Wymogi redakcyjne!Pobieranie 20.89 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.89 Kb.
Wymogi redakcyjne!
Należy kierować się poniższymi formatami. Wszystkie pliki należy przesyłać jako *.doc.
O kolejności autorów decyduje osoba zgłaszająca się na konferencję,
z zastrzeżeniem, iż to ona musi być pierwszym autorem.

Format autorów: nazwisko i pełne imię!
 1. Streszczenie wystąpienia lub plakatu

Ustawienia strony

Format: B5 (JIS)

Czcionka tekstu: Times New Roman 10 pkt, interlinia 1 pkt

Wcięcia akapitów: brak. Jeżeli autor chce podzielić tekst na akapity to należy zostawić


jeden pusty wiersz odstępu pomiędzy poszczególnymi akapitami.

Maksymalnie 2200 znaków (ze spacjami)

Nie zamieszczać plików graficznych ani wzorów, tylko tekst i jednostki.

Układ jednostek SI w formacie: 1.5 kg ha-1 a-1O kolejności autorów decyduje osoba zgłaszająca się do udziału, z zastrzeżeniem,
iż to ona musi być pierwszym autorem!


Format streszczenia (PRZYKŁAD):

Wpływ globalnej temperatury powietrza na plonowanie zbóż (14 pkt)

Adam Kowalski(1), Anna Malinowska(1), Izabela Nowacka(2), Kamil Nowy(2) (12 pkt)(1) Katedra X, Uniwersytet X (12 pkt)

(2) Katedra Y, Uniwersytet Y (12 pkt)

Adam Kowalski: adam.kowalski@xxx.xx (10 pkt)

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu.

Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. Tresc abstraktu. (10 pkt)


 1. Budowa artykułów badawczych i przeglądowych

Ustawienia strony

Format: B5 (JIS)

- czcionka tekstu: Times New Roman 10 pkt;

- wcięcia akapitów: 1 cm;

- maksymalnie 25000 znaków (ze spacjami), lub 20000 znaków (ze spacjami) + 2 strony grafiki
i tabel (w sumie maksymalnie 10 stron B5; marginesy 2.5 cm);

- wszystkie grafiki muszą się mieścić w kwadracie o boku 10cm,

grafiki muszą być w skali szarości o jakości jakości 300x300;

grafiki i tabele muszą być osadzone w tekście w miejscu docelowym;


(Nie na końcu lub w oddzielnych plikach!);

- podpis tabeli: nad tabelą do lewej (Tab.1). W tekście (Tab.1);

- podpis rysunku: pod rysunkiem do lewej (Rys.1). W tekście (Rys.1);

- wzory napisane w edytorze równań lub jako grafika (o dobrej jakości!);

- układ jednostek SI w formacie: 1.5 kg ha-1 a-1 (bez „*”, „·” i in.!!!);

- cytowania literatury w tekście: (Pollack i in. 1998), (Schlesinger i Andrews 2000),

wymieniane prace w nawiasach oddzielone średnikiem „;”;

- w części „Literatura” można podać maksymalnie 20 prac.Należy zachować poniższe wytyczne w rozdziale „Literatura”:
Nie numerować pozycji oraz nie robić wcięć.

Przy większej ilości autorów niż 3 należy wymienić trzech pierwszych autorów i dopisać „i in.”. Natomiast, jeżeli rozdział będzie w j.angielskim – dopisać: „et al.”.


Konstrukcja: Autorzy, Rok, Tytuł, Czasopismo i numer, strony

Np.:
Pollack HN, Huang S, Shen PY (1998) Climate Change Record in Subsurface Temperatures: A Global Perspective. Science 282: 279–281.


Schlesinger WH, Andrews JA (2000) Soil respiration and the global carbon cycle. Biogeochemistry 48(1): 7–20.

Format pracy (PRZYKŁAD):


Migracje łabędzi podczas zmian klimatycznych (14 pkt)

Należy podać tytuł w j.angielskim (12 pkt, bez pogrubienia)

Kowalski Adam(1), Malinowska Anna(1), Nowacka Izabela(2), Nowy Kamil(2) (12 pkt)


 1. Katedra X, Wydział X, Uniwersytet X, Miasto (jeśli nie ma nazwy miasta w nazwie uczelni) (12 pkt)

 2. Katedra Y, Wydział Y, Uniwersytet Y, Miasto (jeśli nie ma nazwy miasta w nazwie uczelni) (12 pkt)

Opiekun naukowy: dr hab. Jan Kowalski (w przypadku posiadania stopnia dr – pominąć ten wiersz) (10 pkt)

Kowalski Adam: adam.kowalski@xxx.xx (10 pkt)Artykuł badawczy:

Słowa Kluczowe: 3 – 5 słów w języku polskim (nie mogą występować w tytule)


Streszczenie (maksymalnie 200 słów)

 1. Wstęp

 2. Materiał i Metody

 3. Wyniki

 4. Dyskusja (można połączyć z 3. Wyniki jako „Wyniki i dyskusja” )

 5. Wnioski (można połączyć z 4. Dyskusja jako „Dyskusja”; „Dyskusja i wnioski”)

 6. Literatura (wymieniona alfabetycznie)

Artykuł przeglądowy:
(dopuszczalne są niewielkie zmiany w konstrukcji pracy)

Słowa Kluczowe: 3 – 5 słów w języku polskim (nie mogą występować w tytule)Streszczenie (maksymalnie 200 słów)

 1. Wstęp

 2. Opis zagadnienia

 3. Przegląd literatury

 4. Podsumowanie (lub „Wnioski”; „Podsumowanie i wnioski”)

 5. Literatura (wymieniona alfabetycznie)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna