Załącznik nr 2 do Komunikatu nr 1 z dnia 19. 01. 2016 r. Okręgowej Komisji Wyborczej – Komisji AdministracjiPobieranie 9.17 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar9.17 Kb.

Załącznik nr 2 do Komunikatu nr 1 z dnia 19.01.2016 r.
Okręgowej Komisji Wyborczej – Komisji Administracji


Okręgowa Komisja Wyborcza – Komisja Administracji

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

w miejscu


KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA

z grupy pracowników Administracja Centralna na kadencję 2016 – 2020

  1. Zgodnie z treścią Komunikatu nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej – Komisji Administracji Centralnej z dnia 19.01.2016 r. zgłaszam niniejszym kandydaturę Pana/Pani1……………………………………………………………………………… na delegata w wyborach delegatów z grupy pracowników Administracji Centralnej
    na zebranie uczelniane w celu wyboru Uczelnianego Kolegium Elektorów

..............................................................

(imię i nazwisko, podpis zgłaszającego)

OŚWIADCZENIE ZGŁOSZONEGO KANDYDATA
o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Ja, niżej podpisany, zgodnie z treścią Komunikatu nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej


– Komisji Administracji Centralnej z dnia 19.01.2016 r., wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata w wyborach delegatów z grupy pracowników Administracji Centralnej na zebranie uczelniane w celu wyboru Uczelnianego kolegium Elektorów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów w ZUT w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

…………………………………………………

/imię i nazwisko, podpis kandydata/Data przyjęcia zgłoszenia kandydata: ……………………………………………….2

1 Można zgłosić wyłącznie osobę zatrudnioną w Administracji Centralnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w pełnym wymiarze czasu pracy, na dzień 04.01.2016 r.- tj. osobę posiadającą bierne prawo wyborcze.

2 Wypełnia uprawniony do przyjęcia zgłoszenia członek Okręgowej Komisji Wyborczej – Komisji Administracji Centralnej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna