Zaburzenia mowy zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwartePobieranie 58.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar58.07 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

F i l i a w R a c i b o r z u

Ul. Słowackiego 55

Tel/fax 032 419 00 02

ZABURZENIA MOWY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE:

AFA - SKALA : jak badać mowę dziecka afatycznego ? / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003. - 89s.

Dzieci z zaburzeniami mowy / Sawa Barbara :. - Warszawa : WSIP, 1990

Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami językowymi / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo logopedyczne, 1996Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska - Bray - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 221 s.

Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 527 s.

Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - 431 s.

Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000. - 47 s.

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Irena Obuchowska / Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 588 s.

Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - 358 s.

Elementy logopedii / Demel Genowefa. - Warszawa : WSiP, 1987

Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy / Antos Danuta, Demel Genowefa, Styczek Irena.- Warszawa : WSiP, 1978Jąkanie wczesnodziecięce / Tarkowski Zbigniew. - Warszawa : WSiP, 1997

Język, czytanie i dysleksja / Krasowicz - Kupis Grażyna. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003

Komunikacja – mowa - język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002

Logopedia / Styczek Irena. - Warszawa : PWN, 1983

Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. I i II / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2003

Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska - Szlachcic.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 156 s.

Mowa – rozwój – zaburzenia - terapia / Minczakiewicz Elżbieta Maria. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997

Nasze dziecko uczy się mowy / Leon Kaczmarek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1988. - 200 s.

Niepłynność mowy w jąkaniu / Mariola Sidor.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 225, [1] s.

Oblicza wad wymowy / Skorek Ewa Małgorzata :. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

O mowie dziecka : jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości / Ewa Słodownik- Rycaj.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2000. - 96,[1] s.

Opóźnienia w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski. -Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. - 112,[4] s.

Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy. Podręczny poradnik logopedyczny Kozłowska Kinga : - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1996

Pomagam dziecku w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Porady i ćwiczenia / Balejko Antoni. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1996

Pomóż dziecku z ... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / Jill McMinn ; tł. Rafał Lisowski.- Warszawa : Liber, 2006. - 143 s.

Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Lichota.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - 112 s.

Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Młynarska Małgorzata, Smereka Tomasz. - Warszawa : WSiP, 2000

Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się / Bochniarz Antoni. - Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 1999

Światełko w tunelu : rozmowy o jąkaniu i nowej mowie z prof. Lilią Arutyunian i uczestnikami kursu nowej mowy / Dawid Tomaszewski.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2011. - 149 s.

Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell Jr. ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 148 s.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - 226 s.

Uczymy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Balejko Antoni. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1995

Uwolnij się od jąkania / Antoni Bochniarz.- Żory : Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 2000. - 192 s.

Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Błachnio Krystyna. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001

Wady wymowy / Demel Genowefa. - Warszawa : PZWL, 1979Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 190 s.

Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnoszkolnego / Dorota Kamińska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - 84 s.

Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Chmielewska Elżbieta. - Kielce : Wydaw. "MAC", 2001

Zaburzenia mowy u dzieci / red. Jadwiga Szumska.- Warszawa : PZWL, 1982. - 95s.ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Afazja semantyczna - diagnoza, terapia : opis przypadku / Jolanta Panasiuk // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 129-147

Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii / Krzysztof Szamburski // Logopedia. - 1999, t. 26, s. 195-213Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy / Zdzisław Marek Kurkowski // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 105-113

Autokontrola w zaburzeniach mowy typu dyslalii u dzieci / Tadeusz Tryczyński // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1987, nr 4, s. 77-86

Badanie rozpowszechniania zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co dzień. - 2013, nr 4-5, s. 3-7

Bolero bez słów / Michał Harciarek // Charaktery. - 2012, nr 1, s.62-65

Cała prawda o jąkaniu / Chęciek Mieczysław // Psychologia w szkole.- 2005, nr 3, s.127-140

Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska - Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 21-23

Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną / Raisa Iwanowna Łałajewa // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 184-191

Dlaczego dziecko nie mówi? / Stefania Zalewska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1977, nr 2, s. 63-65

Dlaczego dziecko źle mówi / Doniec Jadwiga // Życie Szkoły.-2004, nr 10, s.31-33

Dysleksja a rozwój i zaburzenia mowy / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 25-35

Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej / Ewa Słodownik - Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny.-2004, nr 4, s.143-164Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią Ostapiuk Barbara // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156

Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 136-141Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole - wskazówki dla nauczycieli / Elżbieta Radzka // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 22-26

Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. - 2004, nr 10, s. 10-11

Dziecko z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej / Ewa Rycaj-Słodownik // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 143-164

Dziecko z wadą wymowy w klasie ogólnodostępnej / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co dzień.-1996, nr 7-8, s.4-5 (wkładka)

Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257

Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5 s. 262-266

Efekty psychofizjologicznej terapii jąkających się dzieci i młodzieży / Chęciek Mieczysław // Szkoła Specjalna.- 1987, nr 1, s.19-26

Formy zajęć logopedycznych i ogólnorozwojowych wykorzystujące wiersze wyliczanki / Żak Bożena // Szkoła Specjalna.-1996, nr 4, s.221-223Gdy dziecko się jąka ... / Wanda Kostecka // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 104-108

Gimnastyka buzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne / Doniec Zofia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 97-99

Humanistyczne i społeczne aspekty wykonywania zawodu logopedy / Dramska Danuta // Wychowanie na co dzień.-2004, nr 7-8, s.26-28

Interakcje społeczne dzieci jąkających się / Drożdż Wioletta // Życie Szkoły .- 1998, nr 1, s.20-24

Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy-przegląd stanowisk / Grażyna Jastrzębowska // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 69-84

Jak budować system pomocy dla dzieci ze SLI? cz.II / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 11, s. 13-15Jak zachęcić do mówienia Barbara Gumularz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 430-433

Jak się jak się jąka mózg / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 62-64

Jąkanie / Błaszcz -Drużkowska Wiesława: // Twórczy nauczyciel.- 2005, nr 8, s.9

Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. - 2003, nr 5, s. 10-11

Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. - 2000, nr 9 , s. 539

Klasyfikacja wad wymowy / Anna Sołtys - Chmielewicz // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 115-122

Klasyfikacja zaburzeń głosu / Barbara Maniecka -Aleksandrowicz // Logopedia. - 2000, t. 28, s. 61-68

Komputerowe programy terapeutyczne w diagnostyce logopedycznej dzieci z wadami mowy i słuchu / Wasiński Arkadiusz // Auxilium Socjale.-1997, nr 2, s.110-119Logopeda w szkole / Adamus Bożena // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 44

Logopedia-proces instytucjonalizacji dyscypliny naukowej i zawodu / Dramska Danuta // Wychowanie na co dzień.-2004, nr 1-2, s.18-20

Ocena logopedyczna dzieci z niedokształceniem lub opóźnionym rozwojem mowy : trudności rozpoznawania / Tadeusz Tryczyński // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1984, nr 2, s. 24-32

O potrzebie profilaktyki logopedycznej / Bieniek-Nowakowska Agnieszka // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 1, s.32-34Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Wychowawca.-2003, nr 9, s.18

Miejsce zabawy w terapii logopedycznej i rewalidacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo Minczakiewicz Elżbieta // Szkoła Specjalna.-1998, nr 4, s.259-268Mowa i jej zaburzenia / Stanisław Grabias // Logopedia. - 2000, t. 28, s. 7-36

Mowa i jej zaburzenia / Barbara Sapota // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 3, s. 39-41

Mutyzm selektywny / Mirosława Stelmach-Kwoka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2013, nr 3, s. 11-14

Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Górzyńska Anastazja : // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 22-26

O fanaberii - czyli jąkaniu / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 6, s. 12

Ocena logopedyczna dzieci z niedokształceniem lub opóźnionym rozwojem mowy : trudności rozpoznawania / Tadeusz Tryczyński // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1984, nr 2, s. 24-32

Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Wychowawca . - 2003, nr 9, s. 18

Percepcja słuchowa a normalny i zaburzony rozwój mowy / Sawa Barbara // Psychologia Wychowawcza.-1984, nr 5Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 164-167

Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu się / Wanda Kostecka // Logopedia. - 1999, t. 26, s. 67-85

Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi / Ewa Sienicka - Czerepow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 31-32

Postawy rodzicielskie a sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne. - 1988, nr 1, s. 39-47

Postępowanie nauczyciela z dziećmi o deficytach logopedycznych / Krystyna Błachnio // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1981, nr 1, s. 81-84

Praca nad rozwojem języka i porozumiewania się System Symboli Blissa / Lechowicz Anna // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s. 23-24

Praca nauczyciela-logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 2, s. 96-102

Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Feder Aldona // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 329-333

Problem porozumiewania się osób z zaburzoną mową z otoczeniem na tle ich aktywności życiowej / Iwona Przesmycka-Kamińska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1984, nr 2, s. 58-61

Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 41-45

Problemy logopedyczne na progu szkoły / Hanna Karkowska // Życie Szkoły. - 1999, nr 3, s. 226-227

Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny.-2005, nr 3, s.115-131Profilaktyka logopedyczna / Krystyna Rachował-Łyżwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 43-45

Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 9-14

Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego / Emiluta - Rozya Danuta // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 142-154

Projekt zestawienia form zaburzeń mowy / Halina Mierzejewska // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 37-48

Psychoterapia osób jąkających się / Zbigniew Tarkowski // Psychologia Wychowawcza.-1987, nr 2, s.184Rotacyzm u osób dorosłych - zagadnienia teoretyczne i praktyka logopedyczna / Iwona Michalak-Widera // Forum Logopedyczne. - 2010, nr 18, s. 54-57

Rola samogłosek w terapii jąkających się / Chęciek Mieczysław // Logopedia. – 1999, t. 26, s. 39-56

Rozwojowa niepłynność czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenia i jak postępować ? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 12, s. 6-9

Różne oblicza niepłynności mówienia / Chęciek Mieczysław: // Logopedia.-2005 , t.34, s.245-255

Specyficzne zaburzenia językowe SLI / Mira Prajsner // Remedium. - 2012, nr 10, s. 1- 3

Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 92

Sposoby rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-rewalidacyjnych w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością / Anna Lechowicz // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 7/9, s. 22-25

Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności! : wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia / Barbara Jeziorczak // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 7-8, s. I-VII

Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania / Tomasz Woźniak // Logopedia. - 2008, t. 37, s. 217-226

Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy / Agnieszka Wątorek // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 67-79

Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna.-2005, nr 5, s.380-386

Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co dzień.-2003, nr 9, s.23-25

Tajemnice płynnej mowy / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 64-68

Taksonomia afazji : kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń / Herzyk Anna // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 85-104

Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i mowy na obozie wędrownym / Kinga Kozłowska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1978, nr 4, s. 52-59

Terapia jąkania dla ubogich i chętnych / Adamczyk Bogdan // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 15-26

Terapia logopedyczna SUTKOWSKA Mirosława // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 27-28

Terapia logopedyczna w domu dziecka / Doniec Zofia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 32-34

Terapia oraz wsparcie dzieci z palatolalią i ich rodzin / Katarzyna Szeler // Wychowanie na co dzień. - 2012, nr 1-2, s. 12-15

Terapia zaburzeń artykulacyjnych / Hanna Karniewska // Logopedia. - 1999, t. 26, S. 57-65

Trudności w czytaniu a zaburzenia rozwoju mowy / Ewa Czaplewska // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 7-11

Wady wymowy : rady nie tylko dla rodziców / Anna Czajkowska // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 36-37, s. 27

Wady wymowy i ich korygowanie Anna Sołtys- Chmielewicz // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 53-93

Wczesna diagnoza zaburzeń mowy u dzieci / Fedyn Beata // Szkoła Specjalna.-1997, nr 2, s.95-98

Wkład lekarzy w rozwój edukacji logopedycznej – elementu edukacji zdrowotnej / Dramska Danuta // Auxilium Sociale.-2002, nr 1, s.225-230

Wspomaganie nauki czytania i pisania terapią logopedyczną Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co dzień.-1996, nr 1-2, s.12-14 (wkładka)Współpraca foniatry i logopedy w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń procesu komunikatywnego Andrzej Obrębowski, Antoni Pruszewicz // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 123-128

W trosce o rozwój mowy dziecka siedmioletniego / Barbara Loch // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 6-7

Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia / Danuta Pluta-Wojciechowska // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 149-161

Wykorzystanie metod akustycznych w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy / Wiesława Kuniszyk - Jóźkowiak // Logopedia. - 1999, t. 26, s. 97-103

Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Bożydar L. J. Kaczmarek // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 2-3, s. 5-13

Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy w terapii / Tomasz Woźniak // Logopedia. - 2005, t. 34, s. 235Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole Renata Szyszka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 29-32

Zaburzenia mowy, czytania i pisania / Agnieszka Molska // Edukacja i Dialog.-1998, nr 9, s.15-22Zastosowanie technik neurolingwistycznego programowania w terapii osób jąkających się Elżbieta Nitendel -Bujakowa // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 119-122

Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi / Anna Sołtys -Chmielowicz // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 175-179

Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 227-256

Z zagadnień kształtowania mowy u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Bożydar L. J. Kaczmarek // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 2-3, s. 5-13Oprac. Agata Śliwicka

Racibórz, grudzień 2014 r.

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna