WZÓr formularza odstąpienia od umowyPobieranie 6.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.64 Kb.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat :

Czerwiński Jacek ALLNET, Startowa 16 lok. 204, 20-352 Lublin, e-mail: serwis@all-net.com.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi :(*)

Oznaczenie rzeczy/ usługi
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Data
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………..

/podpis/
(*) Niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna