Załącznik Nr 1 do Uchwały xxviii/253/2009 z dnia 6 lipca 2009r Jedlnia-Letnisko, 2009 spis treśCIPobieranie 329.36 Kb.
Strona3/5
Data10.05.2016
Rozmiar329.36 Kb.
1   2   3   4   5

Źródło: UG Jedlnia-Letnisko

Kultura, sport, turystyka i rekreacja

Aktywnym orędownikiem kultury są bez wątpienia wszelkiego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, placówki czy przejawy lokalnych inicjatyw.

Wśród instytucji kulturalnych działających w gminie, na pierwszy plan wysuwa się funkcjonująca w Jedlni-Letnisko Gminna Biblioteka Publiczna. Instytucja służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Celem działania Biblioteki jest: • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz ich przechowywanie;

 • prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

 • popularyzacja książek i czytelnictwa;

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

 • ochrona materiałów bibliotecznych.

Czytelnia Gminnej Biblioteki jest zarazem małą galerią gdzie wystawiają swoje prace lokalni twórcy. Galeria działa od 1996 roku.

Ponadto działalność kulturalna prowadzona jest w ramach jednostek oświatowych.

Wśród cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy na uwagę zasługują: spotkania z poezją i muzyką organizowane przez szkołę, Gminną Bibliotekę oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury „Orzeł”, koncerty muzyczne odbywające się w okresie wakacji organizowane przez „Grupę Inicjatywną Mieszkańców”.

Na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Jedlni-Letnisko wpisały się plenery malarskie i regionalne występy, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Kultury „Orzeł”. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się wystawa eksponatów stworzonych przez artystów – obrazów, rzeźb, robótek ręcznych itp. Organizowane są też wieczory poezji i wernisaże. Tradycyjnie ulubionym miejscem spotkań są plaże nad zalewem.

Na terenie Jedlni zarejestrowanych jest kilka stowarzyszeń, których działalność ukierunkowana jest na inicjowanie, prowadzenie i propagowanie działalności proekologicznej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej; aktywizację osób bezrobotnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Należą do nich: Stowarzyszenie Miłośników Jedlni-Letnisko, Stowarzyszenie Jedlnia, Stowarzyszenie „Zatrzymaj się”.

Do grupy organizacji pożytku publicznego pod koniec maja 2008r dołączyło kolejne stowarzyszenie o nazwie „Pozytywny Format”, którego celem jest realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego.

Głównym podmiotem zajmującym się sportem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Jedlni-Letnisko będący jednostką organizacyjną Gminy. Celem działalności GOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki prowadzących do zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w tym zakresie oraz prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych. Realizując te cele GOSiR współdziała z organizacjami kultury fizycznej i sportu, udostępnia posiadane obiekty, stanowiące bazę sportową i rekreacyjną, na rzecz klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji i stowarzyszeń oraz osób indywidualnych. Organizuje imprezy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W skład GOSiR wchodzi zalew o pow. 40 ha lustra wody oraz obiekty towarzyszące.

Na terenie sołectwa działają następujące kluby i sekcje sportowe: • Ludowy Klub Sportowy „Jodła” powstały na przełomie 1948-1949 r. Obecnie klub posiada dwie sekcje:

- brydża sportowego (klasa A)

- piłkarską (zespoły seniorów i juniorów grające w klasie A - tj. VII liga).

Wyczynowo sport w klubie uprawia około 50 zawodników, a sam klub liczy łącznie ok. 80 członków.


 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyczna, piłki siatkowej.

Do cyklicznych imprez sportowych odbywających się w Jedlni-Letnisko należą:

- Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej,

- Turniej Halowy o Puchar Wójta w piłce siatkowej,

- rozgrywki Okręgowego Związku Piłki Nożnej (liga seniorów, liga młodzieżowa),

- corocznie nad zalewem odbywa się Letnia impreza na plaży, w czasie której Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje różnego rodzaju zawody i zabawy towarzyszące m.in. Turniej Piłki Plażowej, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego.

W pobliżu zalewu „Siczki” znajduje się boisko sportowe „Jodła”. Jego obecny stan i stopień zagospodarowania nie pozwala jednak na organizowanie większych imprez sportowych. Rozwiązaniem może być planowana budowa stadionu jako kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Umożliwi to organizację dużych imprez sportowych (np. w skali powiatu, czy województwa).

Gmina znajduje się w granicach przyrodniczych obszarów chronionych, co dobitnie świadczy o jej atrakcyjnym turystycznie położeniu. Piękno przyrody jest wspomagane materialnym dziedzictwem kulturowym. Niewątpliwie atrakcyjny dla turystyki jest fakt, że część północna Jedlni-Letnisko leżąca na skraju Puszczy Kozienickiej, objęta została siecią Natura 2000, chroniącą różnorodność krajobrazu, zbiorowisk roślinnych, bogactwo flory i fauny.

Głównym elementem decydującym o atrakcyjności turystycznej Jedlni-Letnisko to jej położenie przy zalewie „Siczki”, który okala rezerwat „Jedlnia”. Niewątpliwym atutem i walorem naturalnym jest mikroklimat występujący na tym terenie. Nad zalewem są piaszczyste i trawiaste plaże. Jest przystań wodna oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, którym dysponuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR). W zalewie złowić można płoć, okonia, szczupaka, karpia, amura czy karasia, dlatego często organizowane są zawody wędkarskie.

Prężnie rozwijają się tu ośrodki wypoczynkowe z dobrze przygotowaną infrastrukturą turystyczną (baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne). Bliskie sąsiedztwo i dogodne połączenie z Radomiem sprawiło, że Jedlnia stała się miejscowością wypoczynkową dla mieszkańców Radomia i do dziś utrzymuje charakter osiedla wypoczynkowo-letniskowego.

Na terenie Jedlni-Letnisko znajdują się następujące ośrodki wypoczynkowe:

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisko, ul. Płużańskiego 30 (własność Lasów Państwowych). Zlokalizowany na skraju Puszczy Kozienickiej w Rezerwacie Jedlnia przy trasie Radom – Kozienice. Oferuje szeroki wachlarz usług gastronomicznych, hotelarskich i szkoleniowych, dysponując 140 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3–osobowych oraz salami wykładowymi),

- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Relaks” w Jedlni-Letnisko, ul. Nadrzeczna 4 (własność prywatna). Ośrodek położony nad zalewem w Siczkach, posiadający 60 miejsc noclegowych w domkach 6-cio osobowych. Ośrodek organizuje imprezy integracyjne, rekreacyjne, szkolenia, spotkania okolicznościowe.

- Wynajem pokoi gościnnych „Wodnik” w Jedlni-Letnisko, ul Nadrzeczna 2 (własność prywatna). Zlokalizowany w pobliżu zalewu w Siczkach. Organizuje imprezy okolicznościowe, integracyjne, itp. Posiada 12 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych i 2 apartamentach.

- Hotel „Pod Różami” w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 49 (własność prywatna). Hotel zlokalizowany jest w centrum Jedlni-Letnisko; wchodzi w skład kompleksu gastronomiczno-handlowego (fryzjer, apteka, sklep spożywczy). Hotel oferuje bardzo szeroki wachlarz usług, począwszy od bazy noclegowej dla 40 gości w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych - a na rozmaitych imprezach skończywszy.

Dużą atrakcją są przejażdżki zaprzęgami konnymi po Puszczy Kozienickiej. Jest to możliwe, gdyż w okolicy znajdują się trzy kluby jeździeckie, a dla miłośników jazdy konnej znajduje się kilka wierzchowców do ujeżdżania.

Kolejną atrakcję turystyczną stanowią szlaki rowerowe i turystyczne oraz obiekty i budowle zlokalizowane wzdłuż oznakowanych tras. Wszystkie trasy rozpoczynają się w Jedlni-Letnisko (po północnej stronie zalewu na polance jedlnieńskiej). Są to: 1. Trasa do rezerwatu „Leniwa”

 2. Trasa do ścieżki przyrodniczo – leśnej „Śródborze”

 3. Trasa do wsi Augustów

 4. Trasa do rezerwatu „Brzeźniczka”

Trasy w kierunku wschodnim

 1. Trasa do rezerwatów „Źródło Królewskie” i „Brzeźniczka”

 2. Trasa do Garbatki Letnisko

 3. Trasa do Czarnolasu

 4. Trasa do Janowca i Kazimierza Dolnego

Trasy w kierunku południowym

 1. Trasa do źródeł Gzówki

Trasa w kierunku zachodnim

 1. Trasa na zachód do Kozłowa (przez rezerwat „Ciszek”)

Bezpieczeństwo publiczne

Na bezpieczeństwem mieszkańców czuwają policjanci z posterunku Policji w Jedlni-Letnisko. Teren Gminy podzielony jest na dwie dzielnice, do których należą następujące miejscowości:

Dzielnica nr I: Jedlnia-Letnisko, Siczki, Kolonka, Aleksandrów, Słupica, Maryno, Cudnów.

Dzielnica nr II: Gzowice Wieś, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Myśliszewice, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Natolin, Lasowice, Groszowice, Antoniówka, Dawidów.

Na szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa wpływa także działająca tu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1928 roku. Mieściła się wtedy w drewnianej remizie. W 1992 roku wybudowana została strażnica ze świetlicą i trzema boksami garażowymi. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i ma do dyspozycji 2 ciężkie samochody gaśnicze marki Jelcz i Mercedes z wyposażeniem, lekki samochód gaśniczy marki Ford Transit oraz łódź pontonową z silnikiem zaburtowym.

Jednostka liczy 44 czynnych druhów i 15-to osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie tylko w gminie, ale także na terenie powiatu i województwa.V. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI - PODSUMOWANIE
Dla oceny zasobów miejscowości, niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych zasobów i ich ocena pod kątem znaczenia dla tej miejscowości. Synteza oceny znalazła się w tabeli nr 5.
Tabela nr 5. Ocena zasobów miejscowości

Rodzaj zasobu

Znaczenie zasobu

Brak

Małe

Średnie

Duże

Środowisko przyrodnicze, położenie

- walory krajobrazowe


X

- walory przyrodnicze


X

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)


X

- gleby, kopaliny
X- klimat


X

- drogi (dostępność komunikacyjna)


X

Środowisko kulturowe

- walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturoweX
- walory zagospodarowania przestrzennegoX
- aktywność artystycznaX
Obiekty i tereny

- działki pod zabudowę mieszkaniową


X

- działki rekreacyjne


X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł
X- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi oraz miejsca publiczneX
- miejsca sportu i rekreacji


X

- szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, itp.


X

Gospodarka, rolnictwo

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
X- gospodarstwa rolne
X- firmy produkcyjne i zakłady usługowe
X- infrastruktura komunalna


X

Sąsiedzi i przyjezdni

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo


X

- ruch tranzytowy

X


- przyjezdni stali i sezonowi


X

Instytucje

- szkoła, przedszkole


X

- placówki opieki społecznej


X

- Biblioteka


X

- Dom Kultury

X


Dziedzictwo religijne i historyczne

- miejsca, osoby i przedmioty kultu


X

- święta, odpusty, pielgrzymkiX
- tradycje, obrzędy, gwaraX
- legendy, podania i fakty historyczneX
- ważne postacie historyczneX
- specyficzne nazwyX
Ludzie, organizacje społeczne

- Koło Gospodyń Wiejskich

X


- Ochotnicza Straż Pożarna


X

- Stowarzyszenia i inne


X


VI. ANALIZA SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców.MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 • czyste środowisko naturalne,

 • sprzyjający mikroklimat,

 • położenie na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego,

 • atrakcyjność turystyczna w postaci zalewu „Siczki”,

 • położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych,

 • dobry stopień zwodociągowania,

 • duży ruch turystyczny,

 • działalność klubów sportowych,

 • dostateczna baza szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz przedszkola,

 • funkcjonowanie oczyszczalni ścieków,

 • dobre warunki dla rozwoju budownictwa rekreacyjno – wypoczynkowego i agroturystyki,

 • zlokalizowanie na terenie Jedlni-Letnisko najważniejszych instytucji administracyjnych i społecznych

 • istnienie kościoła w stylu zakopiańskim

 • mało skuteczna promocja walorów przyrodniczych,

 • niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna i techniczna

 • niezadawalający stan dróg, ulic, brak chodników,

 • słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna,

 • znaczne bezrobocie,

 • gospodarstwa małoobszarowe o słabych glebach,

 • mały napływ kapitału inwestycyjnego,

 • niskie wydatki na modernizację obiektów użyteczności publicznej,

 • słabe zagospodarowanie miejsc publicznych, skwerów,

 • niska świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska,

 • degradacja środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków i odpadów stałych


SZANSE

ZAGROŻENIA

 • rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej,

 • rozwój przedsiębiorczości w sferze turystyki i rekreacji oraz handlu i usług,

 • zagospodarowanie zalewu „Siczki” i jego otoczenia,

 • przebudowa skwerów (Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności wraz z renowacją pomnika),

 • integracja z Unią Europejską i środki z zewnątrz (programy strukturalne),

 • posiadanie płynności finansowej,

 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców-szkolenia,

 • wdrażanie segregacji odpadów „u źródła”,

 • ochrona obiektów zabytkowych,

 • poprawa infrastruktury komunalnej, technicznej i transportowej

 • niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców,

 • częste zmiany przepisów prawnych,

 • trudności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rozwój lokalny,

 • utrata walorów turystycznych na skutek niemożności efektywnego wykorzystania dużej liczby obiektów z powodu braku funduszy na ich odnowienie, adaptację i utrzymanie,1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna