WYŻsza szkoła informatyki I zarządzania „ copernicus we wrocławiu biblioteka czesław rumińskiPobieranie 311.08 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar311.08 Kb.
  1   2   3   4
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

COPERNICUS” we WROCŁAWIU


BIBLIOTEKA

Czesław RUMIŃSKI

Pelagia SOBOCIŃSKA

ZESTAWIENIE LIERATURY

WEDŁUG PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA

NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

______________________________________________________________________

WROCŁAW  2008

Przedmiot - ADMINISTRACJA W WYBRANYCH KRAJACH


1. DOLNICKI BOGDAN

SAMORZĄD terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Kraków : Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE, 2001. - 322, [2] s. ; 24cm . - (SERIA AKADEMICKA)Sygn. XVI 846
Przedmiot - BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
1. CIUPIŃSKI ANDRZEJ

PODSTAWOWE elementy polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. - 135 s. ; 24cmSygn. 2043
2. KITLER WALDEMAR

OBRONA cywilna (niemilitarna) w Polsce / Waldemar Kitler; MON.Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : Agencja Wydaw. "Egros", 2002. - 295 s., bibliogr. ; 21cm . - (BIBLIOTECZKA EDUKACJI OBRONNE ; 5)Sygn. 3706
3. KONSTYTUCJA

KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej. - Wyd. 3. - Warszawa : Agencja Wydaw. MZ, 2006. - 64 s. ; 15cmSygn. 3077 - 3080
4. KONSTYTUCJA

KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej : wprowadzenie Marta Derlatka : stan prawny na 7 listopada 2006 roku. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 122, [2] s. ;

17cm

Sygn. 3345 - 3346
5. MARCZAK JÓZEF

O obronie militarnej Polski przełomu XX-XXI wieku / Józef Marczak, Jacek Pawłowski. - Warszawa : Dom Wydaw. Bellona, 1995. - 219 s. ; 21cm . - (BIBLIOTEKA WIEDZY WOJSKOWEJ)Sygn. 2040
6. MON. DEPARTAMENT SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZY

WALKA z terroryzmem we współczesnym świecie : informator Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem nr 13 / red. nauk. Jacek Pawłowski; Departament Społeczno-Wychowawczy MON.. - Pruszków : Agencja Wydaw. ULMAK, 2001. - 181 s. ; 21cmSygn. 3712
7. SAMORZĄD

SAMORZĄD terytorialny - od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa / pod red. Jerzy Konieczny, Karol Sroka. - Jarocin : Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - 307 , [1] s. : rys. ; 24cmSygn. XVI 3032 , 3033 - 3036
8. SOCJOLOGICZNE

SOCJOLOGICZNE aspekty bezpieczeństwa narodowego / pod red. Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 207 , [1] s. : wykr. ; 25cm . - (ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS ; XXXI. SOCJOLOGIA)Sygn. 2430

9. SOSNOWSKI ADAM

WYBRANE aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa / Adam Sosnowski, Zenon Zamiar; IS Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach . - Kielce, 2001. - 293 s. ; 24cm

Sygn. 2039 , 2064 - 2065
10. SOSNOWSKI ADAM MACIEJ

REALIZACJA zadań ochrony ludności w wybranych państwach świata. / Adam Maciej Sosnowski. - Wrocław : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, 2006. - 84 s. ; 21cmSygn. XVI 3151 , 3152 - 3170
11. TERRORYZM

TERRORYZM chemiczny i biologiczny : działania wojsk i instytucji pozamilitarnych w sytuacjach kryzysowych / pod red. Jerzy Kłodkowski; Wyższa Szkoła Oficerska im. T. Kościuszki. - Wrocław, 2002. - 354 s. ; 24cm . - (ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WROCŁAW)Sygn. 2047
12. TYRAŁA PAWEŁ

ZARZĄDZANIE kryzysowe : ryzyko - bezpieczeństwo obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji. / Paweł Tyrała. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - 373 s. ; 24cm.Sygn. 1640
13. TYRAŁA PAWEŁ

ZARZĄDZANIE kryzysowe : ryzyko - bezpieczeństwo obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji. / Paweł Tyrała. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 369 , [1] s. : rys. ; 24cmSygn. 2412 - 2414
14. WOLANIN JERZY

ZARYS teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju / Jerzy Wolanin. - Warszawa : [b.w.], 2005. - 432 s. : rys. ; 24cmSygn. XVI 2415 , 2416
15. ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem : wybrane zagadnienia ochrony ludności / [pod red.] Jerzy Wolanin; IS Szkoła Główna Służby Pożarniczej . - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2003. - 140 s. ; 24cmSygn. XVI 2022 , 2023
16. ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. - Warszawa, 2003. - 72 s. ; 24cmSygn. 2048 - 2049
Przedmiot - BIZNES PLAN
1. FILAR EWA

BIZNES plan / Ewa Filar, Jerzy Skrzypek. - Wyd. 3 rozsz.. - Warszawa : Poltext, 1999. - 213, [3]s. : rys. , tab. , bibliog. + dyskietka ; 24cmSygn. 226 - 251

Przedmiot - ETYKA


1. CITOWICZ RAFAŁ

PRAWNOKARNE aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci / Rafał Citowicz. - Warszawa : Wydaw. Kodeks Sp. z o.o., 2006. - 271, [1] s. ; 21cmSygn. IX 3271 , 3272 - 3280
2. ETYKA

ETYKA w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 370, [2] s., ; 24cmSygn. IX 3241 , 3242 - 3245
3. KOTARBIŃSKI TADEUSZ

MEDYTACJE o życiu godziwym / Tadeusz Kotarbiński. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Wiedza Powszechna, 1985. - 166 , [2] s. : fot. ; 20cmSygn. 2476
4. RICKEN FRIEDO

ETYKA ogólna / Friedo Ricken; przeł. Piotr Domański. - Kęty : Wydaw. Antyk, 2001. - 230, [2] s. ; 21 cmSygn. IX 3246 , 3247 - 3250
5. SUCHODOLSKI BOGDAN

WYCHOWANIE i strategia życia / Bogdan Suchodolski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Ped., 1983. - 343 , [1] s. ; 24cmSygn. 2473
Przedmiot - FILOZOFIA
1. FILOZOFIA

FILOZOFIA podstawowe pytania / red. E. Martens, H. Schnadelbach. - Warszawa : Wydaw. Wiedza Powszechna, 1995. - 768 s. ; 20cmSygn. VII 1032
2. KROŃSKA IRENA

SOKRATES / Irena Krońska; [red.] Halina Pieniążek. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Wiedza Powszechna, 1985. - 265 , [3] s. ; 19cm . - (MYŚLI I LUDZIE)Sygn. 2506
3. LEKSYKON

LEKSYKON myślicieli politycznych i prawnych / pod red. Elżbieta Kundera, Marek Maciejewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2006. - 516 s. ; 20cmSygn. XV 3043
4. TATARKIEWICZ WŁADYSŁAW

HISTORIA FILOZOFII / Władysław Tatarkiewicz. - Wyd. 7 T.1: Filozofia starożytna i średniowieczna. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1970. - X , [2] , 320 , [4] s. : fot. ; 24cmSygn. 2468
Przedmiot - FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE
1. BORODO ANDRZEJ

SAMORZĄD terytorialny: system prawnofinansowy / Andrzej Borodo. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 339, [1] s. ; 24cmSygn. 3261 - 3262

2. DENEK EMILIA

FINANSE publiczne / Emilia Denek, Jan Sobiech, Jerzy Wolniak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, 2005. - 256 , [4] s. ; 24cm

Sygn. 2542
3. DYLEMATY

DYLEMATY teorii i praktyki zarządzania / red. nauk. Marian Duczmal, Tadeusz Pokusa; PAN Oddział w Katowicach; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : WYDAW. INSTYTUT ŚLĄSKI SP z o.o T. 2: Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali. - Opole : WYDAW. INSTYTUT ŚLĄSKI SP z o.o, 2006. - 291 s., il., tabl. ; 24cmSygn. 3729 - 3730
4. FINANSE

FINANSE samorządowe 2006: 400 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji / pod red. Cezary Kosikowski. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2006. - 630, [1] s. ; 24cmSygn. 3269 - 3270
5. GOSPODARKA

GOSPODARKA budżetowa jednostek samorządu terytorialnego / pod red. Wiesława Miemiec. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Unimex, 2006. - 517, [3] s. ; 24cmSygn. 3257 - 3258
6. KIEDROWSKA MARIA

RACHUNKOWOŚĆ finansowa : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń / Maria Kiedrowska; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Wyd. 7 uakt. i posz.. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004. - 182 s. ; 24cm . - (MATERIAŁY DYDAKTYCZNE AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU ; 146.)Sygn. 3629
7. MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA ALINA

FINANSE i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd.3 zmien.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1997. - 420 s. ; 24cmSygn. 317
8. MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA ALINA

FINANSE i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1995. - 363 s. ; 24cmSygn. 329
9. MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA ALINA

FINANSE i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 7 zakt.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. - 444 s. ; 24cmSygn. 2741 - 2744 , 2543
10. MISHKIN FREDERIC S.

EKONOMIKA pieniądza, bankowości i rynków finansowych / Frederic S. Mishkin; przeł. [z ang.] Agnieszka Mincewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, 2002. - 946, [2] s.: wykr. ; 24cm . - (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ)Sygn. XIV 1428
11. MYDDELTON DAVID

RACHUNKOWOŚĆ i decyzje finansowe / David Myddelton; tłum. Beata Pułaska-Turyna, Jan Turyna. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. - 415 , [1] s. : wykr. ; 24cmSygn. 2116

12. OWSIAK STANISŁAW

FINANSE publiczne : teoria i praktyka / Stanisław Owsiak. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 836 , [4] s. : rys. ; 24cm

Sygn. XIV 2540 , 2541
13. RACHUNKOWOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ budżetowa w praktyce: poradnik dla księgowych: aktualizowany poradnik dla jednostek sektora finansów publicznych / pod red. Marian Mońka. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2006. - og. 1490 s. : + płyta CD ; 23cmSygn. 3292
14. WYPYCH MIROSŁAW

FINANSE i instrumenty finansowe / Mirosław Wypych. - Wyd. 4. - Łódź : Społ. Wyż. Szk. Przedsięb. i Zarządz. w Łodzi, 2001. - 311 s., tab., wykr. ; 24cm . - (PODRĘCZNIKI I SKRYPTY)Sygn. 3283
15. ZARYS

ZARYS finansów publicznych i prawa finansowego / pod red. Wanda Wójtowicz; aut. Andrzej Gorgol [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2004. - 450 , [2] s. ; 24cmSygn. 2535 - 2539
Przedmiot - GOSPODARKA KOMUNALNA I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
1. EKONOMIKA

EKONOMIKA i zarządzanie miastem / [red.] Ryszard Brol. - wyd. 2 uzup. i popr.. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. - 266s.: rys., tab., wykr. ; 24cm.Sygn. 3541 - 3542
Przedmiot - GOSPODARKA ODPADAMI
1. BOĆ JAN

OCHRONA środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 6. - Wrocław : Kolonia Limited, 2004. - 485 s. ; 24cmSygn. 2052
2. JENDROŚKA JERZY

PRAWO ochrony środowiska : podręcznik / Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar. - Wrocław : Centrum Prawa Ekologicznego, 2005. - 1078 , [2] s. : rys. ; 21cmSygn. XV 2213 , 2938 , 2489 , 2214 - 2215
3. TEORETYCZNE

TEORETYCZNE podstawy prawa ochrony przyrody : monografie nr 53 / [red.] Wojciech Radecki; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. - Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 2006. - 434 s. ; 20cm. . - (MONOGRAFIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA)Sygn. 3547 - 3548
Przedmiot - GOSPODARKA WODNA I ZAOPATRYWANIE LUDNOŚCI W WODĘ
1. BOĆ JAN

OCHRONA środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 6. - Wrocław : Kolonia Limited, 2004. - 485 s. ; 24cmSygn. 2052

2. JENDROŚKA JERZY

PRAWO ochrony środowiska : podręcznik / Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar. - Wrocław : Centrum Prawa Ekologicznego, 2005. - 1078 , [2] s. : rys. ; 21cm

Sygn. XV 2213 , 2938 , 2489 , 2214 - 2215
3. SOMMER JERZY

EFEKTYWNOŚĆ prawa ochrony środowiska i jej uwarunkowania - problemy udatnosci jego struktury : monografie nr 52 / Jerzy Sommer; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. - Wroclaw : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 2005. - 299 s. ; 20cm. . - (MONOGRAFIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA)Sygn. 3549
4. TEORETYCZNE

TEORETYCZNE podstawy prawa ochrony przyrody : monografie nr 53 / [red.] Wojciech Radecki; Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. - Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 2006. - 434 s. ; 20cm. . - (MONOGRAFIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA)Sygn. 3547 - 3548
Przedmiot - HISTORIA ADMINISTRACJI
1. IZDEBSKI HUBERT

HISTORIA administracji / Hubert Izdebski. - Wyd. 4. - Warszawa : Liber sp. z o.o., 2000. - 352 s. ; 21cmSygn. 1470 - 1471
2. IZDEBSKI HUBERT

HISTORIA administracji / Hubert Izdebski. - Wyd. 5 zmien.. - Warszawa : Liber sp. z o.o., 2001. - 272, [2] s. ; 24cmSygn. 1350 - 1354 , 1288 - 1290
3. KONIECZNY ALFRET

HISTORIA administracji na ziemiach polskich : wybór źrodeł / Alfret Konieczny; promotor Tomasz Kruszewski. - Wrocław : Kolonia Limited, 2002. - 518 s. ; 24cm.Sygn. XVI 1493 , 1494 - 1495
4. WITKOWSKI WOJCIECH

HISTORIA Administracji w Polsce 1764-1989 / Wojciech Witkowski. - Wyd.1. - dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, 2007. - 469 s., [8] k.il., mapy, bibliogr. ; 24cmSygn. XVI 3741 , 3742 - 3743
Przedmiot - INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
1. PRAWO

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ T. 1: Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / red. Jan Barcz. - Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003. - 551 s. ; 23cm.Sygn. XII 1517 , 1518 - 1524
2. TRAKTAT

TRAKTAT ustanawiający Konstytucję dla Europy. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 1 płyta CDSygn. S 57
3. TRAKTAT

TRAKTAT ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst ujednolicony). Traktat o Unii Europejskiej (tekst ujednolicony). - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 449 , [3] s. ; 21cmSygn. XII 2901 , 2902
4. TRAKTAT

TRAKTAT ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 października 2004 r. : protokoły i załączniki do Traktatu [...] : deklaracje do Aktu Końcowego [...] : Akt Końcowy. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - 478 , [2] s. ; 24cmSygn. XII 2503

5. TRAKTAT

TRAKTAT o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej : podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 78 , [2] s. + płyta CD ; 20cm

Sygn. 2449
6. TRAKTAT

TRAKTAT ustanawiajacy Wspólnotę Europejską : tekst skonsolidowany. Traktat o Unii Europejskiej : traktat skonsolidowany. - Wyd. 2. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 228 s. ; 20cmSygn. 2450
Przedmiot - JĘZYK ANGIELSKI
1. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : pre-intermediate : teacher's resource book / Carr Jane Comyns, Sarah Cunningham, Peter Moor. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2001. - 192 s.: il. + 2 kasety (kpl.) ; 30cm . - (CUTTING EDGE. PRE-INTERMEDIATE)Sygn. 553 - 554
2. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : pre-intermediate : teacher's resource book / Carr Jane Comyns, Sarah Cunningham, Peter Moor. - 6th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2003. - 192 s. : rys. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. PRE-INTERMEDIATE)Sygn. 1271 - 1272 , 1633
3. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : upper intermediate : student` s cassette / Carr Jane Comyns, Frances Eales. - [B.m.] : Pearson Education Limited, 1999. - 1 kaseta magnet. : S1 modules 1-6 ok. 26 min., S2 modules 7-12 ok. 23 min.Sygn. S 44
4. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : upper intermediate : workbook / Carr Jane Comyns, Frances Eales. - 2nd impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 1999. - 96 s.: il. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. UPPER INTERMEDIATE)Sygn. 849
5. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : intermediate : workbook : with key / Carr Jane Comyns, Frances Eales. - 9th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2002. - 96 s.: il. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. INTERMEDIATE)Sygn. 419
6. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : intermediate : workbook : with key / Carr Jane Comyns, Frances Eales. - 10th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2003. - 96 s.: fot. , il. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. INTERMEDIATE)Sygn. 1282
7. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : intermediate : workbook : with key / Carr Jane Comyns, Frances Eales. - 8th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2002. - 96 s.: fot., il. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. INTERMEDIATE)Sygn. 1281

8. COMYNS CARR JANE

CUTTING Edge : upper intermediate : workbook / Carr Jane Comyns, Frances Eales. - 9th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2004. - 96 s.: il. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. UPPER INTERMEDIATE)

Sygn. 1749
9. COTTON DAVID

MARKET leader. Elementary business English : course book CD with Test File / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. - Pearson Education Limited, 2004. - 1 płyta CD : units 1-12 ok. 51 min., Test File ok. 14 min.Sygn. S 60
10. COTTON DAVID

MARKET leader. Pre-intermediate business English : course book / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. - 4th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2004. - 160 s. : fot. kolor. ; 30cm . - (MARKET LEADER)Sygn. 2183
11. COTTON DAVID

MARKET leader. Pre-intermediate business English : course book CD1 and CD2 with Test File / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2002. - 2 płyty CD : CD1 units 1-7 ok. 49 min. , CD2 units 8-12 ok. 28 min.Sygn. S 54
12. COTTON DAVID

MARKET leader. Elementary business English : course book / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2004. - 160 s. : fot. kolor. ; 30cm . - (MARKET LEADER)Sygn. 2893
13. CRACE ARAMINTA

LANGUAGE to go : intermediate : class CD / Araminta Crace, Robin Wileman; red. serii Simon Greenall. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2002. - 1 płyta CD : 73 min.Sygn. S 52
14. CRACE ARAMINTA

LANGUAGE to go : intermediate : student`s book / Araminta Crace, Robin Wileman; red. serii Simon Greenall. - 4th. impr.. - Edinburgh Gate : Pearson Education Limited, 2004. - 128 s. : fot. kolor. , rys. + Phrasebook ; 30cm . - (LANGUAGE TO GO. INTERMEDIATE)Sygn. 2097
15. CUNNINGHAM GILLIE

LANGUAGE to go : pre-intermediate : class CD / Gillie Cunningham, Sue Mohamed; red. serii Simon Greenall. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2002. - 1płyta CD : 70 min.Sygn. S 51
16. CUNNINGHAM GILLIE

LANGUAGE to go : pre-intermediate : student`s book / Gillie Cunningham, Sue Mohamed; red. serii Simon Greenall. - 4th. impr.. - Edinburgh Gate : Pearson Education Limited, 2004. - 128 s. : fot. kolor. , rys. kolor. + Phrasebook ; 30cm . - (LANGUAGE TO GO. PRE-INTERMEDIATE)Sygn. 2095
17. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : upper intermediate : student's book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - 9th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2004. - 176 s.: il. + Mini dictonary / Tempest Deborah. - 64 s. : 21cm ; 30cm . - (CUTTING EDGE. UPPER INTERMEDIATE)Sygn. 1748
18. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : intermediate : teacher`s resource book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - 4th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2000. - 175, [1] s. : rys. ; 30cm . - (CUTTING EDGE. INTERMEDIATE)Sygn. 560 , 1277 - 1278
19. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : pre-intermediate : class cassete 1+2 / Sarah Cunningham, Peter Moor. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2001. - 2 kasety magnet. (kpl.) : C1 mod. 1-3 ok. 35 min., C 2 mod. 4-6 ok. 32 min.Sygn. S 43
20. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : elementary : class cassette 1+2 / Sarah Cunningham, Peter Moor. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2001. - 2 kasety magnet.(kpl.): C1 mod. 1-4 31min. , C2 mod. 5-7 29 min.Sygn. S 42
21. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : intermediate : class CDS / Sarah Cunningham, Peter Moor. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2001. - 2 płyty CD : CD1 mod. 1-6 73 min., CD2 mod. 7-12 69 min.Sygn. S 20
22. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : elementary : class CDS / Sarah Cunningham, Peter Moor, Frances Eales. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2000. - 2 płyty CD: CD1 mod. 1-7 57 min., CD2 mod.8-15 55 min.Sygn. S 16 - S 17
23. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : pre-intermediate : class CDS / Sarah Cunningham, Peter Moor, Carr Jane Comyns. - [Edinburgh?] : Pearson Education Limited, 2001. - 2 płyty CD : CD 1 mod. 1-7 68 min., CD 2 mod. 8-16 75 minSygn. S 18 - S 19
24. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : upper intermediate : teacher's resource book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - 2nd impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2000. - 175 s.: il. + 2 kasty ; [1. - 4-6; 2. - 10-12] ; 30cm . - (CUTTING EDGE. UPPER INTERMEDIATE)Sygn. 847
25. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : upper intermediate : class cassette 1+2 / Sarah Cunningham, Peter Moor. - [B.m.] : Pearson Education Limited, 1999. - 2 kasety magnet. (kpl.) : C1 modules 1-6 ok. 76 min., C2 modules 7-12 ok. 72 min.Sygn. S 45
26. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : upper intermediate : teacher's resource book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - 2nd impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2000. - 175 s.: il. + 2 kasety ; [1. - 4-6; 2. - 10-12] ; 30cm . - (CUTTING EDGE. UPPER INTERMEDIATE)Sygn. 1750

27. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : upper intermediate : student's book / Sarah Cunningham, Peter Moor. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2000. - 176 s.: il. + Mini dictonary / Tempest Deborah. - 64 s. : 21 cm ; 30cm . - (CUTTING EDGE. UPPER INTERMEDIATE)

Sygn. 848
28. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : elementary : student'book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Frances Eales. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2001. - 159 s.: il. + Mini dictionary /Tempest Deborah. - 64 s.: il.; 21cm ; 30cm . - (CUTTING EDGE. ELEMENTARY)Sygn. 98 , 562 , 95 , 541 , 1267 - 1268
29. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : elementary : student'book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Frances Eales. - 2nd impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2002. - 159 s. : il. + Mini dictionary/Tempest Deborah ; 30cm . - (CUTTING EDGE. ELEMENTARY)Sygn. 540
30. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : elementary : student'book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Frances Eales. - 8th impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2003. - 159, [1] s.: il. + Mini dictionary/Tempest Deborah ; 30cm . - (CUTTING EDGE. ELEMENTARY)Sygn. 1632
31. CUNNINGHAM SARAH

CUTTING Edge : pre-intermediate : student'book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Carr Jane Comyns. - 2nd impr.. - Edinburgh : Pearson Education Limited, 2002. - 168 s.: il. + Mini dictionary / Tempest Deborah. - 64 s.; 21cm ; 30cm . - (CUTTING EDGE. PRE-INTERMEDIATE)


  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna