ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowyPobieranie 30.42 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar30.42 Kb.


ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ


FORMULARZ CENOWY

(dotyczy GRUP: 2,3-po zmianach)..............................................., dnia ..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

znak: PKM/ZRS/N/3/16
GRUPA 2 - SZYBY CZOŁOWE AUTOBUSÓW

Lp.

Rodzaj z oznaczeniem części

Ilość

(w sztukach)Cena netto

za 1 sztukę

(w zł)

Wysokość stawki podatku VAT

(w %)

Cena netto z kolumny 4 x ilość

z kolumny 3 + należny podatek VAT (w zł)

Oznaczenie producenta oferowanego asortymentu równoważnego** oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu równoważnego ***


1

2

3

4

5

6

7

1.

Szyba czołowa autobusu lewa MAN A23 88. 75103 0189

5

producent :

numer katalogowy:2.

Szyba czołowa autobusu prawa MAN A23 88. 75103 0184

4

producent :

numer katalogowy:3.

CENA (suma poz.1-2 z kol.6) *:

..............................................(słownie: .......................................................................................

....................................................................................................................................................)

UWAGA:

a) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu (produktów) równoważnego do asortymentu opisanego w kol. 2 wyłącznie firm : NORDGLASS, SEKURIT SAINT-GLOBAIN, FINN LAMEX, PILKINGTON;

b) Zamawiający nie dopuszcza produktów (asortymentu) równoważnych innych producentów poza wskazanymi w lit.a);

c) oferowane szyby muszą posiadać znak bezpieczeństwa.

GRUPA 3 - SZYBA CZOŁOWA AUTOBUSÓW

Lp.

Rodzaj z oznaczeniem części

Ilość

(w sztukach)Cena netto

za 1 sztukę

(w zł)

Wysokość stawki podatku VAT

(w %)

Cena netto z kolumny 4 x ilość

z kolumny 3 + należny podatek VAT (w zł)

Oznaczenie producenta oferowanego asortymentu równoważnego** oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu równoważnego ***


1

2

3

4

5

6

7

1.

Szyba czołowa wyświetlacza przód autobusu MAN A23 81. 75104 0631.

2

producent :

numer katalogowy:2.

CENA (poz.1 z kol.6) *:

..............................................(słownie: .......................................................................................

....................................................................................................................................................)UWAGA:

a) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu (produktów) równoważnego do asortymentu opisanego w kol. 2 wyłącznie firm : NORDGLASS, SEKURIT SAINT-GLOBAIN, FINN LAMEX, PILKINGTON;

b) Zamawiający nie dopuszcza produktów (asortymentu) równoważnych innych producentów poza wskazanymi w lit.a);

c) oferowane szyby muszą posiadać znak bezpieczeństwa.
*Cena musi obejmować:


  1. wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszty sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego),

  2. podatek VAT.

UWAGA: CENA MUSI BYĆ ZAOKRĄGLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU (zgodnie z zasadami matematyki) .

**- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania NAZWY firmy produkującej oferowany przez Wykonawcę asortyment RÓWNOWAŻNY (np. NORDGLASS).

***- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania numeru katalogowego oferowanego asortymentu RÓWNOWAŻNEGO.


.....................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
/3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna