Wymagania techniczne tvp s. A. dotyczące materiałów reklamowych w formacie sd dostarczanych w plikach



Pobieranie 14.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.63 Kb.


Wymagania techniczne TVP S.A.

dotyczące materiałów reklamowych w formacie SD

dostarczanych w plikach


1. Format plików
1.1. Kontener: MXF (zgodnie z SMPTE 379-2004, SMPTE 377-2004, SMPTE 382M-2007)

1.2. Pattern: OP1a (zgodnie z SMPTE 378-2004)

1.3. Kodek: MPEG2 4:2:2 @ Main Level; strumień danych ≥50 Mb/s
2. Standard wizji:
 625 linii

 Częstotliwość ramki 25 Hz

 Format obrazu 16:9 FHA (Full Height Anamorphic)

 Rozdzielczość obrazu 720x576 pikseli,

 Tryb skanowania: z przeplotem, górne pole pierwsze
3. Standard fonii:

 LPCM 16, 20 lub 24 bity/próbkę (preferowane 24 bity próbkę)

 Częstotliwość próbkowania 48 kHz
4. Wymagana organizacja pliku:
 Każdy materiał reklamowy (audycja) powinien być dostarczony jako pojedynczy plik.

 Plik musi zawierać ciągły kod czasowy (Material Package -Time Code Track) zgodny z Rekomendacją EBU R122

 Deskryptor obrazu MXF musi zawierać AFD (Automatic Format Description) zgodnie z SMPTE 2016-1 i SMPTE 2016-3

 Każda ścieżka LPCM audio (mono lub stereo) powinna być zgodna z SMPTE 382-2007 (MXF GC Element, WAV, BFW Container). Nie należy stosować kontenera AIFF

 Sygnały testowe nie mogą być zawarte w pliku z materiałami przeznaczonymi do emisji.

5. Przyporządkowanie kanałów fonicznych
6.1 Nagranie stereofoniczne

 A1 - kanał lewy

 A2 - kanał prawy
6. Poziom sygnału fonii
6.1 Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem

pomiaru głośności zgodnie z wymaganiami zalecenia EBU R1283)
6.1.1 Sygnał programowy powinien być nagrany z poziomem głośności (Target Level)

-23 LUFS, mierzonym od początku do końca nagrania zgodnie z zaleceniem EBU-R128.


6.1.2 Maksymalny chwilowy poziom sygnału (”True Peak”) nie może przekraczać poziomu -1 dBTP.
6.1.3 Wymaga się, aby dynamika dźwięku była dostosowana do przekazu telewizyjnego. Zakres dynamiki LRA (Loudness Range, pomiar EBU-R128) nie powinien przekraczać 20 dB
6.2 Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem

mierników wartości quasi-szczytowej (Quasi Peak Programme Meter (QPPM))
6.2.1. Maksymalny poziom nieskompresowanego sygnału odniesiony do pełnego wysterowania kodowego 0 dB FS (zero Full Scale) powinien wynosić -9 dB FS. Dopuszcza się pojedyncze, sekundowe przekroczenia poziomu nie więcej niż o 2 dB
6.2.2 Maksymalny poziom sygnału wyprodukowanego z wykorzystaniem procesorów fonicznych (np.: ”loudness maximizer”) w taki sposób, aby uzyskać maksymalną głośność sygnału jingli, klipów muzycznych, reklam, zwiastunów, telesprzedaży, audiotele, autopromocji, sponsoringu, odniesiony do pełnego wysterowania kodowego 0 dB FS (zero Full Scale) powinien wynosić -15 dB FS. Dopuszcza się pojedyncze, sekundowe przekroczenia poziomu nie więcej niż o 2 dB.
6.2.3 Pomiary poziomu programowego powinny być wykonywane miernikiem wartości szczytowej (PPM) o charakterystyce balistycznej, zgodnej z zaleceniem dla mierników wysterowania IEC 268-10 typ I o czasie integracji 10 ms lub zgodnym z DIN 45406.

7. Wymagania ogólne dotyczące fonii
7.1. Sygnały foniczne powinny być nagrane zgodnie w fazie

7.2. Należy zachować kompatybilność sygnału stereofonicznego z monofonicznym

7.3. W nagranym materiale powinna być zachowana prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku. Opóźnienie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms.

7.4. Należy preferować produkcję materiałów reklamowych z poziomem głośności –23 LUFS



8. Plik odtwarzany w środowisku PAL musi spełniać wymagania zalecenia ITU-R 601-5. Niedopuszczalne są nielegalne kolory wizji.

9. Grafika powinna mieścić się w obszarze bezpiecznym (Graphics Safe Area) zgodnie z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production”

10. Obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien być zgodny z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production".

11. Docelowy poziom głośności audycji w TVP S.A. wynosi –23 LUFS.

12. TVP Opole zastrzega sobie prawa do skorygowania poziomu sygnału i emisji audycji z poziomem fonii odpowiadającym poziomowi programowemu innych audycji z uwzględnieniem właściwości procesora loudness toru emisyjnego.

13. Odstępstwa od niniejszych wymagań muszą być uzgodnione z TVP Opole.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna