Załącznik Nr 1 do siwzPobieranie 44.83 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar44.83 Kb.

Numer sprawy: AEZ/S-300/2010

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ


PAKIET 1

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCHDetektor rozproszenia światła

(dla FW26 - 2010/EL/4810)


Lp

Opis parametrów wymaganych


Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane
1

1.


Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………

rok produkcji………….. (Należy podać)2.

Detektor rozproszenia światła współpracujący z systemem HPLC Shimadzu, ze zbieraniem danych

na tym systemie.TAK

(TAK/NIE)

3.

Technologia odparowywania w niskiej temperaturze

TAK

(TAK/NIE)

4.

Zakres przepływu:

od 0,2 do 2,5 ml/min, w opcji zakres 0,02 do 1,2 ml/min

(Należy podać)

5.

Zakres temperatur:

od temperatury pokojowej do 800C

(Należy podać)

6.

Źródło światła:

dioda LED 470 nm


(Należy podać)

7.

Detekcja

fotopowielacz

(TAK/NIE)

8.

Gaz nebulizujący:

azot lub powietrze, przepływ maksymalny: 3,0 L/min, ciśnienie 450 kPa


(Należy podać)

9.

Wyjście analogowe z poziomem sygnału:

od 0 do 1 V

(Należy podać)

10.

Częstotliwość zbierania sygnału:

100 Hz

(TAK/NIE)

11.

Czułość:

S/N=3; dla butyl-parabenu 10 ng, dla metyl-parabenu 40 ng

(Należy podać)

12.

Typ nebulizacji:

siphon-split

(TAK/NIE)

13.

Zawór zabezpieczający przed cofaniem się fazy ruchomej

TAK

(TAK/NIE)

14.

Programowalne automatyczne wyłączanie gazu i diody oraz oczyszczanie

TAK

(TAK/NIE)

15.

Wbudowane funkcje autodiagnostyki:

-ciśnienie gazu

-żywotność lampy

-stabilność temperatury(Należy podać)

16.

Stacja kontrolna dla detektora

TAK

(TAK/NIE)

17.

Detektor współpracować będzie z systemem HPLC Shimadzu, kontroler SCL-10 Avp, 2 pompy LC-10ATvp, piec cTO-10ACvp, program sterujący VP-Class

TAK

(TAK/NIE)

18.

Zasilanie:

230V/50Hz

(TAK/NIE)

Warunki gwarancji i serwisu

19.

Gwarancja

Minimum 24 miesiące

( należy podać)

20.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Na terenie Polski

TAK/NIE

21.

Szkolenie obsługowe personelu w miejscu instalacji podczas przekazywaniu aparatu

TAK
(TAK/NIE)

Dokumenty

22.

Certyfikat lub deklaracja zgodności (dopuszcza się w języku angielskim)

CE

str. …….. oferty (załączyć)

23.

Opis lub karta katalogowa urządzenia w języku polskim dopuszcza się w języku angielskim.

TAK


str. …….. oferty (załączyć)24.

instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie urządzenia)

TAK
(TAK/NIE)

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
…………………………….., dn…………………
..............….……………………………

(podpis i pieczęć uprawnionego/nychprzedstawicieli Wykonawcy)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna