Życie pośmiertne Osipa Mandelsztama: spuścizna przyszłości Okrągły stół w siedzibie „Gazety Wyborczej”Pobieranie 14.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.78 Kb.
Życie pośmiertne Osipa Mandelsztama: spuścizna przyszłości

(Okrągły stół w siedzibie „Gazety Wyborczej”

z okazji VI Międzynarodowej Konferencji Mandelsztamowskiej.

W 120-lecie urodzin Poety w Warszawie)


Konferencję zorganizowały: Międzynarodowe Towarzystwo Mandelsztamowskie, Instytut Adama Mickiewicza, Polski PEN Club i Studium Europy Wschodniej UW. Główni partnerzy: Instytut Książki i „Gazeta Wyborcza”.
Na wstępie głos zabiorą:

prof. Włodzimierz Lengauer, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW, Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza


W rozmowie udział wezmą:

Marietta Czudakowa (Moskwa) * Jurij Freidin (Moskwa) * Boris Friezinski (Sankt-Petersburg) * Natalia Gorbaniewska (Paryż) * Oleg Lekmanow (Moskwa) *

Roman Timienczik (Jerozolima)

oraz uczestnicy Konferencji i goście „Gazety Wyborczej”.


Rozmowę poprowadzą:

Paweł Goźliński (szef Działu Kultury „Gazety Wyborczej”)Pawieł Nerler (Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Mandelsztamowskiego)

Adam Pomorski (Prezes Polskiego PEN Clubu)


Ozdobą wieczoru będzie minirecital Dominiki Świątek,

która zaśpiewa cykl pieśni własnej kompozycji do słów Osipa Mandelsztama.


Noty o uczestnikach rozmowy:


MARIETTA CZUDAKOWA
Ur. 1937. Historyk literatury, wybitna badaczka twórczości Bułhakowa, Zamiatina, Zoszczenki. Jest m. in. autorką fundamentalnego Żywota Michaiła Bułhakowa. Działaczka społeczna i polityczna, związana z demokratyczną opozycją antyputinowską, zdeklarowana przeciwniczka ruchów i ideologii faszystowskich i nacjonalistycznych, sporo uwagi poświęca ostatnio rudymentom totalitarnej nowomowy we współczesnej Rosji.
JURIJ FREIDIN
Ur. 1942. Lekarz psychiatra i historyk literatury rosyjskiej XIX-XX w., badacz i edytor dzieł Osipa Mandelsztama, jeden z najbliższych przyjaciół Nadieżdy Mandelsztam, redaktor naukowego wydania krajowego jej pamiętników. Członek władz Międzynarodowego Towarzystwa Mandelsztamowskiego, członek Stowarzyszenia „Memoriał”. Autor (jako Gregory Freidin) m. in. słynnej wydanej w Berkeley książki A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Presentation.
BORIS FRIEZINSKI
Ur. 1941. Historyk literatury, badacz spuścizny Erenburga (m. in. w 2011 edytor nowego wydania Niewiarygodnych przygód Lejzorka Rojtszwańca i wczesnej prozy pisarza w 120 rocznicę urodzin), badacz dziejów politycznych literatury sowieckiej. Wydał m. in.: Sud’by Sierapionow, 2003 (o pisarzach petersburskiej grupy „Bractwo Serafiona” z początku lat dwudziestych, m. in. Zoszczence, Wsiewołodzie Iwanowie, Kawierinie);Wsio eto był w XX wiekie. Zamietki na polach istorii, 2006; „Ja wiżu wsio”. Poczta Ilji Erenburga 1916–1967, 2006; Pisatieli i sowietskije wożdi, 2008; Mozaika jewriejskich sudieb. XX wiek, 2008 (m. in. o Salomonie Michoelsie, Natanie Altmanie, Wasiliju Grossmanie). W marcu 2011 na międzynarodowej konferencji o Andrieju Siniawskim w petersburskim stowarzyszeniu „Memoriał” mówił o relacjach Erenburga i ruchu dysydenckiego.
NATALIA GORBANIEWSKA
Ur. 1936. Poetka rosyjska, bohaterka ruchu dysydenckiego, redaktorka Kroniki wydarzeń bieżących, w 1968 uczestniczka kilkuosobowej demonstracji na placu Czerwonym w proteście przeciwko inwazji Czechosłowacji, więziona m. in. w psychuszce. Od 1975 na emigracji w Paryżu, współpracowniczka tygodnika „Russkaja Mysl”, czasopisma „Kontinient” i „Kultury” Giedroycia. Od powstania pisma redaktor „Nowej Polszy”. Laureatka Nagrody Polskiego PEN Clubu za przekłady poezji polskiej (1992). Doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2008). Przewodnicząca jury nagrody Angelus. Od 2005 obywatelka polska.
OLEG LEKMANOW
Ur. 1967. Historyk literatury, doktoryzował się rozprawą o pierwszym tomie wierszy Mandelsztama Kamień (1995), habilitował pracą: Akmeizm jako szkoła literacka (próba charakterystyki strukturalnej), 2002. Wydał m. in.: Kniga ob akmieizmie i drugije raboty, 2000; Osip Mandelsztam. Żyzń poeta (wyd. trzecie 2009); w Toronto ogłosił dużą rozprawę o sowieckim kontekście późnej twórczości Mandelsztama, będącą wynikiem kwerendy prasy sowieckiej z lat trzydziestych XX w.
PAWIEŁ NERLER (POLIAN)
Ur. 1952. Poeta, historyk, historyk literatury, badacz dziejów zbrodni nazistowskich. Badacz i edytor dzieł zebranych, biograf Osipa Mandelsztama. Inicjator budowy pomników Poety w Rosji. Wydał m. in.: Słowo i „Dieło” Osipa Mandelsztama. Kniga donosow, doprosow i obwinitielnych zakluczenij, 2010; Mieżdu Auschwitzem i Babjim Jarom. Razmyszlenija i issledowanija o Katastrofie, 2010.
ROMAN TIMIENCZIK
Ur. 1945. Historyk literatury rosyjskiej, wybitny badacz i edytor twórczości pisarzy modernistycznego Srebrnego Wieku, w szczególności akmeistów – Achmatowej, Gumilowa, Mandelsztama – a także m. in. Annienskiego, Błoka, Brodskiego, Nabokova i Puszkina. Kształcił się (i wykładał do 1989) w Rydze i w Tallinie pod kierunkiem Jurija Lotmana, od 1991 jest profesorem Uniwersytetu Żydowskiego w Jerozolimie, wykładał w Berkeley. Pierwszą pracę, poświęconą analizie Poematu bez bohatera Achmatowej, ogłosił w 1967; w 1989 był edytorem pięciotomowego wydania dzieł i materiałów do biografii poetki; ostatnio wydał m. in.: Anna Achmatowa w 1960-je gody (Toronto, Moskwa 2005) i Czto wdrug. Statji o russkoj litieraturie proszłogo wieka (Jerozolima, Moskwa 2008).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna