Zadania ewolucjaPobieranie 24.53 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.53 Kb.
Zadania - ewolucja

  1. Uzupełnij tabelę, przypisując wymienione wydarzenia właściwej erze i okresowi.
ERA

OKRES

NIEKTÓRE GŁÓWNE WYDARZENIA

Kenozoiczna

CzwartorzędTrzeciorzędMezozoiczna

KredaJuratriasPaleozoiczna

PermKarbonDewonSylurOrdowikkambrPrekambryjska


  1. Wymienione dowody świadczące o jedności świata żywego i ewolucji po­grupuj na pośrednie i bezpośrednie.


taki sam plan budowy kręgowców lądowych, narządy homologiczne, taki sam plan budowy układu pokarmowego kręgowców, fragment muszli w skale wapiennej, jednakowy kod genetyczny, narządy szczątkowe, odcisk organizmu w węglu, stałość pierwiastków występujących w płynach fizjologicznych zwierząt, inkluzja w bursztynie, relikt (np. miłorząb japoński), atawizmy (np. dodatkowe sutki lub zbyt wystające kły u człowieka), ślady zwierząt w lawie wulkanicznej, zwierzęta zatopione w solance, przebieg rozwoju embrionalnego kręgowców, jednakowa budowa DNA, taka sama liczba kręgów szyjnych ssaków.


Dowody ewolucji

bezpośrednie

pośrednie


3. Oceń słuszność stwierdzeń, wpisując w brakujące miejsca litery: P – prawda lub F – fałsz.

a) Skrzydło motyla i skrzydło nietoperza to przykłady narządów homologicznych. ––––––––––––

b) Hatteria (Sphenodon punctatus) i miłorząb japoński (Ginkgo biloba) są endemitami i reliktami.––––––––––––

c) Dowodem pośrednim ewolucji jest odlew trylobita. ––––––––––––

d) Uwstecznione kręgi ogonowe oraz szczątkowe jelito ślepe człowieka możemy zaliczyć do dowodów bezpośrednich ewolucji. ––––––––––––

e) żywe skamieniałości to formy organizmów mało zmienione od dziesiątek, a nawet setek milionów lat. ––––––––––––
4. Na rysunkach przedstawiono czaszki goryla i człowieka.

Na podstawie analizy rysunków podaj trzy swoiste, charakterystyczne (tylko dla niej), cechy budowy czaszki człowieka.

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................
5. Spośród wymienionych niżej cech swoistych budowy człowieka zaznacz dwie bezpośrednio związane z dwunożnością.

A. powiększenie mózgoczaszki

B. esowato wygięty kręgosłup

C. paraboliczny łuk zębowy

D. przesuniecie pod czaszkę otworu potylicznego

E. żuchwa z wykształconą bródką
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna