Załącznik do umowy Wykaz urządzeń oraz zakres czynności



Pobieranie 12.82 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar12.82 Kb.

Załącznik do umowy

Wykaz urządzeń oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonywania czynności konserwacyjnych w/w instalacji i urządzeń w sposób zgodny z powszechnie przyjętym w profesjonalnym obrocie terminem „ konserwacja ”





 1. Wykaz urządzeń i instalacji objętych konserwacją:

  1. centrala wentylacyjna VTS CLIMA zestaw CV-A4P/OH-266ZJ5/7-7/7-7 (nr fab. 8104-104-1306) przy ul. Grochowskiej 274

  2. centrala wentylacyjna SWEGON GOLD 08C przy ul. Grochowskiej 274

  3. wentylatory:

 1. dachowy DVS 225 EZ SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

 2. dachowy DVSI 355 DV SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

 3. dachowy TFSR 125XL SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

 4. dachowy TFSR 125XL SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

 5. dachowy WDJV 22,5 JUVENT przy ul. Podskarbińskiej 6,

 6. kanałowy RE28P ZIEHL-ABEGG z nagrzewnicą elektryczną SYSTEM AIR RB 60-30/27, 400 V, 50 Hz, 2700 W przy ul. Grochowskiej 274,

  1. kurtyny powietrzne:

 1. Thermozone AC 200 FRICO przy ul. Grochowskiej 274,

 2. Thermozone AD 200 FRICO przy ul. Grochowskiej 274,

 3. Thermozone AD 200 FRICO przy ul. Grochowskiej 274.




 1. Zakres czynności podczas przeglądu konserwacyjnego centrali wentylacyjnej VTS CLIMA:

 1. ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności, ocena prawidłowości pracy centrali),

 2. sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno – pomiarowej,

 3. wprowadzenie zmian w ustawieniach sterownika (m in. czas pracy, temperatura),

 4. kontrola i regulacja parametrów przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną (wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez silniki, parametrów medium grzewczego i chłodniczego),

 5. sprawdzenie stanu technicznego i ewentualne czyszczenie nagrzewnicy,

 6. ocena stanu zespołowego wentylatora i ewentualna regulacja i czyszczenie (kontrola stanu zużycia łożysk oraz ich smarowanie, sprawdzenia naciągu pasów klinowych przekładni pasowej, regulacja i ewentualna wymiana pasów, czyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie stanu króćców elastycznych),

 7. kontrola stanu połączeń i izolacji elektrycznej, sprawdzenie działania elementów wykonawczych tj. siłowniki, zawory, przepustnice,

 8. kontrola zabezpieczeń i czujników temperatury,

 9. wykonanie pomiarów kontrolnych m.in. temperatury wydajności i spiętrzania, prądów pobierania,

 10. ocena stanu wymienników oraz czyszczenia lamel wymienników,

 11. utrzymanie porządku w pomieszczeniu 024B.

 1. Zakres czynności podczas przeglądu konserwacyjnego centrali wentylacyjnej SEWGON GOLD 08C:

 1. sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej,

 2. sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czyszczenie sekcji, stan króćców elastycznych,

 3. sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza,

 4. sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czyszczenie nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury,

 5. układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

 6. korekta programu i nastaw,

 7. ocena prawidłowości pracy centrali,

 8. bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania.

 1. Przegląd konserwacyjny wentylatorów:

  1. sprawdzenie stanu technicznego (stanu mocowań, połączeń elektrycznych, ocena prawidłowości pracy) i ewentualne dokręcenie i regulacja,

  2. czyszczenie wentylatora.

   1. Przegląd konserwacyjny kurtyn powietrznych:

 1. sprawdzenie stanu technicznego (stanu mocowań, połączeń elektrycznych, ocena prawidłowości pracy) i ewentualne dokręcenie i regulacja,

 2. czyszczenie wentylatora i nagrzewnicy.



©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna