zapisu nutowego.

 • Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy.

 • Rozwijanie umiejętności gry pamięciowej i zespołowej.

 • Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Zadania praktyczne

 • Gamy majorowe i minorowe do 5 znaków.

 • Pasaże, Interwały: tercje, różna artykulacja.

 • Ćwiczenia z materiału szkół.

 • 6 etiud o zróżnicowanych problemach technicznych.

 • 2 utwory solowe z fortepianem.

 • Czytanie a’ vista.

 • Utwory kameralne.

Egzamin promocyjny • 2 etiudy lub ćwiczenia o zróżnicowanych problemach technicznych.

 • Utwór solowy z akompaniamentem.


Klasa IV
Zadania techniczno – wykonawcze


 • Znajomość poszczególnych odmian trąbki (B, C, D, ES)

 • Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry.

 • Wypracowanie umiejętności samodoskonalenia, efektywnej pracy w domu.

 • Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji.

 • Rozwijanie biegłości gry.

 • Doskonalenie gry z akompaniamentem.

 • Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego.

 • Wprowadzanie dalszej aplikatury.

 • Poszerzanie skali gry.

 • Czytania nut a’vista.

 • Wprowadzanie notacji muzycznej.

 • Dokładność odczytania zapisu nutowego.

 • Zrozumienie istoty frazowania oraz wykonywania utworów zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej.

 • Rozwijanie umiejętności gry pamięciowej.

 • Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Zadania praktyczne • Gamy majorowe i minorowe do 7 znaków.

 • Pasaże, Interwały: tercje, oktawy, różna artykulacja.

 • Gama chromatyczna, akord z septymą.

 • Ćwiczenia z materiału szkół.

 • 6 etiud o zróżnicowanych problemach technicznych.

 • 2 utwory solowe z fortepianem.

 • Czytanie a’ vista.

 • Utwory kameralne.

Egzamin końcowy

 • 2 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych.

 • Utwór solowy z akompaniamentem z pamięci.

 • Utwór kameralny.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna