Z a m ó wienie prosimy przesłać faksem 022 853 06 86 nazwa urzędu / instytucjiPobieranie 10.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.77 Kb.
WARSZTATY EDUKACYJNE

Z A M Ó W I E N I E prosimy przesłać faksem 022 853 06 86

NAZWA URZĘDU / INSTYTUCJI _________________________________________________________________ADRES _____________________________________________________________________________________

NIP: ______________________________________________

OSOBA KONTAKTOWA _______________________________________________________________________
TEL _____________________________________ E-MAIL ___________________________________________
KOSZT UDZIAŁU JEDNEJ OSOBY W JEDNEJ SESJI TEMATYCZNEJ WYNOSI: 366 zł z VAT

MOŻNA ZAMÓWIĆ UDZIAŁ W JEDNEJ LUB WIĘCEJ SESJI.NINIEJSZYM ZAMAWIAMY UDZIAŁ W WYBRANYCH SESJACH WARSZTATÓW

EDUKACYJNYCH POLSKIEGO KLUBU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

TERMIN 1
23.03.2007 ilość osób X 366 zł =..................................

TERMIN 2 30.03.2007 ilość osób X 366 zł =..................................
■ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZAPŁATY ZAZNACZONEJ KWOTY/KWOT NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED

DATĄ ROZPOCZĘCIA KAŻDEJ ZAMÓWIONEJ SESJI WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH.


W przypadku rezygnacji z udziału w dniu „warsztatów” Acrux Sp. z o.o. zwraca 50% kosztów udziału.

WPŁATĘ NALEŻY DOKONAĆ NA RACHUNEK:
ACRUX SP. Z O.O. BANK ZACHODNI WBK, nr konta: 06 1090 1069 0000 0000 0701 4365

ACRUX SP. Z O.O. ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT W TERMINIE 7 DNI OD DATY

OTRZYMANIA ZAPŁATY I PRZESŁANIE JEJ POCZTĄ NA ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

__________________________ ______________________DATA PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

ORGANIZATOREM WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH POLSKIEGO KLUBU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

JEST ACRUX SP. Z O.O. SIEDZIBA: UL. DASZYŃSKIEGO 17A/2, 88-100 INOWROCŁAW, NIP. 556-10-02-045,

KRS: 0000185493, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000 zł, ZARZĄD: MAREK ZDZIEBŁOWSKIBIURO: UL. ROLNA 155, 02-729 WARSZAWA, TEL. 022 853 06 88, FAX 022 853 06 86 E-MAIL: BIURO@PKIS.PL


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna