Zadania zamkniętePobieranie 33.33 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar33.33 Kb.Zadania zamknięte:

1. Na rysunku obok cztery półokręgi są dorysowane do każdego boku


kwadratu o długości przekątnej . Obwód tej figury jest równy:

A) , B) , C) , D) .2. Pan Jan ma klomb (okrągłą grządkę kwiatową) o promieniu 2 m. Jego żona chce mieć
klomb kwiatowy o powierzchni 4 razy większej. Zatem średnica nowego klombu będzie
równa:

A) 6 m, B) 8 m, C) 12 m, D) 16 m.


3. Pole zamalowanej części koła jest równe . Obwód tego koła jest równy:
A) , B) , C) , D) .

4. Na rysunku obok punkt O jest środkiem koła o promieniu 6.


Pole figury zamalowanej na zielono jest równe:

A) , B) , C) , D) .
5. Obwód czworokąta ABCD przedstawionego na rysunku obok jest
równy:

A) , B) , C) , D) .


6. Czworokąt ABCD na rysunku obok jest kwadratem, którego


bok ma długość 1. Zatem pole czworokąta AFCE jest równe:

A) , B) , C) , D) .
7. W kwadracie ABCD poprowadzono równolegle do prze­kątnej DB odcinek EF tak, że pole trójkąta AEF stanowi część pola kwadratu. Jeżeli bok kwadratu ma długość 5, to przeciwprostokątna trójkąta AEF ma długość równą:

A) , B) , C) , D) .
8. Pole trójkąta ABC (rysunek obok) jest równe:
  1. 6, B) 12, C) 14, D) 16.

9. Długość odcinka CD na rysunku obok jest równa:

A) 5, B) 8, C) 10, D) 15.Zadania otwarte:

10. Oblicz pozostałe długości boków trójkąta ABC przedstawionego na rysunku.
11. Odczytaj z rysunku odpowiednie dane i oblicz długość odcinka x12. Na placu zabaw stoi drewniana huśtawka, o wymia­rach podanych na rysunku.
Punkt jej podparcia dzieli deskę na połowy. Na jakiej wysokości nad ziemią znaj­duje się deska w momencie równowagi huśtawki? Wynik
podaj w centymetrach.13. Kiedy w ogrodzie pani Malwiny, z zasadzonej przed pięciu laty jabłoni zebrano owoce, ogrodniczka posadzi­ła nowe drzewo.


Mała jabłoń o wysokości 50 cm znala­zła swoje miejsce w odległości 2 m od starszej jabłoni. Wierzchołki drzew są w odległości 2,5 m od siebie. Oblicz wysokość pięcioletniej jabłoni.

14. Piotr i Marek stoją odpowiednio w miejscach P i M


(rysunek obok), odległych od siebie o 20 m. W ocenie
Piotra wysokość drzewa jest większa niż odległość mię­dzy nimi.
Oblicz przybliżoną wysokość drzewa. Czy Piotr miał rację?

15. Oblicz pole pierścienia kołowego przedstawionego na rysunku.
16. Oblicz długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy wyróżniony na rysunku kolorem zielonym, gdzie O jest środkiem okręgu.
17. Oblicz pole wycinka kołowego przedstawionego na rysunku, gdzie O jest środkiem okręgu.


18. Oblicz pole figury zamalowanej na rysunku


19. Uwzględniając dane przedstawione na rysunku oblicz pole figury zamalowanej na zielono.20. Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku.
21. Wiedząc, że w czworokącie ABCD odcinki AB i DC równoległe, oblicz pole czworokąta.22. Oblicz pole P i obwód L wielokąta przedstawionego na rysunku.

23. Na poniższym rysunku proste k i l są równoległe. Uzasadnij, że pola czworoką­tów ABCD i EFCD są równe.24. Na rysunku obok czworokąt ABCD jest prostokątem
o bokach a i b. Uzasadnij, że pole trójkąta ABE jest równe połowie pola tego prostokąta..

25. Maszt wysokości 5 m rzuca cień długości 7,5 m. W tym samym czasie i w tej samej


okolicy pewien budynek rzuca cień długości 36 m. Jaką wysokość ma ten budynek?

26. Jacek i Wacek stoją na obu brzegach rzeki (rysu­nek obok).


Korzystając z danych na rysunku, oblicz szerokość rzeki.
24. W skansenie jest żuraw studzienny. Jego dźwi­gnię AB podparto w punkcie C tak, że ramiona dźwi­gni mają długości: |AC| = 2,4 m i |CB| = 7,2 m. O ile
metrów opuści się koniec B dźwigni, gdy koniec A podniesie się na
wysokość 4 metrów?

Zadania wybrane ze zbioru zadań „Przed egzaminem gimnazjalnym z matematyki od roku 2012” pod red. A. Cewe (wyd. Podkowa)

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna