Załącznik A13 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 rokuPobieranie 7.24 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar7.24 Kb.Załącznik A13 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
Wydział Studiów Edukacyjnych


 1. Doktoranci I roku

 1. Wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (- pkt.)

 2. Działalność nauka w okresie przed podjęciem studiów doktoranckich (członkostwo w kołach naukowych, czynny udział w konferencjach – organizacja, referaty)

 3. Publikacje

 4. Opinia opiekuna naukowego

 1. Doktoranci II i kolejnych lat studiów doktoranckich

 1. Średnia ocen z ostatniego roku:

4.0 - 4.25 2 pkt.

4.26 – 4.5 3 pkt.

4.51 – 4.75 4 pkt.

4.76 – 5.00 5 pkt. 1. Ocena dorobku naukowego:

 1. Publikacje z uwzględnieniem ich rangi 0-5 pkt.

 2. Udział w konferencjach naukowych lub w ich organizacji 0-5 pkt.

 3. Udział w projektach badawczych 0-5 pkt.

 4. Staże krajowe i zagraniczne 0-3 pkt.

 5. Nagrody i wyróżnienia 0-2 pkt.

 6. Uzyskane lub aplikowane granty 0-3 pkt.

 7. Działalność w kołach i stowarzyszeniach naukowych 0-2 pkt.

 8. Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 0-10 pkt.

 9. Zaangażowanie w prace dydaktyczno –organizacyjne 0-5 pkt.

3. Opinia opiekuna naukowego lub promotora.www.wse.amu.edul
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna