Załącznik nr 1 do opz szablon projektu dokumentacji Planu Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 plh020006 w województwie dolnośląskimPobieranie 0.69 Mb.
Strona3/6
Data09.05.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

2. Etap II Opracowanie projektu Planu

Moduł A

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony

W tej części, oprócz zestawienia istniejących i dostępnych materiałów, należy krótko ocenić stopień ich wystarczalności i kompletności z punktu widzenia celu opracowania Planu

Typ informacji

Dane referencyjne

Zakres informacji

Wartość informacji

Źródło dostępu do danych

Materiały publikowane

Należy podać tytuł publikacji, rok, autora, wydawcęPliki PDF, JPG, tiff, Word, shp, png, itp. obejmujące całość lub istotne wyciągi z punktu widzenia celów ochrony obszaru oraz linki do stron internetowych

Materiały publikowane

FAUNA

Gubańska A., Paszkiewicz R. i Szkudlarek R. 2002. Zimowe spisy nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze 3(1): 137-153.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje dużej wartości

Czasopismo, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura”

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. i Gottfried T. 2001. Stanowiska podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w południowo-zachodniej Polsce. Nietoperze 2: 53-62.

Informacje o występującym gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje dużej wartości

Czasopismo, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura”

Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Hebda G., Gottfried T., Cieslak M., Mika A. i Ruszlewicz A. 2002. Atlas rozmieszczenia nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce – stanowiska zimowe z lat 1982-2002. Nietoperze 3(2): 197-235.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje dużej wartości

Czasopismo, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura”

Szkudlarek R. , Paszkiewicz R. 1999. Zimowe stanowiska rzadkich gatunków nietoperzy w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 2:83-88.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje dużej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Furmankiewicz J., Furmankiewicz M. i Telatyński S. 2001. Nowe obserwacje nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w polskiej części Sudetów. Przyroda Sudetów Zachodnich 4: 153-156.

Informacje o występującym gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje średniej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Graczyk M. 2005. Minóg strumieniowy Lampetra planeri (Bloch, 1784) (Petromyzonidae) na terenie miasta Jeleniej Góry. Przyroda Sudetów 8: 103-104.

Informacje o występującym gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o średniej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Malkiewicz A., Smolis A. Kadej M., Tarnawski D., Stelmaszczyk R. Zając K., Masłowski J. i Matraj M. 2009. Nowe dane o występowaniu modraszków z rodzaju Phenagris (=Maculiea) (Lepidoptera: Lycaenidae) w dolnośąskiej części Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Przyroda Sudetów 12: 61-74.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o średniej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Borowiak M. i Chrzanowski A. 2008. Motyle dzienne (Lepidotera: Papilionidea, Hesperoidea) polskiej części Karkonoszy w latach 1999-2003. Przyroda Sudetów 11: 87-94.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o średniej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Zając T. 2008. Wydra (Lutra lutra) w Karkonoszach. Opera Corcontica 45: 163-177.

Informacje o występującym gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje dużej wartości

Czasopismo, Biblioteka Karkonoskiego Parku Narodowego

Podsadowska R. 1998. Wydra Lutra lutra (L., 1758) w Sudetach Zachodnich. Przyroda Sudetów Zachodnich 1: 81-86.

Informacje o występującym gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o niskiej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Kokurewicz T. 1991. Materiały do chiropterofauny Polskich Karkonoszy. Prace Karkonoskiego Tow. Nauk., 53: 104-116.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o średniej wartości

Czasopismo, Biblioteka Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Materiały publikowane

SIEDLISKA

Barzdajn W 1998. Współczesna oraz przyszła rola buka (Fagus sylvatica L.) w lasach Sudetów Zachodnich, Geoekologiczne Problemy Karkonoszy. Poznań

Charakterystyka lasów piętra pogórza i regla dolnego

Pomoc przy ocenie stanu zachowania niektórych siedlisk leśnych

Biblioteka KPN

Boratyński A., Konca B., Zientarski J. 1987. Sudeckie bory górnoreglowe, Plagiothecio–Piceetum hercynicum – warunki występowania, struktura, zagrożenie przez zanieczyszczenia środowiska Arboretum Kórnickie; Rocznik XXXII.

Charakterystyka lasów regla górnego

Pomoc przy ocenie stanu zachowania niektórych siedlisk leśnych

Biblioteka KPN

Boratyński A. 1991. Chorologiczna analiza flory drzew i krzewów Sudetów Zachodnich, Praca habilitacyjna, Kórnik

Rozmieszczenie gatunków drzew i krzewów

Możliwość odnalezienia cennych siedlisk na podstawie obecności gatunków wskaźnikowych

Biblioteka KPN

Chejnová S., Petrás P., Krahulec F. 2000. Fytocenologická charakteristika druhu Campanula bohemica Hruby a Campanula rotundifolia L. v Krkonoších, Geoekologiczne Problemy Karkonoszy 2000; Opera Corcontica Nr 37.

Charakerystyka ekologiczna Campanula bohemica.

Możliwość odnalezienia nowych stanowisk Campanula bohemica

Biblioteka KPN

Danielewicz W, Zientarski J. 2004. Uwagi na temat procesów dynamiki lasu w reglu górnym Karkonoskiego Parku Narodowego, Geoekologiczne Problemy Karkonoszy 2003, Opera Corcontica nr 41.

Dynamika i rozwój świerczyn górnoreglowych

Pomoc przy właściwej identyfikacji stanu zachowania świerczyn górnoreglowych

Biblioteka KPN

Fabiszewski J., Wojtuń B. 2001 Contemporary Floristic Changes in the Karkonosze Mts., Acta Societatis Botanicorum Poloniae; Vol. 70; No. 3; 2001

Przemiany flory Karkonoszy

Pomoc przy właściwej identyfikacji stanu zachowania siedlisk

Biblioteka KPN

Gramsz R., Potocka J. 2004. Wstępna ocena stanu roślinności siedlisk mokradłowych pięter leśnych polskiej części Karkonoszy, Geoekologiczne Problemy Karkonoszy 2003, Opera Corcontica nr 41, 2004

Ocena siedlisk mokradłowych

Pomoc przy lokalizacji i określeniu stanu zachowania niektórych siedlisk

Biblioteka KPN

Krukowski M., Malicki M. 2010 Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica Willd. w. Monitoring gatunków roślin, Przewodnik metodyczny cz. 1. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa

Metoda monitoringu i charakterystyka siedlisk Pedicularis sudetica

Wykaz stanowisk i potencjalne siedliska dla Pedicularis sudetica

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_pedicularis_sudetica.pdf

Malicki M. Krukowski M. 2010 Przytulia Sudecka Galium sudeticum Tausch. w. Monitoring gatunków roślin, Przewodnik metodyczny cz. 1. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa

Metoda monitoringu i charakterystyka siedlisk Galium Sudeticum

Wykaz stanowisk i potencjalne siedliska dla Galium sudeticum

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_galium_sudeticum.pdf

Matuła J., Wojtuń B., Tomaszewska K., Żołnierz L. 1997. Torfowiska polskiej części Karkonoszy i Gór Izerskich, Annales Silesiae, volume XXVII.

Charakterystyka torfowisk Karkonoszy

Pomoc przy identyfikacji torfowisk

Biblioteka KPN

Matuszkiewicz W. 1965. Badania geobotaniczne w północnej części Karkonoszy, Opera Corcontica 2: 43-59.

Charakterystyka fitosocjologiczna północnej części Karkonoszy

Możliwość porównania stanu zachowania niektórych siedlisk
Matuszkiewicz W.: Przewodnik

do oznaczania zbiorowisk

roślinnych Polski. PWN,

Warszawa 2001Charakterystyka

fitosocjologiczna zespołów

roślinnych Polski.

Systematyka zespołów

leśnych występujących w

Polsce.


Podstawowe źródło i

wyznacznik przy

klasyfikacji zespołów

roślinnychBiblioteka

Matuszkiewicz A. J.: Zespoły

Leśne Polski. PWN, Warszawa

2001.


Charakterystyka

fitosocjologiczna zespołów

roślinnych Polski.

Systematyka zespołów

leśnych występujących w Karkonoszach


Podstawowe źródło i

wyznacznik przy

klasyfikacji zespołów

roślinnych.
Biblioteka

Mroz W. 2010. Opracowanie zbiorowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Przewodnik do monitoringu dwudziestu

wybranych siedlisk przyrodniczychŹródło kluczowych

informacji o wskaźnikach

oceny stanu siedlisk

przyrodniczych i sposobu

prowadzenia monitoringu tych siedlisk.


Biblioteka, internet

Perzanowska J. 2010 Dzwonek karkonoski Campanula bohemica. w. Monitoring gatunków roślin, Przewodnik metodyczny cz. 1. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa

Metoda monitoringu i charakterystyka siedlisk Campanula bohemica

Wykaz stanowisk i potencjalne siedliska dla Campanula bohemica

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_campanula_bohemica.pdf

Wojtuń B., Fabiszewski J., Sobierajski Z., Matuła J., Żołnierz L. 1994. Zmiany jakościowe i ilościowe flory muraw bliźniczkowych (Carici-Nardetum) w Karkonoszach na przestrzeni ostatnich 40 lat, Karkonoskie Badania Ekologiczne 1994; II Konferencja; Dziekanów Leśny 1994

Zmiany jakościowe i ilościowe flory muraw bliźniczkowych w Karkonoszach

Pomoc przy ocenie stanu zachowania muraw bliźniczkowych

Biblioteka KPN

Materiały niepublikowane

Sikora S. 1995. Rozprzestrzenienie na obszarze województwa jeleniogórskiego wydry Lutra lutra (L.) oraz jej znaczenie dla gospodarki rybackiej.

Informacje o występującym gatunku z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o niskiej wartości

Maszynopis, Archiwum WOŚ UW w Jeleniej Górze

Kokurewicz T. 1991. Struktura i dynamika zimowej kolonii nietoperzy (Mammalia: Chiroptera) w Sztolni w Sowiej Dolinie k. Karpacza (województwo jeleniogórskie).

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje o średniej wartości

Maszynopis, Archiwum WOŚ UW w Jeleniej Górze

Plany/programy/strategie/projekty

Boryczka R., Michalik R. 2004. Program ochrony środowiska gminy miejskiej Kowary. Urząd Miejski w Kowarach.

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Urząd Miasta Kowary

http://www.bip.kowary.pl/public/get_file_contents.php?id=52396Czcińska M. 2008. Opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza. Karkonoskie Centrum Ochrony Środowiska, Zakład Ochrony Przyrody, Decybel.

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Urząd Miasta Kowary

http://bip.karpacz.eu/public/get_file_contents.php?id=81351Kurpiewski A., Szalej M., Konopka A., Mazur L. 2008. Program ochrony środowiska dla Miasta Jelenia Góra na prawach powiatu na lata 2008-2012. Zakład Ochrony Przyrody, Decybel.

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Urząd Miasta Jelenia Góra

http://um.jeleniagora.pl/images/promocja/strategie/POS_Jelenia%20Gora_2008.pdfKurpiewski A., Szalej M., Czcińska-Wydra M., Pietrzykowska K. Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018. Zakład Ochrony Przyrody, Decybel.

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Urząd Gminy Piechowice

http://piechowice.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=104287Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010 -2015. 2010. Lubuska Organizacja Turystyczna.

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Urząd Gminy Piechowice

http://piechowice.pl/plikownia/rozne/strategia032010.pdfProgram ochrony środowiska dla gminy Karpacz na lata 2007-2014. Karpacz, 2007

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Urząd Gminy Karpacz

http://bip.karpacz.eu/public/get_file_contents.php?id=68855Błońska M. 2010. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Nadleśnictwo Szklarska Poręba

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_wroclaw~pos_szklarska_poreba.pdfBloch Ł. 2008. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. Opis ogolny lasów nadleśnictwa. Program Ochrony Przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~program_ochrony_przyrody.pdf
Rzońca H. 2010. Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Śnieżka na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r. Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Informacje o planowanych działaniach w obszarze.

Informacje dużej wartości

Nadleśnictwo „Śnieżka”

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_dg~rdlp_wroclaw~1325_pos_sniezka.pdfWaloryzacja przyrodnicza (województwa, gminy)

Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Jarno A. 1995. Sprawozdanie z inwentaryzacji nietoperzy w jaskiniach i sztolniach województwa jeleniogórskiego. (mps.)

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje dużej wartości

Maszynopis, Archiwum WOŚ UW w Jeleniej Górze

Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2001. Sprawozdanie z zimowych liczeń nietoperzy na terenie dawnego województwa jeleniogorskiego. (mps.) Arch. Jeleniogórskiego oddziału Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych.

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje średniej wartości

Maszynopis, Archiwum Jeleniogórskiego oddziału Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. Gmina Kowary. 1993.Maszynopis. „Fulica” Jelenia Góra-WrocławOgólne Informacje o obszarze częściowo zdezaktualizowane

Informacje o średniej wartości

Maszynopis. Oddział zamiejscowy RDOŚ Jelenia Góra, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. Gmina Jelenia Góra. 1993. Maszynopis. „Fulica” Jelenia Góra-Wrocław

Ogólne Informacje o obszarze częściowo zdezaktualizowane

Informacje o średniej wartości

Maszynopis. Oddział zamiejscowy RDOŚ Jelenia Góra, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra

Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. Gmina Karpacz. 1993. Maszynopis. „Fulica” Jelenia Góra-Wrocław

Ogólne Informacje o obszarze częściowo zdezaktualizowane

Informacje o średniej wartości

Maszynopis

Oddział zamiejscowy RDOŚ Jelenia Góra, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia GóraInwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego. Gmina Szklarska Poręba. 1994. Maszynopis. „Fulica” Jelenia Góra-Wrocław

Ogólne Informacje o obszarze częściowo zdezaktualizowane

Informacje o średniej wartości

Maszynopis

Oddział zamiejscowy RDOŚ Jelenia Góra, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia GóraJankowski W (red.). 1999. Inwentaryzacja przyrodnicza województwa jeleniogórskiego – Podgórzyn. Fulica, Wrocław. (Maszynopis w archiwum WOŚ UW w Jeleniej Górze).

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej
Maszynopis, Archiwum WOŚ UW w Jeleniej Górze

Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Jelenia Góra, Ptaki (Aves). 2005. Maszynopis. Urząd Miasta Jelenia Góra

Informacje aktualne o siedliskach i gatunkach roślin oraz zwierząt

Informacje o średniej wartości

Maszynopis

Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia GóraEkspertyzy przyrodnicze

Paszkiewicz R., Szkudlarek R. 1994. Ekspertyza chiropterologiczna wybranych jaskiń i sztolni województwa jeleniogórskiego. (mps.)

Informacje o występujących gatunkach z zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Informacje średniej wartości

Maszynopis, Archiwum WOŚ UW w Jeleniej Górze


Należy wymienić wszystkie źródła informacji wykorzystane w procesie opracowywania PZO. Podać należy pełną literaturę opublikowaną, dane nieopublikowane oraz informacje ustne.
2.2. Ogólna charakterystyka obszaru

Ogólna charakterystyka obszaru została zaprezentowana w rozdziale 2.1 Założeń do opracowania projektu planu zadań ochronnych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej tabeli.2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów (Dane użytkowania i pokrycia terenu z programu CORINE Land Cover 2006, bądź jeśli jest to możliwe dane dokładniejsze np. PODGiK).

Typy użytków gruntowych


Typ własności

Powierzchnia użytków w ha

% udział powierzchni w obszarze

Lasy

Ogólnie

9695,63

93,66

Skarb PaństwaWłasność komunalnaWłasność prywatnaGrunty orne

Ogólnie

37,24

0,36

Łąki trwałe

Ogólnie

142,10

1,39

Pastwiska trwałe

Ogólnie

252,02

2,46

Sady

Ogólnie

1,88

0,02

Grunty pod stawami

Ogólnie

-

-

Nieużytki

Ogólnie

12,18

0,12

Wody stojące

Ogólnie

0,93

0,01

Wody płynące

Ogólnie

10,3

0,10

Grunty zabudowane

Ogólnie

132,81

1,30

Inne (Lz, W,dr, Tr, Ti)

Ogólnie

60,14

0,59

* Ze względu na brak danych z PODGIK w Kamiennej Górze powierzchnie zostały opracowane dla ok. 81% powierzchni SOO objętej PZO.

Struktura własności dla podanego obszaru rozkłada się następująco: grunty skarbu państwa 9836,641 ha (96,05%), grunty komunalne- 72,8 ha (0,71%), grunty prywatne- 331,22ha (3,23%)

UWAGA: Dane te należy także przekazać w warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS w nieprzetworzonej formie otrzymanej ze źródła referencyjnego (np. PODGiK) – na chwilę obecną dane nie mogą być przekazane ze względu na zapisy ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Po uzyskaniu zgody od dysponentów danych na przekazanie danymi w formie nieprzetworzonej na potrzeby PZO, zostaną przekazane.
2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka
Tabela wymaga uszczegółowienia w odniesieniu do przedmiotów ochrony, np. kiedy ochroną objęte są siedliska nieleśne – łąki i murawy - należy doprecyzować informację biorąc pod uwagę strukturę pakietów programu rolnośrodowiskowego.
Tabela zostanie wypełniona w kolejnych etapach prac po pozyskaniu pełnej informacji o beneficjentach programów rolnośrodowiskowych w regionie. Dane te zostaną pozyskane z ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Typy użytków


Typ własności

Powierzchnia objęta dopłatami UE

w ha

Rodzaj dopłaty,

działania/priorytetu/programu,Lasy

Lasy Państwowe

wg jednostek wdrażających

wg jednostek wdrażających

Lasy komunalneLasy prywatneSady


Trwałe użytki zielone


Wody


Tereny zadrzewione lub zakrzewione


Inne2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
W tej części należy podać informację o przyjętych wdrażanych i projektowanych planach/programach/projektach, które mogą mieć wpływ na przedmioty ochrony. „Przez tytuł opracowania należy rozumieć pełną nazwę, nr aktu prawnego, organ ustanawiający/wydający, a w przypadku aktów publikowanych także miejsce publikacji, nr i poz.”.

Tytuł opracowania

Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie planu/programu/wdrażanie projektu

Ustalenia planu/programu/projektu mogące mieć wpływ na przedmioty ochrony

Przedmioty ochrony objęte wpływem opracowania

Ustalenia dot. działań minimalizujących lub kompensujących

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Podać instytucje oraz wskazać czy została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowiskoJeżeli przeprowadzona została strategiczna ocena to należy opisać działania minimalizujące lub kompensujące

MPZP dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra

- przeznaczenie terenu pod obwodnicę Sobieszowa,

- zabudowa korytarza ekologicznego pomiędzy Chojnikiem i Stawami PodgórzyńskimiW trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla jednostki Jagniątków w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra

W trakcie uchwalania

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla jednostki A – Centrum Karpacza.

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Miejscowy plan zagospo-darowania przestrzenne-go jednostki „B1” – Karpacz Górny

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP jednostki „C” – Zarzecze

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP jednostki „D” – Płóczki

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla jednostki E – Strefa Turystyczna.


Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Jednostka „F” – Osiedle Skalne

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Jednostki „G” – Wilcza Poręba

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie uchwalania zmiany

W trakcie uchwalania zmiany

W trakcie uchwalania zmiany

Jednostki „H” – Tereny Otwarte Wschód i Jednostki „J” – Tereny Otwarte Zachód

Urząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla terenu kolei linowej i tras

narciarskich „Kopa” w KarpaczuUrząd Miejski w Karpaczu

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Krzaczyna B

Urząd Miejski w Kowarach

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP stacji narciarskiej w Kowarach-Podgórzu

Urząd Miejski w Kowarach

- budowa stacji narciarskiej w rejonie G. Czoło i G. Sulicy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP jednostki strukturalnej Piechowice-Południe w Piechowicach

Urząd Miasta w Piechowicach

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZPdla wsi Przesieka w gminie Podgórzyn

Urząd Gminy Podgórzyn

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla wsi Miłków w gminie Podgórzyn

Urząd Gminy Podgórzyn

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

MPZP dla terenów narciarstwa sportowego "Polana Jakuszycka" w Szklarskiej Porębie (w trakcie tworzenia)

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

W trakcie uchwalania

W trakcie uchwalania

W trakcie uchwalania

MPZP miasta i gminy Lubawka

Urząd Miasta Lubawka


Strategia rozwoju gminy

Strategia Rozwoju

Jeleniej Góry

na lata 2004-2015


Urząd Miasta Jelenia Góra

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Plan rozwoju lokalnego gminy miejskiej Kowary na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013.

Urząd Miejski w Kowarach

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Strategia rozwoju

Miasta Kowary

na lata 2008-2015

AktualizacjaUrząd Miejski w Kowarach

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Strategia Rozwoju

Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010 -2015Urząd Miasta w Piechowicach

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy

Strategia Rozwoju Gminy Lubawka

Urząd Miasta Lubawka

W trakcie analizy

W trakcie analizy

W trakcie analizy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

SUiKZP Miasta Jelenia Góra

Urząd Miasta Jelenia Góra

- obwodnica Sobieszowa,

- presja zabudowy mieszkaniowej (przeznaczanie pod zabudowę gruntów na których występują przedmioty ochrony),Siedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

- ustalenie nowych obszarów chronionych,

SUiKZP Karpacza

Urząd Miejski w Karpaczu

- inwestycje narciarskie w rejonie Izbicy,

- nowe drogi (obwodnice Karpacza),

- presja zabudowy mieszkaniowej i turystycznej


Siedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

W trakcie analizy

SUiKZP gminy Kowary

Urząd Miejski w Kowarach

- inwestycja narciarskie w rejinie Czoła i Sulicy,

- nowe ciągi komunikacyjne (drga Krzaczyna – Karpacz)Siedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

W trakcie analizy

SUiKZP miasta i gminy Lubawka

Gmina Lubawka

- inwestycja narciarskie w rejonie Niedamirowa,

- presja zabudowy mieszkaniowejSiedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

W trakcie analizy

SUiKZP miasta Piechowice

Urząd Miasta w Piechowicach

- presja zabudowy mieszkaniowej a w szczególności zabudowa korytarzy ekologicznych

Siedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

W trakcie analizy

SUiKZP gminy Podgórzyn

Urząd Gminy Podgórzyn

- planowane inwestycje narciarskie,

- tunel kolejowy pod KarkonoszamiSiedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

W trakcie analizy

SUiKZP Miasta Szklarska Poręba

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

- obwodnica Szklarskiej Poręby,

- presja zabudowy mieszkaniowej,Siedliska łąkowe oraz stanowiska roślin i zwierząt

W trakcie analizy

Plan urządzenia lasu

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

W trakcie analizy

Siedliska leśne
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Śnieżka na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nadleśnictwo „Śnieżka”


W trakcie analizy

Siedliska leśne
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kamienna Góra na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nadleśnictwo Kamienna Góra

W trakcie analizy

Siedliska leśnePlan urządzeniowo-rolny
Inne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Podać instytucje oraz wskazać czy została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowiskoJeżeli przeprowadzona została strategiczna ocena to należy opisać działania minimalizujące lub kompensujące

Strategia rozwoju gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Plan urządzenia lasu

Wyciąg z bazy SILP

Warstwy shp Leśnej Mapy Numerycznej

Projekt inwestycji np. budowy farmy wiatrowej
PDF decyzji środowiskowych (w załączniku)Plan urządzeniowo-rolny

Inne

*Dane będą uzupełnione informacjami od interesariuszy po otrzymaniu od nich wypełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 4.

UWAGA: Dane te należy także przekazać w rastrowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 13(skany zrektyfikowane do układu 1992).
2.6. Informacja o przedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowanePrzedmiot ochrony

Ocena

ogólna

Powierzchnia

Liczba stanowisk

Rozmieszczenie w obszarze

Stopień rozpoznania

Zakres prac terenowych uzupełniających/

Uzasadnienie do wyłączenia z prac terenowych

Siedliska przyrodnicze


A, B, C,

zweryfikowaneNajlepiej załączony druk mapy z poligonami i ewidencją gruntów Poligony siedlisk, gatunków lub siedlisk gatunków potwierdzone lub potencjalne
Ogółem zakres, liczba punków pomiarowych, terminy wykonania prac, w tym: uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu, ocena stanu ochrony, zagrożenia

Wyniki prac terenowych w pkt.2.1

Kod i nazwa6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion)


C


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)


B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)


B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

C


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)


C


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

C


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska ( z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)


B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (Caricion davallianae)


C


bardzo słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

8110

Piargi i gołoborza krzemianoweC


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

A


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

A


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)


B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

B


dobry

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno – Piceetum, Bazzanio – Piceetum)

B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion)

B


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis )

C


słaby

Niezbędna inwentaryzacja siedliska


Gatunki roślin
Gatunki zwierząt1061 Phenagris nausithous (modraszek nausitous)

XX
3 loc.

Gatunek wykazany na 3 stanowiskach w okolicy Lasockiego Grzbietu

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1163 Cottus gobio

(głowacz białopłetwy)XX
R

Dane literaturowe dotyczą jednej rzeki - Wrzosówki

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1188 Bombina bombina

(kumak nizinny)XX
P

Brak stwierdzeń w literaturze

Brak danych o obecności gatunku

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1355 Lutra Lutra

(wydra)


XX
P

Gatunek wykazany na kilku ciekach w Karkonoszach.

Średni

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1303 Rhinolophus hipposideros

(podkowiec mały)XX
1-5 i

Dane literaturowe dotyczą stwierdzeń 1-2 osobników ze sztolni koło Kowar

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1308 Barbastella barbastellus

(mopek)


XX
P

Dane literaturowe podają głównie dane z zimowisk i kilka-kilkanaście stwierdzeń żerujących osobników rozmieszczonych na terenie Karkonoszy

Średni

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1318 Myotis dasycneme

(nocek łydkowłosy)XX
1-10i

Dane literaturowe dotycza stwierdzeń 3 osobników jednej z Kowarskich sztolni.

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1323 Myotis bechsteinii

(nocek Bechsteina)XX
P

-

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1324 Myotis myotis

(nocek duży)XX
P

-

Średni

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1059 Phenagris teleius

(modraszek teleius)XX
3 loc.

Gatunek wykazany na 3 stanowiskach w okolicy Lasockiego Grzbietu (WZS dla obszaru)

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.

1096 Lampetra planeri

(minóg strumieniowy)XX
5 loc. (cieki wodne)

WZS dla obszaru

Słaby

Ocena stanu populacji i siedlisk. Weryfikacja zagrożeń.UWAGA: Dane te należy także przekazać w wektorowej warstwie informacyjnej systemów informacji przestrzennej GIS zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 13. W części opisowej(2.6.1.; 2.6.2. ; 2.6.3.) należy dokonać analizy uzyskanych wyników.

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna