Wywóz odpadów z terenu gminy pionki 2016r dotyczy: rejon 1: Augustów, Januszno, Krasna Dąbrowa, Kamyk, Laski rejon 2Pobieranie 42.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar42.35 Kb.

Radom, ul. Chorzowska 3, tel. (48) 365-11-40, e-mail: bok@atkrecykling.plWYWÓZ ODPADÓW Z TERENU GMINY PIONKI 2016r DOTYCZY:

REJON 1: Augustów, Januszno, Krasna Dąbrowa, Kamyk, Laski

REJON 2: Stoki, Jaroszki, Karpówka, Jaśce, Brzezinki, Zadobrze, Jedlnia Kol., Brzeziny, Poświętne, Huta, Żdżary, Kieszek, Jedlnia, Kolonka, Sokoły, Adolfin, Kościuszków, Marcelów, Czarna Wieś, Płachty, Tadeuszów,

Wincentów, Czarna Kol., Sałki, Bieliny, Sucha Poduchowna, Helenów, Sucha, Działki Suskowolskie, Zalesie, Suskowola, Mireń

Komunalne - zmieszane(worek czarny)

Tworzywa sztuczne (worek żółty),

Papier i tektura (worek biały),

Metal (worek niebieski)

SZKŁO*


(worek zielony)

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień miesiąca

Dzień miesiąca
Rejon 1

Rejon 2

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 1

Rejon 2

Styczeń

5

13

12

20

19

27

Luty

2

3

9

10

16

17

Marzec

1

2

8

9

15

16

Kwiecień

5,19

6,20

12

13

26

27

Maj

10,24

4,18

17

11

31

25

Czerwiec

7,21

1,15

14

8

28

22

Lipiec

5,19

6,20

12

13

26

27

Sierpień

2,16

3,17

9

10

23

24

Wrzesień

6,20

7,21

13

14

27

28

Październik

4,18

5,19

11

12

25

26

Listopad

8

2

15

9

22

16

Grudzień

6

7

13

14

20

21

* szkło ( bez szyb okiennych i samochodowych )

Przypominamy, że nieczystości powinny być wystawione w dniu wywozu do godz. 7.00


ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ


Data

Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odpady wielkogabarytowe

Zużyte opony


23.03.2016

29.08.2016

Augustów, Januszno, Krasna Dąbrowa, Kamyk, Laski, Działki Suskowolskie, Zalesie, Suskowola, Płachty, Sałki, Mireń, Bieliny, Sucha Poduchowna, Sucha, Helenów29.03.2016

30.09.2016


30.03.2016

31.08.2016


Stoki, Jaroszki, Karpówka, Jaśce, Brzezinki, Zadobrze, Jedlnia Kol., Brzeziny, Poświętne, Huta, Zdżary, Kieszek, Jedlnia, Kolonka, Sokoły, Adolfin, Kościuszków, Tadeuszów, Wincentów, Marcelów, Czarna Kolonia, Czarna Wieś


POJEMNIKI NA BATERIE - SZKOŁA: w Czarnej, Jaroszkach, Augustowie, Suchej, Laskach, Jedlni, Suskowoli.

-Budynek Urzędu Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6APOJEMNIK NA PRZETERMINOWANE LEKI: pkt. apteczny w Jedlni, Przychodnia w : Suskowoli, Poświętnym, Czarnej.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

w Jedlni (na terenie oczyszczalni ścieków) czynny wtorek w godz. 9.00-11.00 i czwartek w godz. 15.00- 17.00

Będą przyjmowane nieodpłatnie następujące grupy odpadów, dostarczonych do punktu własnym kosztem i staraniem.


- zużyte baterie i akumulatory - odpady budowlane i rozbiórkowe (bez papy, eternitu i wełny mineralnej)

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - popiół, żużel

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - plastik, papier, szkło i odpady komunalne

- zużyte opony- odpady zielone i biodegradowalne

- odpady niebezpieczne (np.: rozpuszczalniki, oleje odpadowe, farby i opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, świetlówki itp.)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna