Zadania ćwiczeniowe-podsumowanie do planu rocznego Zadanie 1 Na podstawie niżej podanych założeń dotyczących przedsiębiorstwa z najemną siłą roboczą należy sporządzić bilans zamknięcia wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i rachunkiemPobieranie 38.36 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar38.36 Kb.
Zadania ćwiczeniowe-podsumowanie do planu rocznego
Zadanie 1

Na podstawie niżej podanych założeń dotyczących przedsiębiorstwa z najemną siłą roboczą należy sporządzić bilans zamknięcia wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych i rachunkiem wyników.
Dane z bilansu majątkowego na początek roku [w złotych]:

1. Nieruchomości rolne 300 000

2. Budynki i budowle 240 000

3. Maszyny i narzędzia 180 000

4. Stado podstawowe 120 000

5. Stado obrotowe 95 000

6. Zapasy produktów 80 000

7. Zapasy środków produkcji 70 000

8. Należności 40 000

9. Gotówka 25 000

Stan kredytów długoterminowych wynosił 130 000, zobowiązań bieżących 120 000zł, należności na początek roku wynosiły 40 000 zł, a stan gotówki na rachunku bieżącym wynosił 25 000 zł

W ciągu roku miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: • sprzedano za gotówkę jałówki cielne, uzyskano 40 000 zł;

 • sprzedano w obrocie bezgotówkowym mleko i MBO za 260 000 zł. (okres inkasa 2 tyg.);

 • sprzedano w obrocie bezgotówkowym produkty roślinne za kwotę 338 000 zł. (okres inkasa 4 tyg.);

 • wypłacono wynagrodzenie na sumę 80 000 zł;

 • nabyto w obrocie bezgotówkowym środki do produkcji za 234 000zł. (okres inkasa 2 tyg.);

 • czynsz dzierżawny wyniósł 39 000 zł;

 • podatek rolny 40 000 zł;

 • ubezpieczenie 30 000 zł.

Naliczono amortyzację od budynków za 6 000 zł, maszyn i narzędzi za 18 000 zł. Zakupiono za kredyt ziemię o wartości 50 000 zł. Zakupiono 1 lipca za kredyt ciągnik o mocy 100 kM o wartości 80 000zł. Spłacono ratę kredytu w wysokości 80 000 zł i odsetki 8 000zł.

Według inwentury na koniec roku wartość stada podstawowego wynosiła 110 000zł, obrotowego 90 000zł, stan zapasów środków produkcji 50 000zł, a zapasy produktów 65 000 zł.


Zadanie 2

Oblicz wartość kapitału własnego w bilansie zamknięcia wiedząc, że wartość składników majątkowych na początek roku wynosiła 140 000 zł. W 70% składniki te finansowane były kapitałami własnymi (30% w finansowaniu stanowiły kapitały obce). W ciągu roku dokonano sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych na kwotę 25 000 zł, zapasy produktów roślinnych zwiększyły się o 1 500 zł, a wartość stada zwierząt zwiększyła się o 2 500 zł. W ciągu roku poniesiono koszty bezpośrednie w wysokości 6 500 zł, pośrednie 4 500 zł. Pod koniec grudnia został zakupiony agregat uprawowy za sumę 4 500zł. Należności na początek roku wynosiły 8 500 zł, a zobowiązania 11 500 zł. Wydatki na dom wynosiły 15 200 zł.


Zadanie 3

Dokonując potrzebnych obliczeń przedstaw odpowiedź na pytanie rolnika

Rolnik zwrócił się z zapytaniem do młodego ekonomisty (absolwenta wydziału Ekonomiczno – Rolniczego, SGGW) z prośbą o pokazanie mu, czy zachowa w roku kolejnym płynność finansową w swoim gospodarstwie (czy bieżące wpłaty pokryją bieżące wypłaty)? Z uwagi na dość trudną sytuację w gospodarstwie chciałby poznać przepływy pieniężne w każdym miesiącu. Informacje jakie dostarczył rolnik były następujące:Planowana sprzedaż

 • Mleko

Miesiące

Ilość w litrach

Cena za litr

Styczeń

4600

0,9

Luty

4550

0,8

Marzec

4500

0,8

Kwiecień

4500

0,8

Maj

5200

0,8

Czerwiec

5800

0,8

Lipiec

5900

0,8

Sierpień

5450

0,8

Wrzesień

5000

0,9

Październik

5200

0,9

Listopad

4900

0,9

Grudzień

4900

0,9

Rolnik odbiera pieniądze za mleko dostarczone w poprzednim miesiącu 14 dnia każdego następnego miesiąca. • Żywiec wołowy

3 cielęta w miesiącu czerwcu- planowana cena za sztukę wynosi 350 zł

2 sztuki MBO w miesiącu lipcu – planowana cena za sztukę wynosi 1350 zł


Zapłata za sprzedane zwierzęta nastąpi bezpośrednio po sprzedaży


Rodzaj produktu

Ilość [dt]

Cena za dt

Miesiąc sprzedaży

Pszenica ozima

250

45

Sierpień

Żyto

30

30

Sierpień

Ziemniaki wczesne

200

60

Czerwiec

Rzepak

60

60

Lipiec


Wydatki na działalność operacyjną w roku planowanym wyniosą

Miesiące


Styczeń

8400

Luty

12000

Marzec

10200

Kwiecień

8700

Maj

5400

Czerwiec

4400

Lipiec

4700

Sierpień

5300

Wrzesień

4300

Październik

4100

Listopad

3400

Grudzień

1200


Rolnik dokonując zakupów płaci gotówką

 • Miesięczna rata amortyzacji środków trwałych posiadanych przez rolnika została oszacowana na 2646 zł

 • Stan gotówki na początek roku wynosił 30000 zł, a należności 4530 zł

 • Stan zapasów produktów roślinnych na koniec roku (31 grudzień) został wyceniony na 5340 zł, wartość zapasów na początek roku została oszacowana na 4569 zł.

 • W roku planowanym rolnik szacuje wydatki na dom na poziomie 1600 zł miesięcznie

 • Ponadto rolnik chciałby zakupić w końcu listopada ciągnik, którego cen wznosi 53000. Zakup ten finansowany ma być w 80% z kredytu inwestycyjnego i 20% ze środków własnych. Oprocentowanie kredytu wynosi 6,5 % w stosunku rocznym. Płatności odsetek będą następowały miesięcznie. Pierwsza płatność na koniec miesiąca grudnia.


Zadanie 4

Ustal wartość netto środków transportu na koniec 2012 roku w gospodarstwie wiedząc, że:

 • w gospodarstwie znajduje się ciągnik o mocy około 120 kM, użytkowany 5 lat. Wartość odtworzeniowa tego ciągnika wynosi 100000 PLN.

 • na początku lutego 2012 roku rolnik dodatkowo zakupił ciągnik o mocy 60 kM, którego wartość odtworzeniowa wynosi 40000 PLN

Przewidywany okres użytkowania środków transportu wynosi 12 lat.
Zadanie 5

Rolnik stwierdził, że do nawożenia azotowego zbóż jarych potrzebuje około 1500 kg czystego składnika azotu. Oblicz ile będzie musiał zakupić mocznika (46%), aby pokryć to zapotrzebowanie i ustal cenę 1 kg azotu w tym nawozie wiedząc, że 1 dt mocznika kosztuje około 95 PLN.


Zadanie 6

4. Oblicz stan średni zwierząt w grupie młodego bydła opasowego wiedząc, że

 • stan początkowy i końcowy MBO wynosi po 12 sztuk,

 • sprzedano z tej grupy zwierząt 20 sztuk MBO

 • zanotowano 1 upadek

 • zwierzęta w tej grupie przebywają od 6 do 16 miesiąca życia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna