Załącznik Nr 1A do siwz parametry techniczne przedmiotu zamówieniaPobieranie 255.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar255.5 Kb.

\\uniwersy-384bb5\shareddocs\bpm\bpe\7 - bpe sprawy biurowe\logo ur\d-09 pl_jed_as_cmyk-czarno-białe.jpg

Załącznik Nr 1A do SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zadanie nr 1.

KATEDRA TECHNOLOGII WĘGOLOWODANÓW

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

ŁAŹNIA WODNA

Z WYTRZĄSANIEMŁaźnia wodna

 1. pojemność 14 l,

 2. wymiary wanny; : 35x29 x 140 mm

 3. wanna i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

 4. cyfrowy regulator temperatury, zapewniający sterowanie temperaturą w zakresie od 10 do 95°C + punkt wrzenia z dokładnością nastawy do 0,1 °C

 5. programowanie czasu załączenia urządzenia,

 6. programowanie czasu pracy urządzenia,

 7. mechaniczny ogranicznik temperatury (TB), załączający się w sytuacjach awaryjnych: po przekroczeniu Tmax 130°C ,

 8. zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o 1 0°C,

 9. nastawny czas pracy : l min. do 99,59 min

 10. wyświetlacz z możliwością monitorowania aktualnej temperatury łaźni
Wytrząsarka

 1. z wbudowaną elektroniczną kontrolą szybkości wytrząsania;

 2. ruch horyzontalny,

 3. zakres 10 -150 ruchów/min,

 4. przesunięcie 15mm
Wyposażenie

 1. pokrywa wypukła – szt. 1.

 2. pokrywa płaska z otworami i kompletem pierścieni, 6 otworów, Ø87mm – szt. 1.

 3. stalowa półka do montażu uchwytów do kolb Erlenmayera - szt. 3

 4. uchwyty na kolbki 100 cm3 - szt. 12.

 5. uchwyty na kolbki 200 cm3 - szt. 6.

 6. uchwyty na kolbki 500 cm3 - szt. 5.
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ilość szt.

1.

Wartość brutto
Uwaga:

 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............……………………………………………….(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Zadanie nr 2.

KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Parametry techniczne

Wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

CZYTNIK SPEKTROFOTOMETRYCZNYOdczyt

 1. możliwość odczytu płytek 6 - 384 dołków, możliwość czytania płytek 96 i 384 dołkowych,

 2. możliwość czytania kuwet 10 mm, również kwarcowych, mikrokuwet oraz utramikro
Zakres mierzonej objętości

od 1 μl do 3500 μl
Źródło światła

wysokonenrgetyczna ksenonowa lampa błyskowa
Zakres spektralny

 1. zakres długości fali 200 – 1000 nm

( wbudowany monochromator),

 1. wybór długości fali dowolny co 1 nm w zakresie pracy urządzenia,

 2. regulacja długości fali co 1 nm
Szerokość spektralna

nie więcej niż 2 nm
Zakres pomiarowy

 1. co najmniej 0 - 4 Abs,

 2. czułość nie gorsza 0,001 Abs,

 3. dokładność nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs,

 4. liniowość dla pomiarów płytkowych co najmniej 0 – 2.5 Abs (±2%),

 5. liniowość dla pomiarów kuwetowych co najmniej 0 – 2.5 Abs(±2%),

 6. precyzja nie gorsza niż: CV<1% dla płytek i kuwet
Odczyt

 1. odczyt kuwet w pozycji pionowej w dedykowanym gnieździe,

 2. możliwość pomiarów w objętościach 1 – 3 µl,

 3. możliwość pomiaru DNA/RNA w objętościach ok. 2 ěl
Czas pomiaru

 1. nie dłuższy niż 6 s - płytka 96 dołkowa,

 2. nie dłuższy niż 10 s - płytka 384 dołkowa
Skanowanie

 1. w zakresie od 200 – 1000 nm,

 2. nie dłużej niż 10 sekund
Tryby pomiaru

 1. pomiar punktu końcowego,

 2. pomiar kinetyczny,

 3. pomiar skanujący dołka
Wytrząsanie

liniowe, 3 tryby prędkości
Inkubator

 1. wbudowany dla płytek i kuwet,

 2. zakres pracy inkubatora kuwet i gniazda kuwet + 4ºC powyżej temperatury otoczenia do 45ºC dla mikropłytek i kuwet
Gniazdo kuwet

termostatowane
Wyświetlacz

kolorowy, podświetlany ekran LCD
Typ klawiatury

membranowa odporna na zalanie
Oprogramowanie komputerowe

 1. program komputerowy kompatybilny z Windows, XP lub Windows 7 ,

 2. dostarczony razem z czytnikiem na nośniku
Gniazda

USB – do połączenia dodatkowej pamięci,

USB – do połączenia drukarki,

USB – do podłączenia komputera

Waga

nie większa niż 11 kg
Wyposażenie

Aluminiowa płytka wielokrotnego użytku przystosowana do pomiarów w zakresie światła UV i VIS:

 1. możliwość wykonania od 1 do 16 próbek o pojemności od 2 do 10 µl,

 2. powierzchnia odczytu wykonana ze szkła kwarcowego,

 3. oddzielenie pól pomiarowych warstwą łatwego do czyszczenia teflonu,

 4. możliwość zamontowania w płytce standardowych kuwet
Zastosowanie

 1. Pomiar stężenia dsDNA, ssDNA,

i RNA,

 1. pomiar stężenia białek, Elisa,

 2. cytookosyczność, proliferacja, komórek,

 3. pomiarykinetyczne
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ilość szt.

1.

Wartość bruttoUwaga:


 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............………………………………………

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


Zadanie nr 3.

KATEDRA HODOWLI DROBIU, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
I ZOOHIGIENY


Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

CIEPLARKA LABORATORYJNA

do termostatowania prób wewnątrz komory.
Wykonanie

z blachy malowanej proszkowe farbą epoksydową natomiast wnętrze komory z anodyzowanego aluminium
Obieg powietrza

naturalny
Pojemność komory

18 l (± 5 %)
Drzwi

 1. szt. 1.

 2. z oknem wizyjnym z pleksi umożliwiającą podgląd inkubowanego materiału bez otwierania drzwi i zaburzania wewnętrznego stanu równowagi termodynamicznej.
Ilość półek

szt. 2.
wymiary komory ( szer x gł x wys.)

300 x 300 x 200 mm (± 5 % dla każdego wymiaru)
Zakres temperatury pracy

5°C powyżej temperatury otoczenia do +80°C
Regulacja temperatury

co 0,1oC
Stabilności temperatury w 37oC

± 0,5oC
Sterownik

cyfrowy sterownik mikroprocesorowy typu PID
z zewnętrznym wyświetlaczem LED
Moc grzewcza

360 W
Zabezpieczenie

bezpiecznik bimetaliczny
Zasilanie

230 V/ 50-60 Hz
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ilość szt.

1.

Wartość brutto
Uwaga:

 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............………………………………………

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Zadanie nr 4.

KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

ZESTAW DO ELEKTROFOREZY
( 2 aparaty + 1 zasilacz)
Aparaty do elektroforezy - szt. 2.

 1. dwie niezależne komory elektroforetyczne wykonana w formie jednolitego odlewu plastikowego, bez elementów klejonych,

 2. wymiary komory 1 (mniejszej) umożliwiające umieszczenie dedykowanych foremek na żel o wymiarach 15×7 i 15×10 cm,

 3. wymiary komory 2 (większej) umożliwiające umieszczenie dedykowanych foremek na żel o wymiarach 15×7, 15×10, 15×15, 15×20 i 15×25 cm,

 4. pokrywy komór wykonana w formie jednolitego odlewu plastikowego, bez elementów klejonych z zamontowanymi na stałe przewodami zasilającymi,

 5. możliwość poziomowania komory 2 (większej) za pomocą 4 wykręcanych nóżek umożliwiających regulowanej wysokości.

 6. dwukolorowe (czarny / czerwony) oznaczenie elektrod komór oraz przewodów zasilających.
Zasilacz elektryczny –

- szt. 1

 1. zasilacz umożliwiający ciągłą pracę przy parametrach prądu stałego nie gorszych niż:

 • napięcie - 300V,

 • natężenie - 400 mA,

 • moc 75W,

 1. możliwość zaprogramowania pracy przy stałym napięciu lub natężeniu prądu,

 2. możliwość programowania napięcia z dokładnością co najmniej 1V,

 3. możliwość zaprogramowania czasu pracy zasilacza w zakresie nie mniejszym niż

1 - 999 min,

 1. funkcja automatycznego wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu,

 2. co najmniej 4 równoległe wyjścia umożliwiające jednoczesne podłączenie 4 aparatów do elektroforezy.
Wyposażenie

 1. zestaw foremek na żel z naniesioną fluoryzującą w świetle UV linijką o wymiarach:

 • 15×25 cm - szt. 2.

 • 15×20 cm - szt. 1.

 • 15×15 cm - szt. 1.

 • 15×10 cm - szt. 1.

 • 15×7 cm - szt. 1.
 1. zewnętrzne urządzenie do wylewania żeli poza komorami elektroforetycznymi posiadające funkcję poziomowania za pomocą 3 wkręcanych nóżek, umożliwiające formowanie żeli w foremkach o wymiarach: 15×7, 15×10, 15×15, 15×20 i 15×25 cm,

 2. zestaw grzebieni o wymiarach:

 • 10 zębów /1,5 mm grubości - szt. 2.

 • 15 zębów / 1,5 mm grubości - szt. 1.

 • 20 zębów / 1,5 mm grubości - szt. 3.

 • 20 zębów / 0,75mm grubości- szt. 4.

 • 30 zębów / 1,5 mm grubości – szt. 2.
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model:

 1. aparat do elektroforezy

 2. zasilacz

 1. ………………….

 2. ………………….

Ilość szt.

 1. aparat do elektroforezy – szt. 2.

 2. zasilacz - szt. 1.

Cena brutto:

 1. aparat do elektroforezy

 2. zasilacz

 1. …………………….

 2. …………………….

Wartość brutto zadania nr 4.Uwaga:


 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............………………………………………(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


Zadanie nr 5.

KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

WIRÓWKA LABORATORYJNA

Z CHŁODZENIEMPrędkość obrotowa

 1. regulowana w zakresie nie mniejszym niż 100 – 17500 rpm,

 2. ze skokiem nie większym niż 100 rpm
Przyspieszenie (rcf)

nie mniejsze niż 30100 × g
Temperatura

 1. możliwość regulacji temperatury co najmniej od: -11 şC do +40 şC,

 2. utrzymywanie temperatury 4°C przy pracy z wszystkimi rotorami,

 3. funkcja szybkiego schładzania
Odczyt i ustawienia

 1. możliwość zaprogramowania parametrów wirowania zarówno w wartości rpm jak i rcf,

 2. możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30 s – 9 h 59 min,

 3. możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego,

 4. możliwość zapamiętania co najmniej 50 programów wirowania,

 5. automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora
Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów

czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml: nie dłuższy niż 14 sekund.
Czas hamowania z maksymalnych obrotów

czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml: nie dłuższy niż 15 sekund
Sterowanie

 1. co najmniej pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do najważniejszych programów,

 2. oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania,

 3. oddzielny przycisk uruchamiający funkcję szybkiego schładzania komory.
Pobór mocy

nie większy niż 1050W
Pokrywa

otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania
Wyświetlacz

wyświetlacz LCD pokazujący m.in. nastawione oraz aktualne parametry:

obroty, temperaturę czas wirowania


Głośność

z rotorem na probówki 1,5/2 ml z pokrywą: nie większa niż 54 dB(A)
Waga wirówki bez wirnika

nie większa niż 56 kg
Zastosowanie rotorów

możliwość zainstalowania minimum 8 różnych rotorów umożliwiających wirowanie w probówkach o pojemności od 0,2 do 50 ml oraz w mikropłytkach.
Funkcje

 1. automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora,

 2. funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa,

 3. funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności,

 4. funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby”.
Wymiary

 1. wymiary zewnętrzne (szer × głęb × wys) nie większe niż 38 x 64 x 29 cm,

 2. wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 63 cm.
Inne

dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory
Wirnik stało kątowy – szt. 1.

 1. z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli,

 2. mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml,

 3. maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż14000 rpm,

 4. maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 20800 x g ,

 5. wyposażony w 30 adapterów na probówki 0.2 ml i 30 adapterów na probówki 0.5 ml
Wirnik stało kątowy – szt. 1.

 1. 12 miejscowy stałokątowy z wiekiem i adapterami,

 2. umożliwiającymi wirowanie mikroprobówek 15/50 ml typu Falcon,

 3. maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 7830 rpm,.

 1. maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 7197 x g
Wirnik na płytki MTP

i PCR – szt. 1.

 1. wirnik 2 miejscowy na płytki MTP i PCR o wysokości maksymalnej nie mniejszej niż 29 mm,

 2. maksymalna prędkość wirowania 4680 rpm,

 3. maksymalne przyspieszenie 2.204 x g
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Zestaw

1.

Wartość brutto
Uwaga:

 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............………………………………………(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


Zadanie nr 6.

KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ

Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

SYSTEM OCZYSZCZANIA WODYProdukcja wody

 1. woda ogólnolaboratoryjna - Typ III (pierwszy etap oczyszczania),

 2. woda ultraczysta – Typ I (drugi etap oczyszczania),

 3. oba stopnie oczyszczania w jednym urządzeniu
Zasilanie wodą

 1. wodą wodociągową,

 2. woda ultraczysta produkowana w oparciu o wodę stopnia ogólnolaboratoryjnego pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania
Metody oczyszczania wody

 1. pierwszy etap (woda Typ III):

 • prefiltracja,

 • węgiel aktywowany,

 • polifosforany,

 • odwrócona osmoza,

 1. drugi etap (woda Typ I):

 • lampa UV,

 • wkład doczyszczający,

 • filtr końcowy 0,22 µm,

 • wymiennie także filtr końcowy z membraną ultrafiltracyjną (punkt odcięcia membrany nie mniejszy niż 13kDa)
Jakość wody po pierwszym stopniu oczyszczenia

 1. oczyszczenie ze związków organicznych > 99 % dla MW > 200 Da,

 2. oczyszczenie ze związków nieorganicznych: 97% - 98%

 3. oczyszczenie z cząstek
  i mikroorganizmów > 99 %
Jakość wody po drugim etapie oczyszczania

 1. przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25şC (co się równa oporność 18,2 MΩ*cm w 25şC),

 1. poziom TOC < 5 ppb,

 2. liczba bakterii < 1cfu/ml,

 3. liczba cząstek stałych > 0,22um,

 4. poziom pyrogenów (endotoksyn)* < 0,001 EU/ml,

 5. Nazy* < 0,01 ng/ml,

 6. Nazy*< 4 pg/ml,

(*) Przy zastosowaniu w punkcie poboru membrany ultrafiltracyjnej

Wydajność urządzenia

wydajność produkcji wody Typu III: 8 l/h
Wyświetlacz LCD

umożliwiający monitoring i sterowanie funkcjami systemu:

 1. monitoring poziomu napełnienia zbiornika,

 2. odczyt informacji o komunikatach alarmowych i dotyczących konserwacji,

 3. odczyt parametrów produkowanej wody (oporność/przewodność, poziom TOC, temperatura).
Kontrola jakości wody

na każdym etapie oczyszczania: woda wejściowa, woda po RO, woda ultraczysta - dla wody ultraczystej także pomiar TOC.
Lampa UV

wbudowana działająca w dwóch zakresach 185 nm i 254 nm
Odczytu parametrów

możliwość odczytu parametrów przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
Dozowanie wody

 1. ruchome ramie dozujące z ruchomym punktem poboru o długości przewodu nie mniejszym niż 75 cm,

 2. możliwość regulacji szybkości podawania wody ultraczystej z ramienia w zakresie 0.05 - 2 l/min,

 3. automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także ramię dozujące,

 4. możliwość dozowania zaprogramowanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne).
Pompa dystrybucyjna

wbudowana
Port

wbudowany port RS 232 do transmisji danych
Materiały eksploatacyjne

 1. możliwość dopasowania materiałów eksploatacyjnych do jakości wody zasilającej system oraz do prowadzonych badań,

 2. wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta,

 3. automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii.
Zbiornik

dołączony do urządzenia wolnostojący zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej o objętości 30 l o parametrach:

 1. materiał wykonania zbiornika – polietylen,

 2. poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu urządzenia,

 3. automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku),

 4. filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody,

 5. manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki,

 6. możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno),

 7. gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika.
Indykator TOC

a) wbudowany indykator całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC),

b) zakres pomiaru od 1 do 30 ppb z możliwością samodzielnej kalibracji


Obudowa systemu

a) z tworzywa sztucznego,

b) wymiary nie większe niż 50 cm x 35 cm x 49 cm (wys. × szer. × dł.),

c) ciężar operacyjny nie większy niż 28 kg.

Inne

 1. możliwość zastosowania w zależności od aplikacji różnych filtrów w punkcie poboru ,

 2. możliwość samodzielnego (przez Użytkownika) montażu i wymiany filtrów końcowych w każdym momencie,

 3. możliwość późniejszego doposażenia urządzenia w wolnostojący statyw, na którym umieszcza się ramię dozujące przekształcając je w autonomiczną jednostkę (u podstawy statywu graficzny wyświetlacz umożliwiający odczyt informacji o pracy systemu, poziomie napełnienia zbiornika oraz parametrach jakości produkowanej wody).
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Ilość szt.

1.

Wartość brutto
Uwaga:

 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............………………………………………(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcyZadanie nr 7.

KATEDRA SUROWCÓW I PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO


Parametry techniczne

Minimalne wymagane parametry

Parametry oferowane

(wypełnia Wykonawca)

1.

2.

3.

WIRÓWKA LABORATORYJNA

Z CHŁODZENIEMPrędkość obrotowa

w zakresie: 100 do 18000 rpm
Przyspieszenie (rcf)

maksymalne 24088 x g
Maksymalna pojemność

500 ml
Temperatura

 1. zakres temperatury : - 12 do + 40oC

 2. możliwość wstępnego schładzania bez/z wirowaniem, schładzanie po
  wirowaniu,

 3. precyzyjna stabilizacja temperatury
Odczyt i ustawienia

 1. możliwość regulacji parametrów zarówno w wartości rpm jak i rcf,

 2. możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 99 min,

 3. możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego,

 4. możliwość zapamiętania co najmniej 99 programów wirowania,

 5. identyfikacja wirnika
Rozpędzanie/ hamowanie

10 charakterystyk
Bezpieczeństwo

 1. sygnalizacja niewyważenia,

 2. blokada pokrywy,

 3. awaryjne otwieranie pokrywy
Wyświetlacz

LCD
Wymiary ( gł. x szer. x wys.)

nie większe niż :głęb. 500 mm, szer. 370 mm, wys.310 mm
Waga wirówki bez wirnika

28 kg
Wirnik kątowy

 1. wirnik kątowy 6 x 50 ml Falcon,

RPM -6 000, RCF- 4 427, kąt 30º – szt. 1.

 1. wirnik kątowy 10 x10 ml/75 mm hermetyczny, RPM -14 000, RCF- 15 558, kąt 30º– szt. 1.

 2. wirnik kątowy 24 x 2/1,5ml z tworzywa, RPM -15 100, RCF- 21 158, kąt 45º – szt. 1.

 3. wirnik kątowy 12 x 5 ml, hermetyczny, RPM -14 000, RCF- 19 064, kąt 30º – szt. 1.

 4. rotor kątowy 12 x 2/1,5 ml hermetycznie uszczelniony , RPM -18 000, RCF- 24 088, kąt 45º – szt. 1.
Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model
Szt. 1.

1.

Wartość brutto
Uwaga:

 • Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

 • Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

……….............………………………………………

(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna