ZAŁĄcznik 3 Wymogi opisu bibliograficznego Artykuł w czasopiśmie tradycyjnymPobieranie 10.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar10.45 Kb.
ZAŁĄCZNIK 3

Wymogi opisu bibliograficznego
Artykuł w czasopiśmie tradycyjnym:

Należy podać nazwiska wszystkich autorów, rok wydania, pełny tytuł pracy (czcionką tekstową), tytuł czasopisma (pełny lub skrócony), nr tomu oraz strony. 1. Rutkowski D. 1993. Badania hydrochemiczne Roztoki Odrzańskiej w latach 1985–88 i 1990–92. Seria S. MIR, Gdynia, 97–102.

 2. Whitfield A.K., Harrison T.D. 2003. River flow and fish abundance in a South African estuary. J. Fish Biol. 62, 1467–1472.


Artykuł w czasopiśmie wydawanym w formie elektronicznej:

Należy podać nazwiska wszystkich autorów, rok wydania, pełny tytuł pracy (czcionką tekstową), pełny tytuł czasopisma, nr tomu oraz strony WWW. 1. Załachowski W., Więski K. 1998. Growth rate of bream (Abramis brama L.) in Lake Dąbie. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Seria Fisheries 1, http://www.ejpau.media.pl/series/volume1/fisheries/art-03.html.


Książka:

Należy podać nazwiska autorów, w przypadku pracy zbiorowej nazwisko redaktora, rok wydania, tytuł ksiązki, numer tomu, wydawnictwo. 1. Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statystyki podstawowe. StatSoft Polska, Kraków, 1-100.


Rozdział w książce:

Należy podać nazwiska autorów, w przypadku pracy zbiorowej nazwisko redaktora, rok wydania, tytuł rozdziału, tytuł ksiązki, numer tomu, wydawnictwo. 1. Rudlicka A., Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E. 2003. Morze Bałtyckie i strefa przybrzeżna [w: Raport o stanie środowiska w Polsce w latach 1996–2001]. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 143–156.

 2. Styczyńska-Jurewicz E. 1987. Gospodarka wodno-mineralna i wydalanie [w: Zarys fizjologii porównawczej zwierząt]. Red. J. Gill. PWN, Warszawa, 15–64.Materiały niepublikowane (opracowania, prace magisterskie i rozprawy doktorskie)

Należy podać nazwiska wszystkich autorów, rok, pełny tytuł pracy (czcionką tekstową): 1. Obuchowska B. 2008. Zawartość wybranych metali alkalicznych w wodach jezior Pojezierza Myśliborskiego w latach 2007-2008. Praca magisterska, AR, Szczecin, (maszynopis).

 2. Wawrzyniak W., Czerniejewski P. 2006. Ocena gospodarki rybackiej na podstawie wybranych akwenów województwa zachodniopomorskiego. Zakład Gospodarki Rybackiej na Wodach Otwartych AR, Szczecin (mater. niepubl.).

 3. Więski K. 1998. Wzrost i stan odżywienia płoci (Rutilus rutilus (L.)) w zmiennych warunkach środowiska wód ujścia Odry. Rozprawa doktorska, AR, Szczecin, (maszynopis).

Prace przeglądowe bez podanego autora:

  1. Anonimus. 2008. Instrukcja użytkowania drukarki laserowej. Szczecin.


Strona internetowa

Powinna być cytowana na końcu spisu piśmiennictwa 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_bielicowe


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna