WYŻsza szkoła informatyki I zarządzania „ copernicus we wrocławiu biblioteka czesław rumińskiPobieranie 44.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.96 Kb.
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

COPERNICUS” we WROCŁAWIUBIBLIOTEKA


Czesław RUMIŃSKI

Pelagia SOBOCIŃSKA

Bibliografia publikacji pracowników WSIZ

za lata 2008 - 2013

______________________________________________________________________
WROCŁAW 2013
Bibliografia publikacji pracowników

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Copernicus” we Wrocławiuza lata 2008 - 2013
Stan na dzień 14.04.2013 r.
BANASZKIEWICZ ADAM

2008

1. Adam Banaszkiewicz: Umowy międzynarodowe dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony środowiska zawarte przez Polskę z państwami sąsiednimi. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 49-80

2010

2 . Adam Banaszkiewicz: Prawo urzędnicze. Zarys wykładu. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2010

2011

3. Adam Banaszkiewicz: Najważniejsze regulacje materialnoprawne dotyczące wywłaszczenia w polskim prawie administracyjnym. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 25-39

2012

4. Adam Banaszkiewicz: Przyczyny oraz podstawy prawne współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi w dziedzinie bezpieczeństwa [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek. Społeczeństwo. Państwo po redakcją Wojciecha Horyń, Lesława Wełyczko. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012, s. 209-226
BARTOSZEWICZ MICHAŁ

2008

1. Michał Bartoszewicz: Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne a dostęp do informacji publicznej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 21-28.
BEMBENEK BOGUSŁAW

2008

1. Bogusław Bembenek: System dynamicznego zarządzania jako czynnik wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 41-53.
BENEDIKT ANTONI

2008

1. Antoni Benedikt: Komunikacja niewerbalna podczas oceny personelu: wybór miejsca czasu przeprowadzenia rozmowy oceniającej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 55-67.

2. Antoni Benedikt: Efektywne wdrożenie programu etycznego w jednostkach administracji samorządowej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 91-95
BOCHENEK WALDEMAR

2010

1. Waldemar Bochenek: Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2010.
BOERNER EWA

2011

1. Arletta Hawrylak, Dorota Wojna, Ewa Boerner: Choroba przeciążeniowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa – przyczyny oraz sposoby jej zapobiegania. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 71-82
CITOWICZ RAFAŁ

2008

1. Rafał Citowicz: Pojecie dobra społecznego jako pozaprawny punkt odniesienia kryminalizacji. Dygresja o przedmiocie prawno karnej ochrony. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 69-82.

2. Rafał Citowicz: Zalecenia ogólnoeuropejskich gremiów opiniotwórczych a prawo człowieka do godnej śmieci. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 131-139
DRAK-WOJAKIEWICZ MAGDALENA

2011

1. Magdalena Drak-Wojakiewicz: Spastyczność jako zaburzenie nerwowej kontroli ruchu – zasady fizjoterapii. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 91-98

DUDEK DAMIAN

2008

1. Damian Dudek: The APS Framework For Incremental Learning of Software Agents. Journal of Universal Computer Science 2008, vol. 14, no. 25, s. 2263-2287

2009

2. Damian Dudek: Metody uczenia się systemów agentowych. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2009 nr 1(8), s. 65-97

2010

3. Damian Dudek: Ilościowa ocena systemu dyplomowania studentów informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, w latach 2007-2010. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 67-84
HABUDA ADAM

2008

1. Adam Habuda: Centralizacyjne i decentralizacyjne problemy polskiej administracji publicznej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 97-114

2009

2. Adam Habuda: Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Wyd. II, poprawione, uzupełnione. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2009.
HAWRYLAK ARLETTA

2011

1. Arletta Hawrylak, Dorota Wojna, Ewa Boerner: Choroba przeciążeniowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa – przyczyny oraz sposoby jej zapobiegania. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 71-82

2. Dorota Wojna, Arletta Hawrylak: Postawa ciała. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 83-90
KISILEWICZ JERZY

2009

1. Jerzy Kisielewicz: Algorytm wypełnienia diagramu gry SuDoKu w języku C++. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2009

nr 1(8), s. 21-402010

2. Bartosz Majorowski, Jerzy Kisilewicz, Krzysztof Szwedo: Współcześnie wykorzystywane funkcje haszujące. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 21-32

3. Krzysztof Szwedo, Jerzy Kisilewicz, Bartosz Majorowski: Technologia wirtualizacji systemów operacyjnych. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 33-43
KOSTRZEWA EWA

2008

1. Ewa Kostrzewa, Franciszek Milewicz , Adam Maciej Sosnowski: System zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 7-15

2. Ewa Kostrzewa, Adam Sosnowski: Problemy prawne samorządu terytorialnego w budowaniu systemu bezpieczeństwa dorosłego społeczeństwa w Polsce. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 9-16

3. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Udział samorządu terytorialnego w budowaniu systemu zarządzania kryzysowego w Polsce - wybrane problemy [w:] II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego. Konferencja naukowa. Sulechów 2008, s. 65-74

4. Ewa Kostrzewa, Adam Sosnowski: Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym. Bellona 2008 nr 3, s. 25-32

5. Ewa Kostrzewa, Adam Sosnowski: Ustawiczna edukacja dla bezpieczeństwa wyrazem kształtowania postaw obywatelskich przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Biuletyn Stowarzyszenia Oświatowców Polskich „Oświatowiec” 2008 nr 1-2, s. 111-125

6. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Społeczne i prawne aspekty działania ustawy o zarządzaniu kryzysowym w samorządzie terytorialnym [w:] Ekstrema pogodowe w Polsce. Obserwacje, pomiary, prognozy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2008, s. 127-138

7. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Edukacja Społeczności lokalnej w zakresie sytuacji kryzysowych [w:] Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej pod redakcją Adama Szecówki, Joanny Dzieńdziory, Sabiny Musioł. Wydawnictwo państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2008, s. 138-148

8. Ewa Kostrzewa, Franciszek Milewicz, Adam Maciej Sosnowski: Podniesienie kompetencji samorządu terytorialnego i przygotowanie struktur służb bezpieczeństwa do wyzwań podczas imprez masowych [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia podczas imprez masowych po redakcją Marian Żubera. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2008, s.71-82

2010

9. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Problemy ze stosowaniem ustawy o zarządzaniu kryzysowym w samorządzie terytorialnym. Biuletyn Stowarzyszenia Oświatowców Polskich „Oświatowiec” 2010 nr 1-2, s. 20-28

2011

10. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Administracja samorządowa w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 11-24

2012

11. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Wybrane aspekty edukacji dla bezpieczeństwa w kontekście istniejących relacji miedzy administracją samorządową a uzawodowionymi siłami zbrojnymi [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek. Społeczeństwo. Państwo po redakcją Wojciecha Horyń, Lesława Wełyczko. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012, s. 149-159
KRUCZKIEWICZ ZOFIA

2009

1. Zofia Kruczkiewicz: Tworzenie wydajnych interaktywnych systemów internetowych opartych na systemach wieloagentowych. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2009 nr 1(8), s. 41-64
KRUPA ZOFIA

2008

1. Zofia Krupa: Zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej w międzynarodowym prawie pracy. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 115-130

KRUSZEWSKI TOMASZ

2008

1. Tomasz Kruszewski: Nadzór instytucji administracyjnych samorządu prowincjonalnego na Śląsku nad opieką nad dziećmi głuchoniemymi i ociemniałymi w latach 1875-1925. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 23-47

2. Tomasz Kruszewski: Nadzór nad szkolnictwem dla dzieci głuchoniemych i ociemniałych na Śląsku w latach 1925-1945 oraz bilans tego szkolnictwa w okresie 1875-1945. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 141-148

2012

3. Tomasz Kruszewski: Fundusz pieniężny na konie dla obrony krajowej na Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek. Społeczeństwo. Państwo po redakcją Wojciecha Horyń, Lesława Wełyczko. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012, s. 525-532
LEBIEDIEWA SWIETŁANA

2009

1. Swietłana Lebiediewa, Bogdan Węglorz: Problem-oriented databases in decision making knowledge-based systems. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2009 nr 1(8), s. 9-20
ŁAZORCZYK MAŁGORZATA

2011

1. Małgorzata Łazorczyk: Rehabilitacja chorych z niewydolnością serca wyzwaniem współczesnej fizjoterapii. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 99-105
ŁOWEJKO MONIKA

2008

1. Monika Łowejko: Vademecum maturzysty. Informator o studiach 2008/2009. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2008.

2009

2. Monika Łowejko: Vademecum maturzysty. Informator o studiach 2009/2010. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2009.

2010

3. Monika Łowejko: Vademecum maturzysty. Informator o studiach 2010/2011. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2010
MADRYAS-KOWALSKA WERONIKA

2008

1. Weronika Madryas-Kowalska: Analiza stanu wyjściowego przedsiębiorstwa produkcyjnego jako podstawa wdrożenia programu public relations. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 29-39

2011

2. Weronika Madryas: Public relations jako narzędzie tworzenia wizerunku instytucji kultury. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 41-56
MAJKUT ROBERT

2008

1. Robert Majkut: Rola administracji w propagowaniu permanentnego kształcenia na terenach wiejskich. Tradycje oraz aktualne wyzwania w świetlne dokonań Władysława Grabskiego. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 17-22
MAJOROWSKI BARTOSZ

2010

1. Bartosz Majorowski, Jerzy Kisilewicz, Krzysztof Szwedo: Współcześnie wykorzystywane funkcje haszujące. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 21-32

2. Krzysztof Szwedo, Jerzy Kisilewicz, Bartosz Majorowski: Technologia wirtualizacji systemów operacyjnych. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 33-43
MAZUREK JERZY

2008

1. Jerzy Mazurek: Emocje i uczucia a problemy seksualnego funkcjonowania ludzi III wieku. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 197-204
MILEWICZ FRANCISZEK

2008

1. Ewa Kostrzewa, Franciszek Milewicz , Adam Maciej Sosnowski: System zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 7-15
MOSKALUK KAMILA

2008

1. Kamila Moskaluk: W kwestii określenia zakresu pojęcia ekonomii społecznej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 179-196

2011

2. Kamila Moskaluk- Łągiewczyk: Przedsiębiorstwo społeczne w polskim porządku prawnym – spółdzielnia socjalna. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 57-69

MYSZKOWSKI PAWEŁ B.

2010

1. Paweł B. Myszkowski, Łukasz Kaczmarek: Bezpieczeństwo aplikacji WWW. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 7-20
PIESIEWICZ ELŻBIETA

2009

1. Elżbieta Piesiewicz: Przewodnik do ćwiczeń z anatomii. Układ ruchu. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2009.
POPKOWSKI TADEUSZ

2008

1. Tadeusz Popkowski: Studenckie praktyki zawodowe jako element procesu dydaktycznego niepublicznej wyższej uczelni zawodowej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 17-20

2. Tadeusz Popkowski: Edukacja dorosłych – problem migrującej Europy. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7),

s. 81-83


3. Tadeusz Popkowski: Nauczanie na odległość. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 149-166

2009.

4. Tadeusz Popkowski: Elementy elektroniki. Wstęp do architektury komputerów dla studentów WSIZ. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu 2009.
ROTKO JERZY

2008

1. Jerzy Rotko: Administracyjnoprawne uwarunkowania edukacji ekologicznej. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7),

s. 85-89


2011

2. Jerzy Rotko: In vino veritas. (Wykład Inauguracyjny Roku Akademickiego 2010/2011). „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 5-10

2012

3. Jerzy Rotko: Bezpieczeństwo ekologiczne – pojecie, zasady, instrumenty prawne [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek. Społeczeństwo. Państwo po redakcją Wojciecha Horyń, Lesława Wełyczko. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012, s. 227-234
SOSNOWSKI ADAM

2008

1. Ewa Kostrzewa, Franciszek Milewicz , Adam Maciej Sosnowski: System zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 7-15.

2. Ewa Kostrzewa, Adam Sosnowski: Problemy prawne samorządu terytorialnego w budowaniu systemu bezpieczeństwa dorosłego społeczeństwa w Polsce. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 2(7), s. 9-16

3. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Udział samorządu terytorialnego w budowaniu systemu zarządzania kryzysowego w Polsce - wybrane problemy [w:] II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego. Konferencja naukowa. Sulechów 2008, s. 65-74

4. Ewa Kostrzewa, Adam Sosnowski: Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym. Bellona 2008 nr 3, s. 25-32

5. Ewa Kostrzewa, Adam Sosnowski: Ustawiczna edukacja dla bezpieczeństwa wyrazem kształtowania postaw obywatelskich przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Biuletyn Stowarzyszenia Oświatowców Polskich „Oświatowiec” 2008 nr 1-2, s. 111-125

6. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Społeczne i prawne aspekty działania ustawy o zarządzaniu kryzysowym w samorządzie terytorialnym. [w:] Ekstrema pogodowe w Polsce. Obserwacje, pomiary, prognozy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2008, s. 127-138

7. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Edukacja Społeczności lokalnej w zakresie sytuacji kryzysowych [w:] Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej pod redakcją Adama Szecówki, Joanny Dzieńdziory, Sabiny Musioł. Wydawnictwo państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2008, s. 138-148

8. Ewa Kostrzewa, Franciszek Milewicz, Adam Maciej Sosnowski: Podniesienie kompetencji samorządu terytorialnego i przygotowanie struktur służb bezpieczeństwa do wyzwań podczas imprez masowych [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia podczas imprez masowych po redakcją Marian Żubera. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2008, s.71-82

2010

9. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski,: Problemy ze stosowaniem ustawy o zarządzaniu kryzysowym w samorządzie terytorialnym. Biuletyn Stowarzyszenia Oświatowców Polskich „Oświatowiec” 2010 nr 1-2, s. 20-28

2011

10. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Administracja samorządowa w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 11-24

2012

11. Ewa Kostrzewa, Adam Maciej Sosnowski: Wybrane aspekty edukacji dla bezpieczeństwa w kontekście istniejących relacji miedzy administracją samorządową a uzawodowionymi siłami zbrojnymi [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Człowiek. Społeczeństwo. Państwo po redakcją Wojciecha Horyń, Lesława Wełyczko. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012, s. 149-159
STUDENNY BARTOSZ

2010

1. Bartosz Studenny: Efektywna optymalizacja stron internetowych. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 45-66
SZWEDO KRZYSZTOF

2010

1. Bartosz Majorowski, Jerzy Kisilewicz, Krzysztof Szwedo: Współcześnie wykorzystywane funkcje haszujące. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 21-32

2. Krzysztof Szwedo, Jerzy Kisilewicz, Bartosz Majorowski: Technologia wirtualizacji systemów operacyjnych. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2010 nr 1(9), s. 33-43
WOJNA DOROTA

2011

1. Arletta Hawrylak, Dorota Wojna, Ewa Boerner: Choroba przeciążeniowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa – przyczyny oraz sposoby jej zapobiegania. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2011 nr 1(10), s. 71-82
WOJTASIAK –TERECH AGNIESZKA

2008

1. Agnieszka Wojtasiak-Terech: Państwowy dług publiczny – pojecie, przyczyny powstania, klasyfikacja, zarządzanie. „Zeszyty Naukowe WSIZ” 2008 nr 1(6), s. 83-95
WÓJCIK ROBERT

2008

1. Robert Wójcik, Irena Bach, Zbigniew Banaszak: Wariantowanie portfeli przedsięwzięć w wieloprojektowym środowisku MŚP. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II, pod red. Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008, s. 576-584

2. Robert Wójcik, Grzegorz Bocewicz, Krzysztof Bzdyra: Fuzzy logic and logic-algebaic method for constraint programming-driven project prototyping. [w:] Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi. Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2008, s.317-326
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna