Wypełniać drukowanymi literami !!!Pobieranie 16.54 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar16.54 Kb.
wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI !!!

PESEL: ………………………………….……………………..….


Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………..…………
Telefon: ……………………….... e-mail: ……………………………………………
adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………
adres do kontaktu: ………………………………………………………………………………
osoba wprowadzająca: …………………………………………………………………………
Regulamin uczestnictwa w zajęciach dla amatorów Sekcji Badmintona AZS Łódź


 • Zajęcia odbywają się w hali sportowej w wynajmowanej przez członków sekcji AZS Łódź w następujących terminach:

termin 1 - wtorek w godz. 18:00 – 20:00

termin 2 - niedziela w godz. 19:00 – 21:00


 • Opłaty za uczestnictwo w zajęciach wynoszą:

Opłata za uczestnictwo jednorazowe wynosi 25 zł.

Jeden termin miesięcznie, oznacza, co tydzień uczestnictwo w zajęciach w tym samym dniu tygodnia.

jeden termin miesięcznie - 90 zł, 2 terminy - 160 zł.

Opłaty wnoszone są u koordynatora sekcji lub u osób wskazanych przez koordynatora - opiekunów grup z góry na pierwszych zajęciach w miesiącu.


 • W zajęciach uczestniczy jednorazowo maksymalnie 16 graczy, z wyjątkiem zajęć treningowych.

 • Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby opłacające regularnie zarezerwowany termin w cyklu miesięcznym, następnie w miarę ilość wolnych miejsc na sali możliwe są wejścia płatne jednorazowo.

 • Uczestnik zajęć, który wprowadza do sekcji nowych uczestników zajęć, bierze za nich odpowiedzialność dokonania opłaty, przedstawia regulamin sekcji, zasady bezpieczeństwa i przepisy.

 • Uczestnik zajęć deklaruje dokonywanie wpłat do końca sezonu.

 • Zmian terminów oraz rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach można dokonać tylko pisemnie.

 • W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się (ferie, dni świąteczne, kiedy hala sportowa jest wyłączona z zajęć) o ile nie zorganizowano alternatywnego miejsca zajęć, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest uczestnictwo w ramach wniesionej opłaty miesięcznej w innym terminie po jego wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem lub opiekunem grupy.

 • Rezerwacja terminu wygasa po dwukrotnej nieobecności na zajęciach bez uprzedniego poinformowania koordynatora sekcji.

 • AZS Łódź nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione w szatni i znajdujące się na sali podczas zajęć.

 • AZS Łódź nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe podczas zajęć i ich następstwa zdrowotne.

 • Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w dowolnej formie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sekcji.

 • Regulamin obowiązuje do 01. 07. 2014 roku.

 • Podpisanie zobowiązania do przestrzegania powyższego regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

Rezerwowany/e termin/y:
JEDNORAZOWO [ tak ] [ ] ........................................ ………………...............................

/data/ / podpis/


termin 1 wt 18:00 [ tak ] [ ] ........................................ ………………...............................

/data/ / podpis/

termin 2 nd 19:00 [ tak ] [ ] ........................................ ………………...............................

/data/ / podpis/

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Sekcji Badmintona AZS Łódź.


................................. ….................................................

/data/ / czytelny podpis/


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna