Xl liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1 Działania profilaktyczne skierowane do uczniów w roku szkolnym 2006/2007Pobieranie 30.13 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar30.13 Kb.
XL Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1
Działania profilaktyczne skierowane do uczniów w roku szkolnym 2006/2007


XL Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas I w r.szk.2006/2007

Cel

Zadania

Osoba odpowiedzialna

termin realizacji

I. Kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym

Zapoznanie ze szkołą, dyrekcją, nauczycielami

dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

I semestr

Poznanie Statutu Szkoły, Regulaminów, WSO, PSO

Wychowawcy

Zajęcia integracyjne

psycholog, pedagog

II. Rozwijanie umiejętności skutecznego uczenia się

Zajęcia z zakresu: poznanie metod skutecznego uczenia się, poznanie technik usprawniających zapamiętywanie, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

psycholog

I semestr

III. Podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji

odpowiedzialność prawna nieletnich; zachowania ryzykowne

Straż Miejska, Program Bądź odpowiedzialny

I i II semestr

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

Policja

Funkcje Rodziny: znaczenie postaw rodzicielskich, samotne rodzicielstwo

psycholog, pedagog

Dorastanie do małżeństwa: tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, odpowiedzialne rodzicielstwo

psycholog, pedagog

IV. Promocja zdrowia

Higiena okresu dojrzewania

pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii

I i II semestr

Racjonalne odżywianie: zasady prawidłowego żywienia, diety, anoreksja i bulimia

pielęgniarka szkolna, psycholog, nauczyciel biologii

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Bryś-Godzisz, pedagog

V. Pierwsza pomoc

Nauka udzielania pierwszej pomocy

Michał Wrzos (student Akademii Medycznej Wydział Ratownictwa Medycznego)

I i II semestr

Jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą?

VI. Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

Straż Miejska, Program Bądź odpowiedzialny

I i II semestr

Profilaktyka HIV/AIDS

Agnieszka Kaczorowska

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas II w r.szk.2006/2007

I. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

Zajęcia z zakresu: komunikacji werbalnej i niewerbalnej; zachowania asertywne; budowanie zaufania do innych; wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina; warsztaty umiejętności interpersonalnych

I semestr

II. Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka palenia tytoniu

pedagog

I i II semestr

Profilaktyka uzależnień

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina; I szczebel - rozwijanie kompetencji społecznych w programie Drabina

III. Promocja zdrowia

Wychowanie do życia w rodzinie

pedagog, Anna Bryś-Godzisz

I i II semestr

Profilaktyka raka piersi

pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog, nauczyciel biologii

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas III w r.szk.2006/2007

I. Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym

Uświadomienie uczniom skutków nieodpowiedniego radzenia sobie ze stresem; Uświadomienie złudnej skuteczności środków odurzających; Poznanie strtategii radzenia sobie ze stresem

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina; Jak okiełznać stres?

I semestr

II. Rozwój osobisty

Planowanie rozwoju, wybór kierunku studiów i aktywne poszukiwanie pracy

Klub pracy MWK OHP w Warszawie, Piotr Kur, pedagog, psycholog

I i II semestr

III. Profilaktyka chorób zakaźnych

szczepienia

pielęgniarka szkolna, nauczyciel biologii

I semestr


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna