Zagadnienia do I kolokwium z fizyki dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich Kierunek: Elektrotechnika Sesja: letnia 2015/2016Pobieranie 4.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar4.52 Kb.
Zagadnienia do I KOLOKWIUM z fizyki dla I roku studiów stacjonarnych

II stopnia magisterskich

Kierunek: Elektrotechnika

Sesja: letnia 2015/2016

1. Sieć krystaliczna: Pojęcie komórki elementarnej, parametry sieci (a, b, c, , , ). Sieci przestrzenne Bravais’go. Podstawowe parametry układu regularnego. Współczynnik upakowania sieci. Wskaźniki Millera węzłów, kierunków i płaszczyzn sieciowych. Siły międzyatomowe i rodzaje wiązań w kryształach. Rozpraszanie promieniowania X na pojedynczym rzędzie atomów, równania Lauego. Rozpraszanie promieniowania X na płaszczyznach sieciowych, równanie Bragga. Doświadczalne metody dyfrakcyjne: metoda Lauego, metoda obracanego kryształu, metoda proszkowa. Informacje o strukturze uzyskiwane z obrazów dyfrakcyjnych.

2. Model elektronów swobodnych: Elektron w nieskończonej studni potencjału. Pojęcie gazu elektronowego. Gęstość stanów w przestrzeni energii dla gazu elektronowego w temperaturze 0 K, poziom Fermiego. Średnia energia i prędkość gazu elektronów swobodnych. Funkcja opisująca prawdopodobieństwo obsadzenia przez elektron poziomu o energii E – funkcja Fermiego-Diraca. Wpływ temperatury na funkcję rozkładu Fermiego-Diraca.

3. Elektrony w sieci krystalicznej: Elektrony w potencjale okresowym, funkcja Blocha. Przybliżenie słabego wiązania. Model Kroniga-Penneya. Przerwy energetyczne. Obsadzanie pasm przez elektrony w przewodnikach, półprzewodnikach i izolatorach. Masa efektywna. Pojęcie dziury.
Literatura:

1. V. Acosta, C.L. Cowan, B.J. Graham, Podstawy fizyki współczesnej, PWN, Warszawa 1987

2. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1976

3. P. Wilkes, Fizyka ciała stałego dla metaloznawców, PWN, Warszawa 19794. G.E.R. Schulze, Fizyka metali, PWN, Warszawa 1982


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna