Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego projekt „Praktyki dla Humanistyki Drugiej Generacji”Pobieranie 16.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.89 Kb.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego projekt

Praktyki dla Humanistyki Drugiej Generacji”Specjalności na kierunku Humanistyka 2.0:

  • (e-)pisarstwo i edytorstwo komputerowe
Charakterystyka specjalności
1. Poznasz:
- podstawowe typy i gatunki pisarstwa (artystycznego, publicystycznego, eseistycznego, reklamowego, internetowego);
- warsztat redaktora wydawnictw (redakcja, korekta, adiustacja);  
- warsztat edytora (wydawcy);
- składniki programu Adobe InDesign (i wybranych aplikacji internetowych);
- zasady i normy komputerowego składu tekstu.
2. Wykształcisz:
- umiejętności pisarskie, stosownie do zainteresowań i potrzeb (literackich, publicystycznych, popularno-naukowych, eseistycznych, marketingowych etc.);
- umiejętności w zakresie prac edytorskich i redaktorskich (redagowanie tekstów, opracowywanie krytyczne, korekta, skład komputerowy, adiustacja);
- umiejętności w zakresie  przetwarzania tekstów (cyfryzacja);
- umiejętności w zakresie wytwarzania i gromadzenia zasobów sieciowych (ebooki, audiobooki, blogi, e-czasopisma, wydawnictwa internetowe etc.).
3. Miejsca pracy
Wydawnictwa, redakcje czasopism, studia reklamowe, redakcje portali internetowych, własna działalność pisarska i wydawnicza (np. w internecie).
Charakter wykonywanej pracy: pisarz, publicysta, krytyk, edytor, (e-)redaktor wydawnictw, copywriter, korektor, komputerowy składacz tekstu.
4. Przedmioty kształcenia specjalnościowego (łącznie 720 godz.)
Moduł pisarsko-edytorski (1):
    Tradycje i gatunki pisarskie
    Lektury obowiązkowe
    Poetyka i retoryka
    Pisarstwo (artystyczne, popularno-naukowe, publicystyczne, reklamowe, krytyka literacka…)
    Copywriting
    Stylistyka praktyczna / stylistyka języka internetu / pracownia poprawnej polszczyzny
Moduł pisarsko-edytorski (2):
    Adobe InDesign
    Skład komputerowy tekstu
    Przetwarzanie tekstu / Cyfryzacja tekstu
    Aplikacje internetowe
    Infografika i grafika użytkowa (elementy)
    Warsztat edytora i redaktora
  • Dziennikarstwo internetowe i social media
Charakterystyka specjalności:
1.Poznasz:
- dziennikarskie i społecznościowe zasoby internetu;
- formy i gatunki dziennikarstwa internetowego;
- warsztat dziennikarza (internetowego) i marketera społecznościowego;
- rodzaje mediów społecznościowych;
- sposoby i cele funkcjonowania mediów społecznościowych;
- składniki programu Adobe InDesign (i wybranych aplikacji internetowych).
2. Wykształcisz:
- umiejętności  tworzenia i prowadzenia serwisów dziennikarskich i społecznościowych;
- umiejętności  tworzenia różnorodnych tekstów, plików i innych zawartości (gatunki dziennikarskie, teksty marketingowe, posty, twetty, infografiki, wideoblogi etc.);
- umiejętności  monitorowania zasobów internetowych, zwłaszcza dziennikarskich i społecznościowych;
- umiejętności  analizy tych zasobów (research);
- umiejętności  prowadzenia działań marketingowych w internecie.
3. Miejsca pracy
Redakcje czasopism, redakcje portali internetowych, agencje interaktywne, studia reklamowe, własna działalność dziennikarska i społecznościowa (w internecie).
Charakter wykonywanej pracy: dziennikarz, dziennikarz internetowy, e-redaktor, bloger, infografik, specjalista ds. social media (marketer społecznościowy), copywriter, researcher.
4. Przedmioty kształcenia specjalnościowego (łącznie 720 godz.)
Moduł dziennikarsko-społecznościowy (1):
    Społeczności internetowe
    Warsztat dziennikarza internetowego
    Media internetowe / Wideo w mediach społecznościowych
    Internetowe gatunki dziennikarskie / copywriting / sztuka pisania mikroblogów
    Komunikowanie w Internecie / komunikacja w social media
    Monitoring i analiza portali dziennikarskich
Moduł dziennikarsko-społecznościowy (2):
    Serwisy społecznościowe
    Netykieta / prawo w internecie
    Adobe InDesign , Aplikacje społecznościowe
    Zarządzanie i marketing w social media
    Research
    Monitoring i analiza w social media
  • Badanie i projektowanie gier (GAMEDEC)

Charakterystyka specjalności
1. Poznasz i wykształcisz:
Szkolimy pakiet umiejętności pod kątem przyszłej kariery, stawiając na elastyczność i maksymalną zatrudnialność. Studenci uczą się tworzyć gry na wielu platformach – planszowe i karciane; LARP i narracyjne RPG; gry miejskie i ARG; literaturę interaktywną i gry wideo. Łącznie 450 h praktycznej pracy projektowej i 270 h teorii game studies. Plus zaplecze w humanistyce cyfrowej. Dużo czytamy po angielsku i współpracujemy z zagranicą – bądźcie na to gotowi językowo!

Jak studenci humanistyki robią gry wideo? Nie uczymy programistów – budujemy gry i poziomy do gier w programach middleware (gamebuilderach). Zaczynamy od SCRATCH-a. Na drugim roku przechodzimy na profesjonalne silniki typu UDK, Unity czy CryEngine, oddając szkolenie w ręce branżowych praktyków – level designerów z Vivid Games.

2. Miejsca pracy
- w branży gier:
●    projektowanie gier wideo (jako młodszy level designer)


●    projektowanie gier stolikowych
●    organizacja gier miejskich i larpów
●    dziennikarstwo growe, analityka gier
●    produkcja, sprzedaż, marketing gier
Idziemy dalej niż samo tworzenie gier. Studenci uczą się projektować usługi i eventy bazujące na grach, tak komercyjne jak i non-profit. Tworzyć gry poważne (stosowane) o celach innych niż tylko rozrywka, zwłaszcza gry edukacyjne. Stosować umiejętności game-designerskie poza branżą gier: w gamifikacji edukacji i zarządzania.
- inne perspektywy zatrudnienia:
●    komercyjne usługi “growe” (turystyka, obozy młodzieżowe, eventy korporacyjne)
●    niekomercyjne działania “growe” finansowane przez granty i/lub instytucje (muzea, biblioteki, ośrodki kultury, urzędy miejskie, organizacje religijne i pozarządowe)
●    innowacje dydaktyczne (game-based learning)
●    gamifikacja edukacji, szkoleń lub zarządzania
●    szkolenie z projektowania gier i umiejętności cyfrowych
3. Przedmioty kształcenia specjalnościowego (łącznie 720 godz.)
Moduł badania i projektowania gier (1):
    Projektowanie gier planszowych i karcianych
    Projektowanie gier role-playing
    Projektowanie gier wideo
    Gry miejskie i ARG
    Projektowanie gier edukacyjnych
    Gamifikacja w edukacji i zarządzaniu
Moduł badania i projektowania gier (2):
    Badanie gier – ujęcie ludologiczne
    Badanie gier – ujęcie narratologiczne
    Literatura interaktywna
    Historia gier cyfrowych
    Społeczności graczy w realu i w sieci
    Gry a kontekst kulturowy

Więcej informacji na temat kierunku znajduje się na stronie http://www.humanistyka2.pl/

 
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna