Wyniki rekrutacjiPobieranie 18.74 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.74 Kb.
KATOWICE, 29.05.2013

PROGRAM LLP/ERASMUS - PRAKTYKI STUDENCKIE (SMP) 2013/2014
WYNIKI REKRUTACJI
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH


UWAGA:

ZAKWALIFIKOWANIE KANDYDATA PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM WYJAZDU. REALIZACJA PRAKTYKI UZALEŻNIONA JEST OD ZATWIERDZENIA PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMEM LLP/ERASMUS – NARODOWĄ AGENCJĘ REALIZACJI PRAKTYK PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI, PODTRZYMANIA DECYZJI O NOMINACJI PRZEZ JEDNOSTKĘ MACIERZYSTĄ STUDENTA (WYDZIAŁ LUB INSTYTUT), ZGODY INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ (PRZYJMUJĄCEJ NA PRAKTYKĘ), ZATWIERDZENIA PROGRAMU PRAKTYKI – TRAINING AGREEMENT (PODPISY KANDYDATA, PRZEDSTAWICIELA JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ, PRZEDSTAWICIELA INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ) I PODPISANIA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW (WNIOSEK WYJAZDOWY W ORAZ UMOWA FINANSOWA)
KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE PRZEZ ZAKWALIFIKOWANEGO KANDYDATA POTWIERDZENIA (PISEMNIE, NA FORMULARZU „DEKLARACJA LLP-ERASMUS SMP 2013-2014”, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30.11.2013 R. (DATA PRZEKAZANIA
DO DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ)) W JAKIEJ INSTYTUCJI I W KTÓRYM KRAJU LUB – CO NAJMNIEJ – W KTÓRYM KRAJU BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ORAZ JAK DŁUGI (W MIESIĄCACH) BĘDZIE OKRES JEJ REALIZACJI. EWENTUALNA ZMIANA KRAJU DOCELOWEGO LUB PÓŹNIEJSZE PRZEDŁUŻENIA OKRESU PRAKTYKI BĘDĄ MOŻLIWE ZA ZGODĄ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STRON, Z ZACHOWANIEM ZASAD PROGRAMU LLP/ERASMUS. WZROST DOFINANSOWANIA W TAKICH PRZYPADKACH (WYNIKAJĄCY ZE ZMIANY KRAJU DOCELOWEGO LUB DŁUGOŚCI POBYTU) MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO GDY POZOSTANĄ WOLNE ŚRODKI FINANSOWE.

STUDENCI, KTÓRZY NIE WSKAZALI INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ OTRZYMUJĄ KWALIFIKACJĘ WARUNKOWĄ. REALIZACJA PRZEZ NICH PRAKTYKI BĘDZIE MOŻLIWA POD WARUNKIEM WSKAZANIA INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ
I UZYSKANIA AKCEPTACJI

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DO 30.11.2013 R WSPOMNIANEJ WYŻEJ DEKLARACJI DOTYCZY WSZYSTKICH KANDYDATÓW, KTÓRZY DO TEGO DNIA NIE ROZPOCZĘLI PRAKTYKI!

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA: WWW.ERASMUS.US.EDU.PL
UWAGA:
ZGODNIE Z PUNKTEM 26 ZASAD REKRUTACJI STUDENTÓW I REALIZACJI WYJAZDÓW – SMP – 2013/2014 DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU NA PRAKTYKĘ MOŻE ZOSTAĆ ANULOWANA (W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W WYŻEJ WSPOMNIANYM PUNKCIE)
MINIMALNY OKRES REALIZACJI PRAKTYKI WYNOSI 3 (TRZY) PEŁNE MIESIĄCE, BEZ ŻADNYCH ZAOKRĄGLEŃ, PRZY CZYM DECYDUJĄ DATY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA POBYTU, NIE LICZBA DNI, NP. JEŻELI PRAKTYKA ROZPOCZYNA SIĘ 20.06.2013 R TO OKRES TRZECH MIESIĘCY UPŁYWA 20.09.2013 R.
WSZYSTKIE PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE POMIĘDZY 1.06.2013 A 30.09.2014 R.
PRZEZ CAŁY OKRES PRAKTYKI OSOBA JĄ REALIZUJĄCA MUSI MIEĆ STATUS STUDENTA.
PRAKTYKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 MOGĄ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ZREALIZOWAĆ WYŁĄCZNIE STUDENCI, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 SĄ CO NAJMNIEJ NA DRUGIM ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LUB JEDNOLITYCH).
PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014, CZYLI W RAMACH NINIEJSZEGO KONKURSU, NIE MOGĄ REALIZOWAĆ OSOBY, DLA KTÓRYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 JEST OSTATNIM ROKIEM STUDIÓW.
OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
I APLIKUJĄ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIE MOGĄ REALIZOWAĆ PRAKTYKI PRZED DATĄ PRZYJĘCIA ICH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. (PODOBNA ZASADA DOTYCZY OSÓB APLIKUJĄCYCH NA STUDIA TRZECIEGO STOPNIA)

Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO RAZ W ŻYCIU,
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ KOLEJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
I UCZELNI. ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PRAKTYK STUDENCKICH (!) ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI. NATOMIAST ZREALIZOWANIE PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS NIE WYKLUCZA PÓŹNIEJSZEGO WYJAZDU NA STUDIA, PODOBNIE REALIZACJA CZĘSCI STUDIÓW NIE WYKLUCZA PÓŹNIEJSZEGO WYJAZDU NA PRAKTYKĘ.
W TRAKCIE RALIZACJI PRAKTYKI STUDENT NIE MOŻE BYĆ URLOPOWANY


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH:
UWAGA

ZAKWALIFIKOWANI ZOSTALI WSZYSCY KANDYDACI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANI PRZEZ ICH MACIERZYSTE JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE – INSTYTUTY LUB WYDZIAŁY. OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT LUB WYDZIAŁ I NIE SĄ UJĘTE NA PONIŻSZEJ LIŚCIE PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z DZIAŁEM WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Wydział)


 1. Mateusz Kania

 2. Bartosz Baran

 3. Agata Bednarek

 4. Marta Sawadro

 5. Dawid Piegza

 6. Wojciech Urban

 7. Barbara Opryj

 8. Magdalena Muszer

 9. Agnieszka Michalik

 10. Mateusz Pabiszczak


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI – JĘZYK FRANCUSKI

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Wydział)


 1. Zuzanna Momatiuk

 2. Aleksandra Grzyb

 3. Martyna Kraus-Piątek

 4. Natalia Śledzińska-BrzezińskaWYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI – JĘZYK HISZPAŃSKI

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Instytut)


 1. Małgorzata Bogdoł

 2. Agnieszka Janczyk

 3. Karolina Tetych

 4. Natalia Wiśniewska

 5. Natalia Wójcik


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW ROMAŃSKICH I TRANSLATORYKI – JĘZYK WŁOSKI

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Instytut)


 1. Dawid Szemik .

 2. Magdalena Kędzierska

 3. Karolina Konior

 4. Patrycja Król

 5. Natalia Jakubczak

 6. Katarzyna Kudła

 7. Klaudia Nowak


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY – INSTYTUT JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Instytut)


 1. Barbara Iwanicka

 2. Martyna Długołęcka

 3. Anastasiya Sakalouskaya

 4. Małgorzata Urbańska

 5. Marcelina Leporowska


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY – SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ


 1. Dominika Zielińska


WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII – INSTYTUT CHEMII

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Instytut)


 1. Joanna Antczak

 2. Martyna Baca

 3. Beata Brząkała


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA

(zakwalifikowani wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Instytut)


 1. Andrzej Czekaj
Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna