Załącznik A2-2 do Formularza ofertowego dla Części II specyfikacja parametrów I cech SprzętuPobieranie 66.18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar66.18 Kb.
Załącznik A2-2 do Formularza ofertowego dla Części II - Specyfikacja parametrów i cech Sprzętu

1. przełaczniki sieciowe – 6 kompletów.
………………………………………………………………………………………………

producent/typ/model
1.1 Każdy komplet składa się z :

  1. przełacznika sieciowego ……………………………………………

(oznaczenie/dane służące do zidentyfikowania sprzętu)
b) 2 wkładek światłowodowych ……………………………………………

(oznaczenie/dane służące do zidentyfikowania sprzętu)
c) kabla ……………………………………………

(oznaczenie/dane służące do zidentyfikowania sprzętu)


L.p.

Opis parametrów i cech Sprzętu

(wymagania minimalne)

Spełnia/nie spełnia

1

Przełącznik wyposażony w minimum 24 porty 10/100/1000BaseT oraz minimum 2 porty modułowe 1/10 Gigabit Ethernet SFP lub równoważne z 2 zainstalowanymi interfejsami 10GBase-SR

TAK/NIE1

2

Wszystkie modularne interfejsy 10GBase-SR są zatwierdzone przez producenta do użytku w oferowanym przełączniku

TAK/NIE1

3

Porty modułowe umożliwiają ich obsadzenie modułami SFP lub równoważnymi w standardach 10GBase-SR.

TAK/NIE1

4

Minimalna szybkość przełączania (forwarding bandwith): 176Gbps

TAK/NIE1

5

Wymagana funkcjonalność dla warstwy 2:

a. trunking IEEE 802.1Q VLAN

b. obsługa min. 255 sieci VLAN

c. obsługa min. 8000 adresów MAC

d. obsługa Rapid Spanning Tree: np. IEEE 802.1w, PVRST+

e. obsługa Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s)

f. Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping

g. Port Aggregation Protocol: np. IEEE 802.3ad

h. ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów)

i. prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast

j. implementacja Private VLAN lub analogicznej funkcjonalności


TAK/NIE1

6

Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę.

b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL.

c. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC.

d. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1x, jak i uwierzytelniania adresem MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www.

e. Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1x (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1x) .

f. Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard.

g. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) na serwerach RADIUS lub TACACS+.

h. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2.


TAK/NIE1

7

Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

a. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek.

b. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).

c. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.TAK/NIE1

8

Obsługa protokołu NTP lub SNTP.

TAK/NIE1

9

Obsługa protokołu IEEE 802.ab (LLDP)

TAK/NIE1

10

Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.

TAK/NIE1

11

Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym.

TAK/NIE1

12

Przełącznik umożliwia zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (zdalny port mirroring – RSPAN lub równoważny).

TAK/NIE1

13

Plik konfiguracyjny urządzenia jest możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych.

TAK/NIE1

14

Współpraca z posiadanymi systemami zarzadzania siecią opartymi na Cisco Prime.

TAK/NIE1

15

Dostawa w obudowie przystosowanej do montażu w szafie 19” wraz z niezbędnym osprzętem.

TAK/NIE1

1niepotrzebne skreślićWymagane minimalne ilości i typy portów

Rodzaj portu

Ilość i typ portów

………………………

……………………………..

…………………………….

………………………………..


1 niepotrzebne skreślić

2. przełączniki sieciowe – 12 kompletów.
…………………………………………………………………………………………………

producent/typ/model
2.Każdy komplet składa się z :

a) przełącznika sieciowego ……………………………………………(oznaczenie/dane służące do zidentyfikowania sprzętu)
b) 2 wkładek światłowodowych ……………………………………………

(oznaczenie/dane służące do zidentyfikowania sprzętu)
c) kabla ……………………………………………

(oznaczenie/dane służące do zidentyfikowania sprzętu)


L.p.

Opis parametrów i cech Sprzętu

(wymagania minimalne)

Spełnia/nie spełnia

1

Przełącznik jest wyposażony w minimum 24 porty 10/100/1000BaseT oraz minimum 4 porty modułowe Gigabit Ethernet SFP lub równoważne z 2 zainstalowanymi interfejsami 1000Base-SX

TAK/NIE1

2

Wszystkie modularne interfejsy 1000Base-SX są zatwierdzone przez producenta do użytku w oferowanym przełączniku.

TAK/NIE1

3

Porty modułowe umożliwiają ich obsadzenie modułami SFP lub równoważnymi w standardach 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zależnie od potrzeb Zamawiającego.

TAK/NIE1

4

Minimalna szybkość przełączania (forwarding bandwith): 88Gbps

TAK/NIE1

5

Wymagana funkcjonalność dla warstwy 2:

a. trunking IEEE 802.1Q VLAN

b. obsługa min. 255 sieci VLAN

c. obsługa min. 8000 adresów MAC

d. obsługa Rapid Spanning Tree: np. IEEE 802.1w, PVRST+

e. obsługa Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s)

f. Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping

g. Port Aggregation Protocol: np. IEEE 802.3ad

h. ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów)

i. prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast

j. implementacja Private VLAN lub analogicznej funkcjonalności


TAK/NIE1

6

Urządzenie wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę.

b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL.

c. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC.

d. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1x, jak i uwierzytelniania adresem MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www.

e. Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1x (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1x) .

f. Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard.

g. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) na serwerach RADIUS lub TACACS+.

h. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2.


TAK/NIE1

7

Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

a. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek.

b. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority).

c. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP.TAK/NIE1

8

Obsługa protokołu NTP lub SNTP.

TAK/NIE1

9

Obsługa protokołu IEEE 802.ab (LLDP)

TAK/NIE1

10

Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego.

TAK/NIE1

11

Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. Porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym.

TAK/NIE1

12

Przełącznik umożliwia zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (zdalny port mirroring – RSPAN lub równoważny).

TAK/NIE1

13

Plik konfiguracyjny urządzenia jest możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej jest możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych.

TAK/NIE1

14

Współpraca z posiadanymi systemami zarzadzania siecią opartymi na Cisco Prime.

TAK/NIE1

15

Dostawa w obudowie przystosowanej do montażu w szafie 19” wraz z niezbędnym osprzętem

TAK/NIE1
Wymagane minimalne ilości i typy portów

Rodzaj portu

Ilość i typ portów

………………………

……………………………..

gniazda SFP …………………………….

………………………………..


1 niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………………………………

Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna