Zagadnienia do sprawdzianu z “Geologii Ogólnej” dla studentów roku I giG, wydz. GgiOŚ, 2009/2010Pobieranie 8.79 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar8.79 Kb.
Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaAGH

Zagadnienia do sprawdzianu z “Geologii Ogólnej”

dla studentów roku I GiG, wydz. GGiOŚ, 2009/2010


 1. Kształt Ziemi.

 2. Sferyczna budowa Ziemi.

 3. Stan termiczny Ziemi.

 4. Budowa wnętrza Ziemi na podstawie obserwacji sejsmicznych.

 5. Astenosfera – granice i własności.

 6. Budowa skorupy ziemskiej.

 7. Charakterystyka strefy akrecji i subdukcji.

 8. Tektonika kier litosfery.

 9. Metody określania czasu względnego i radiometrycznego

 10. Wietrzenie fizyczne i chemiczne.

 11. Wieczna marzłoć.

 12. Ablacja deszczowa.

 13. Erozja i akumulacja rzeczna.

 14. Erozja i akumulacja eoliczna.

 15. Powstawanie, klasyfikacja i ruch lodowców.

 16. Erozja i akumulacja lodowcowa.


Rysunki do sprawdzianu z “Geologii Ogólnej”

dla studentów roku I GiG, wydz. GGiOŚ, 2009/2010


 1. Model cykliczności procesów geologicznych.

 2. Geosfery Ziemi.

 3. Geoida i elipsoida.

 4. Prądy konwekcyjne w płaszczu Ziemi a rozmieszczenie stref subdukcji i akrecji.

 5. Pióropusz ciepła.

 6. Określenie granicy nieciągłości Wiecherta-Gutenberga na podstawie zjawisko cienia sejsmicznego fal P i S.

 7. Profil skorupy kontynentalnej i oceanicznej.

 8. Strefa subdukcji i akrecji.

 9. Strefa Benioffa.

 10. Rozłam transformujący.

 11. Ilustracja zasad: superpozycji i przecinania dla uskoku i intruzji.

 12. Schemat działania erozji rzecznej.

 13. Powstawanie piramidy ziemnej.

 14. Proces ablacji deszczowej w klimacie umiarkowanym i półpustynnym.

 15. Kaptaż rzeczny.

 16. Powstawanie starorzeczy.

 17. Zależność dolin rzecznych od struktur podłoża.

 18. Wał odsypowy i nadsypowy.

 19. Rzeka roztokowa i meandrująca.

 20. Przełom antecedencyjny i epigenetyczny.

 21. Terasy rzeczne erozyjno-akumulacyjne, cykliczne i włożone.

 22. Stożek napływowy i delta na mapie i w przekroju.

 23. Glif krewasowy

 24. Rzeźba inwersyjna i resekwentna w strukturze fałdowej.

 25. Lodowiec norweski, alpejski, turkiestański i piedmontowy.

 26. Przekrój podłużny i poprzeczny przez lodowiec górski typu alpejskiego.

 27. Moreny lodowca górskiego typu alpejskiego na planie i w przekroju poprzecznym i podłużnym.

 28. Szczeliny w lodowcu alpejskim.

 29. Proces regelacji i płynięcia ścinającego w lodowcu górskim.

 30. Sandr i ozy.

 31. Schemat powstawania bruku deflacyjnego, wielograńca i hamady.

 32. Wydmy w przekroju i na mapie.

prof. Jacek Rajchel

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna