Załącznik Nr I koszenie trawników, zbieranie zanieczyszczeń, pielęgnacją nasadzeńPobieranie 2.79 Mb.
Strona1/12
Data07.05.2016
Rozmiar2.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Załącznik Nr I
Koszenie trawników, zbieranie zanieczyszczeń, pielęgnacją nasadzeń.
Na przedmiot zamówienia składa się:

1. KOSZENIE

  1. Prace związane z koszeniem zieleni na terenach parków i zieleńców o łącznej powierzchni 115 ha.W zależności od potrzeb część obiektów w razie zaistnienia konieczności koszona będzie w ciągu miesiąca więcej niż raz – średnio do 160 ha. W miesiącach maj, czerwiec, lipiec powierzchnia koszona może zwiększyć się do 250 ha w ciągu miesiąca. W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie koszenia powierzchni parków i zieleńców w ciągu miesiąca do obiektów wskazanych w zleceniu.

  2. Przed przystąpieniem do koszenia zieleni na terenach parków i zieleńców muszą być usunięte zanieczyszczenia oraz rozgrabione kretowiska.

  3. Grabienie i zwózka trawy z terenów parków i zieleńców bezpośrednio
    po skoszeniu (ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i ustawy o odpadach Zamawiający zastrzega sobie prawo Kontroli miejsca składowania trawy).

  4. Usuwanie odrostów korzeniowych i chwastów wokół drzew i krzewów.

  5. Usuwanie chwastów wokół lamp, słupków znaków pionowych oraz elementów infrastruktury, znajdujących się na terenach koszonych trawników, przycięcie/usuniecie chwastów wychodzących na place i chodniki.

  6. Usuwanie samosiewów.Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1ha faktycznie wykoszonych terenów (wraz z wykonaniem prac wyszczególnionych w punktach od b do f).

Wykaz powierzchni do koszenia na terenie poszczególnych parków i zieleńców zostanie przekazany Wykonawcy do 15 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia powyższych prac (wraz z realizacją punktów od b do f) do 24 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego. Zamawiający będze zgłaszał prace w godzinach 7.30 – 15.30 w dni robocze.
W przypadku uszkodzenia roślin w trakcie koszenia Wykonawca zobowiązany jest
do odtworzenia zniszczonego nasadzenia w tej samej ilości oraz tego samego gatunku
i odmiany na koszt Wykonawcy po wcześniejszej akceptacji materiału roślinnego przez pracownika ZZM w Rzeszowie.


2. ZBIERANIE ZANIECZYSZCZEŃ
Oczyszczanie terenów parków i zieleńców z odpadów i śmieci ( papieru, gruzu, szkła, złomu, plastiku i innych zanieczyszczeń) oraz opróżnianie koszy wraz z wywozem śmieci bezpośrednio po zebraniu z terenu. W ramach powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego monitoringu terenów parków i zieleńców oraz usuwania zalegających zanieczyszczeń na bieżąco. Opróżnianie koszy na śmieci odbywać się będzie w następujących częstotliwościach:

- 6 razy w tygodniu

- 5 razy w tygodniu

- 3 razy w tygodniu

- 2 razy w tygodniu

Opróżnianie koszy na poszczególnych obiaktach winno odbywać się zgodnie z przedstawionym


poniżej harmonogramem opróżniania koszy na śmieci.

Wykonawca zobowiązany jest również do opróżniania koszy na śmieci dostawionych w trakcie trwania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o częstotliwości opróżniania koszy dostawionych w trakcie trwania umowy w terminie do 3 dni od dnia ich ustawienia.

Oczyszczanie terenu oraz opróżnianie koszy na śmieci winno odbywać sięw godzinach porannych, tj. max. do godz. 11.00.

Zamawiający w godzinach 7.30 – 15.30 w dni robocze, zastrzega sobie możliwość interwencyjnego zlecenia oczyszczenia wskazanego terenu oraz opróżnienia koszy na śmieci.


W takim przypadku Wykonawca winien przystąpić do realizacji prac do 1 godziny od zgłoszenia.

HARMONOGRAM OPRÓŻNIANIA KOSZY NA ŚMIECI
Lp.

Lokalizacja

Ilość jedn.

koszy na śmieciCzęstotliwość opróżniania koszy krotność / tydzień

 

 

 

 

I

Parki

 

 

1

Ogród Miejski im. Solidarności

35

5

2

Olszynki

3

6

3

Park Aktywnego Wypoczynku

27

3

4

Park im. Wł. Szafera na osiedlu Słocina

15

3

5

Park Inwalidów Wojennych

56

5

6

Park Jedności Polonii z Macierzą

49

6

7

Park Jędrzejewiczów przy ul. Rycerskiej

26

3

8

Park Kmity

24

5

9

Park Kultury i Wypoczynku

46

6

10

Park Miłocin

2

2

11

Park Papieski

118

5

12

Park Sybiraków

40

5

II

Zieleńce

 

 

13

Aleja Pod Kasztanami

11

6

14

Miasteczko Ruchu Drogowego

6

3

15

Ogród Jordanowski przy ul. Dąbrowskiego

4

3

16

Ogród Jordanowski przy ul. Unii Lubelskiej

4

3

17

Plac Armi Krajowej

10

6

18

Plac Cichociemnych

10

6

19

Plac Farny

8

6

20

Plac Im Hugona Kołłątaja ul. Zamkowa

3

3

21

Plac Ofiar Getta

48

6

22

Plac Śreniawitów

2

6

23

Plac Wolności

20

6

24

Promenada do Żwirowni

7

6

25

Promenada wzdłuż rzeki Wisłok Prawa Strona od mostu Zamkowego do mostu Lwowskiego

19

6

26

Promenada Wisłoka Lewa Strona od Olszynek do mostu Lwowskiego

15

6

27

Rezerwat przyrody 'Lisia Góra'

8

2

28

Skwer im. Kazimierza Górskiego

6

6

29

Skwer Kotowicza

4

6

30

Teren nad Zalewem

65

6

31

Teren Rekreacyjno - Sportowy przy ul. Kotuli

26

3

32

Ziel. przy figurze ul. Sanocka

3

2

33

Ziel. Gęsickiej ul. Sobieskiego MDK

2

6

34

Ziel.Hetmańska -Staszica

2

3

35

Ziel. Obr. Poczty Gdańskiej do Miłocińskiej

2

2

36

Ziel. Piłsudskiego przy TP

3

6

37

Ziel. przy Miasteczku Ruchu Drogowego

3

3

38

Ziel. przy ul. Dąbrowskiego - Instytut Muzyki k. fontanny

4

6

39

Ziel. przy ul. Dąbrowskiego k. żłobka

10

3

40

Ziel. przy ul. Moniuszki k. pl. Targowego "Balcerka"

3

5

41

Ziel. przy ul. Staszica

16

3

42

Ziel. przy ul. Wiktora

7

5

43

Ziel. ul. Kreczmera

17

6

44

Ziel. ul. Piłsudskiego - most

3

6

45

Ziel. ul. Raginisa wew. osiedla przy fontannie

4

3

46

Zieleńce na "Osiedlu Nowe Miasto"

50

3

47

Plac zabaw na Osiedlu Zimowit

5

3

48

Plac zabaw na terenie parku przy ul Wieniawskiego

4

3

49

Plac zabaw przy ul. Chrobrego

7

3

50

Plac zabaw przy ul. Jazowej

1

3

51

Placzabaw przy ul. Kurpiowskiej i Małopolskiej

8

3

52

Plac zabaw przy ul. Lipcowej

3

3

53

Plac zabaw przy ul. Mazowieckiej

5

3

54

Plac zabaw przy ul. Olbrachta

3

3

55

Plac zabaw przy ul. Ossolińskich

3

3

56

Plac zabaw przy ul. Podleśnej

2

2

57

Plac zabaw przy ul. Poznańskiej

2

2

58

Plac zabaw przy ul. Rumiankowej +boisko

6

3

59

Plac zabaw przy ul. Słoneczny Stok

1

2

60

Plac zabaw przy ul. Staromiejskiej

9

3

61

Plac zabaw ul Śniadeckich

4

2

62

Plac zabaw ul. Raginisa

2

2

63

Biały Ogród

5

6

64

Zielenice wzdłuż ścieżki rowerowej na Żwirowni

24

6

65

Plac zabaw na terenie zielonym przy kąpielisku na Żwirowni

8

6

Na terenach parków i zieleńców łącznie ustawionych jest 948 szt. koszy na śmieci.Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1m3 zebranych
i wywiezionych zanieczyszczeń.

3. ZBIERANIE I WYWÓZ LIŚCI Z PARKÓW I ZIELEŃCÓW
Zbieranie i wywóz liści będzie odbywał się z powierzchni parków i zieleńców wskazanych przez Zamawiającego.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1m³ zebranych
i wywiezionych liści.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 7 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.4. ZBIERANIE, WYWÓZ I UTYLIZACJA LIŚCI OBJĘTYCH CHOROBĄ

Zbieranie, wywóz i utylizacja liści nastąpi z powierzchni terenu zielonego wskazanego przez Zamawiającego.

Ustalenie miejsca wywozu należy do Wykonawcy – przy zachowaniu warunków ochrony środowiska i po akceptacji miejsca przez Zamawiającego.

Jednostką miary przy rozliczeniu powyższych prac będzie 1 m³ zebranych wywiezionych
i zutylizowanych liści.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania powyższych prac do 7 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej, faxem lub telefonicznie przez Zamawiającego.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna