Załącznik do sprawozdania Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za 2013 r. I. Wykaz publikacjiPobieranie 0.56 Mb.
Strona2/6
Data06.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6Jacek Hejduk

On the regularity topologies in the family of sets having the Baire property

Filomat

25 pkt.

27 (7)

2013

1291-1295

operator gęstości, przestrzeń metryczna, regularna przestrzeń topologiczna
density operator, measurable space, regular topological spaceregularności topologii w rodzinie zbiorów mających własność Baire'a

KFRzAndrzej Nowakowski

ε-optimal value and approximate multidimensional dual dynamic programming


Asian Journal of Control

25 pkt.

15

2013

444-542

dualne programowanie dynamiczne, ε-optymalność
dual dynamic programming, ε-optimality

dualne programowanie w wielowymiarowych zadaniach przybliżonego minimum

KAMITSAndrzej Nowakowski, Arkadiusz Popa

A dynamic programming approach for approximate optimal control for cancer therapy

Journal of Optimization Theory and Applications

30 pkt.

156

2013

365-379

programowanie dynamiczne, ε-optymalność, optymalna terapia leczenia raka
dynamic programming, ε-optimality,  optimal cancer therapy

programowanie dynamiczne w optymalnym leczeniu raka

KAMITSAleksandra Orpel

oraz spoza jednostki:

Donal O'Regan

Fixed point and variational methods for certain classes of boundary-value problems

Applicable Analysis

25 pkt.

92, Issue 7

2013

1393-1402

punkt stały, metody wariacyjne, rozwiązania dodatnie, zasady wariacyjne, ciągi minimalizujące
fixed point method; variational methods; positive solutions; variational principle; minimizing sequences

praca przedstawia pewne metody topologiczne oraz wariacyjne prowadzące do wyników egzystencjalnych dla dodatnich rozwiązań nieliniowych zagadnień brzegowych z osobliwościami

KAMITSAleksandra Orpel

Andrzej Nowakowskioraz spoza jednostki:

Marek Galewski,

Donal O'Regan


The dual variational method for n-th order ODEs with multipoint boundary conditionsApplicable Analysis

25 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.1080/00036811.2013.801459

metody wariacyjne, równanie różniczkowe n. rzędu, wielopunktowy warunek brzegowy
variational methods; n-th order ODEs; multipoint boundary conditions;

w pracy przedstawiona została wariacyjna metoda pozwalająca uzyskać istnienie rozwiązań dla pewnej klasy zagadnień brzegowych z nieliniowością zależną od pochodnej rzędu n/2 szukanej funkcji.

KAMITSAntoni Pierzchalski

oraz spoza jednostki:

Bogdan Balcerzak

Generalized gradients on Lie algebroids

Annals of Global Analysis and Geometry

30 pkt.

wersja on-line

2013

DOI 10.1007/s10455-013-9368-y319-337

algebroid Liego, koneksja, gradienty Steina-Weissa, diagramy Younga, operatory typu Laplace'a, formuły Weitzenboecka
Lie algebroid, Connection, Stein-Weiss gradients, Young diagrams, Laplace type operators, Weitzenböck formulas


wprowadzono i zbadano gradienty Steina-Weissa na algebroidach Liego

KAMITSJoanna Smejda

oraz spoza jednostki:

Marek Galewski

On the dependence on parameters for mountain pass solutions of second order discrete BVP’s,

Applied Mathematics and Computation

35 pkt.

219

2013

5963-5971

dyskretny p-Laplasjan, zależność od parametru, rozwiązania nietrywialne
discrete p-Laplacian, Mountain pass solution, dependence on parameters, nontrivial solution

zbadano ciągłą zależność od parametrów dla rozwiązań Mountain Pass dla dyskretnych równań drugiego rzędu z p-Laplasjanem i warunkami brzegowymi typu Dirichleta.


KAMiTSMaria Michalska

Algebra of bounded polynomials on a set Zariski closed at infinity cannot be finitely generated

Bulletin des Sciences Mathematiques

20 pkt.

137

2013

705-715

wielomiany ograniczone, zbiór semialgebraiczny, skończenie generowana algebra, odwzorowanie właściwe
bounded polynomials, Semialgebraic set, Finitely generated algebra, Proper mapping

w pracy pokazano, że algebra wielomianów ograniczonych na zbiorze semialgebraicznym może nie być skończenie generowana.

KFAIRRMaria Michalska

Curves testing boundedness of polynomials on subsets of the real plane

Journal of Symbolic Computation

20 pkt.

56

2013

107-124

wielomiany ograniczone, zbiory semialgebraiczne, szereg Puiseux
bounded polynomials, Semialgebraic sets, Puiseux series

w pracy podano efektywną procedurę na sprawdzanie, czy wielomian dwóch zmiennych jest ograniczony na zbiorze semialgebraicznym.

KFAIRRBeata Osińska-Ulrych,

Grzegorz Skalski,

Stanisław Spodzieja


Extensions of real regular mappings and the Łojasiewicz exponent at infinity

Bulletin des Sciences Mathematiques

20 pkt.

137

2013

718-729

odwzorowanie wielomianowe, odwzorowanie regularne, rozszerzenie, wykładnik Łojasiewicza w nieskończoności
polynomial mapping, Regular mapping, Extension, Łojasiewicz exponent at infinity

w pracy pokazano, że rzeczywiste odwzorowanie regularne na zbiorze algebraicznym może być rozszerzone do odwzorowania wielomianowego z zachowaniem wykładnika Łojasiewicza.

KFAIRRStanisław Spodzieja

A geometric model of an arbitrary real closed field

Pacific Journal of Mathematics

20 pkt.

264

2013

455-469

funkcja Nasha, zbiór semialgebraiczny, ciało rzeczywiście domknięte, uporządkowanie
nash function, semialgebraic set, real closed field, ordering

w pracy podano elementarny model dowolnego ciała rzeczywiście domkniętego w terminach funkcji Nasha; podano charakteryzację dowolnego ciała Archimedesowego w terminach ciała funkcji Nasha.

KFAiRRAdam Różycki

Effective calculations of the multiplicity of polynomial mappings

Bulletin des Sciences Mathematiques

20 pkt.

wersja on-line

2013

1-13

Doi.org/10.1016/j.bulsci.2013.05.006krotność przecięcia, baza Grobnera, efektywne wzory
intersection multiplicity, Grobner basis, Effective formulas

w pracy podano efektywną charakteryzację odwzorowań liniowych pozwalających wyliczyć krotność niewłaściwego izolowanego zera odwzorowania wielomianowego

KFAiRREwa Korczak-Kubiak

Ryszard PawlakTrajectories, first return limiting notions and rings of H-connected and iteratively H connected functions

Czechoslovak Mathematical Journal

15 pkt.

63 (3)

2013

679-700

trajektoria, ciagłość pierwszego powrotu, funkcje H-spójne, pierścień funkcji, D-pierścień, funkcja iteracyjnie H-spójna
trajectory, first return continuity, H-connected function, ring of functions, D-ring, iteratively H-connected function

pojęcie ciągłości pierwszego powrotu zostało wykorzystane do zdefiniowania pojęcia funkcji H-spójnej; zostały zbadane zależności między klasą funkcji H-spójnych oraz klasami funkcji Darboux pierwszej klasy Baire'a i funkcji o spójnym wykresie; została podana metoda konstrukcji pierścieni zupełnych złożonych z funkcji H-spójnych i zawierających ustaloną funkcję; ponadto zbadane zostało istnienie pierścieni przekształceń iteracyjnie H-spójnych zawierających przekształcenia nieciągłe w zależności od własności przestrzeni topologicznej stanowiącej dziedzinę tych przekształceń.


KMNMEwa Korczak-Kubiak

Anna LorantyRyszard Pawlak

Baire generalized topological spaces, generalized metric spaces and infinite games

Acta Mathematica Hungarica

20 pkt.

140 (3)

2013

203-231

uogólnione przestrzenie topologiczne, własność Baire’a, funkcje półciągłe, uogólnione przestrzenie metryczne, multifunkcje, gra Banacha-Mazura, gra multifunkcji
generalized topological space, Baire property, semi-continuous function, generalized metric space, set valued function, Banach–Mazur game, set function game.

uogólnione przestrzenie topologiczne Baire’a, uogólnione przestrzenie metryczne i gry nieskończone; w pracy badane są różne uogólnione przestrzenie topologiczne typu Baire . między innymi badany jest związek pomiędzy silnymi przestrzeniami Baire’a i funkcjami półciągłymi oraz grami nieskończonymi typu Banacha-Mazura; w pracy wprowadzone zostało nowe pojęcie – uogólnionych przestrzeni metrycznych oraz nowa gra nieskończona w której udział bierze trzech graczy.

KNMNArtur Męski

oraz spoza jednostki:

Wojciech Penczek,

Maciej Szreter,

Bożena Woźna-Szcześniak,

Andrzej Zbrzezny

BDD-Versus SAT-based Bounded Model Checking for the Existential Fragment of Linear Temporal Logic with Knowledge: Algorithms, and their Performance


Autonomous Agents and Multi-Agent Systems

25 pkt.

27

2013

DOI 10.1007/s10458-013-9232-2
Online ISSN 1573-7454. Print ISSN 1387-2532

ograniczona weryfikacja modelowa, LTL, wiedza, BDD, SAT, systemy interpretowane
bounded model checking, LTL, knowledge, BDD, SAT, interpreted systems

porównanie metod ograniczonej weryfikacji LTLK wykorzystujących BDD i SAT

KISSzymon Brzostowski, Tadeusz Krasiński

The jump of the Milnor number in the X9 singularity class

Cent. Eur. J. Math.

15 pkt.

wersja on-line

2013

DOI: 10.2478/s11533-013-0351-4

liczba Milnora, osobliwość, deformacja osobliwości
Milnor number, singularity, deformation of singularity

teoria osobliwości

KGAiITTadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski

oraz spoza jednostki:

Tomasz Popławski

Jacek Waldmajer

Arithmetical analysis of biomolecular finite automaton

Fundamenta Informaticae

15 pkt.

4

2013

463-474

automat ze stosem, komputery DNA, obliczenia biomolekularne
Biomolecular computer, DNA automaton, DNA computing

komputery DNA

KGAiITRobert Plebaniak

New generalized pseudodistances and coincidence point theorem in a b-metric space

Fixed Point Theory and Applications 2013

45 pkt.

270

2013

1-20

przestrzenie b-metryczne; b-uogólnione pseudoodległości; twierdzenie o punktach koincydencji
b-metric spaces; b-generalized pseudodistances; coincidence points theorem


w pracy wprowadzone nowe b-uogólnione pseudo-odległości, a także wykazano, nowe twierdzenie o punkcie koincydencji w przestrzeniach b-metrycznych.

KANDariusz Wardowski

On a soft mapping and its fixed points

Fixed Point Theory and Applications 2013

45 pkt.

182

2013

1-11

miękki zbiór; miękki element miękkiego zbioru; punkt stały miękkiego odwzorowania; miękka, zwarta przestrzeń topologiczna
soft set; soft element of soft set; fixed point of soft mapping; soft compact topological space

w pracy definiujemy pojęcia miękkiego elementu zbioru miękkiego, pojęcie miękkiego odwzorowania oraz udowadniamy ich podstawowe własności.; następnie dowodzimy pierwsze twierdzenia o punktach stałych w teorii miękkich zbiorów.

KANDariusz Wardowski

Fuzzy contractive mappings and fixed points in fuzzy metric spaces

Fuzzy Sets and Systems

40 pkt.

222

2013

108-114

rozmyta przestrzeń metryczna; rozmyte odwzorowanie kontraktywne; punkt stały
fuzzy metric space; fuzzy contractive mapping; fixed point

w pracy wprowadzone zostało nowe pojęcie rozmytej kontrakcji, będącej uogólnieniem odwzorowania kontrakcyjnego zdefiniowanego przez autorów Gregori i Spaena oraz udowodnione zostało twierdzenie o punkcie stałym w rozmytych M-zupełnych przestrzeniach metrycznych.

KANKazimierz Włodarczyk,

Robert PlebaniakContractions of Banach, Tarafdar, Meir-Keller, Ciric-Jachymski-Matkowski and Suzuki types and fixed points in uniform spaces with generalized pseudodistances

Journal of Mathematical Analysis and Applications

40 pkt.

404

2013

338-350

punkt stały; iteracyjna aproksymacja, uogólniona kontrakcja, J-rodzina uogólnio-nych pseudoodległości, przestrzeń jednostajna
fixed point; Iterative approximation; generalized contraction, J-family of generalized pseudodistances; uniform space

w pracy, w przestrzeniach jedno-stajnych, wprowadzono J-rodzinę uogólnionych pseudoodległości i za jej pomocą zdefiniowano nowe uogólnione kontrakcje typu Banacha, Tarafdara, Meir’a-Keeler’a, Ciric’a-Jachymskiego-Matkowskiego. Podano nowe twierdze-nia o punkcie stałym w przestrzeniach jednostajnych.


KANKazimierz Włodarczyk,

Robert PlebaniakAsymmetric structures, discontinuous contractions and iterative approximation of fixed and periodic points

Fixed Point Theory and Applications 2013

45 pkt.

128

2013

1-18

globalna optymalna aproksymacja, odwzorowanie lewostronnie quasi-domkniete, przestrzeń quasi-pseudometryczna, uogólniona quasi-pseudoodległość
global optimal approximate solution; contraction; left quasi-closed map; periodic point; fixed point; quasi-pseudometric space; generalized quasi-pseudodistance

w niekoniecznie Hausdorfowych przestrzeniach quasi-pseudometrycznych wprowadzono pojęcie odwzorowania lewostronnie quasi-domkniętego. Zdefiniowano także uogólnioną quasi-pseudo-odległość, która wprowadziła asymetryczną strukturę w X generowaną przez J; w pracy wprowadzono także nowe kontrakcje uogólniające kontrakcje Banacha i Rus’a oraz wykazano twierdzenie o punkcie stałym i periodycznym dla tego typu kontrakcji.


KANKazimierz Włodarczyk,

Robert PlebaniakNew completeness and periodic points of discontinuous contractions of Banach type in quasi-gauge spaces without Hausdorff property

Fixed Point Theory and Applications 2013

45 pkt.

289

2013

1-27

przestrzeń Quasi-gauge; uogólnione quasi-pseudoodległości; nowa zupelność; asymetryczne struktury; kontrakcja; punkt periodyczny; punkt stały; iteracyjna aproksymacja
quasi-gauge space; generalized quasi-pseudodistance; new completeness; asymmetric structure; contraction; periodic point; fixed point; iterative approximation

w quasi-gauge przestrzeniach (X,P) (w sensie Dugundji i Reilly), wprowadzono lewe (prawe)-rodziny uogólnionych pseudoodległości i wykorzystano te rodziny do zdefiniowania nowego rodzaju lewej (prawej) –ciągowej zupełności; wprowadzono także nowego typu kontrakcje i udowodniono nowe twierdze-nia o punktach stałych i periodycznych.

KANAndrzej Biś

An analogue of the Variational Principle for group and pseudogroup actions

Annales de l'institut Fourier

30 pkt.

63

2013

839-863

grupa, pseudogrupa, entropia, zasada wariacyjna
group, pseudogroup, entropy, variational principle

dotyczy teorii uogólnionych układów dynamicznych, w szczególności szacowania entropii topologicznej grupy poprzez lokalne entropie względem miary

KGPaweł Walczak

Expansion growth, entropy and invariant measures of distal groups of homeo-and diffeomorphisms

Discrete and Continuous Dynamical Systems

35 pkt.

33

2013

4731-4442

grupa, entropia, wzrost, miara niezmiennicza
group, pseudogroup, invariant measure.

dynamika dystalnych grup homeomorfizmów i dyfeomorfizmów

KGTadeusz Krasiński, Sebastian Sakowski,

Łukasz Rogowski

oraz spoza jednostki:

Janusz Błasiak,

Tomasz Popławski

Wnioskowanie logiczne przy użyciu DNA

Postępy Biologii Komórki

15 pkt.

4

2013

645-658


DNA, logiczne wnioskowanie, enzymy restrykcyjne
DNA, logical inference, restriction enzymes

komputery DNA

KGAiIT
  1. publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki
    i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa czasopisma

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraTadeusz Antczak

Nondifferentiable (Φ,ρ)-type I and generalized (Φ,ρ)-type I functions in nonsmooth vector optimization

Journal of Applied Analysis

8 pkt.

19

2013

247-270

programowanie wielokryterialne, funkcje (Φ,ρ)-typu I i uogólnione funkcje (Φ,ρ)-typu I, warunki optymalności, dualność
multiobjective programming; (Φ,ρ)-type I functions and generalized (Φ,ρ)-type I functions; optimality conditions; duality

w artykule została zdefiniowana nowa klasa uogólnionych funkcji wypukłych, tzw. (Φ,ρ)-type I, a ponadto uogólnione funkcje (Φ,ρ)-type I; warunki dostateczne optymalności i twierdzenia o dualności zostały udowodnione dla nowej klasy niewypukłych niegładkich zadań programowania wielokryterialnego; wyniki te zostały wykazane dla takich zadań programowania kryterialnego, w których nie wszystkie funkcje tworzące strukturę takiego zadania posiadają podstawową własność klasy funkcji niezmienniczo wypukłych.

KAiBDWładysław Wilczyński

oraz spoza jednostki:

Magdalena Górajska

Density topology generated by the convergence everywhere except for a finite set

Demonstratio Mathematica

8 pkt.

46,

no. 1


2013

197-208

topologia gęstości, zbieżność punktowa
density topology, pointwise convergence

topologia gęstości generowana przez zbieżność poza zbiorem skończonym

KFRzStanisław Spodzieja,

Anna SzlachcińskaŁojasiewicz exponent of overdetermined mappings

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematisc

9 pkt.

61

2013

27-34

wykładnik Łojasiewicza, odwzorowanie wielomianowe, odwzorowanie nadokreślone
Łojasiewicz exponent, Polynomial mapping, Overdetermined mapping.

w pracy pokazano, że obliczanie wykładnika Łojasiewicza (w punkcie i w nieskończoności) rzeczywistego odwzorowania wielomianowego nadokreślonego może być sprowadzone do przypadku gdy wymiary dziedziny i przeciwdziedziny są równe

KFAiRRDariusz Doliwa,

Wojciech Horzelski, Mariusz Jarockioraz spoza jednostki:

Krzysztof BarełaHarmonogramowanie usług medycznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki

3 pkt.

11, nr 3

2012

91-99

usługi sieciowe, automatyczna kompozycja, automatyczne planowanie, ontologie
web services,automatic composition, automatic planning, ontologies

automatyczna kompozycja usług sieciowych czyli Web services
automatic composition

KISAgata Półrola

oraz spoza jednostki:

Agata Janowska,

Wojciech Penczek,

Andrzej Zbrzezny

Using Integer Time Steps for Checking Branching Time Properties of Time Petri Nets

LNCS Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency

4 pkt.

8100

2013

89-105

sieci Petriego z czasem, logiki temporalne, weryfikacja modelowa
time Petri nets, temporal logics, model checking

weryfikacja modelowa sieci Petriego z czasem rzeczywistym, wykazano, że do weryfikacji własności zapisanych formułami logik ACTL i ECTL wystarczający jest model z czasem dyskretnym.

KIS


d) publikacje w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nie wymienionym w wykazie czasopism naukowych, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dot. grupy nauk humanistycznych i społecznych) – 0 pkt.

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa czasopisma

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraDariusz Idczak,

Stanisław WalczakA fractional imbedding theorem

Fractional Calculus and Applied Analysis

15,

no. 3


2012

418-425

pochodna Riemanna-Liouvile’a, funkcja absolutnie ciągła, twierdzenie o zanurzaniu
Riemann-Liouville derivative, absolutely continuous function, imbedding theorem

w pracy podana jest pełna charakteryzacja par przestrzeni funkcji posiadających ułamkowe pochodne Riemanna-Liouville’a, z własnością odpowiedniego zanurzenia

KRRiIMarian Jakszto

On some modes of convergence in spaces with the weak Banach-Saks property

Real Analysis Exchange

38(2)

2013

487-492

słaba własność Banacha-Saksa, zbieżność punktowa prawie wszędzie, zbieżność wg miary
weak Banach-Saks property, weak pointwise a.e. convergence, convergence in measure

w pracy udowodnione jest twierdzenie, które wiąże ze sobą zbieżność punktową p.w. ze zbieżnością słabą w przestrzeniach posiadających tzw. słabą własność Banacha-Saksa; podane są także pewne rezultaty wynikające z tego twierdzenia dla niektórych szczególnych przestrzeni funkcyjnych

KRRiIElżbieta Motyl

Stability for a certain class of numerical methods – abstract approach and application to the stationary Navier-Stokes equations

Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse Mathématiques

21, issue 4

2012

651-743

aproksymacja wewnętrzna, baza filtrowa, metryka Hausdorffa, stabilność
internal approximation, filterbase, Hausdorff metric, stability

w pracy rozważane jest abstrakcyjne równanie nieliniowe w przestrzeni Hilberta H oraz pewna klasa równań przybliżonych; pokazana jest stabilność rozważanych aproksymacji, a mianowicie, że zbiór rozwiązań równania dokładnego jest granicą w sensie metryki Hausdorffa zbioru rozwiązań przybliżonych względem bazy filtrowej na rodzinie wszystkich domkniętych podprzestrzeni przestrzeni H; podejście ogólne zastosowane zostało do stacjonarnych równań Naviera-Stokesa.


KRRiIMaciej Czarnecki,

Szymon WalczakDe Sitter space as computational tool for surfaces and foliations

American Journal of Computational Mathematics

3 (1A)

2013

1-5

powierzchnia, foliacja, przestrzeń Lorenza, przestrzeń de Sittera
surface, foliation, Lorenz space, de Sitter space

geometria konforemna i hiperboliczna

KG

KMNM
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna