Xxii bieszczadzki bieg lotnikóW 23 I 25. 01. 2009rPobieranie 29.81 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar29.81 Kb.XXII BIESZCZADZKI BIEG LOTNIKÓW
23 i 25.01. 2009r

REGULAMIN

 1. Cel :

 • kultywowanie tradycji lotniczych Ustianowej G.

 • współpraca międzynarodowa krajów sąsiedzkich

 • eliminacja do Amatorskich Mistrzostw Polski

 • promocja regionu Bieszczadów i Ustrzyk Dolnych

 • popularyzacja biegów narciarskich

 1. Goście honorowi:

 • Stefania Biegun – 3  krotna olimpijka, akademicka mistrzyni świata

 • ambasador Roman Kuźniar – Prof. UW, uczestnik Biegu Wazów w                                           1991r.

 1. Organizatorzy

 • Gmina Ustrzyki Dolne

 • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

 • Starosta Powiatu Bieszczadzkiego

 • Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej

 • MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne

 • Narciarska Szkołą Sportowa w Ustrzykach Dolnych

 1. Współorganizatorzy :

 • Urząd Gminy w  Czarnej

 • Ustrzycki Dom Kultury

 • Komenda Hufca ZHP w Ustrzykach Dolnych,

 • Bieszczadzka Grupa Ratowników PCK w Ustrzykach Dolnych,

 1. Sponsorzy:

 • Firma PAMOPLAST S.C.  w Ustrzykach Dolnych

 • Firma „MARGO” w Rzeszowie - Pan Ryszard Surmiak

 • Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

 • Aeroklub Podkarpacki w Krośnie 1. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się w dniach 23 i 25 stycznia 2009r. w Ustjanowej Górnej
Uwaga!

 1. Program imprezy :

23.01. (piątek)

godz. 800-110o

- wydawanie numerów startowych - Urząd Miejski

1100-1130

- dojazd zawodników na start spod Urzędu Miejskiego

1200

- dyst. 0,4 km – ur. w  2002-2001 - klasy 0 - I

1210

- dyst. 1,0 km – ur. w 2000- 99 – klasy II-III

1220

- dyst. 2,0 km -  ur. w 1998-97 - klasy IV-V

1230

- dyst. 3,0 km – dzieci starsze – ur. w 1996-95

1245

- dyst. 5,0 km – młodzicy i młodziczki – ur. w 1994-93

1300

- posiłek – SP Ustianowa G.

1430

- rozdanie nagród – SP Ustianowa G.

24.01.  (sobota)
Godz. 17-1900 – przyjmowanie zgłoszeń do biegu w dniu 24.01 i wydawanie numerów startowych – Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


25.01  (niedziela)

800-900

- przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów – Urząd Miejski

1000

- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Lotników

1030

- BIEG GŁÓWNY – OPEN - start wspólny
na dystansie 21 km (3 x 7km): 

 • mężczyźni, juniorzy

- na dystansie 7 km:

 • kobiety, juniorki, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, 

1035

- BIEG GWIAZD - start wspólny na dyst. 3 km, (lotnicy, radni,   pracownicy samorządowi, sponsorzy,  wieloletni i zasłużeni   działacze oraz sędziowie sportowi)

1500

- zakończenie zawodów, rozdanie nagród – Urząd Miejski

 1. Uczestnictwo:

 • każdy chętny, na własną odpowiedzialność,

 • limit czasu w biegu głównym – 3 godz.

 1. Zgłoszenia :

 • Zgłoszenia należy przesłać pisemnie, telefonicznie lub osobiście na adres : Biuro Zawodów – Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (013) 460 8020, fax (013) 461 1123 lub e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl  w terminie do 22.01.2009r. dla grup dzieci i młodzików oraz do 24.01.09 do godz.1900 dla grup pozostałych – termin ostateczny.

 • Opłata startowa do biegu głównego i gwiazd 20 zł

10.  Grupy wiekowe i dystanse :

·         Mężczyźni – bieg główny:

·         kategoria OPEN

·      grupy wiekowe kobiet i mężczyzn do eliminacji MP Amatorów:

-         grupa I    - 18-29 lat,  ur. w 1980-91

-        grupa II   - 30-39 lat, ur. w 1970-79

-         grupa III  - 40-49 lat, ur. w 1960-69

-         grupa IV  - 50-59 lat, ur. w 1950-59

-        grupa V   - 60 – 69 lat ur. w 1940-49

-        grupa VI   - 70 lat i starsi ur. 1939 i starsi

Ponadto

-         Juniorzy/ juniorki  ur. 1989-90r.-         Jun. młodsi i jun. młodsze ur. 1991-92  

Uwaga!

w przypadku pogorszenia warunków śniegowych dystanse mogą być skrócone.

11.  Nagrody:

 1. nagrody pieniężne:

 • w biegu głównym w kat. OPEN – 6 pierwszych zawodników

 • w biegu głównym kobiet w kat. OPEN - 3 pierwsze zawodniczki

 • w grupach III, IV, V, VI kobiet i mężczyzn do III miejsca,

 1. nagrody rzeczowe

 • w pozostałych kategoriach wiekowych -  nagrody rzeczowe i medale do III miejsca

 • w kategorii gwiazd medale dla wszystkich startujących

12.  Noclegi i wyżywienie:

Noclegi:


 • Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji, adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16, tel. (013) 471 1130, fax. (013) 461 1123.,

 • Hotel Strwiąż tel. (013) 461 1468

Żywienie m. innymi:

 • Stołówka „Kuchcik” przy Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1, tel. (013) 461 3174

13.  Postanowienia końcowe :

 • dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów oraz na stronie: www.ustrzyki-dolne.pl/sport

 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie

 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników

 • start i meta: stadion zimowy w Ustianowej Górnej na wysokości 530 m n.p.m.

Komandor Biegu
Stanisław Nahajowski


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna