Xiii wrocławskich Targów Książki Naukowej 21–23 marca 2007 r. Przewodniczący prof. Tadeusz WięckowskiPobieranie 10.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.97 Kb.
Protokół obrad Jury Konkursu

na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej

w ramach

XIII Wrocławskich Targów Książki Naukowej

21–23 marca 2007 r.

Przewodniczący

prof. Tadeusz Więckowski – prorektor ds. badań naukowych i współpracy

z gospodarką Politechniki WrocławskiejCzłonkowie:

Eugeniusz Adamczak – były Dyrektor Wydawnictwa Ossolineum i Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych, Wrocław

prof. Paweł Banaś – Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Beata Gigiel – Redaktor Polskiego Radia Wrocław

dr Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

prof. Ewa Łużyniecka – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Bożena Wójcik – Prezes Zarządu Izby Księgarzy, Wrocław

W konkursie wzięły udział 23 wydawnictwa, nadesłano 66 tytułów. Komisja konkursowa oceniała książki pod względem adekwatnej do treści szaty edytorskiej, układu typograficznego, ilustracji, okładki, w czterech kategoriach wymienionych w regulaminie.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi do oceny książkami, dyskusji i głosowaniu Jury przyznało następujące nagrody:

Nagroda główna – Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fenomen getta łódzkiego 1940–1944 pod redakcją Pawła Samusia, Wiesława Pusia Projekt okładki – Barbara Grzeszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

1) w kategorii nauk humanistycznych – Adam Kersten, Stefan Czarniecki 1599–1665

Projekt okładki – Jerzy Durakiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin


  1. w kategorii nauk ścisłych – Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula, Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat. Projekt okładki i strony tytułowej –Paweł G. Rubaszewski. Wydawnictwa Nauko wo-Techniczne, Warszawa

  2. w kategorii nauk technicznych – Budownictwo ogólne. Fizyka budowli praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma. Projekt okładki – Barbara Godzisz. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa

  3. w kategorii książki popularnonaukowej Elżbieta 1 rocka-Leszczyńska, Międzygórze. Dzieje i architektura. Opracowanie typograficzne – Maciej Szłapka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Jury przyznało następujące wyróżnienia:

1. Grażyna Ruszczyk, Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce.Projekt i opracowanie graficzne – Maciej Buszewicz. Wydawnictwo ARKADY, Warszawa

  1. Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów. Wybór, opracowanie i przedmowa -Monika Adamczyk-Garbowska. Opracowanie typograficzne oraz projekt okładki i stron tytułowych – Filip Jaroszyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

  2. Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia fizyki. Od czasów najdawniejszych do współczesności. Projekt okładki i stron tytułowych – Maryna Wiśniewska. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa

  3. Roman Kołacz, Zbigniew Dobrzański, Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Projekt okładki – Krzysztof Wyszatycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  4. Realiści z wyobraźnią. Kultura 1976–2000. Wybór tekstów. Wybór i wstęp – Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk. Projekt okładki i stron tytułowych – Jerzy Durakiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

  5. Michał Gradowski, Magdalena Pielas, Katalog złotnictwa. Projekt okładki i opracowanie graficzne – Artur Wieczorek, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa

Politechnika Wrocławska, 2 marca 2007 roku


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna