Zagadnienia do testu dla klasy IIIPobieranie 13.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.14 Kb.
Zagadnienia do testu dla klasy III.
(znajomość niniejszych zagadnień nie jest konieczna aby dobrze przygotować się do testu. Jeśli jednak komuś ułatwią naukę to bardzo dobrze).


Kampania wrześniowa


początek wojny (niem. Atak na Westerplatte, obrona Poczty Polskiej w Gdańsku). Bitwa graniczna (bitwa pod Mławą, bitwa pod Mokrą, obrona polska wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu). Bitwa nad Bzurą. Obrona i kapitulacja Warszawy. Kapitulacja obrońców Helu (kontradmirał Józef Unrug). Działania Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleberga. Wyjaśnij pojęcia: bitwa graniczna, piąta kolumna, blitzkrieg, dziwna wojna.
Rozbiór II Rzeczpospolitej.

Wojna polsko – sowiecka we wrześniu 1939 r. (postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop – Mołotow, wkroczenie Armii Czerwonej do Polski, walki Korpusu Ochrony Pogranicza z oddziałami armii sowieckiej). Niemiecko – sowiecka defilada w Brześciu nad Bugiem. Postanowienia niemiecko – radzieckiego układu o przyjaźni i granicach.


Hitler i Stalin Dzielą Europę.

Wojna ZSRR z Finlandią (żądania Stalina wobec Finlandii, przebieg działań wojennych, traktat pokojowy w Moskwie, starty radzieckiej i fińskie – porównanie). Inkorporacja Estonii, Łotwy i Litwy przez ZSRR. Przebieg działań wojennych w czasie niemieckiej inwazji na Danię i Norwegię. Walki w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Niemiecki atak na Francję (bitwa pod Sedanem i jej konsekwencje, ewakuacja wojsk alianckich w okolicach Dunkierki, kapitulacja armii francuskiej broniącej linii Maginota, upadek Paryża, zawieszenie broni w Compiegne, podział państwa francuskiego na dwie części). Przebieg Bitwy o Anglię. Wyjaśnij pojęcia: „Wolni Francuzi”, państwo marionetkowe, kolaboracja, bitwa o Anglię.


Wojna na froncie wschodnim – niemiecki atak na ZSRR i front wschodni.

„Plan Barbarossa”. Przebieg działań wojennych w pierwszych miesiącach wojny. Oblężenie Smoleńska i Leningradu. Próba zdobycia Moskwy przez Niemców. Niemiecka ofensywa w kierunku Zagłębia Dońskiego i Kaukazu. Bitwa pod Stalingradem i jej konsekwencje. Bitwa pod Kurskiem i ofensywa zimowa. Zdobycie Berlina. Lend – Lease Act (ustawa, w myśl której Stany Zjednoczone udzieliły pomocy w sprzęcie i zaopatrzeniu państwom walczącym z III Rzeszą). Geneza i najważniejsze cele Karty Atlantyckiej.


Walki na Dalekim Wschodzie.

Japoński atak na bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Pearl Harbor (początek wojny na Dalekim Wschodzie). Podboje japońskie w 1942 r. (Hongkong, Indochiny, Półwysep Malajski, Filipiny). Bitwa pod Midway i jej znaczenie dla dalszych losów wojny na Dalekim Wschodzie (proszę porównać starty poniesione przez marynarkę japońską z flotą amerykańską). Amerykańska taktyka „żabich skoków”. Amerykański atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki. Kapitulacja Japonii (2 września 1945 r. na pokładzie amerykańskiego pancernika „Missouri”). Wyjaśnij pojęcia: taktyka „żabich skoków”, kocioł stalingradzki, Karta Atlantycka, Lend – Lease Act, plan „Barbarossa”, kamikadze, żywa torpeda, supermocarstwa. Wskaż na mapie tereny działań wojennych na Dalekim Wschodzie (Pearl Harbor, Hongkong, Półwysep Indochiński, Półwysep Malajski, Filipiny, Wyspy Midway, Japonie).


Walki w Afryce i bitwa o Atlantyk.

Walki w Afryce (ofensywa włoska w Afryce). Przyczyny wysłania przez Niemców oddziałów „Afrika Korps”. Sukcesy armii niemieckiej dowodzonej przez gen. Erwina Rommla. Bitwa pod El – Alamein. Ofensywa brytyjska pod dowództwem gen. Bernarda Montgomery`ego. Kapitulacja Niemców w Afryce). Bitwa o Atlantyk. Taktyka wilczych stad. Wyjaśnij pojęcia: operacja Torch (lądowanie wojsk brytyjskich i amerykańskich w Maroku i Algierze dowodzonych przez amerykańskiego gen. Dwighta Eisenhowera), konwój, wilcze stada.


Koniec wojny.

Kapitulacja Włoch, operacja „Overlord” (początek inwazji, bitwa pod Falaise, lądowanie oddziałów amerykańskich na południu Francji). Niemiecka ofensywa w Ardenach. Kapitulacja Niemiec. Bilans II wojny światowej (zniszczenia wojenne, starty w ludziach, zmiana układu politycznego na świecie na kraje skupione wokół stanów Zjednoczonych lub ZSRR).


Polski rząd na emigracji.

Geneza rządu polskiego na uchodźstwie (ucieczka rządu polskiego do Rumunii, internowanie władz Polskich przez władze rumuńskie, rezygnacja Mościckiego z zajmowanego stanowiska i powołanie Władysława Raczkiewicza na urząd prezydenta, działalność rządu polskiego we Francji, ewakuacja władz polskich do Wielkiej Brytanii). Postanowienia układu Sikorski – Majski. Armia Polska w ZSRR. Mord polskich oficerów w Katyniu (proszę bardzo dokładnie przeczytać ten rozdział. Szczególną uwagę należy zwrócić na nazwy obozów i miejsc mordów polskich oficerów oraz genezę i dalsze losy sprawy latyńskiej po 1940 r.). Katastrofa gibraltarska.


Polska pod okupacją.

Podział administracyjny okupowanej Polski (Gdańsk–Prusy Zachodnie, Okręg Warty, Generalne Gubernatorstwo. Dwie pierwsze prowincje zostały bezpośrednio włączone do Rzeszy). Polityka niemiecka wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie. Polityka Niemiecka na terenach włączonych do Rzeszy.


Polskie państwo podziemne.

Służba Zwycięstwu Polski. Związek Walki Zbrojnej. Armia Krajowa (struktura organizacyjna Armii Krajowej, dowódcy AK, działania AK w walce o niepodległość). Kedyw (Kierownictwo Dywersji) i jego działalność (odbijanie aresztowanych z niem. Więzień, szpitali i transportów, likwidacja agentów gestapo i wysokich funkcjonariuszy władz niem., zamach na Franza Kutschera). Bataliony Chłopskie. Szare Szeregi.


Zbrodnie hitleryzmu.

Charakterystyka dwóch etapów polityki niemieckiej wobec Żydów. Życie w getcie. Holocaust (obozy zagłady /Chełmno, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibór, Płaszów, Stutthof/, metody eksterminacji ludności żydowskiej). Powstanie w getcie warszawskim. Stosunek Polaków do Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej (dwie postawy). Wyjaśnij pojęcia: holocaust, shoah, „Żegota”, Żydowska Organizacja Bojowa, „ostateczne rozwiązanie”, szmalcownicy. Obóz koncentracyjny, obóz zagłady, getto.


Tworzenie Polskiej Republiki Ludowej.

Polska Partia Robotnicza. Związek Patriotów Polskich. Krajowa Rada Narodowa. Główne tezy manifestu lipcowego (w tym rozdziale obowiązuje znajomość wymienionych nazw organizacji komunistycznych i ich bardzo ogólna charakterystyka. Bardziej szczegółowa należy natomiast potraktować manifest lipcowy).


Powstanie warszawskie.

Plan „Burza”. Najważniejsze wydarzenia powstania warszawskiego (początek walk, rejony szczególnie intensywnych działań zbrojnych, alianci wobec powstania, kapitulacja powstańców). Skutki powstania warszawskiego.


Test będzie sprawdzianem składającym się kilku zadań o różnym stopniu trudności i konstrukcji. Obok typowych pytań zamkniętych (stanowiący dużą cześć testu) znajdą się w nim także zadania otwarte wymagające napisania dłuższej wypowiedzi (jednego lub kilku zdań). Zadaniem testu będzie nie tylko sprawdzenie wiedzy ale także łączenia faktów i formułowania własnych wniosków. Wiadomości nabyte bez zrozumienia, którym nie towarzyszy umiejętność ich stosowania, są bezużyteczne. Sprawdzian będzie podzielony na cztery rzędy.

Ocena będzie wystawiona na podstawie ilości zdobytych punktów wg następującego algorytmu: celujący (100 % pkt), bardzo dobry (od 91 % pkt), dobry (od 75 % pkt),, dostateczny (od 51 % pkt), dopuszczający (od 33 % pkt).

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna