Załącznik nr 1Pobieranie 19.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.71 Kb.
Załącznik nr 3.1

........................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice ul. Medyków 16

Wymagania techniczne – Glukometry

Pakiet nr 7


l.p.

Parametry wymagane*

Parametry oferowane

1.

Wynik oznaczenia przedstawia jako wartość stężenia glukozy w osoczu krwi w mg/dł
2.

Minimalny zakres hematokrytu dla prawidłowego pomiaru glikemii: 20-70 %
3

Nałożenie krwi z palca na pasek odbywa się przez zasysanie
4.

Bezdotykowe usuwanie paska testowego z urządzenia
5.

Specyfikacja glukometru
6.

System automatycznego kodowania pasków bez konieczności ręcznego wpisywania kodu do urządzenia
7

Minimalny zakres pomiaru glikemii 10-600 mg /dł.
8

W metodzie oznaczania glikemii nie wykorzystuje dehydrogenezy glukozy (DGH) z PQQ jako koenzymem
9.

Brak interferencji z substancjami endogennymi (mocznik, kreatynina,kwas moczowy itp.) oraz ezogennymi (np. kwas askorbinowy, acetaminofen, tetracykliny, dopamina)
10.

Spełnia warunki normy ISO 15197:2003
11.

Płyny kontrolne do glukometrów
12.

Udokumentowany błąd oznaczenia nie przekraczający 15% stężeń glukozy > lub równy 100 mg/dl (0,8mmd/l) dla stężeń glukozy < 100mg/dl ( 5,6 mmd/l)- dla 95% oznaczeń
13.

Prosta instrukcja obsługi w języku polskim, również w wersji skróconej.Parametry dodatkowe
1.

Wyższy zakres hematokrytu 10 pkt
2

Najkrótszy czas wykonywania pomiaru 30 pkt
3.

Najmniejsza objętość próbki krwi 30 pkt
4.

Duży ekran i cyfry wyświetlacza 30 pkt
*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

Data ................................... ....................................................................podpis i pieczątka osoby uprawnionej©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna