Załącznik do sprawozdania Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ za 2013 r. I. Wykaz publikacjiPobieranie 0.56 Mb.
Strona6/6
Data06.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6


10b. opublikowane komunikaty zjazdowe międzynarodowe (pełne referaty)

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa wydawnictwa

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jez. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedra

1.

Dariusz Idczak,

Rafał Kamocki,

Marek Majewski


Fractional continuous Roesser model with Riemann-Liouville derivative

Multidimensional Systems (nDS), 2013. Proceedings of the 8th International Workshop

ISBN: 978-3-8007-3543-3

2013

33-38

pochodna Riemanna-Liouville’a, ułamkowy model Roessera, istnienie, jednoznaczność i ciągła zależność rozwiązań od sterowań
Riemann-Liouville derivative, fractional Roesser model, existence uniqueness and continuous dependence of solutions on controls;

w pracy rozważany jest ciągły, ułamkowy model Roessera z pochodnymi w sensie Riemanna-Liouville’a; uzyskano wyniki dotyczące istnienia, jednoznaczności i ciągłej zależności rozwiązań od sterowań.

KRRiI

2.

Dariusz Idczak,

Rafał Kamocki,

Marek Majewski

On a fractional continuous counterpart of Fornasini-Marchesini model


Multidimensional Systems (nDS), 2013. Proceedings of the 8th International Workshop

ISBN:978-3-8007-3543-3

2013

45-49

pochodna Riemanna-Liouville’a, ułamkowy ciągły model Fornasiniego-Marchesiniego, istnienie i ciągła zależność rozwiązań od sterowań
Riemann-Liouville derivative, fractional Fornasini-Marchesini model, existence uniqueness and continuous dependence of solutions on controls;

w pracy rozważana jest ułamkowa wersja ciągłego modelu Fornasiniego-Marchesiniego; głównymi wynikami są twierdzenia o istnieniu, jednoznaczności i ciągłej zależności rozwiązań od sterowań.

KRRiI

3.

Piotr Fulmański,

Alicja Miniak-Górecka

(doktorantka)


Note on Level Set Functions

System Modeling and Optimization- 25th IFIP TC 7 Conference, CSMO 2011, Berlin, Germany, September 2013, Springer

-

2013

368-377

funkcja poziomicowa, optymalizacja kształtu
level set function, shape optimzation

w pracy przedstawiono koncepcję epsilon funkcji poziomicowej, tj. numerycznej aproksymacji funkcji poziomicowej i jej konstrukcję.

KAMiTS
  1. preprinty

lp.

imiona, nazwisko, autora lub autorów publikacji będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki

tytuł publikacji

nazwa wydawnictwa

tom

rok wyda-nia

numery stron

słowa kluczowe w jez. polskim i angielskim

określenie tematu pracy

katedraJacek Hejduk

On topologies in the family of sets with the Baire property

preprint

WMIiI UŁ


2

2013

1-15

operator dolnej gęstości, topologia gęstości, własność Baire’a
lower density operator, density topology, Baire property

w pracy zbadano własności topologii generowanej przez operator gęstości w rodzinie zbiorów o własności Baire’a

KFRMichał Klepczarek

Bifurcation values and trajectories of gradient fields

preprinty

WMIiI UŁ


5

2013

1-11

wartości bifurkacyjne, asymptotyczne wartości krytyczne, trajektorie, funkcje Nasha, trywializacja
bifurcation values, Asymptotic critical values, trajectories, Nash functions, trivialisation

w pracy podano charakteryzację punktów bifurkacyjnych w terminach granic funkcji na trajektoriach pola gradientowego

KFAiRRKamil Niedziałomski

On the frame bundle adapted to a submanifold

preprint http://arxiv.org/abs/1311.6172

-

2013

1-19

podrozmaitość, wiązka baz
submanifold, frame bundle

podrozmaitości i wiązki baz

KGTomasz Zawadzki

Examples of non-conformal submersions from spheres with umbilical fibers

preprint

WMiI UŁ


1

2013

1-12

geometria riemannowska, submersja konforemna, umbilikalność
Riemannian geometry, conformal submersion, umbilicity

submersje konforemne o umbilikalnych włóknach

KGTomasz Zawadzki

Existence conditions for conformal submersions with totally umbilical fibers

preprint

WMiI UŁ


6

2013

1-31

geometria riemannowska, submersja konforemna, umbilikalność
Riemannian geometry, conformal submersion, umbilicity

submersje konforemne o umbilikalnych włóknach

KGPiotr Migus

Local Cr-right equivalence of Cr+1 functions

preprinty

WMIiI UŁ


3

2013

1-8

dyfeomorfizm, równoważność klasy Cr, dobra równoważność
diffeomorphism, Cr equivalence, right equivalence

w pracy podano warunki na lokalną równoważność funkcji w terminach ideału Jakobiego

KFAiRR
str.

wersja z dn 20.01.2014


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna