Za okres od 24. 02. 2015r do 23 lutego 2016 r. Koleżanki i koledzy Członkowie uniwersytetuPobieranie 31.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.48 Kb.
Sprawozdanie z działalności

ZARZĄDU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W DZIAŁDOWIE

za okres od 24.02.2015r. - do 23 lutego 2016 r.
Koleżanki i koledzy - Członkowie uniwersytetu,

w imieniu Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie mam zaszczyt przedstawić Państwu informację z działalnosci UTW w Działdowie za okres od 24.02.2015r. - do 23 lutego 2016 r.


W ciągu tego czasu Zarząd obradował 15 razy, podejmując Uchwały i decyzje w sprawach istotnych dla Uniwersytetu i tak;
I. Realizując zobowiązania nakreślone przez Walne Zebranie podjęto decyzję o: powołaniu nowych sekcji zainteresowań – tj;

- Sekcji fotograficznej – (opiekun Janusz Lis)

- Sekcji rowerowej (opiekun Leon Chojnacki)

- Sekcji geocashingu, która jest w trakcie organizacji ( jej opiekunem jest kol Andrzej Odachowski). Należy nadmienić że jest to pierwsza sekcja geocashingu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce. Jesteśmy więc prekursorami nowego kierunku zainteresowań w polskich UTW .

II. Realizujac wniosek Walnych Zebrań z poprzednich lat, podjęliśmy decyzję o wydawaniu Biuletynu przedstawiajacego działania UTW .

W krótkim czasie powstał Zespół Redakcyjny który podjął się trudnej pracy. Redaktorem Naczelnym został kol Janusz Lis a Redaktorem technicznym kol Maria Kozłowska. Pełen skład redakcji jest wymieniony w stopce redakcyjnej .

W maju b.r. Został wydany pierwszy numer

Biuletynu Osób Starszych i Niepełnosprawnych III WIEK.

Dzisiaj otrzymaliście Państwo szósty numer tego biuletynu.

W zamierzeniach Redakcji jest to nie tylko Biuletyn UTW ale ma on przedstawiać problematykę osób starszych i niepełnosprawnych poprzez działania organizacji pozarządowych i władz samorządowych.

W tym miejscu chciałbym podziękować kol Marii Kozłowskiej i kol. Januszowi Lisowi za duży wkład pracy, przy redagowaniu i wydawaniu biuletynu. To dzięki ich zaangażowaniu możliwe było wydanie 6 numerów biuletynu.
III. Mówiąc o środkach na wydawanie Biuletynu (i nie tylko)wchodzimy w temat,który nowy Zarząd podjął jako ważny cel w nowej kadencji.

Mianowicie chodzi o poprawę współpracy z władzami powiatu i gmin.

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Starostą Marianem Janickim i wicestarostą Marianem Brandtem . Na nasz wniosek – w 2015 r z samorządu powiatu otrzymalismy środki na wydanie 5 numerów Biuletynu III WIEK . W bieżącym roku mamy obietnicę dalszego wspierania wydawnictwa poprzez sfinansowanie wydania 3 kolejnych numerów. Poszukujemy dalszych sponsorów by móc wydawać kolejne numery.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi powiatu na czele z Panem Starostą, za pomoc w realizacji naszych celów. W planie na obecny rok chcemy jako UTW zaangażować się w większym stopniu w realizację zadań publicznych samorządu. Należy jednak podkreslić że zadania te ( również przeznaczone na nie środki ) bedą kierowane do społeczeństwa całego powiatu, co wymagać będzie jeszcze większego zaangażowania zarządu i wszystkich członków UTW.

Przeprowadziliśmy rozmowy z Burmistrzem Działdowa Grzegorzem Mrowińskim – mamy obietnicę podjęcia bliższej współpracy pomiędzy władzami miasta i Zarządem UTW . Burmistrz zadeklarował pomoc w organizacji uroczystości Xlecia UTW i obietnicy dotrzymał finansując Koncert z tej okazji.
IV . 1. Kolejnym zadaniem które sobie postawilismy po poprzednim Walnym Zebraniu to odbudowa Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wyniku podjetych rozmów, pracę w składzie Rady Programowej zadeklarował Rektor WSIiE TWP w Olsztynie JM dr hab. Adam Sosnowski oraz prof dr hab . Barbara Gogol-Drożniakiewicz wykładowca na KUL w Lublinie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkole Gospodarczej w Bydgoszczy. Dzięki udziałowi naukowców z tytułami dra i profesora w Radzie Programowej stalismy się ponownie organizacją gwarantujacą wysoki poziom nauczania , mającą moralne prawo używania nazwy Uniwersytet.
2. Nawiązalismy kontakt i podjęliśmy rozmowy o nawiązaniu współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Uzgodnilismy tekst Porozumienia o współpracy pomiedzy UTW a uczelnią , które zostało podpisane w dniu 4 lutego bieżącego roku w trakcie wizyty naszej 50 osobowej delegacji w Wyszej Szkole Gospodarczej w Bydgoszczy. Otwiera to przed nami szersze perspektywy rozwoju. Uczelnia deklaruje też pomoc w organizacji wykładów . Możliwa też będzie wymiana doswiadczeń z innymi UTW współpracujacymi z WSG .
V. Dokonaliśmy modernizacji strony internetowej UTW na której obok informacji bieżących umieszczany jest Biuletyn III WIEK w wersji elektronicznej oraz filmy z życia UTW. Administratorami strony internetowej są: Antoni Furtak, Andrzej Odachowski , Krystyna Wasiak i Maria Kozłowska.
VI. Z innych bieżacych działań Zarządu chciałbym wymieńic najważniejsze z nich a mianowicie:

1. 30 marca 2015 roku Antoni Furtak i Andrzej Odachowski uczestniczyli w II Kongresie UTW w Warszawie w którym uczestniczyło ponad 1500 delegatów z 520 UTW z Polski i zagranicy. W tym miejscu należy wspomnieć, że ruch UTW w Polsce ma już 40 lat i aktualnie skupia ponad 150 tys osób . Jest więc najszybciej rozwjajacym się ruchem społecznym w Polsce.

2. 18 kwietnia zorganizowano wycieczkę do Brodnicy i Górzna, w której wzieło udział 50 osób.

3. 20 kwietnia byliśmy uczestnikami ważnego wydarzenia;

W Olsztynie została powołana Federacja UTW Warmii i Mazur. Do władz Federacji z naszego UTW weszli : Jerzy Giezek, który został członkiem Zarządu Federacji oraz Zenobia Bartnicka, która została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Idea utworzenia Federacji powstała w naszym UTW już 3 lata temu. .4. 9 maja odbył się III Ogólnopolski Rajd Nordic Walking Organizatorem był UTW w Wejherowie. W części działdowskiej marszu wzieło udział 37 osób które przeszły trasę Działdowo-Filice-Działdowo o długości ponad 20km. Uczestnicy Marszu otrzymali Certyfikaty , które są wyrazem podziękowania za włączenie się w ogólnopolską akcję III Marszu.

5. 22 maja zorganizowaliśmy wycieczkę do Łowicza, Nieborowa , Arkadii i Łodzi . W Łowiczu i Nieborowie podziwialiśmy zabytki, w Arkadii zwiedzaliśmy pozostałości parku renesansowego a wieczorem w Teatrze Muzycznym w Łodzi obejrzeliśmy operetkę "Kraina uśmiechu" F. Lehara.

6. 30 maja – Chór UTW "Cantiamo" pod dyrekcją Pani Kingi Musiał wziął udział w IV Iławskim Przeglądzie Chórów UTW Warmii i Mazur w Iławie. Po raz kolejny Chór "Cantiamo" pokazał wysoką klasę. Jest wizytówką naszego UTW z której możemy być dumni. Z tej okazji dziękuję p Kindze Musiał za przygotowanie Chóru , a kol. Agnieszce Smolicz za wieloletnią pracę z chórem, a wszystkim członkiniom i członkom chóru za wkład pracy i za to, że Wasze występy uprzyjemniają nasze uroczyste spotkania. W dalszym ciągu liczymy na Wasze zaangażowanie.

7. 30 maja i 13 czerwca 2015 r, kol Andrzej Odachowski poprowadził wycieczki objazdowe po powiecie działdowskim. Okazuje się że nie trzeba wyjeżdżać daleko by zobaczyć ciekawe miejsca i poznać ich bogatą historię .

W obecnym roku również bedą organizowane takie wyjazdy.8 . 15 i 16 czerwca Antoni Furtak , Zenobia Bartnicka i Jerzy Giezek

uczestniczyli w obchodach XX lecia UTW przy UWM w Olsztynie. Jest to najstarszy UTW na Warmii i Mazurach .   1. 20 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę do Pogorzelicy.

   2. 11–12 lipca Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna zorganizowała rajd pieszy pod hasłem: Tradycja Historia i Kultura Działdowszczyzny po oznakowanym, czerwonym „szlaku grunwaldzkim”.

   3. 8 sierpnia uczestniczylismy w koncercie galowym – XX Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

   4. 28 sierpnia duża grupa słuchaczy UTW uczestniczyła w imprezie integracyjnej w Rybnie. Organizatorem była Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego . Wzorem lat ubiegłych spotkaliśmy się w gronie wielu organizacji pozarządowych powiatu.

   5. 2 września -grupa słuchaczy wzięła udział w wycieczce „Piastowskim szlakiem” połączoej z Lednicą seniorów

   6. 19 i 20 października zorganizowalismy obchody X-lecia UTW połączone z inauguracją Roku Akademickiego 2015/2016. Były one najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku. Założenie w 2005 roku, UTW w Działdowie , to przede wszystkim zasługa Pani Jadwigi Trzcińskiej która zaraziła tym tematem grupę 17 entuzjastów.Należy wyrazić uznanie pani Jadwidze i pozostałym założycielom za to że podjęli się, niełatwego wtedy zadania stworzenia w Działdowie Uniwersytetu. Doceniając te zasługi Zarząd UTW przyznał Pani Jadwidze Złoty Medal X-lecia UTW a pozostałym członkom I Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Medale srebrne.

Srebrne Medale otrzymali też ludzie zasłużeni dla rozwoju UTW w tym: Starosta Marian Janicki, Dr Teresa Malec, dr hab. Adam Sosnowski, Prof dr hab. Smoczyński, Teresa Nowakowska i inni.

Dziekujemy im za wspieranie UTW w ciagu Xlat jego istnienia.

W naszych uroczystościach uczestniczyli tez przedstawiciele 18 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Warmii i Mazur którzy w ten sposób wyrazili uznanie dla naszych osiagnięć w rozwój ruchu UTW na Warmii i Mazurach.

Uroczystości X lecia były promocją naszego UTW, miasta i powiatu ale jednocześnie stanowi to dla nas wyzwanie i zobowiązanie by pokazać że jesteśmy wizytówką naszego regionu, dlatego dołożymy wszelkich starań by pokazać że jesteśmy godni miana Uniwersytet.   1. W ciągu ostatniego roku zorganizowaliśmy łącznie 11 wykładów . Korzystając z wysokiej klasy wykładowców trzech uczelni tj. WSIiE TWP w Olsztynie, UWM w Olsztynie , WSG w Bydgoszczy oraz PAN w Warszawie.

Były to wykłady na wysokim poziomie .

   1. Ponadto w ostatnim roku zorganizowaliśmy 4 imprezy integracyjne przy muzyce które cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy.

.......................................................................................

W tym miejscu chciałbym przedstawić informację o tych którzy swoją bezinteresowną pracą przyczyniają się do stałego rozwoju naszego UTW.

Aktualnie przy naszym UTW działają nw sekcje , z opiekunami :


 • lektorat języka niemieckiego - Aleksandra Odachowska,

 • lektorat języka rosyjskiego - Barbara Stokłos,

- literacka - Bogumiła Stachowiak,

- dyskusyjny klub ksiązki - Ewa Sotomska,

- gimnastyczna - Anna Rutkowska,

- krajoznawczo – turystyczna - Marian Odachowski,

- nordick walking - Marian Odachowski,

- plastyczna - Emilia Wołejszo,

- chór „Cantiamo” - Agnieszka Smolicz – Pytlik,-

- zielarska i medycyny naturalnej - Ludwik Wierzbowski,

- wolontariat Caritas - Agata Pstrągowska,

- brydżowa - Bogdan Ulatowski,

- klub miłośników teatru, opery i operetki – Antoni Furtak,

- wzajemnej pomocy - Jerzy Giezek, • zumby - Krystyna Wasiak,

 • fotograficzna - Janusz Lis

 • rowerowa – Leon Chojnacki

 • geocashing – Marian Odachowski

 • turnusy rehabilitacyjne - Zenobia Bartnicka,

Szczególne wyrazy uznania i podziękowania kieruję do opiekunów sekcji i lektoratów, księgowej Eli Kulczyńskiej oraz prowadzącej kronikę Krystynie Wasiak . To dzięki Waszemu zaangażowaniu, aktywności i życzliwości słuchacze chętnie biorą udział w zajęciach, a nasz uniwersytet rozwija się tak dynamicznie.

Składam też serdeczne podziękowanie koleżankom i kolegom z Zarządu Uniwersytetu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. To Wy organizujecie działalność, opracowujecie dokumenty, piszecie projekty i prowadzicie zbiórki pieniężne aby nasi słuchacze mogli się samorealizować, doskonalić i rozwijać.


Na zakończenie chciałbym serdecznie podziekować tym wszystkim którzy w 2015 roku wsparli UTW przekazując na jego rzecz 1% podatku. Wśród nich są darczyńcy z całej Polski w tym również słuchacze UTW. W tym miejscu apeluję do słuchaczy UTW by w również bieżącym roku przekazali na rzecz UTW 1% podatku. Niech to będzie symbol poczucia przynależnosci do naszej uniwersyteckiej społeczności i odpowiedzialności za rozwój UTW. Przyłączmy sie wszyscy do akcji Marszałka Województwa i Starosty Powiatu pt : "Wspieraj Region" . Niech każda złotówka z odpisów 1% pozostanie w naszym powiecie. Gwarantujemy że pieniądze przeznaczone na ten cel zostaną wydane zgodnie z przepisami.
Na zakończenie:

Szczere słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do:

- Starosty Działdowskiego . Mariana Janickiego,

- Wicestarosty Działdowskiego – Mariana Brandta,

- Burmistrza Miasta Działdowo - Grzegorza Mrowińskiego,

- Wójta Gminy Działdowo - Pawła Cieślińskiego,

- Wiceprezes Dział.Agencji Rozw. w Działdowie - mgr Anny Kraśniewskiej,To Wasze wsparcie i pomoc pomaga nam służyć społeczeństwu naszego miasta i powiatu.
Dzieki Waszemu wsparciu możemy:

 • Szerzyć ideę edukacji przez całe życie

 • promować aktywny styl życia

 • korzystać z dóbr kultury

Podziękowanie kieruję również do redakcji Gazety Działdowskiej iTygodnika Działdowskiego oraz portalu Moje Działdowo za nieodpłatne publikowanie komunikatów i artykułów przybliżających czytelnikom działalność uniwersytetu. To dzięki Państwa wsparciu możemy informować społeczeństwo o naszych działaniach.
Kończąc, pragnę wspomnieć, że zaprezentowałem tu tylko część informacji i wydarzeń, których uczestnikiem był w w minionym okresie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie. Zawarcie całokształtu dokonań przekraczałoby znacznie możliwości tego sprawozdania .
Antoni Furtak

Prezes UTW


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna