Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Podegrodzie Nr 530/2013 z dnia 27 maja 2013 rPobieranie 277.91 Kb.
Strona2/4
Data08.05.2016
Rozmiar277.91 Kb.
1   2   3   4  1. Zbiory danych

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie
Dział
Lp.

ZBIÓR DANYCH

Programy zastosowane do  przetwarzania / Nazwa zasobu*

Lokalizacja zbioru/zasobu

Miejsce przetwarzania danych

Uwagi dot. zgłoszenia.

1.

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE - GMINA PODEGRODZIE

KORELACJA – DISTRICTUS-Ewidencja Ludności „plus”

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

- St. ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistych

- Stanowisko ds. BHP, ewidencji ludn. i archiwum zakładowegoParter pok. 11
2.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - GMINA PODEGRODZIE

KORELACJA - DISTRICTUS-Podatki Gminne” z modułem Windykacji

DISTRICTUS-Podatek od Środków Transportu

Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

- St. ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatkowego


- St. ds. podatków, opłat lokalnych i pomocy publicznej

I piętro pok. 17
3.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA WODNA

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej oraz edytor tekstu WORD i arkusz kalkulacyjny EXCEL

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

KierownikParter pok. 5
4

DODATKI MIESZKANIOWE - GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
5.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO - GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

- Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennegoI piętro pok. 27,
6.

URZĄD STANU CYWILNEGO W PODEGRODZIU

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i program PTH TECHNIKA - USC

Urząd Stanu Cywilnego


Parter pok. 12
7.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

- St. ds. OC, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obsługi kancelaryjnejParter BOI
8.

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI - GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i opłat planistycznych
I piętro pok. 27
9.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i Edytor tekstu WORD

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
10.

AKCJA KURIERSKA

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

- St. ds. OC, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obsługi kancelaryjnej
Parter BOI
11.

TRANSPORT DROGOWY-GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
12

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i Edytor tekstu WORD

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
13.

PŁACE – GMINA PODEGRODZIE

Płace – OPTIVUM – VULCAN

Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

- St. ds. płacowych


Referat obsługi placówek oświatowych

- Stanowisko ds. płacowychI piętro pok. 22

Parter pok. 6Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

14.

KADRY – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. kadrowych, BIP i obsługi RadyReferat obsługi placówek oświatowych - Kierownik


Parter pok. 4

Parter pok. 7Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

15.

ZUS – GMINA PODEGRODZIE

PROKOM Płatnik

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych


- St. ds. ewidencji należności cywilno-prawnych i mienia komunalnego

Referat obsługi placówek oświatowych - Stanowisko ds. płacowych

I piętro pok. 22
Parter pok. 6

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

16.

FAKTUROWANIE – GMINA

JZK DRUCZEK

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami -Kierownik
Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

- St. ds. finansowychParter pok. 5

I piętro pok. 22, 23


Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy17.

LISTY SZKÓD ROLNICZYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

-S St. ds. rolnictwa
Parter pok. 5

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy

18.

WYKAZ STANOWISK I PRAC ZLECONYCH ORAZ OSÓB DOPUSZCZONYCH DO INFORMACI NIEJAWNYCH – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych


I Piętro – art. 48 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

19.

AKTA POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH –GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych


I Piętro – art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

20.

EWIDENCJA POŚWIADCZEŃ BEZPIECZEŃSTWA WYDANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OCHRONY – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych


I Piętro – art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

21.

EWIDENCJA ZAŚWIADCZŃ O ODBYCIU SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

I Piętro – art. 54 ust.2 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

22.

SPISY WYBORCÓW

DISTRICTUS-Ewidencja Ludności „plus” z modułem Rejestru Wyborców

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

- St. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Parter pok. 11

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy

23.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

- Stanowisko ds. BHP, ewidencji ludn. i archiwum zakładowego
Parter pok. 11

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO – art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy

24.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Sygnity Świadczenia rodzinne z modułem Stypendia

Referat  obsługi placówek

Oświatowych

- Stanowisko ds. organizacyjno-finansowychParter pok. 6
25.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

DISTRICTUS – Akcyza –

Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

- St. ds. finansowo – budżetowych i należności cywilno-prawnych
I Piętro pok. 23
26.

TESTAMENTY ZWYKŁE I ICH REJESTR – GMINA PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

-St. ds. obsługi kasowejParter BOI

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do GIODO

art. 43 ust.1 pkt. 227.

OCHRONA PRZYRODY

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

- St. ds. rolnictwaParter pok. 5
28.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i Program GOMIG-Odpady, edytor tekstu WORD , arkusz kalkulacyjny EXCEL

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

KierownikParter pok. 1
29.

REJESTR GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
30.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej -

- Stanowisko ds. BHP, ewidencji ludn. i archiwum zakładowegoPiwnica archiwum
31.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat obsługi placówek oświatowych - Kierownik

Parter pok. 6
32

BAZA AZBESTOWA

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej, arkusz kalkulacyjny EXCEL, portal https://bazaazbestowa.gov.pl

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

KierownikParter pok. 5
33.

REJESTR WNIOSKÓW CEIDG

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
34.

REJESTR CZŁONKÓW OSP

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Urząd Stanu Cywilnego


-Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. obsługi sekretariatu i promocji
Parter pok. 12

I Piętro pok. 18


35.

REJESTR BENEFICJĘTÓW PROGRAMU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW GMINY PODEGRODZIE"

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Asystent

Parter pok. 3
36.

IMPREZY MASOWE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
37.

KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. organizacyjnych
i obsługi Rady


Parter pok. 4
38.

ZBIÓR NAJEMCÓW LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych


- St. ds. ewidencji należności cywilno-prawnych i mienia komunalnego
Referat obsługi placówek oświatowych

- KierownikI piętro pok. 22
Parter pok. 7

39.

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat obsługi placówek oświatowych

- KierownikParter pok. 7

40.

OPŁATA ŚMIECIOWA

Districtus – opłaty za usuwanie odpadów

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Kierownik

Zakład Gospodarki Komunalnej (na podstawie porozumienia)

Parter pok. 5

41.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. kadrowych, BIP i obsługi Rady
Parter pok. 4

42.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych
- St. ds. organizacyjnych
i obsługi Rady

Parter pok. 4
43.

ELEKTRONICZNE PRZELEWY BANKOWE

Program HOMENET

Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

- St. ds. finansowych- St. ds. budżetowo-finansowych

Wójt, Skarbnik, SekretarzI piętro pok. 14, 19, 22,23,26
44.

REJESTR RADNYCH GMINY PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. organizacyjnych
i obsługi Rady

- Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. obsługi sekretariatu i promocji


Parter pok. 4

I Piętro pok. 18


45.

REJESTR SOŁTYSÓW GMINY PODEGRODZIE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. organizacyjnych
i obsługi Rady

- Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. obsługi sekretariatu i promocji


Parter pok. 4

I Piętro pok. 18


46

RENTA PLANISTYCZNA

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i opłat planistycznychI Piętro pok. 27
47

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych

- St. ds. organizacyjnych
i obsługi Rady


Parter pok. 4
48.

ZBIÓR WYDANYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOTYCZĄCYCH SPRAW MELDUNKOWYCH

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej - Kierownik
- St. ds. ewidencji ludności

i dowodów osobistychParter pok. 11
49.

TYTUŁY WYKONAWCZE
Zespół stanowisk ds. finansowo-budżetowych

- St. ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatkowego
I Piętro pok. 17
50.

WODA I ŚCIEKI

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej oraz aplikacja Districtus – woda i ścieki

Zespół doradcy ds. inwestycyjnych


- St. ds. inwestycji, remontów i oświetlenia
Zakład Gospodarki Komunalnej (na podstawie porozumienia)

I Piętro pok. 15

Parter BOI


51.

ZBIÓR WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami


- Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego


I Piętro pok. 27
52.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

- St. ds. OC, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obsługi kancelaryjnej
Parter BOI
53.

ZBIÓR ZEZWOLEŃ NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat administracji, spraw obywatelskich i działalności gospodarczej –

KierownikParter BOI
54.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i opłat planistycznych

Zespół stanowisk ds. organizacyjnych


- St. ds. ewidencji należności cywilno-prawnych i mienia komunalnego


I Piętro pok. 27,22
55.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Referat ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

KierownikParter pok. 51   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna